FORŢA SPIRITULUI DACIC

FORŢA SPIRITULUI DACIC

2 260

O mişcare în slujba adevărului, a dreptăţii, a demnităţii şi libertăţii. O revoluţie a Spiritului, a Cunoaşterii şi a Valorilor.

1: Resursele spirituale sunt primele şi cele mai importante resurse.
În societatea actuală, datorită manipulării prin diverse mijloace, majoritatea oamenilor au ajuns să fie controlaţi la nivelul mentalului. Din acest motiv, primele resurse pe care trebuie să ne concentrăm sunt cele de natură spirituală. Într-un război psihologic subversiv ca cel în care suntem implicaţi acum, mentalul a ajuns să fie uşor controlat. Însă sufletul rămâne resursa profundă, potenţialul ascuns, care nu poate fi la fel de uşor influenţat de sistem şi de condiţia socială.
În suflet este păstrată legătura cu Dumnezeu şi legătura cu continuitatea istorică a neamului Dac, precum şi cu ţelurile profunde care derivă de aici. Esenţial, eu la această resursă fac apel, şi o consider unica temelie pe care se poate reconstrui ceva, atât la nivel individual, cât şi la nivel naţional. Uneori neînţelegerea şi superficialitatea pot  face aspectul spiritual să pară de o importanţă secundară, dar el nu este niciodată aşa. Este întotdeauna de primă importanţă, pentru că doar din esenţa spirituală pleacă şi caracterul incoruptibil, şi tot potenţialul latent al omului.
Marele gânditor Constantin Noica spunea: „Stări de spirit, asta trebuie dat altora! Nu teorii, nu dogme, nu ideologii!” Şi avea perfectă dreptate. De aceea spun că primul lucru care trebuie cultivat este o stare de spirit, şi cele mai importante resurse pe care le avem sunt cele spirituale.

2: Cum poate fi realizată o schimbare la nivelul societăţii.
În general, faţă de toată situaţia dramatică în care ne aflăm, încă se vorbeşte la nivel de efect, nu de cauză, şi de asta nu se propun nici soluţii viabile, nici lucruri concrete. Chiar dacă marea majoritate a problemelor noastre din viaţa de zi cu zi pleacă din sfera politică, acolo nu se pot schimba lucrurile dintr-o dată. Factorul politic poate fi influenţat pozitiv doar când se îndeplinesc înainte anumite condiţii care ţin de o schimbare de mentalitate colectivă, întâi pentru câţiva, apoi pentru un număr mai mare de oameni.

Factorul politic este mult supraevaluat. Clasa politica actuala este un efect al ignoranţei şi al slăbiciunii colective.

Esenţa acestui mesaj şi a acestei mişcări este că trebuie să schimbăm nu doar politicienii, ci şi Sistemul care i-a făcut posibili. Iar pentru asta, trebuie schimbaţi o parte suficient de mare dintre oamenii dezinformaţi şi manipulaţi, care din neputinţă şi neştiinţă, au făcut posibil sistemul actual. La influenţarea pozitivă concretă a sferei politice se poate ajunge doar atunci când se vor îndeplini o serie de etape fundamentale.
O schimbare adevărată nu se poate realiza niciodată doar cu programe sau doar cu ideologii, despre care se vorbeşte peste tot.

O schimbare adevărată se realizează în primul rând cu oameni capabili de o înţelegere superioară a lucrurilor.

