JAFUL ROMANULUI PRIN …INSTITUTIILE STATULUI (2)

JAFUL ROMANULUI PRIN …INSTITUTIILE STATULUI (2)

0 184

Analiza bazei de date la inventarierea Fiselor din februarie 2002


NOTA


1. Deontologia medicala in tratamentul de diabet, pentru bolnavii dependenti de insulina, presupune prezentarea acestora la control pentru a obtine tratament gratuit cel putin o data pe luna.


2. Pentru bolnavii diabetici cu tratament oral, prezenta acestora la medic este obligatorie la doua luni.


?


La sortarea fiselor dupa ultima consultatie:


a). diabetici dependenti de insulina – total de fise inregistrate?????????????????????? 1.237


din care:


– bolnavi a caror ultima consultatie a fost intre 1996 – 30.07.2001??????????????????? 212


– fise medicale unde nu se identifica ultima data de consultatie??????????????????????? 136


TOTAL fise cu inregistrari consecvente si concludente pentru analiza??


efectuata la data de 25.04.2002 de catre CJAS Constanta????????????????????????????????????????????? 889


b). bolnavi cu tratament, altul decat insulina –? total? fise inregistrate?????????? 8.840


?Din care:


– ultima consultatie pana in data de 31.12.2000?? ???????????????????????????1.882


– fara data ultimei consultatii?????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????3.158


TOTAL fise concludente cu ultima consultatie


perioada 1.01.2001 – 15.03.2002 ??????????????????????????????????????????????? ????????3.800


???????????


Analiza rezultatelor obtinute la reinventarierea si inregistrarea pe suport magnetic a arhivei Fiselor de observatie pentru diabet din 21.05.2002 – 14.06.2002


?


NOTA


S-a procedat la desigilarea camerei in care erau depozitate arhiva cu fisele de observatie medicala pentru pacientii tratati de diabet, inventariindu-se un nr. de 36 de cutii-fiset cu cca. 400-500 fise.


Actiunea de inregistrare si noua inventariere a inceput in data de 21.05.2002 si s-a incheiat in data de 14.06.2002


Constatari:


– Numar de fise identificate si inventariate???????????????????????? ????????????? 13.185


din care:


– Fise din care s-a identificat medicul currant care a angajat


cheltuielile de tratament? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 8.133


– Fise din care nu a putut fi identificat medicul care a angajat


cheltuielile de tratament?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 5.052


?


Consideram ca baza de calcul pentru fundamentarea bugetului alocat, in conformitate cu prevederile H.G.561/2001, trebuie sa contina urmatoarele date:


a). bolnavii care s-au prezentat la medic pe parcursul anilor 2001-2002 (ultima consultatie)


b). costul mediu /indicator fizic, (care in anul 2001 a fost initial de 2.300.000 lei/persoana).


S-au avut in vedere prevederile pct.6 art.9 din ordinul Ministerului Sanatatii nr.536/2001.


?


NOTA


La anliza efectuata de corpul de audit al CJAS Constanta nu s-a tinut seama de aceste prevederi, luindu-se drept baza de calcul declaratiile dr. Matusa Arsenie medic coordonator Programul National SIDA si Diabet


?


Prezentarea structurii bolnavilor de diabet in functie de localitatea de domiciliu


TOTAL fise bolnavi si inventariate???????? ???????????????????????????????????????? 13.185


Din care:


a).? localitatea de domiciliu – Constanta ??????????????????????????????????????? ??9.090


– cu medic identificat ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??5.839


– fara medic identificat ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??3.251


?


b). localitatea de domiciliu – alta decat Cta. ???????????????????????????????? ??4.095


– cu medic identificat ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??2.294


– fara medic identificat????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 1.801


?


Dupa cum se constata, aproximativ 40% din bolnavi sunt din afara Municipiului Constanta.


Prezentrea si analiza bolnavilor in functie de data ultimei consultatii inregistrata in fisa.


?Fata de datele prezentate in tabelul de mai sus, putem estima urmatoarele:


Bolnavi care s-au prezentat la consultatie


pe perioada 1.01.2000 – 15.03.2002??????????????????????????????????????????????????????? 8.835


?


din care:


– fise cu medic identificat ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?5.700


– fise fara medic??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3.135


?


NOTA:


din raportul CJAS am identificat o “justificare “ preluata de la dr. Matusa Arsenie prin care specifica faptul ca nu ar fi fost inregistrate in fise consultatiile din neglijenta.


