Războiul rabinilor cu Rusia – Crearea „Marelui Israel” (1)

Războiul rabinilor cu Rusia – Crearea „Marelui Israel” (1)

1 90

Războiul rabinilor cu Rusia şi anunţul sioniștilor că vor acţiona pentru refacerea Ucrainei ca un „Mare Israel” Zelenski a anunţat refacerea Ucrainei cu cel mai mare fond evreiesc, BlackRock, în timp ce şi Israelul a anunţat şi el un „Plan Marshall” pentru Ucraina postbelică („A Jewish-Israeli Plan for Ukraine’s post-war reconstruction”).

Hanuka în „Maidanul din Kiev”
Cu ocazia sărbătorii evreieşti Hanuka din decembrie 2022, ambasadorul Israelu­lui la Kiev, Michael Brodsky, a pledat în Maidanul din Kiev împotriva Rusiei, alături de evreii sectei hasidice Chabad, şi a acuzat şi un iminent viitor atac în Ucraina din partea statului Belarus. Se întâmpla în 18 decembrie 2022, când primul sfeşnic menorah de Hanuka a fost aprins în centrul Kievului de către zeci de evrei şi invitaţii lor, care s-au adunat în Piaţa „Maidan” la apusul soarelui „pentru a aprinde cel mai mare sfeșnic de Hanuka din Europa”.
Sfeşnicul Menorah din „Maidan”, epicentrul revoluţiei soroşiste anti-ruseşti din 2014, apărea acum ca o revendicare a legăturii dintre iudaism, „revoluţia” Soros-C.I.A. din „Maidan” (la care au par­ti­cipat şi voluntari israelieni înarmaţi) şi evenimentele ce au urmat.
Pe lângă primarul Kievului, Vitali Klitschko – evreu şi el -, la ceremonie, ce a fost organi­za­tă de Uniunea Comunităților Evreiești din Ucraina, au participat și ambasadorii Israelului, Statelor Unite, Japoniei, Poloniei, Canadei și Franței. În Germania ştirea despre eveniment a fost titrată „Municipalitatea, primarul și amba­sadorul aprind prima lumină pe Maidan” (Geme­inde, Bürgermeister und Botschafter entzünden auf dem Maidan das erste Lich).
În discursul său din „Maidan”, de la aprinderea uriaşei menorah, continuând atitudinea pro-ucraineană declanşată în februarie 2022 a sectei sale iudaice, rabinul Mayer Stambler de la miș­ca­rea hasidică Chabad Lubavitch a spus: „războiul rusesc împotriva Ucrainei e ase­me­nea cu povestea Hanuka a miracolului lămpii de petrol… De fapt, trăim aceeași situație acum”, con­chidea el, făcând o paralelă forţată a miracolului lămpii care nu se mai stingea cu rezis­tenţa ucraineană în pofida întreru­peri­lor de curent elec­tric din Ucraina, cauzate de bom­bardamentele rusești. „Acesta este un război între în­tu­ne­ric și lumină”, încheia rabinul, asociind tendenţios Rusia cu întunericul. (Poves­tea mira­co­lului lămpii de petrol, așa cum este descris în Talmudul babilonian, a avut loc după elibe­rarea Tem­plu­­lui din Ierusalim din timpul Revoltei Macabeană, pornită la 167 î.Hr., mitul des­cri­ind modul în care o lampă găsită, al cărei ulei nu putea fi sufi­cient pentru a ţine aprinsă lampa decât pentru o zi, a luminat în schimb opt ​​zile, tot atâtea zile ţinând de aceea şi Hanuka, ca „sărbătoare a luminilor”). Ar fi deci un miracol, pre­cum acel ulei, zicea rabinul Stambler, rezistenţa militară ucraineană, deşi nu era nici o minune în fluxul neîntrerupt de arme şi de fonduri ce veneau din S.U.A. şi din Europa pentru Ucraina.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, el însuși evreu, le-a urat tot atunci, la rândul său, evreilor din în­treaga lume, într-un discurs video, o „Hanuka fericită”, dar apoi, pro­pa­gan­distic, „a subli­niat sem­nificaţia săr­bă­torii festive pentru populația ucraineană“ (deşi aceasta este, majoritar, creştin ortodoxă, nu de religie iudaică), în sensul că, zicea el, „cei care au fost puțini i-au în­vins pe cei care au fost mai mulți. Lumina a învins în­tunericul şi va fi la fel şi de data aceas­ta”.
