Mărturii de mii de ani… despre strămoșii românilor. Ei sunt bunii noștri...

Mărturii de mii de ani… despre strămoșii românilor. Ei sunt bunii noștri care nu pot fi șterși din istorie

Mãrturii …

*    … Dionisie Periegetul (138 d.C.) : “În ceea ce urmează voi scrie despre cea mai mare ţară, care se întinde din Asia Mică până în Iberia şi din Nordul Africii până în Scandia, ţara imensă a dacilor.”

*    … Gordon W. Childe : “Locurile primare ale dacilor trebuie căutate pe teritoriul României. Într-adevăr, localizarea centrului principal de formare şi extensiune a indo-europenilor trebuie să fie plasată la Nordul şi la Sudul Dunării de Jos.

*    … Paul Mac Kendrick : “Burebista şi Decebal au creat în Dacia o cultură pe care numai cei cu vederi înguste ar putea-o califica drept barbară”. “Românii sunt membri ai unuia din cele mai remarcabile state creatoare ale antichităţii.” … “Sus, în Maramureş, există un loc marcat drept centrul bătrânului continent” (Europa de la Atlantic la Urali).

*    … Emmanuel de Martone (profesor la Sorbona, 1928, în interviul dat lui Virgil Oghină) : “Nu pot să înţeleg la români mania lor de a se lăuda că sunt urmaşi ai coloniştilor romani ştiind foarte bine că în Dacia nu au venit romani, nici măcar italici, ci legiuni de mercenari recrutaţi din toate provinciile Estice ale imperiului, chiar şi administraţia introdusă de cuceritori avea aceeaşi obârşie. Voi românii sunteţi daci şi pe aceştia ar trebui să-i cunoască românii mai bine şi să se laude cu ei, pentru că acest popor a avut o cultură spirituală şi morală înaltă.

*    … Homer : “Dintre toate popoarele geţii sunt cei mai înţelepţi.

*    … Platon (427 ÷ 347 î.C.), elev a lui Socrate şi profesor al lui Aristotel, surprinde în dialogul “CARMIDES” o discuţie între Socrate şi Carmides, în care profesorul îi spune lui Carmides ce l-a învăţat un medic get când a fost la oaste : “ZAMOLXE, regele nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie a încerca să îngrijim ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit, neţinându-se seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufletul, şi iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli. Pentru că ei nu cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă căci, toate lucrurile bune şi rele pentru corp şi pentru om în întregul său, vinde la suflet şi de acolo curg ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. Trebuie deci, mai ales şi în primul rând, să tămăduim izvorul răului pentru ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot restul trupului. Prietene, sufletul se vindecă prin descântece. Aceste descântece sunt vorbele frumoase care fac să se nască în suflete ÎNŢELEPCIUNEA”.

*    … Pitagora (580 ÷ 495 î.C.) face referiri la valorile superioare ale geţilor. În “Legea 1143” el spune : ”Călătoreşte la geţi nu ca să le dai legi, ci să tragi învăţăminte de la ei. La geţi toate pamânturile sunt fără margini, toate pamânturile sunt comune.

*    … Marc Pagel (profesor, şef al laboratorului de bio informatică la Universitatea Reading, Anglia) : “Acum 10.000 de ani în spaţiul carpatic a existat o cultură, un popor care vorbea o limbă unică şi precursoare a sanscritei şi latinei”.

*    … Clemance Royer (în Buletin de la Societe d’Antropologie, Paris, 1879) : “… celţii, germanii şi latinii vin din Estul Europei … iar tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată venind din Occident … noi trebuie să le căutam leagănul comun la Dunarea de Jos, în această Geţie a cărei limbă o ignorăm”.

*    … Jean Laumonier (în cartea La nationalite francaise, Paris, 1892) : “Românul sau dacul modern este adevăratul celt al Europei Răsăritene”.

*    … Abdolonyme Ubicini (Les origines de l’histoire roumaine, Paris, 1866) : “Dacii sunt primii strămoşi ai românilor de azi. Din punct de vedere etnografic dacii par să se confunde cu geţii, aceeaşi origine, aceeaşi limbă. Asupra acestui punct de vedere toate mărturiile din vechime concordă”.