Avand in vedere ca toate operatiunile si inregistrarile in fise sunt parti componente ale procesului de angajare a fondurilor, pe baza carora se fac raportarile, estimarile si fundamentarea bugetului alocat pe programe nationale, consideram ca evidenta prezinta vicii grave de forma care determina imposibilitatea urmaririi corecte a gestionarii fondurilor alocate pentru programul national de tratament al bolnavilor de diabet.


Prezentrea si analiza bolnavilor tratati de diabet si nascuti inainte de 31 decembrie 1934


Analizand structura bolnavilor de diabet pe indicatorul de varsta, am identificat fise ale bolnavilor nascuti inainte de 1.01.1935, (deci cu varste? peste 68 de ani ) in numar de 5404, dintre care 10 cu varsta de 100 ani si 5 persoane? peste 100 ani.


?


NOTA


In statisticile medicale varsta maxima a unui bolnav de diabet este in jur de 70 de ani.


?


Analiza activitatilor incluse in programul national SIDA desfasurate prin intermediul Spitalului Clinic Municipal Constanta,


Teritoriul acoperit: judetele Tulcea si Constanta.


Responsabilitati: – privind implementarea si derularea programului (conform Ordinului 536/13/08/2001):


Calculul sumelor alocate pe fiecare program se face in functie de numarul de bolnavi tratati si de costul mediu/bolnav.


Defalcarea sumelor alocate pe spital si ambulatoriu se face de CJAS Constanta in colaborare cu DSPJ Constanta


Finantarea se face lunar din fondurile realizate de casele de asigurari de sanatate si din fondurile de redistribuire, la cererea fundamentata a unitatilor prestatoare de servicii medicale in care se deruleaza programele respective.


Sursele de finantare a programului de sanatate pot fi completate, potrivit legii cu donatii, sponsorizari si cu credite externe rambursabile sau nerambursabile, dupa caz.


Pentru coordonarea derularii programului national SIDA prin Spitalul Clinic Municipal Constanta a fost desemnat medic coordonator Dr. Sorin Rugina.


?


2.5.1.Analiza executiei bugetare pentru programul national SIDA pe anul 2001.


Au fost contractate si fundamentate la capitolul venituri 40.210.000 mii lei


Finantarea anului 2001??????????????????????????????? ??????????????? ??????? 24.149.075 mii lei


Cheltuieli effective pe anul 2001???????????????????????????? ?????? ???? 57.795.161 mii lei


Diferenta intre finantare si cheltuieli pe program SIDA 33.646.086 mii lei


Depasirea sumei contractate???????????????????????????????? ???????? 17.585.161 mii lei


?


OBSERVATIE


Din cuantumul finantat de 24.149.075 mii lei pentru SIDA 13.033.954 mii lei a fost finantat de catre Ministerul Sanatatii si Familiei.


Modul de utilizare a sumei de 13.033.954 mii lei trebuia verificat pana la data de 31.01.2002 de catre DSPJ Constanta conform prevederilor art.1 si 2 cap.III din Ordinul 536/2001 a Ministerului Sanatatii si Familiei.


Analizand depasirea sumelor contractate cu peste 17 miliarde lei pe anul 2001, coroborat cu elemente de informare pe problematica SIDA, din Constanta, am constatat:


1. Raportarile pentru cheltuielile pe sectii catre DSPJ, in cadrul documentului tipizat, la pozitia 003 – boli infectioase, prezinta sumele destinate tratamentului SIDA, cumulate cu cheltuielile finantate pe ziua de spitalizare, a sectiilor respective.


In felul acesta sunt “mascate” multe depasiri de cheltuieli pe programul SIDA, in conditiile in care pentru actul medical curent al spitalului, pentru anul 2001 s-au obtinut economii la cheltuielile fata de contract, de peste 10 miliarde lei.


2. In data de 4.04.2001 diriginta farmaciei Spitalului Clinic Municipal Constanta, farmacist Solomon Genioara (prin gestiunea careia s-a derulat programul de eliberare medicamente SIDA in ambulatoriu) a sesizat un fenomen cu conotatii penale referitor la numarul celor tratati cu medicamente pentru programul SIDA.


Materialul a fost inaintat de directorul Spitalului Municipal Constanta catre Prefectura, DSPJ, solicitand ancheta pe aceasta tema.


3. In contextul depasirii majore a fondurilor contractate -cheltuielile avand in totalitate destinatia de achizitii de medicamente-? se constata pe teritoriul acoperit de Spitalului Clinic Municipal Constanta pentru programul SIDA se fac donatii de ordinul miioanelor de dolari; exemplu :


donatia fundatiei AMERICARES – SUA din data de 23.05.2002, catre Asociatia Speranta ( ONG condus de dr.Matusa Rodica) in suma totala de????? 977.876,48 USD , care contine medicamentele Kaletra, in valoare de 650 000 USD si NORVIR in valoare de? 321 733 USD plus alte medicamente in cantitate nesemnificativa.