Dar în lupta cu N.A.T.O., care alimentează şi susţine războiul, Rusia poate fi mai degrabă cea în inferioritate, şi nu Ucraina, care apare ca man­datara lumii globale de control iudeo-anglo-saxon, cu dominioanele şi cu vasalii ei. O minune ar fi, deci, dacă ar învinge Rusia. În S.U.A., actualul război a fost anticipat cu zeci de ani înainte de către think-tank-urile C.I.A.-iste (precum „Stratfor”) sau sioniste (precum „Rand Corporation”), care au analizat cum să reducă Rusia la o ţărişoară minoră. Totul a fost prevăzut, precum pe o imensă masă de şah stra­tegic, şi multe dintre evenimente au fost provocate controlat în Ucraina.
Sub acelaşi pretext, al sărbătorii evreieşti demarată în mijlocul „Maidanului” kiev­ean, se pronunţa de la faţa locului, atunci, în decembrie 2022, şi ambasadorul Israelului la Kiev, Michael Brodsky, tot îm­potriva Rusiei, declarând: „Doresc popo­rului Ucrainei tot ceea ce sim­bolizează Hanuka, să fie lumină în fiecare casă ucra­i­nea­nă… și vă doresc victorie”.
În aceeaşi zi, Brodsky scria şi pe contul său de twitter[1]„Israelul poate și trebuie să facă mai mult pentru Ucraina, mai ales că o acțiune ostilă se profilează din nord”, in­trarea Belarusului în război de parte Rusiei, ceea ce era şi e o mare teamă a serviciilor secrete ucrainene şi a regimului iudeo-pro-occidental al lui Zelenski.
La marginea evenimentului din „Maidan”, „voluntarii“ evrei au distribuit lumânări, jocuri și dulciuri de sărbători „Selenskuzu Chanukka klare botschaft an Putin”[2], în Juedische Allgemeine din 19.12.2022). Se vede că secta iudaică Chabad nu a fost niciodată de partea lui Putin, lichi­da­torul multora dintre oligarhii evrei, nici când a făcut figuraţie de alianţă cu acesta la Kremlin.

Chabad a fost întoarsă împotriva Rusiei din prima zi de foc
La trei zile după ce forțele ruse au declanşat operaţiunea militară din Ucraina, un pro­eminent rabin din Moscova, Boruch Gorin, ar fi avut o „şocantă ieşire dizidentă”.
„Stop războiul!” a postat rabinul pe Facebook, adăugând: „acest lucru ar putea pro­vo­ca accese de furie [puterii], dar nu am alte cuvinte acum”.
Nu doar utilizarea cuvântului „război”, prohibit în Rusia la în­ce­put operaţiunii ei mili­tare din Ucraina, în discursul public, a făcut remarcabil comentariul rabinului, ci şi faptul că Gorin este purtătorul de cuvânt principal al Federației Comuni­tă­ților Evreiești din Rusia (la care e afiliată şi secta iudaică Chabad Lubavich), ca și al rabinului șef al Rusiei, Berel Lazăr, un rabin Chabad ale cărui legături, intens şi in­te­resat cultivate ante­ri­or cu președintele Rusiei, i-au adus porecla de „rabinul lui Putin”.
Chabad este principalul grup evreiesc atât în ​​Rusia cât și în Ucraina, terito­riul vestic al fostului Imperiu Rus fiind şi locul apariţiei acestei secte iudaice hasidice. Aceste două țări au de departe şi cea mai mare populație evreiască din Europa de Est, deşi nu se cunoaşte numă­rul precis, care e ştiut totuşi ca fiind de minim 200.000 de evrei, deşi web-site-ul mişcării (chabad.org) spunea „Ukraine Jewish Relief Fund”, în 2022, că numai în Ucraina trăiesc „350.000 de bărbaţi, femei şi copii evrei… aflaţi sub bombardament zi şi noapte”.
Până în 2022, Chabad doar a perpetuat tradiţia miș­cării evreieşti hasidice de a con­lu­cra cu regimurile guver­na­mentale de oriunde atâta timp cât acestea nu îi lezează pe evrei, prac­­tică pe care liderii Chabad au explicat-o drept „neutralitate par­ti­zană“, dar des­pre care cri­ticii spun că e „o deferență ne­potrivită față de putere“, dar, odată pornit războ­iul din Ucraina, habotnicii Chabad s-au arătat partizani cu aceasta.
