Autoritățile au decis redeschiderea site-ului „Justițiarul”!

Autoritățile au decis redeschiderea site-ului „Justițiarul”!

0 148

Speriați de reacția publică. Vela redeschide site-ul Justițiarul.

Publicăm dovada minciunii vehiculate de propaganda iohannistă „Marinescu s-a milogit ca să-i redeschidă site-ul”: Plângerea prealabilă către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)

Către:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM)
Str. Delea Noua nr.2, Sector 3, București, 030925

În atenţia Domnului Preşedinte SORIN MIHAI GRINDEANU
                             STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul MARINESCU MARIUS ALBIN, cu domiciliul în municipiul Sibiu, … județul Sibiu, contact@justitiarul.ro în calitate de fondator şi redactor-şef al publicaţiei online JUSTIŢIARUL, prin prezenta vă solicit să reveniţi asupra deciziei nr. 506/23.04.2020, prin care a fost blocat în întregime site-ul https://www.justitiarul.ro, şi să dispuneţi redeschiderea acestuia, pentru următoarele motive:
În fapt, subsemnatul am înfiinţat în septembrie 2000 publicaţia JUSTIŢIARUL, revistă de atitudine împotriva corupţiei şi abuzurilor, cu moto-ul „Adevărul mai presus de teamă!”, devenită din anul 2006 și publicație online, aceasta a avut scopul de a fi un vehicul de comunicare a unei diversităţi de opinii despre realitatea istorică şi prezentă, astfel încât prin dezbatere şi schimb de informaţii să ajungem la o mai bună înţelegere a trecutului şi a prezentului nostru.
Am considerat că o societate este în mod real democratică doar dacă presa este liberă, este independentă, fără ingerinţe şi presiuni de orice natură, inclusiv politice.
Ca orice jurnalist, am crezut că prevederile constituţionale vor fi respectate şi fac trimitere la dispoziţiile art. 30 alin. 1-4 din Constituţia României care statuează:

  • Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabil.
  • Cenzura de orice fel este interzisă.
  • Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
  • Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.”

Prin adoptarea Deciziei nr. 506/23.04. 2020, practic a fost suprimată o publicaţie, contrar dispoziţiilor constituţionale precitate.

Precizez că am luat act de această decizie cu totul întâmplător, în momentul când m-am aşezat la masa de lucru şi am constatat că nu pot utiliza site-ul, fapt ce m-a determinat să iau legătura cu web hostingul Societatea NETDESIGN SRL, care mi-a comunicat faptul că nu mai beneficiez de publicaţie ca urmare a măsurilor luate de ANCOM prin Decizia nr. 506/23.04.2020.

Măsura luată de suprimare a site-ului https://www.justitiarul.ro, 
constituie în opinia subsemnatului o eroare, situaţie care este confirmată inclusiv de actele normative invocate drept temei de drept prin Decizia nr. 506/23.04. 2020.
Astfel, Decretul 240/14.04.2020 art. 91 prevede ca: „(1) Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național.
(2) În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context.
(3) Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.

Conform acestor reglementări informarea utilizatorilor este obligatorie, de această informare şi notificare nu am beneficiat, astfel a fost nesocotit principiul egalităţii armelor consacrat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dacă avem în vedere chiar conţinutul deciziei 506/23.04.2020.
Din considerentele deciziei se motivează (fila 2 paragraful 2):
Având în vedere că, astfel după cum rezultă din analiza înaintată Ministerului Afacerilor Interne de către Grupul de Comunicare Strategică, în data de 25 martie 2020, acesta a transmis pe cele două adrese de email ale redacţiei” solicitarea de a elimina o serie de articole disponibile pe site-ul http://romania–veche.ro, deoarece informaţiile prezentate prin intermediul acestora se înscriu în categoria „fake new””… fiind apoi pe larg descrise articolele la care au făcut referire.

În ceea ce priveşte site-ul https://www.justitiarul.ro nu s-a primit la redacţie nicio notificare, nicio înştiinţare din partea Ministerului Afacerilor Interne aşa cum s-a procedat cu cealaltă publicaţie suspendată prin aceeași decizie, neavând ştiinţă că se dorea eliminarea unor articole publicate pe acest site, lucru pe care cu siguranţă îl efectuam dacă beneficiam de aceeaşi procedură ca şi publicaţia românia veche.ro, desigur că nebeneficiind de egalitate de tratament nu am avut posibilitatea să dau curs acestor solicitări, fapt ce a condus la blocarea publicaţiei administrată de subsemnatul.
Fac menţiunea că articolul: „Isteria Covid pretext pentru legi abuzive” a fost publicat anterior primului decret de declarare a stării de urgenţă, în consecinţă acestui articol nu-i sunt aplicabile prevederile art. 91 din Decretului nr. 240/2020, raportat la prevederile art.15 alin 2 din Constituţia României care consacră neretroactivitatea legii.

În ceea ce priveşte articolul „SUA: Centrele de urgenţă COVID-19 anunţate ca fiind ultra-saturate sunt goale”, în acest material este preluat un reportaj video cu deplasarea unor investigatori din SUA în spații descrise ca centre de urgență pentru bolnavii de Covid-19 și care de fapt ar fi fost goale. Aceste imagini erau însoțite de comentariul domnului Mihnea Codrescu, din Franța.
În consecinţă, art. 91 (3) din Decretul 240/2020, impunea informarea utilizatorilor şi de asemenea nu prevedea suprimarea publicaţiei în integralitate ci numai a articolelor pretinse a fi neconforme cu realitatea.
În situaţia în care publicaţia https://www.justitiarul.ro ar fi fost notificată ca şi publicaţia românia–veche.ro, am fi dat curs acesteia şi am fi radiat cele două articole.
Având în vedere cele susţinute vă solicităm să dispuneţi redeschiderea site-ului publicaţiei, cu menţiunea că pe site nu vor mai apărea cele două articole avute în vedere de autorităţi, care au stat la baza emiterii Deciziei 506/23.04.2020.
Cu stimă
MARIUS ALBIN MARINESCU
Redactor-şef revista „JUSTIŢIARUL”

http://www.justitiarul.ro/

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.