Proiectul Ordonantei privind TVA la incasarea facturii

Proiectul Ordonantei privind TVA la incasarea facturii

0 79
"Se introduce sistemul TVA la incasare care presupune colectarea taxei la momentul incasarii contravalorii livrarilor/prestarilor efectuate. Contribuabilii eligibili sunt cei cu o cifra de afaceri inferioara plafonului de 500.000 de euro. Pentru acesti contribuabili regimul este obligatoriu. Regimul presupune si amanarea dreptului de deducere pana la plata facturilor primite.
Sistemul nu se aplica in cazul livrarilor a caror contravaloare este incasata cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare", se arata in proiectul de Ordonanta publicat joi de Ministerul Finantelor. Descarca din atasament Nota de fundamentare si proiectul OUG   De asemenea, nu se aplica pentru o serie de operatiuni, respectiv: – in cazul livrarilor de bunuri/ prestarilor de servicii supuse taxarii inverse conform art. 150 alin. (2) – (6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160; – in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA; – in cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale prevazute la art. 1521 – 1523.      
Bunurile lipsa in gestiune nu se mai considera livrari de bunuri asimilate livrarilor cu plata pentru care se colecteaza TVA, intrand, cu anumite exceptii, sub incidenta prevederilor privind ajustarea deducerii. Desi dispozitiile privind livrarile catre sine, pentru care se colecteaza TVA, si cele privind ajustarile de TVA ar putea conduce, tehnic vorbind, la rezultate similare, scopul celor doua dispozitii este diferit, astfel cum arata Comisia Europeana in scrisoarea de punere in intarziere.
Astfel, scopul livrarilor catre sine este sa asigure tratamentul egal in cazul unui operator economic care retrage bunuri din activele activitatii economice pentru a le utiliza in alte scopuri decat activitatea economica sau care le transfera cu titlu gratuit spre utilizare in scopuri legate sau nu de activitatea economica, in timp ce ajustarea dreptului de deducere este conceputa pentru a asigura o mai mare precizie a deducerilor si implicit caracterul neutru al TVA, rezultatul fiind acela ca operatiunile efectuate intr-o etapa anterioara continua sa dea nastere dreptului de deducere numai in masura in care sunt folosite pentru livrari supuse TVA.      
Termenul de aplicare a masurii privind amanarea platii TVA in vama pentru importurile de bunuri efectuate de persoane care obtin certificate de amanare a platii se prelungeste pana la 31 decembrie 2016. Astfel, se asigura mentinerea nivelulului incasarilor la bugetul de stat din astfel de operatiuni. Totodata, se asigura evitarea evaziunii fiscale in domeniul importurilor si se mentine facilitatea fiscala de amanare a platii TVA in vama pentru contribuabilii cu un risc scazut de frauda.    
 
Exigibilitatea taxei intervine:    
a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;    
b) la data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezintă plata parÅ£ială sau integrală a contravalorii bunurilor ÅŸi serviciilor, efectuată înainte de data livrării ori prestării acestora;    
c) la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate prin maÅŸini automate de vânzare, de jocuri sau alte maÅŸini similare.    
Prin excepÅ£ie de la prevederile alin. (1) ÅŸi alin. (2) lit. a) se aplică sistemul TVA la încasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parÅ£iale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, astfel:    
a) în cazul persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeÅŸte plafonul de 2.250.000 lei. Sistemul se aplică de către persoana impozabilă începând cu 1 februarie a anului următor celui în care nu a depăşit plafonul până la sfârÅŸitul perioadei fiscale următoare celei în care cifra de afaceri a acesteia depăşeÅŸte plafonul de 2.250.000 lei. În cursul lunii ianuarie a anului respectiv persoana impozabilă aplică regimul din anul precedent.
Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri ÅŸi a prestărilor de servicii taxabile ÅŸi/sau scutite cu drept de deducere, precum ÅŸi a operaÅ£iunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 ÅŸi 133.    
b) în cazul persoanelor nou-înfiinÅ£ate, până la sfârÅŸitul perioadei fiscale următoare celei în care depăşesc plafonul prevăzut la lit. a) în cursul anului în care au luat fiinţă.     
Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la încasare nu este opÅ£ională pentru persoanele impozabile eligibile conform prevederilor alin. (3).     
În cazul în care persoanele impozabile eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare nu au încasat contravaloarea integrală sau parÅ£ială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii în termen de 120 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, inclusiv, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 120-a zi calendaristică, de la data emiterii facturii. În situaÅ£ia în care factura nu a fost emisă în temenul prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 120-a zi calendaristică de la termenul limită pentru emiterea acesteia.     
Prevederile alin. (3), respectiv sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operaÅ£iuni în Å£ară, respectiv pentru care locul livrării, conform prevederilor art. 132, sau locul prestării, conform prevederilor art 133, se consideră a fi în România, dar nu se aplică următoarelor operaÅ£iuni care intră sub incidenÅ£a regulilor generale privind exigibilitatea TVA:    
a) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii supuse taxării inverse conform art. 150 alin. (2) – (6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160;
b) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA; c) în cazul operaÅ£iunilor supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 1521 – 1523; d) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parÅ£ial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice autorizate, liber profesioniÅŸti ÅŸi asocieri fără personalitate juridică.    
Se aplică următoarele dispoziÅ£ii în cazul facturilor emise de persoanele impozabile înainte de intrarea sau ieÅŸirea în/din sistemul de TVA la încasare prevăzut la alin. (3):    
a) în cazul facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri sau a prestării de servicii emise înainte de data intrării în sistemul de TVA la încasare, indiferent dacă acestea sunt sau nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după intrarea în sistemul TVA la încasare, nu se aplică prevederile alin. (3) ÅŸi (5).
În cazul facturilor pentru contravaloarea parÅ£ială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii emise înainte de data intrării în sistemul de TVA la încasare, care au fost sau nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după data intrării persoanei impozabile în sistem, se vor aplica prevederile alin. (3) ÅŸi (5) pentru diferenÅ£ele care vor fi facturate după data intrării în sistemul de TVA la încasare al persoanei impozabile.    
b) în cazul facturilor pentru contravaloarea totală a livrării de bunuri sau a prestării de servicii emise înainte de data ieÅŸirii din sistemul de TVA la încasare, indiferent dacă acestea sunt sau nu încasate, pentru care faptul generator de taxă intervine după ieÅŸirea din sistemul TVA la încasare, se continuă aplicarea sistemului, respectiv exigibilitatea taxei intervine conform alin. (3) ÅŸi (5).
 

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.