La rândul său, în cei 22 de ani la putere ai lui Vladimir Putin, președintele rus a men­ținut, strategic, o relație simplă, dar eficientă, cu rabinii afiliați la Chabad, după ce relațiile lui s-au în­ră­utățit din start, de când a luat puterea, cu Congresul Evreiesc Rus (Russian Jewish Congress), un grup comunal non-Chabad, un fel de fraternitate evreiască de tip masonic, for­mată în 1996 de oligarhii evrei din Rusia (precum Mikhail Fridman, care e şi cetăţean israe­li­an), ofiţeri evrei de rang înalt ai statului rus şi alţi evrei din cultură şi ştiinţă.
Pe fondul acestui conflict dintre preşedintele rus Putin şi evreii bogaţi din Congresul Evreiesc Rus, în trecut, până în 2022, „a crescut steaua Chabad la Kremlin“.
Conducerea internaţională a mişcării Chabad, care se află la New York, s-a postat însă de la începutul lui 2022 împotriva Rusiei şi a cerut acest lucru şi conducerii Chabad din Rusia, dar iniţial aceasta a încercat să pară cât de cât echidistantă. Chabad se afla, în această situa­ţie, „în­tre ciocan şi nicovală“, avea să spună Roman Bronfman pentru Jewish Telegraphic Agency, un fost deputat israelian născut în Ucraina și autor al unei cărți despre evreii vorbitori de limbă rusă (Bronfman în articolul „Ukraine invasion puts Chabad of Russia «between a rock and a hard place»”[3]
Bronfman mai arată că evreii ruși, inclusiv cei aparținând Chabad, „aproape toți își au originile în Ucraina, Moldova sau Belarus”, acest fapt datorându-se faptului că aceste „țări” fă­ceau parte din Pale of Settlement, adică zona unde li se permitea evreilor să trăiască în timpul țaris­mu­lui. „Foar­te puțini evrei ruși vin efectiv din Rusia. Aceasta înseamnă că in­vazia în Ucraina a lovit o coar­dă emoțională, împiedicând Chabad să se alăture clerului creştin orto­dox rus, care sprijină războiul”. În plus, evreii din Rusia „trebuie să conlucreze cu legăturile lor cu Vestul, care sunt substanțiale. Trebuie să țină cont de opinia publică [evreiască] din Vest”, a mai spus Bronfman.
Iar opinia evreiască din Vest vine şi de la sionişti, şi de la finanţa evreiască şi chiar şi de la oligarhii ruso-evrei care obișnuiesc să finan­țeze activitățile Chabad în Rusia, dar îşi ţin fon­durile băneşti în Occident, deşi multe din ele sunt stoarse din Rusia sau din ţări est-europene ori ne-occidentale.
Sau vine de la un rabin precum Misha Kapustin, care are şi cetăţenie israeliană şi care „a fugit din Crimeea în Slovacia în 2014”, după ce armata rusă a anexat peninsula, acuzând că „Chabad din Rusia nu s-a pronunțat împotriva războiului într-un mod categoric”, iar „Rusia este o dictatură”, mai zicea el.
Altă „opinie publică din Vest“ care cerea imperios puternicei secte hasidice Chabad din Rusia să se opună sta­tu­lui rus (gazdă), era vocea rabinului Shmuley Boteach, numit de către publicaţiile Newsweek şi The Washington Post drept „cel mai faimos rabin din America“, un celebru autor şi realizator TV în SUA (cu o emisiune inclusiv la celebra Oprah, „The Rabbi Shmuley Show“), recomandat drept „expert spiritual mon­di­al în con­du­cerea relaţiilor”.
Rabinul Boteach a publicat în „The Jeru­salem Post”, în 28 februarie 2022, chiar de la începutul con­flictului militar ruso-ucra­inean, articolul apel „Chabad must condemn Vladimir Putin”[4] (Chabad trebuie să-l con­damne pe Vladimir Putin), în care, ca influent rabin, se alătura unor miniştri israelieni în condamnarea Rusiei pentru intrarea în terito­riile ruseşti din Ucraina, res­pectiv primul ministru Naftali Bennett şi ministrul de Externe al Israelului, Yair Lapid.
Ca la un veritabil PR-ist, motivele lui Shmuley Boteach vizau strârnirea emoţiilor evre­ieşti: „Putin este un monstru…, iar noi, evreii, suntem gardienii moralității lumii, progenitorii celor Zece Porunci, motiv pentru care lumea ne-a urât de atâtea mii de ani”, Sau: „Putin este fals… Chiar dacă permite sinagogilor și școlilor evre­iești să înflorească, el înarmează Iranul cu arme avan­sate, în timp ce iranienii promit des­chis un al doilea holocaust al evreilor.
