Obligațiile copiilor beneficiari ai unei pensii de urmaș

Obligațiile copiilor beneficiari ai unei pensii de urmaș

0 50

În vederea aplicării unitare a prevederilor art. 114 alin.(2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul   unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

            Conform prevederilor art. 84 lit. b) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaş dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Având în vedere prevederile legale susamintite, ca regulă generală,  copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie a anului în curs.

Pentru a fi valabile, adeverințele emise de unitățile de învățământ trebuie să fie eliberate (nr. de înregistrare/data întocmirii) numai după data începerii anului școlar respectiv data de 1 septembrie 2022.

În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie a anului în curs se reține de la plată.

Totodată, menţionăm că întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie și, în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată (25 septembrie) să depună la sediul caselor teritoriale de pensii o declarație pe propria răspundere în acest sens. În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 25 septembrie, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată.

Modelul declarației pe proprie răspundere se găsește pe site-ul Casei Județene de Pensii Brașov la adresa www.casadepensiibv.ro – Secțiunea Formulare. Declarația poate fi transmisă prin e-mail la adresa cjpbrasov@cnpp.ro.

De asemenea, facem precizarea că studenții urmași care au depus declaraţia pe propria răspundere au obligația ca până la data de 25 octombrie a anului în curs să prezinte caselor teritoriale de pensii adeverința în original sau copie/electronic din care să rezulte că în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

În situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, într-una din formele menţionate până la data de 25 octombrie a anului în curs, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

În cazul prezentării adeverinţei prin care se face dovada continuării studiilor, în copie/electronic, dacă până la data de 25 decembrie a anului în curs, nu se prezintă originalul adeverinţei pensia de urmaș se suspendă începând cu prima zi a lunii următoare, respectiv cu data de 1 ianuarie a anului următor.

D.D.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.