Acesta este scopul Mişcării Forţa Spiritului Dacic: să facă posibilă ca oamenii ce au o înţelegere superioră să se poată uni, şi să poată acţiona organizat şi eficient.
În această privinţă, acest mesaj este o chemare pentru cei care au păstrat în sufletul lor o legătură vie cu identitatea strămoşilor noştrii daci. Pentru cei care încă mai simt dacic, care încă mai gândesc dacic şi care vor să şi trăiască precum dacii adevăraţi!
Este nevoie de cei care nu şi-au uitat rădăcinile. Şi este nevoie de bună intenţie autentică, pentru că sunt destui care vorbesc despre daci, dar au în spate cu totul alte motive. Avem nevoie de oameni care simt nevoia să acţioneze din motive corecte şi sincere.
Dacii au fost şi sunt un popor eroic şi genial. Ca popor, dacă ne accesăm resursele de inteligenţă şi de curaj, putem face şi imposibilul posibil. Trăsăturile nobile ale strămoşilor daci sunt în mulţi, îngropate adânc, dar gata să fie descoperite de către cei care caută să păşească cu sinceritate, seriozitate şi disciplină pe calea transformării spirituale. E nevoie doar de o scânteie care poate fi aprinsă, de către câţiva daci uniţi într-o viziune superioară, dobândind cunoştinţele necesare şi reconectându-se cu tainele străvechi ale Daciei. Aşa trebuie şi aşa poate să înceapă o schimbare adevărată. Aceasta este viziunea şi ţelul meu.

3: Extinderea Comunităţii Spirituale a Dacilor Liberi. După o lungă analiză şi reflectare asupra situaţiei actuale, am decis să dezvălui public câteva informaţii care consider că vor fi foarte folositoare.
Comunitatea Spirituală a Dacilor Liberi există deja, şi există demult. Există chiar câteva comunităţi dacice de acest fel, încărcate de istorie şi aflate într-o strânsă legătură. Ele se află în munţi, începând cu zona Sarmisegetusei, continuând apoi cu munţii Retezat, Bucegi şi Rarău. Eu de acolo vin, şi în una dintre ele, în zona Sarmisegetusei, mă aflu în timp ce vă scriu acum. Voi reveni cu mai multe detalii curând.
Pentru a crea o comuniutate dacică mai mare, sunt trei etape de bază, şi doar pornind de la realizarea lor proiectul poate funcţiona, altfel avem deja mai multe exemple de încercări nereuşite.
Cele trei etape sunt următoarele:
* mai întâi ne strângem un grup de daci, şi ajungem să comunicăm cu adevărat.
* Apoi realizăm o stare de comuniune, în care să ne regăsim ca grup, ca un întreg, în acord deplin cu aceleaşi principii, acelaşi plan, aceeaşi strategie şi aceeaşi structură de organizare.
* Apoi se continuă prin înfiinţarea practică a comunităţii. Pentru asta planurile sunt făcute de mult. Unde sunt locurile ideale, cum ar trebui organizată, cum ar trebui să funcţioneze, cum ar trebui să arate locuinţele şi multe alte aspecte. 
Însă pentru început, totul se va realiza în funcţie de posibilităţile existente, urmând să se dezvolte în timp, conform unui plan detaliat. Apoi pot apărea mai multe comunităţi în tară, conduse şi organizate în mod armonios dintr-o comunitate centrală, care va furniza toată cunoaşterea practică necesară.

4: Despre importanţa comunicării şi a întâlnirilor directe. 
Înţelegeţi că este profund necesar să coborâm de pe paginile internetului şi să ne întâlnim direct, în viaţa reală. Doar aşa putem comunica cu adevărat, ne putem cunoaşte, ne putem câştiga reciproc încrederea, ne putem organiza şi putem să ne unim cu adevărat. Pentru toţi cei care sunt în străinătate, internetul rămâne soluţia, dar pentru cei care suntem aici, avem toată responsabilitatea să facem în aşa fel încât să ne întâlnim direct. Observaţi cum cei mai mulţi nu depăşesc niciodată stadiul discuţiilor pasionale şi sterile purtate pe internet, stadiu total contraproductiv, în care au rămas din păcate marea majoritate a iniţiativelor, grupurilor, asociaţilor, etc pe care le vedem de mai multă vreme că au o existenţă lipsită de orice urmări pozitive pe plan social.
În concluzie, doar prin comunicare constantă şi prin întâlniri directe putem crea premizele unei unităţi autentice între noi, în aşa fel încât să facem ca demersul nostru să aducă rezultatele dorite şi să fim un model dacic pentru toţi ceilalţi. Doar în felul acesta se pot pune lucrurile în mişcare.