Putin permite iudaismului să înflorească doar atâta timp cât comunitatea evreiască rămâne docilă și supu­să. Putin nu numai că nu este prietenul Israelului, pe care îl credeam că este, dar reprezintă de fapt un pericol uriaș pentru statul evreu. Putin este cel mai important apărător al Iranului la ONU și își exercită în mod regulat dreptul de veto pentru a-i proteja pe mullahi…
În timp ce Iranul amenință că va șterge Israelul de pe hartă, oricine poate să se întrebe de ce Putin, aparent marele prieten al evreilor, protejează pro­gramul nuclear al Iranului și înar­mează Iranul cu sis­teme de arme avansate. Nu putem decât să ne rugăm ca Putin să-și joace prost cărţile, iar poporul rus să se ridice şi să-l doboare”.
Rabinii evrei din Ucraina, fiind asociaţi cu oligarhii evrei ucraineni şi sponsorizaţi de către aceştia – oligarhi evrei care l-au pro­pul­sat şi susţinut şi pe evreul Zelenski pentru a  ajun­ge preşe­din­tele ţării (precum „patronul lui Zelenski” Igor Kolomoiski, Vadim Rabi­no­vici şi Victor Pinciuc / Pinchuk, partenerul politic pentru Ucraina al lui George Soros etc.) – au făcut la rândul lor presiuni asu­pra evreilor din Rusia pentru a se ridica împotriva preşedintelui Vladimir Putin şi a Rusiei lui.
Astfel a procedat, foarte teatral şi gălăgios, şi rabinul-șef al Ucrainei, Moshe Azman, lider din Kiev al Chabad-Lubavici, care a cerut con­ducerii comunității evreiești din Rusia să denunțe „invazia guvernului rus“, căci altminteri ar fi „complici la suferinţa evreiască”.
Moshe Reuven Azman trece drept un rabin foarte influent politic, cu legături cu o serie de oligarhi evrei, mai ales cu Vadim Rabinovici (conform „The Jewish Standard)[5] – fonda­to­rul din 1997 al Congresului Tuturor Evreilor Ucraineni („All-Ukrainian Jewish Congress” sau „Vseu­krainskii Evreiskii Kongress” / VEK), un grup de oameni de afaceri evrei extrem de bogaţi din Ucraina), dar Rabinovici este şi prieten şi partener de afaceri asociat cu Igor Kolomoiski, oligarhul care i-a fost patron lui Zelenski până ce acesta a ajuns preşedinte.
Prilejul ieşirii teatrale a rabinului Moshe Azman a fost dat de faptul că Rusia bom­bar­dase la începutul lui martie 2022 turnul antenei televiziunii de stat din Kiev, care se află lângă Babi Yar (Râpa Babii), unde isto­ria consemnează că mii evrei au fost ucişi în septembrie 1941 de către armata ger­mană şi de unii ucrainieni, ca represalii la faptul că aceştia, evreii, ar fi fost ajutorul prin­cipal al poliției secrete sovie­tice NKVD (mulţi chiar erau, cei mai sovietici dintre sovietici fiind pe atunci evrei, şi cei mai comunişti dintre comunişti). Represaliile veniseră după ce NKVD-ul plan­tase în 1941 explozivi ce au pro­vocat mari pagube în Kiev, între 20 și 28 septembrie arun­când în aer 900 de clădiri între care, pe 24 septembrie 1941, o mare asemenea explozie a zgu­du­it şi Cartierul General al Grupului de Armate Sud al Germaniei, instalat la Kiev, serviciul secret sovietic având complici locali în aceste sabotaje.
Deci, pentru că ruşii au bombardat pe 1 martie 2022 Kyiv TV Tower, antena tv de lângă Babi Yar, iar nişte schije ar fi ajuns şi la cimitirul memorial evreiesc (fapt infirmat peste două zile, de la fața locului de un reporter evreu de la „ynetnews.com/Yedioth Ahronoth”)[6], coti­dian din Tel Aviv, Israel, constatând inexistenţa de stricăciuni la memorial), ca şi pentru că în Ucraina trăiesc şi evrei, acest Azman, rabinul şef al Ucrainei, a apărut în mediile Internetului, video, strân­gând un sul al Tora la piept şi cla­mând înflăcărat: „Fac un apel la rabinii Rusiei, la evreii ruşi, la poporul rus cu singurul mesaj: oameni buni, opriţi războiul! Aici au loc crime de război! …Dacă Doamne fereşte va trebui să mor, blestemul meu să cadă asupra celor care tac și participă în tăcere la această crimă oribilă. Sunt alături de Sfânta Tora ce ne-a fost dată de Dumnezeu și vă spun să vă treziți… Și voi spune şi cuvintele pe care le spuneau strămoșii noștri când au fost duși la Babi Yar: «Ascultă, Israele, Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul este unul singur». Acestea sunt cuvintele pe care le spun evreii înainte de moarte”. Deşi rabinul nu a fost nici o clipă în pericol (şi nici memorialul evreiesc), The Jewish Chronicle dise­mina în 2 martie 2022 apelul său: „«Nu mi-e frică de moarte», rabinul şef al Ucrainei cheamă mapa­mondul să nu rămână tăcut[7].
