Declarația Unică 212, importantă şi în anul 2022, are ca termen...

Declarația Unică 212, importantă şi în anul 2022, are ca termen limită de depunere 25 Mai 2022

0 76

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov informează contribuabilii faptul că s-a publicat Formularul 212 – Declaraţia unică – privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, conform OPANAF nr. 2127/30.12.2021.

Acest formular se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2021, precum şi pentru estimarea impozitului şi a contribuţiilor sociale datorate, pe anul 2022.

Declarația unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România, din: activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanţă).

Declarația unică se depune și de către persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu: venituri din activităţi independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

          Declaraţia unică se depune astfel:

          a)  în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz)

          b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

          – prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);

          – pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

          Pentru informații privind completarea si depunerea declarației unice, contribuabilii pot accesa Broşura publicată de către ANAF referitoare la Declaraţia 212 prin link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Declaratia_unica_2022.pdf sau pot  solicita asistență telefonică, în domeniul fiscal sau IT, apelând Call Center-ul A.N.A.F la nr. 031.403.91.60.

D.D.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.