Planul de hibridare a Europei este oficializat – PE a aprobat noul...

Planul de hibridare a Europei este oficializat – PE a aprobat noul pact privind migranții!!!

0 50

Statele membre sunt obligate să le asigure solicitanților de azil condiții de locuit, educație și asistență medicală

Parlamentul European (PE) a aprobat, pe 10 aprilie, noul pact privind migrația și azilul, fiind adoptate zece acte legislative.
Se afirmă că noul pact vizează, printre altele, solidaritatea și responsabilitatea statelor membre pentru preluarea migranților, reguli pentru gestionarea situațiilor de criză, dar și respectarea unor standarde de primire a migranților, potrivit unui comunicat transmis de Parlamentul European.

Solidaritate și responsabilitate
Pentru a ajuta țările Uniunii aflate sub presiunea fluxurilor de migranți, restul statelor vor putea să contribuie prin transferul de solicitanți de azil sau beneficiari de protecție internațională pe teritoriul lor, prin contribuții financiare sau prin sprijin operațional și tehnic. Vor fi actualizate și criteriile potrivit cărora se stabilește statul membru responsabil de examinarea cererilor de protecție internațională (așa-numitul „Regulament Dublin”).
Acest regulament a fost aprobat cu 322 voturi pentru, 266 împotrivă și 31 abțineri.

Gestionarea situațiilor de criză
Regulamentul privind situațiile de criză și forță majoră introduce un mecanism de intervenție în situațiile în care sosirile cresc brusc. Astfel, țările Uniunii care se confruntă cu un număr excepțional de persoane care sosesc din țări terțe se pot baza pe solidaritatea și sprijinul celorlalte țări. Noile norme vizează și instrumentalizarea migranților, adică situațiile în care ei sunt folosiți de țări extracomunitare sau de actori nestatali ostili care urmăresc destabilizarea Uniunii.
Acest regulament a fost aprobat cu 301 voturi pentru, 272 împotrivă și 46 abțineri.

Verificarea resortisanților din țări terțe la granițele Uniunii
Persoanele care nu îndeplinesc condițiile pentru a intra pe teritoriul Uniunii vor fi supuse unei proceduri de verificare prealabilă (screening). Astfel, li se va verifica identitatea, li se vor colecta date biometrice și vor fi supuse unui control de securitate și unui examen medical. Întreaga procedură va dura maximum șapte zile. Statele membre vor avea obligația de a introduce mecanisme independente de monitorizare, pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale.
Regulamentul a fost aprobat cu 366 voturi pentru, 229 împotrivă și 26 abțineri. Eurodeputații au aprobat și norme noi referitoare la sistemul centralizat de informații despre cazierele judiciare (ECRIS-TCN), cu 414 voturi pentru, 182 împotrivă și 29 abțineri.

Proceduri de azil mai rapide
La nivelul întregii Uniuni, se va stabili o nouă procedură comună de acordare și retragere a protecției internaționale. Procesarea cererilor de azil la frontierele UE va fi necesar să se facă mai rapid în viitor, cu termene-limită mai scurte pentru solicitările nefondate sau inadmisibile.
Regulamentul a fost aprobat cu 301 voturi pentru, 269 împotrivă și 51 abțineri.

Regulamentul Eurodac
Datele persoanelor care sosesc neregulamentar în Uniune, inclusiv amprentele digitale și imaginile faciale pentru cei cu vârsta de peste șase ani, vor fi înregistrate în baza de date Eurodac, care va fi reformată.
Autoritățile vor putea să menționeze și dacă o persoană poate reprezenta un risc de securitate, a avut un comportament violent sau arme asupra sa.
Regulamentul a fost adoptat cu 404 voturi pentru, 202 împotrivă și 16 abțineri.

Standardele de calificare pentru obținerea protecției internaționale
Parlamentul a aprobat și noi standarde uniforme pentru toate statele membre, care se vor aplica la recunoașterea statutului de refugiat sau de persoană eligibilă pentru protecția subsidiară. Persoanele care se califică pentru protecție vor beneficia totodată de o serie de drepturi conform acelorași standarde. Statele membre vor evalua situația din țara de origine pe baza informațiilor primite de la Agenția Uniunii Europene pentru Azil. Statutul de refugiat va fi reexaminat periodic.
Persoanele care solicită protecție vor fi obligate să rămână pe teritoriul statului responsabil cu prelucrarea cererii lor sau al statului în care a fost acordată protecția.
Regulamentul a fost aprobat cu 340 voturi pentru, 249 împotrivă și 34 abțineri.

Primirea solicitanților de azil
Statele membre va fi necesar să le asigure solicitanților de azil standarde de primire echivalente în ceea ce privește, de exemplu, condițiile de locuit, educația și asistența medicală. Solicitanții de azil înregistrați vor putea începe să lucreze cel târziu la șase luni după depunerea cererii. Condițiile de detenție și restrângerea dreptului la liberă circulație vor fi reglementate, pentru a-i descuraja pe solicitanți să se mute dintr-o țară a Uniunii în alta.
Acest regulament a fost aprobat cu 398 voturi pentru, 162 împotrivă și 60 abțineri.

O cale sigură și legală de intrare în Europa
Un nou cadru legislativ privind relocarea și admisia umanitară va permite țărilor Uniunii să primească voluntar refugiați din țări terțe, recunoscuți ca atare de Agenția pentru refugiați a ONU (UNHCR). Aceștia ar urma să ajungă pe teritoriul UE în mod legal, organizat și sigur.
Regulamentul a fost adoptat cu 452 voturi pentru, 154 împotrivă și 14 abțineri.

Etapele următoare
După ce pachetul legislativ va fi aprobat oficial de Consiliu, cele zece acte legislative incluse vor intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Regulamentele se vor aplica după doi ani. În cazul Directivei privind condițiile de primire, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a modifica legislația națională.

Sursa: yogaesoteric.net

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.