– va urma –

Cornel Dan Niculae
Sursa: art-emis.ro

[1] https://twitter.com/michael_brodsk
[2] https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/ukraines-praesident-selenskyj-sendet-zu-chanukka-klare-botschaft-an-putin/ – 19 decembrie 2022.
[3] https://www.timesofisrael.com/ukraine-invasion-puts-chabad-of-russia-between-a-rock-and-a-hard-place/ 3 aprilie 2022.
[4] https://www.jpost.com/opinion/article-698936 28 februarie 2022.
[5] https://jewishstandard.timesofisrael.com/vadim-rabinovich-claims-mantle/amp/ 1 noiembrie 2013.
[6] https://www.ynetnews.com/article/sk8byetx9 – 3 februarie 2022.
[7] https://www.thejc.com/news/world/im-not-afraid-to-die-ukraine-chief-rabbi-calls-for-world-to-not-stay-silent-4fSht7OdNNc4qt1XxZSLQd – 2 martie 2022.

COMENTARII

  1. […] Renaşterea „nazismului“ banderist din Ucraina ca proiect evreiesc şi al CIA, îndreptat împotriva RusieiDupă „Revoluţia portocalie“ din 2004 din Ucraina, declanşată asumat de organizaţiile evreului George Soros (cu zece ani înainte de revoluţia EuroMaidan din 2014), cel adus de „valul revo­lu­ţiei“ în fruntea ţării, președintele Viktor Iușcenko, îi acor­da în 2005 titlul de Erou al Ucrainei, postum, „nazistului“ naţionalist ucrainean Stepan Baderas.Bandera era venerat de diaspora ucraineană naţionalistă, dar după 2004 se dezvoltă şi în ţară un curent neobanderist şi anti-rusesc, în timp ce în capitala Kiev bulevardul Moscova era redenumit bu­le­vardul Bandera. Astăzi, neobanderiştii sunt susţinuţi de evrei în Ucraina, împotriva ruşilor.„Mulţi spun: cum pot supraviețuitorii evrei ai Holocaustului să-i sprijine pe naziști în Ucraina?”, dar reabilitarea imaginii „fascistului Bandera“ în Ucraina e un proiect evreiesc, ca şi alierea adepţilor contemporani ai lui Bandera cu evreii din Ucraina, mai relata liderul evreu Yev­geny Satanovsky în interviul din Moskovski Komsomolets. Iar principalii evrei pe care îi acuză de asta sunt oligarhul Igor Kolomoisky („patro­nul lui Zelenski”) și liderul „Vaad” Josef Zissels, motiv pentru care a zis despre ei din 2015, în fața sinagogii Golden Rose din Dnepropetrovsk: „Spânzurați liderii evrei ucraineni!”, spune fostul președinte al Congresului Evreiesc din Rusia în „The Jerusalem Post”)[18]. „Când și dacă va exista o astfel de opor­tu­­ni­ta­te, îi voi spânzura cel puțin pe Kolomoisky și Josef Zissels”.Josef Zissels (sau Yosyf Zisels), deşi trece drept un „naţionalist înflăcărat“ ucrainean, este şi preşedintele „Vaad“-ului evreiesc din Ucraina (Ваад) sau „Asociaţia Organizaţiilor şi Comuni­tă­­ţilor Evreieşti (Vaad) a Ucrainei“, Vaad fiind o veche denumire evreiască pentru con­siliu, care, isto­ric, a mai fost folosit pentru conducerea largii regiuni autonome evreieşti în­tinsă asupra Galiţiei, Poloniei (şi Ucrainei de azi), Lituaniei (şi Belarusului de azi), cum a fost şi Consiliul celor Patru Ţări („Vaad Arba Aratzot“), înfiinţat în anul 1514.Zissels este un fost informator sovietic al KGB, zice Satanovsky, deşi a fost şi dizident „refuznik“, membru în organizaţia Ukrainian Helsinki Group, creată subversiv pentru „drep­turile omu­lui“ în 1976 de americanii de la Helsinki Watch (cunoscută mai târziu ca Human Rights Watch, unde şi-a îndreptat pentru prima dată donaţiile sale George Soros), organizaţie tute­la­tă de CIA şi fondată de activistul evreu Robert Louis Bernstein. Zissels era prezentat în 2022 şi drept unul din vicepreşedinţii Congresului Evreiesc Mondial.