5: Pe cine să ne concentrăm şi la ce să acordăm atenţie. 
Ar trebui să ne concentrăm doar pe oamenii care sunt deja conştienţi, pozitivi şi hotărâţi să acţioneze. Vă rog să înţelegeţi cu toţii şi să nu vă mai concentraţi pe oamenii care sunt rigizi, ignoraţi şi nepăsători, pentru că este neconstructiv, frustrant şi generează doar negativitate. Nu vă mai certaţi cu ei, nu mai trageţi de ei şi nu mai speraţi la nimic de la ei. Mulţi încă dorm “somnul cel de moarte”. Unii se vor trezi mai târziu, alţii nu se vor mai trezi de loc, şi trebuie înţeles asta. Pentru noi ca popor, contează doar cei care se pot trezi ACUM.
Am spus şi o repet: nu toată lumea poate să se trezească sau să înţeleagă de la început, şi nici nu trebuie, nici nu se presupune aşa ceva. E menit să se trezească şi să se unească un număr suficient de mare dintre cei care pot şi vor să o facă deja! Ei sunt aici, sunt din ce în ce mai mulţi, şi doar ei ar trebui să ne intereseze – atât!
Ca număr sunt mult mai mulţi decât minimul necesar pentru a realiză o schimbare majoră, dar încă nu sunt uniţi, organizaţi şi îndrumaţi corespunzător.
Asta e provocarea noastră, şi pe ea ar trebui să ne axăm, pentru că avem toate şansele să reuşim. Trebuie să facem tot efortul ca să limităm la maxim interacţiunea noastră cu tot ceea ce este negativ, şi să ne concentrăm doar pe ceea ce este pozitiv şi constructiv.
Să ne concentrăm pe cei care pot fi ajutaţi, şi care vor să fie ajutaţişi să ajute la rândul lor!
Deci NU pierdeţi timpul criticându-i pe încăpăţânaţi, ci căutaţi să creaţi unitate între cei pozitivi!

Se găsesc mulţi să acuze poporul dac că doarme. Nu doarme tot poporul, ci dimpotrivă, din ce în ce mai mulţi se trezesc. În plus, mai sunt şi unii care NU au dormit niciodată, ci au umblat cu luminile aprinse în noaptea sufletului şi în bezna minţii. Toţi cei care nu dormim, avem datoria să îi trezim şi pe ceilalţi. Nu să îi acuzăm, sau să le urăm somn uşor, ca ar fi cinic şi iresponsabil. Iar lumea nu are nevoie de cinism, are nevoie de ajutor.

Schimbarea trebuie să înceapă din Dacia profundă, din unirea, organizarea şi îndrumarea celor treziţi, celor care au conştiinţă şi înţelegere spirituală superioară.

Ei vor forma un nucleu, care la un anumit moment se va cristaliza şi va putea cataliza şi schimbări majore la nivel social. Deci de aici poate şi trebuie să plece totul. De aici este menit să plece totul.

6: Adevăruri fundamentale despre realizarea unităţii şi a organizării. 
Adevărata putere de a schimba ceva există doar în unitate. Iar adevărata unitate este creată doar într-o organizare eficientă. Asta este cheia, asta este provocarea. Se tot spune “să ne unim”, dar din păcate este evident că nimeni nu s-a unit cu nimeni până la ora actuală. De ce? Pentru că nu a existat organizarea corespunzătoare.
Ce implică organizarea? Implică o ierarhie şi o strategie. Trebuie să existe un conducator cu o strategie şi un plan, şi alţii care să fie în acord cu planurile şi să contribuie la aplicarea lor.
O haită de lupi spre exemplu, are o ierarhie foarte strictă. Ştiu asta, sunt omul muntelui şi nu odată am crescut pui de lupi până la maturitate. Într-o ierarhie de lupi există un conducător şi apoi fiecare îşi are locul foarte bine stabilit. De asta şi sunt lupii aşa vânători eficienţi. Iar acei lupi care nu sunt ierahizaţi într-o haită, umblă mai mult flămânzi…

Noţiunea de conducător şi de ierarhie se bazează pe legile universale, iar a reuşi să le realizăm, este unul dintre testele noastre principale ca popor.

