În județul Brașov au fost amenajate 449 de secții de votare, pentru...

În județul Brașov au fost amenajate 449 de secții de votare, pentru Referendumul din 6-7 octombrie, la care sunt înscriși 518.090 de alegători

0 312

În conformitate cu prevederile HG nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, Instituția Prefectului Județului Brașov vă aduce la cunoștință următoarele:
A fost emis Ordinul Prefectului Judeţului Brașov nr. 791/20.09.2018 privind constituirea Comisiei Tehnice judeţene pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare.

A fost emis Ordinul Prefectului nr.792/20.09.2018 privind constituirea Grupului de Lucru pe lângă Comisia Tehnică Judeţeană pentru coordonarea activităţilor de organizare a referendumului pentru revizuirea Constituţiei. A fost emis Ordinul Prefectului nr.793/20.09.2018 privind aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituţiei din 6-7 octombrie 2018. Au fost realizate 2.235 de ștampile inscripționate cu „VOTAT”.

După preluarea sub pază, în data de 30.09.2018, a buletinelor de vot, în număr de 569.679, s-a stabilit graficul de distribuire a acestora, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării referendumului.
Astfel, primarii unităților administrativ-teritoriale din județul Brașov le pot ridica vineri, 05.10.2018, de la Sala de Sport a Colegiului Național „Aprily Lajos” din municipiul Brșov, str. După Ziduri nr.3.
Potrivit informării nr. 13728/ 02.10.2018 către toate primăriile din județul Brașov, primarii UAT-urilor se vor prezenta conform programării (între orele 8.00 – 12.00), însoțiți de lucrători ai Poliției Române, având asupra lor ștampila UAT. Programarea pentru ridicarea buletinelor de vot poate fi consultată pe site-ul Prefecturii județului Brașov.
De menționat că pe raza județului Brașov sunt 449 de secții de votare, cu două mai multe față de alegerile anterioare și cunoscute deja de alegători. Acestea sunt în orașul Râșnov (la Grup Școlar Industrial Râșnov) și în comuna Sânpetru (la Grădinița cu program normal 8 ore). Înființarea celor două sedii a fost necesară întrucât unele dintre secțiile de votare existente la nivelul UAT-urilor au depășit numărul de 2.000 de alegători.
La toate cele 449 de secții de votare sunt înscriși 518.090 de alegători. Lista cu președinții secțiilor de votare poate fi consultată, de asemenea, pe site-ul Prefecturii Brașov.
https://bv.prefectura.mai.gov.ro/referendum-6-7-octombrie-2018/

Când are loc referendumul ?

Cetățenii sunt chemați să își exprime voința prin vot, în zilele de 6 și 7 octombrie 2018, după cum urmează:
a. în ziua de sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 7.00 și 21.00;
b. în ziua de duminică, 7 octombrie 2018, între orele 7.00 și 21.00.
Cetățenii care participă la referendumul național au dreptul să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?”

Unde se poate vota ?

Cetățenii vor vota la secția de votare unde sunt arondați, conform listelor electorale permanente. Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora, vor fi aduse la cunoștința publicului de către primarii localităților și Autoritatea Electorală Permanentă.
Cetățeanul care, în ziua referendumului național, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o lista suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverinței care ține loc de act de identitate.
Pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, Ministerul Afacerilor Externe organizează secţii de votare pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate. Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităţilor străine, secţii de votare şi în afara secţiilor de votare menționate mai sus.

Cum se votează ?

Au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.
Accesul participanților la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secției de votare actul de identitate sau adeverința care ține loc de act de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară va înmâna participantului buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „Votat”.
Participantul la referendum își va exprima voința în mod individual, într-o cabină închisă, aplicând ștampila „Votat” numai în unul dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opțiunii sale.
După ce a votat, participantul la referendum va îndoi buletinul de vot, astfel ca pagina albă, care poartă ștampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.
Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui biroului electoral al secției de votare.
Președintele poate să ia măsuri ca staționarea celui care votează în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.
Prezenta oricărei persoane în cabinele de vot în afara celei care votează este interzisă!
Participantul la referendum care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, în scopul de a-l ajuta.
Pentru persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, la cererea celor aflați în această situație sau la cererea organelor de conducere ale instituțiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, în care cei netransportabili se află internați, președintele biroului electoral al secției de votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se deplasează cu o urnă specială și cu materialul necesar votării la locul unde se află cel în cauză, pentru a se efectua votarea.
D.D.

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.