Coroboram exemplul de mai sus, cu achizitiile ce sunt numai in? luna aprilie 2002, pentru? Norvir si Kaletra, in suma de cca. 2 miliarde lei, din fondurile alocate de la buget.


4. In tratamentul clinic ( prin internarea bolnavilor de SIDA in spital ) se constata o situatie cel putin echivoca, si anume:


– peste sectia de boli contagioase a spitalului se suprapune un contract de comodat al Asociatiei Speranta, incheiat in anul 2000 intre dr. Rodica Matusa reprezentant al asociatiei? si fostul director dr. Sorin Rugina? (actualmente coordonator program national pe probleme SIDA Constanta).


In acest fel utilizarea stocurilor de medicamente si alimente provenite prin achizitia din fondurile bugetare, este imposibil de urmarit si de delimitat fata de medicamentele si alimentele introduse prin Asociatia Speranta.


?


Nota.


Dr. Rodica Matusa este in acelasi timp si angajata Spitalului Clinic Municipal Constanta avand functia de Medic sef Sectia Infectioase Copii.


?


CAPITOLUL III


ANALIZA SITUATIEI GESTIUNII IN FARMACIE


Avand in vedere situatiile constatate si prezentate la capitolul anterior, s-a procedat la analiza si controlul activitatii gestionare din Farmacia nr.1 a Spitalului Clinic Municipal Constanta.


Analiza rezultatului preliminar al inventarului din 16.03.2002. Starea evidentei tehnico-operative si contabile.


Perioada de gestiune:? 19.02.2002 – 16.03.2002.


Inventarul din 19.02.2002, a fost efectuat de auditorul Moise Aurel, in prezenta dirigintei de farmacie dna Solomon Genioara. La acest inventar nu au fost constatate diferente intre situatia faptica si scripticul din evidente.


In data de 16.03.2002, organele de la Politia Municipiului Constanta? s-au prezentat la sediul spitalului, solicitand inventar de control asupra farmaciei. Inventarul a fost efectuat de o comisie din cadrul serviciului financiar-contabil.


Prin rezultatul preliminar al acestui inventar s-au constatat diferente de:


minus 255 milioane la medicamente generale


plus 289 milioane la medicamentele generale, din care 180 milioane lei la reperul Siofor, antidiabetic oral.


?


Starea evidentelor tehnico-operative si contabile.


Conform legislatiei de specialitate in vigoare, evidentele din cadrul sistemului sanitar, segmentul gestionar de farmacie-spitale trebuie tinut in forma cantitativ – valorica.


Am constatat ca acest lucru nu este respectat in modul de tinere a evidentelor tehnico-operative si contabile ale Spitalului Clinic Municipal Constanta. Pe parcursul ultimelor 6 luni s-au produs anomalii, prin care s-a viciat rezultatul cantitativ al evidentelor.


Permanent, a fost prezentat conducerii Spitalului Clinic Municipal Constanta, ca imposibila aplicarea formei de evidenta cantitativ valorica.


Solicitand prezenta firmei care a implementat sistemul de evidenta electronica, aceasta a demonstrat ca erau create premisele optime tinerii evidentei cantitative chiar din momentul introducerii programului, respective, luna mai 2001


In data de 31.05.2002, s-a procedat la remodelarea structurii gestionare a farmaciei, divizand-o in 4 gestiuni distincte, din care 2 specializate pe Programul National de diabet si SIDA.


1.2.Analiza dosarelor de personal din gestiune


Directorul General si consultantul au solicitat analiza dosarelor de personal a lucratorilor din gestiunea farmaciei.


Cu aceasta ocazie, s-au constatat abateri de fond la intocmirea dosarelor personalului angajat in gestiune colectiva, situatie care, din punct de vedere legal, face nula atragerea responsabilitatii colective in cazul unor prejudicii.


S-a dispus ca in termen de 72 ore sa se reglementeze si completeze dosarele de personal.


?


Analiza rezultatului inventarierii din 1.06.2002.


2.1 Cu ocazia inventarierii, s-a restructurat gestiunea Farmaciei. Pana la 1.06.2002 era o gestiune globala, de medicamente, cu un singur gestionar.


In prezent Farmacia Spitalului Municaipal are 4 gestiuni, dupa cum urmeaza: – gestiunea nr. 1 Medicamente Generale


gestiunea nr. 2 Medicamente pentru progranul national boli Dermato – Venerice


gestiunea nr. 3 Programul national Diabet


gestiunea nr. 4 programul national SIDA


2.2 Analiza structurii soldurilor


La finalul inventarierii s-au constatat medicamente expirate si fara miscare, in valoare de? peste 1,3 miliarde lei acizitionate in perioada 1999 – 2000.