Orice armată are nevoie de un general comandant, însă nici o armată nu poate să fie alcătuită doar din generali. E necesar să existe un corp de ofiţeri cu diverse grade, dar şi o mulţime de soldaţi cu diverse specializări, toate funcţionând unitar. Fiecare trebuie să aibă un simţ instinctiv al valorii şi al posibilităţilor persoanale, şi fiecare trebuie să ştie unde îi este locul.
Niciodată nu trebuie să ajungem să confundăm noţiunea de ierarhie cu cea de sclavie şi cea de conducător cu cea de dictatură. Nu vă lăsaţi manipulaţi de către cei care încearcă din răsputeri să inducă confuzie în aceste privinţe! Sclavie şi dictatură e doar în cazul în care stăpâneşte răul.

Dacă conduce binele, ierarhia şi conducătorul aduc doar libertate şi progres, pentru toată lumea.

Se ştie că dacii aveau ierarhii drepte şi foarte eficiente. Şi în timpurile actuale, fiecare trebuie să ştie să se aşeze la locul lui şi să facă ce trebuie.


Deci tot ce spun este foarte simplu: revenind la obiceiurile străvechi, ierahizându-ne şi organizându-ne temeinic, dăm naştere la o forţă pozitivă uriaşă.

Piedicile în calea organizării şi ierarhizării sunt orgoliile, importanţa de sine, competiţia, posesivitatea, spiritul de dominaţie, polemicile, dezbateriile inutile, filosofiile şi ignoranţa. Ne lovim de aceste piedici la tot pasul în sociateatea actuală, şi le vedem pe internet sau la televizor de dimineaţă până seara, părând că nimeni nu poate depăşi această condiţie. Care este soluţia pentru aceaste probleme care separă şi distrug oamenii pretutindeni?
Aceste piedici devin foarte mici sau chiar dispar complet, atunci când se unesc oameni cu sufletul curat, care beneficiază de o înţelegere spirituală superioară şi de îndrumare.  
Vă spun din experienţă că în acest caz prevalează doar dorinţa de a sluji împreună binele cel mai înalt. Aşa ia naşterea nu doar o armată cu un comandant, ci în primul rând o familie spirituală cu un părinte spiritual. Legătura care se formează astfel este puternică, profundă şi chiar indestructibilă. Ea pleacă din suflet, şi astfel se poate vedea încă odată cât de important este sufletul. Acestea sunt secretele căii către biruinţa dacilor…