„Zissels a fost cel care a venit cu ideea de a îi unii pe evrei cu adepţii lui Bandera – mai zice Satanovsky -. Și a făcut asta ani de zile, reabilitând banderismul… Iar acest proiect al lui le-a plăcut foarte mult băieților de la Departamentul de Stat, mai ales Victoriei Nuland. Aşa am ajuns să îi vedem pe rabinul Azman (rabinul-șef al Ucrainei și Kievului) şi pe rabinul Yaakov Dov Bleich (rabinul sinagogii principale din Kiev), cum țin împreună cu episcopul creştin uniat o slujbă de rugăciune de doliu la cimitir, unde, lângă victimele Holo­caustului, au aran­jat şi înmormântarea celor care i-au ucis, ridicând deasupra lor o cruce și spunând că aceasta este o «formă de reconciliere». Astfel îl vedem pe Shmuel Kaminetsky, un rabin din Dnepropetrovsk, al cărui hotel găzduiește acum aproximativ două sute de israelieni de ori­gine mixtă ucraineană-evreiască care luptă pentru Ucraina”.Satanovsky acuzase dinainte de războiul din 2022, încă din 2014, comunitatea evre­ias­­că din Dnepropetrovsk, în care oligarhul evreu Kolomoisky (propulsorul lui Zlensky) era pute­rea centrală, pentru susținerea unui război cu ruşii, că strânge donații și adoptă o linie pu­bli­că națio­nalist-ucraineană. Kolomoisky, însuși, în rolul său de guvernator al districtului Dnepro­petrovsk, a finanțat crearea unui batalion de „miliție“ care să lupte cu „sepa­ra­tiș­tii ruşi“ din regiunea vecină Donbas.Dar Zissels, Kolomoisky şi ceilalţi evrei ca ei sunt apăraţi în The Jerusalem Post de către rabinul kievean Yaakov Dov Bleich, cel mai sus arătat de Satanovsky ca implicat în ali­anţa iudeo-ucrainenană: „Kolomoisky și Zissels nu sunt pro-Bandera, ci sunt cu Ucraina demo­cratică, la fel ca restul comunității evre­iești“.„Spui că proiectul «Bandera evreiască» este susținut de Departamentul de Stat al SUA?”, îl întreba reportera de la Moskovski Komsomolets pe Satanovsky, iar el răspundea: „Ar trebui chestionată Victoria Nuland [de la Departamentul de Stat]… Cred că este im­posibil să fii de acord cu oameni ca Vika Nuland. Subiectul oricărui naționalism de pe teri­toriul fostei URSS este supravegheat atât de Departamentul de Stat, cât și de CIA, care, din păcate, este acum condusă de ambasadorul William Burns, care a fost foarte atractiv pentru mine în timpul șederii sale la Moscova [ca ambasasor]…Da, băieții de astăzi lucrează pentru prăbușirea Federației Ruse, dar înainte au lucrat pentru prăbușirea URSS. Ei cred că dacă URSS s-a prăbușit, atunci de ce nu și Federația Rusă. În perioada 8-9 mai a avut loc la Varșovia primul Forum al Popoarelor Libere din Rusia. Al doilea a avut loc pe 22 iulie la Praga. Acolo au desenat o «minunată» hartă, unde în locul Rusiei sunt 34 de state…Da, Departamentul de Stat și CIA au făcut și fac toate acestea. Și știu că Nuland a făcut toate eforturile posibile pentru a organiza Maidanul [revoluţia Soros-CIA de la Kiev, din 2014]. Este clar faptul că fabricarea anti-rușilor din Ucraina este un proiect american… Nazismul a fost pus acolo unde nu exista aproape deloc acum 8 ani. Li s-au dat 8 ani pentru recalificare, pentru agitație și propagandă, pentru reformarea populației”.Prima parte aici: Războiul rabinilor cu Rusia – Crearea „Marelui Israel” (1) […]

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.