Reactualizand costurile de achizitie ale medicamentelor se determina un blocaj de fonduri neutilizate si care se contureaza drept pierdere de peste 2 miliarde de lei numai la Farmacie.


Solicitand baza de date care a stat la achizitia acestor medicamente am constatat: -exemplu- la Actylise, care reprezinta 777 milioane de lei (respectiv la valoare reactualizata cca. 1,4 miliarde lei), serviciul financiar – contabil nu a putut prezenta baza documentara a licitatiei, notele de fundamentare, receptia din anii 1999 –2000.


Datorita acestui motiv nu am putut stabilii legalitatea acestor achizitii si nici responsabilitatile.


?


CAPITOLUL IV


CONCLUZII


Cu privire la personalul calificat in sistemul de evidenta al spitalului.


– se poate constata ca prin blocajul posturilor, coroborat cu o salarizare foarte mica, sunt create premisele imposibilitatii urmaririi corecte a modului de gestionare a patrimoniului.


– cu un nr. de 6 persoane in Biroul Contabilitate si 8 persoane in Biroul Statistica Informatica, avand un salariu mediu de 2.500.000 lei pe luna suntem obligati sa urmarim gestionarea a cca. 200 miliarde lei pe anul 2001 (cca.16 miliarde lei pe luna, aferente unui numar mediu de cca.20-24.000 operatiuni si inregistrari).


Ca urmare a schemei reduse de personal si a blocarii posturilor, se constata imposibilitatea organizarii corecte a controlului intern si a auditului financiar.


?


Gestionarea, urmarirea si controlul fondurilor alocate programelor nationale de sanatate.


Avand in vedere prevederile H.G.561/2001 art.2 alin.1 prin care se specifica:


-“indicatorii aferenti programului de sanatate sunt orientativi…..”


– “indicatorii se monitorizeaza pe baza evidenteti tehnic operative conduse la nivelul unitatilor sanitare……..”, putem concluziona:


?La diabet:


?evidenta pe baza fiselor de observatie medicala este denaturata


?Fise adaugate fara sa contina elemente de identificare a medicului in numar foarte mare, respectiv 5052 .


Aceasta situatie ne duce la supozitia ca s-a incercat supradimensionarea evidentei numarului bolnavilor de diabet, avand drept scop supradimensionarea fondurilor alocate prin programul national.


Pentru SIDA:


– se constata existenta a doua cai de aprovizionare cu medicamente:


a). calea normala de aprovizionare, cu finantare prin programe nationale, a carui buget este fundamentat la inceputul anului, in functie de numarul de bolnavi existenti si fondurile alocate pentru anul de referinta, respectiv anul 2002.


Pentru executia bugetara a anului 2001 se constata o depasire a plafonului fata de sumele contractate de peste 17,4 miliarde lei la diabet si de 17,5 miliarde lei la SIDA.


Pentru programul national SIDA se constata ca pe zona judetelor Constanta si Tulcea nu exista un control asupra utilizarii fondurilor si o corelare in vederea compensarii si diminuarii cheltuielilor bugetare cu donatiile de milioane de dolari, acolo unde este cazul.


3.? Privind responsabilitatile in derularea si gestionarea fondurilor in programele nationale


In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei nr.536/2.08.2001 pentru executia, raportarea si controlul programelor de sanatate in anul 2001:”responsabilitatea in derularea programului national de sanatate revine:


b). caselor de asigurari de sanatate – pentru asigurarea fondurilor aprobate pentru derularea programelor de sanatate, raportarea si controlul indicatorilor fizici de eficienta si de rezultate.


c).MEDICILOR COORDONATORI din cadrul unitatilor sanitare care au responsabilitatea in realizarea programului raspund de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor.


In cazul judetului Constanta:


pentru PN19 diabet – Dr. Matusa Arsenie?


pentru? PN SIDA ?????-Dr.Rugina Sorin.


d). contabilului sef? al unitatii sanitare ce raspunde de modul de organizare a evidentelor tehnico-operative si de utilizare a sumelor potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea normelor legale in vigoare.


In cazul Spitalului Municipal Constanta, contabil sef (Director economico-financiar, cu delegatie) Ec.Cateia Aurelia.


Pana la aceasta analiza, atat DSPJ Constanta cat si Casa de Asigurari de Sanatate solicita aprobari si angajarea bugetelor alocate pentru programele nationale ordonatorului tertiar de credite – directorul general al Spitalului municipal.


