Ședința de guvern de la Brașov a produs noi acte normative, unele...

Ședința de guvern de la Brașov a produs noi acte normative, unele importante, altele nu, toate urgente

0 57

ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Ordonanța de Urgență a fost aprobată.
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”
Prin această Ordonanță de Urgență, Guvernul a adus unele modificări care flexibilizează procedurile și sunt în măsură să sprijine autoritățile locale să obțină finanțare pentru investițiile în sistemele de alimentare cu apă și canalizare,  drumuri, poduri, alimentare cu apă și gaze.
Sunt peste 1.500 de proiecte de investiții care vor putea fi finanțate și ca urmare a acestor modificări.

II.    HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000-173+300”, precum şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 507/2006
Actul normativ aprobat de Guvern prevede modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000 – 173+300, respectiv revizuirea și completarea Studiului de Fezabilitate din 2006 aferentă Sectorului 5 Cristian – Ghimbav, inclusiv cu redenumirea locației de final, respectiv în zona Municipiului Codlea.
Sectorul Cristian-Codlea va fi construit pe raza județului Brașov și va conecta sectorul existent de autostradă Râșnov-Cristian (deja în circulație) cu DN1.
Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții au fost aprobați cu Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe nr. 25/29.04.2024. Lungimea traseului este de 5,182 km, iar lățimea platformei este de 26 m.
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de 879,897 milioane lei, iar durata de execuție a proiectului este de 24 luni.
Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile Programul Transport 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. – Sucursala Regională CF Braşov, în vederea reutilizării şi refolosirii, respective scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de guvern a fost aprobată.
4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”
Prin această hotărâre aprobată de Guvern sunt actualizate elementele de identificare a 77 de imobile proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești”, fără a se modifica sumele aferente justelor despăgubiri.
Procedurile de expropriere vor fi efectuate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de expropriator în numele statului român.
Demararea procedurii de expropriere pentru acest obiectiv de investiție s-a desfășurat începând cu anul 2006, în baza Legii nr.198/2004  privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri  de interes național, județean și local, după care cadrul legal în materie de exproprieri a fost modificat prin Legea nr. 255/2010.
5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj- Oradea’”, aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2018
Prin această hotărâre aprobată de Guvern, se fac modificări în listele cu imobilele de expropriat și cu sumele necesare pentru justa despăgubire, având în vedere că rămâne disponibilă suma de 71.065,96 lei, care va fi restituită la bugetul de stat, în termen de 90 de zile de la data publicării acestui act în Monitorul Oficial al României.
După recepționarea documentațiilor cadastrale individuale, au rezultat modificări în ceea ce privește datele de identificare ale terenului, titularul dreptului de proprietate, categoria de folosință și suprafața de expropriat, ceea ce a determinat modificările aduse de acest act normativ.
6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 417/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra – Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Brasov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea”
Guvernul a aprobat o serie de măsuri în vederea actualizării situației imobilelor afectate de realizarea Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra – Târgu Mureș.
Astfel, Executivul suplimentat, pe anul 2024, cu suma totală de 344,75 lei, suma aprobată prin HG nr. 71/2018 pentru declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată de pe raza localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș, din județul Mureș, aflate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș, din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”.
Suma prevăzută ca justă despăgubire pentru exproprieri se alocă din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Decizia României privind utilizarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră rezervate și neutilizate în baza Articolului 10c (perioada 2021-2030) din Directiva ETS revizuită
Memorandumul a fost aprobat.
2.    MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament și bugetare, aprobate pe luna mai 2024, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Prin acest memorandum, se asigură plata pentru lucrări deja executate în cadrul Programelor Anghel Saligny, PNDL 1 și 2 și PNRR. Este vorba despre aproape 1 miliard de lei, fonduri puse la dispoziția Ministerului Dezvoltării pentru investiții aflate în derulate în comunitățile locale din întreaga țară.
3.    MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare aprobate pe luna mai 2024 pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Guvernul a aprobat suplimentarea limitelor de credite de angajament și a creditelor bugetare în sumă de 365 milioane lei fiecare, pe luna mai 2024, pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Măsura este necesară în vederea asigurării condițiilor necesare efectuării plăților pentru toate formele de sprijin pentru un număr de 250.000 de beneficiari, pentru care au fost finalizate procedurile administrative de verificare a eligibilității și de determinare a sumelor cuvenite.

Libiu Mateescu

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.