*    … Carlo Troya (1784 ÷ 1858, istoric italian) : “Nici un popor din cele pe care grecii le numeau barbare nu au o istorie mai veche şi mai certă ca a geţilor sau goţilor. Scopul lucrării mele, Istorie Getică sau Gotică se împarte în două părţi şi una din ele arată că geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Teodoric din neamul Amalilor.

*    … Jakob Grimm (Istoria limbii germane, 1785 ÷ 1863) : “Denumirile dacice de plante, păstrate la Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor Claudius şi Nero) pot fi găsite şi în fondul limbii germane.

*    … Pillon, în „Dictionnaire grec-francais” al lui Alexandre, Paris, Hachette, 1877 : „… daces, peuple de la famille des getes …” (dacii, neam din familia geţilor).

*    … Trogus Pompeius, ap. abraviatorul Justin, Ed. Nisard, Paris, 1841, C.XXXII, II : „Dacii, mladiţe ale geţilor …„.

*    … Virchow, 1874 : „Les celtes getes qui peuplerent la France d’aujourd hui y vinrent de la Mer Noire, en remontant le Danube„(… Celţii geţi care alcatuira ceea ce azi numirăm Franta, veniră aici din zona Marii Negre, urcând în susul Dunării …).

*    … Dio Cassius, „Istoria Romana” : „Cei care işi zic daci sau traci aparţin marelui neam al geţilor …„.

*    … Robert Sheringham (savant, 1670) scrie o enciclopedie de 600 de pagini, în care susţine printre altele că : „… geţii de la Marea Neagră, denumiţi azi goţi sunt părinţii anglilor şi ei sunt cei care inventară toate tipurile de scriere cunoscute azi …„.

*    … Carol Lundius (Cronica ducilor de Normandia) : “Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii popoarelor nordice”.

*    … Leibnitz (Collectanea Etymologica) : “Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii teutonilor prin saxoni şi frizieni, ai olandezilor (daci) şi ai anglilor.

*    … Cronicile spaniolilor, pag. 179 : “Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii spaniolilor.

*    … Marija Gimbutas – Profesor la Universitatea California din L.A.- Civilizaţie şi Cultură : “România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6500 ÷ 3500 î.C., axată pe o societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europenizate, patriarhale, de luptători din epoca bronzului şi epoca fierului. A devenit de asemenea evident că această străveche civilizaţie europeană precede cu câteva milenii pe cea sumeriană. A fost o perioadă de reală armonie în deplin acord cu energiile creatoare ale naturii.”.

*    … Miceal Ledwith (Consilier al Papei Ioan Paul al II-lea) : “Chiar dacă se ştie că latineasca e limba oficială a Bisericii Catolice, precum şi limba Imperiului Roman, iar limba rumună este o limbă latină, mai puţină lume cunoaşte că limba română sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină şi nu invers !!!

Cu alte cuvinte, nu limba română este o limba latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă română. Aşadar, vreau sa-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii occidentale”.

* … Daniel Ruzo (arheolog sud-american, 1968) : “Am cercetat munţi din cinci continente, dar în Carpaţi am găsit monumente unice dovedind că în aceste locuri a existat o civilizaţie măreaţă, constituind centrul celei mai vechi civilizaţii cunoscute astăzi.

* … William Schiller – arheolog american : “Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul român, răspândindu-se apoi spre răsărit şi apus”.

*… Bocignolli (1524) : “… românii, despre care am spus că sunt daci.”.

NOTĂ
Iatã cum alţii, de-a lungul anilor, ne-au respectat / ne respectã şi ne apreciazã strãmoşii şi pe noi, ca descendenţi direcţi ai lor …

Noi, ignorăm sau chiar ne batem joc de istoria şi originile noastre multimilenare, şi plini de ştiinţã – ca broasca de pãr (!!!) – ne dãm filozofi şi-i luãm la mişto pe cei ce’ncearcã sã trezeascã’n noi mândria de a fi români, urmaşii traco-geto-dacilor !!!

Iarã noi, noi, epigonii, dupã ce cã de aproape 29 de ani suntem „loviţi” de’o molimă ce pare de nelecuit, mai facem şi „stându’n mîini” … 

Motto la care ma raliez 100%:
În fiecare român doarme un geniu. Şi cu fiecare zi ce trece, tot mai … adânc …

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.