Dupa cum reiese din lege, coordonatorii si responsabilii gestionarii fondurilor sunt medicii coordonatori si seful contabil (respective directorul economico-financiar – in cazul Spitalului Clinic Municipal Constanta). Nicaieri nu am identificat obligativitatea responsabilizarii directorului general al Spitalului Municipal Constanta. In prezent, acesta este obligat sa semneze angajarea fondurilor pentru cheltuieli de achizitie medicamente in cele doua programe.


Implicarea Directorului General al Spitalului Clinic Municipal Constanta in angajarea cheltuielilor pentru aceste programe, este doar o forma de a abate atentia de la activitatea adevaratilor responsabili.???


?


4. Privind controlul gestionarii fondurilor alocate programelor nationale (reglementat de Ord.536/2001 la capitolul III):


pct.1 “ controlul raportarii indicatorilor prevazuti in programul de sanatate se realizeaza astfel:


a). pentru cele finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei va fi efectuat trimestrial, de directia de sanatate publica (Directia de Sanatate Publica Constanta).


Pct.2 “ controlul va urmari in principal urmatoarele:


c). incadrarea in bugetul aprobat precum si in masura in care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite


d). cunoasterea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de program.


e). realitatea indicatorilor raportati


f). acuratetea si validitatea datelor colectate


pct.3 “ pentru anul 2001 controalele se vor efectua pana la data de 31.01.2002.


In contextul legislatiei prezentate, coroborat cu faptul ca pentru SIDA au fost facute finantari, pe anul 2001, prin Ministerul Sanatatii si Familiei, – in valoare de 13.033.954 mii lei – reiese ca obligatorie efectuarea controlului cu tematica mai sus, de catre DSPJ Constanta, pana la data de 31.01.2002.


Acest control nu a fost efectuat nici in prezent.


NOTA: pana la data de 1.06.2002, la sediul Spitalului Clinic Municipal Constanta, au fost efectuate doua controale, ordonate de catre DSPJ Constanta. Acestea au fost instrumentate? de catre auditorul?? DSPJ Moise Aurel.????????


?


Controalele DSPJ? au constat in:


1. Efectuarea unui inventar asupra gestiunii farmaciei spitalului, la data, de 16.02.2002. Auditorul nu a constatat diferente sau abateri. Rezultatul acestui inventar este contrazis de inventarul ordonat de organul de Politie Economica Constanta, din martie 2002, prezentand suspiciuni.


2. Intocmirea? unui act de audit asupra achizitiei efectuate, in anul 2000, de fostul director Dr. Rugina Sorin, prin care domnul auditor “stabilea penalitatea de 0,15 % pe zi intarziere, in suma de 334,596,871 lei in sarcina unui furnizor pentru… ca nu a facut o sponsorizare!!!”


Acest act a fost combatut si desfiintat de catre Serviciul Control si Audit Intern al DGFP Constanta din 31.05.2002.


?


Consideram ca neindeplinirea actului de control in conformitate cu Ordinul 536/2001, de catre DSPJ Constanta si lipsa indrumarii de catre organismele de specialitate a activitatii din cadrul programelor nationale, a dus – pentru anul 2001- la crearea premiselor utilizarii viciate a fondurilor alocate prin Directia Ministerului Sanatatii cat si prin casele nationale de asigurari de sanantate.


?


Privind situatia gestiunii farmaciei


Gestionarea fondurilor prin intermediul Farmaciei a fost facuta defectuos, cu proceduri gestionare si cu evidente tehnico – operative si contabile viciate.


Cu toate ca programul pentru evidenta in sistem electronic, implementat in mai 2001 cuprinde toate elementele pentru intocmirea unei evidente cantitativ valorice, gestionara farmacist diriginte Solomon Genioara a folosit toate tertipurile, impiedicand creearea unui sistem corect de evidenta. Pana la inventarul din 16.03.2002, contabilitatea nu a sesizat si nu a luat nici o masura pentru aplicarea corecta a legii contabilitatii si a normelor specifice sistemului sanitar de evidenta.


Se poate concluziona, la prima vedere ca, printr-o falsa justificare de economii la salarii de cateva milioane de lei pe luna, (blocand posturile din sistemul de evidenta si control), s-au creat premisele unor pierderi si scurgeri majore de fonduri care a fost numai la un singur articol – respectiv Actylise – de 800 milioane lei la cursul anului 1999 – 2000.


?


Raportul de analiza si consultanta a fost realizat de:


Dipl. ec. M. Barbuliceanu


continuare in numarul urmator


?


?


?

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.