7: Care sunt primii paşi pe care îi putem face
Crearea unui grup organizat pe internet.
Crearea de unitate autentică între toţi cei care rezonează cu mesajul şi principiile prezentate aici.
Stabilirea unei legături permanente.
Individual putem comunica telefonic, iar în grup se poate realiza comunicarea prin conferinţe skype,, atât pentru cei din ţară cât şi pentru cei din străinătate.
Crearea unui grup organizat care să se întâlnească periodic. 
Fără mobilizare practică, orice proiect este inutil. Doar din întâlniri directe pot să plece în mod concret toate lucrurile bune.
Transformarea din punct de vedere spiritual atât la nivel individual, cât şi la nivel de grup.
Sunt destui indivizi care vor să schimbe lumea fără să se schimbe pe ei înşişi, iar până acum s-a demonstrat din plin că nu merge aşa.
Regăsirea Spiritului Dacic autentic. 
Nimeni nu poate să realizeze nimic valoros înainte de a-şi regăsi esenţa şi a se transforma pe sine însuşi. Odată ce Spiritul Dacic este primit şi bine înţeles, prin acest spirit se poate înfăptui practic orice.
Reconectarea cu Moştenirea Dacică Ancestrală. 
Aici este cheia, şi de asta depinde absolut tot ceea ce încercăm să facem. În acest sens au fost, sunt şi vor fi susţinute activităţi periodice de cursuri spirituale, conferinţe, consiliere individuală, călătorii iniţiatice.
Restabilirea, regăsirea şi manifestarea adevăratelor valori străvechi. 
Valorile noastre străvechi nu sunt niciodată perimate sau depăşite. Ele sunt şi vor rămâne mereu actuale, pentru că sunt universale şi eterne. Doar de aici poate să vină cunoaşterea, înţelepciunea, puterea şi vindecarea. Doar de aici poate să vină sensul.
Promovarea şi explicarea corectă a istoriei reale. 
Fără cunoaşterea adevăratei istorii, nu ştii cine eşti cu adevărat. Fără să ştii cine eşti cu adevărat, nu ştii nici care îţi sunt posibilităţile reale, şi nu îţi bănuieşti nici destinul.
Punerea bazelor înfiinţării Comunităţii Spirituale a Dacilor Liberi. 
Etapele şi strategia care să facă acest proiect posibil sunt descrise mai sus, la punctul 3.
Implicarea activă în viaţa socială, prin apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
Ne apărăm libertatea, în toate formele ei. Ne apărăm credinţele. Ne apărăm pământul. Ne apărăm moştenirea şi dreptul la viaţă.
Informarea şi trezirea a cât mai mulţi oameni. 
Adică informarea despre cum stă situaţia de fapt, atât la nivel naţional, cât şi la nivel global. Şi trezirea la realitate.

”DUPĂ CUM A FOST PROFEŢIT DE MAI MULTE ORI, ÎNTR-UN FEL SAU ALTUL, CURÂND DACIA NEMURITOARE VA BIRUI ŞI VA RENAŞTE! SĂ NU UITAŢI ŞI SĂ NU VĂ ÎNDOIŢI DE ASTA.
ÎNSĂ DOAR CEI CARE SE VOR DOVEDI VREDNICI ÎN CERNEREA ACESTOR TIMPURI, VOR FI PARTE LA BIRUINŢA ŞI LA RENAŞTEREA EI MĂREAŢĂ. FIECARE VA CULEGE RODUL ALEGERILOR SALE. IAR CEI CU SUFLETUL CURAT, CURAJOŞI, DEVOTAŢI ŞI PUTERNICI ÎN LUPTĂ, VOR BIRUI.”
Cristian TeodorescuFondator

Dacă sunteţi daci şi rezonaţi cu ceea ce ați citit/citiţi pe site-urile de mai jos, vă invităm să vă alăturaţi grupului nostru de prieteni!

Essential News Network şi
Mişcarea Forţa Spiritului Dacic     
Grupul Facebook Forţa Spiritului Dacic
Pagina Facebook Forţa Spiritului Dacic        Contact: esentialnewsnetwork@gmail.com

http://zamolxesblog.blogspot.ro/

COMENTARII

 1. Dle ANONIM, până vă răspunde autorul îmi permit să o fac eu. Adjectivul se regasește de peste un deceniu în DEX: INIȚIÁTIC, -Ă, inițiatici, -ce, adj. 1. Care ține de inițiere. 2. Care poate fi înțeles numai de cei inițiați; ezoteric. [Pr.: -ți-a-] – Din fr. initiatique, it. iniziatico. sursa: DEX ’09 (2009).
  Nu tin sa fiu avocatul dlui C. Teodorescu dar nu pot sa nu va atrag atenția ca erorile de limbaj/scriere și invectivele care se regasesc in textul dvs sunt incopatibile cu un român care se respectă. Sau poate ca sunteți altceva. Textul dvs pare a fi o manipulare grosolană față de o tentativă de organizare a unei deschideri spre ceea ce înseamnă spiritul DACIC. Românii au nevoie de o nouă mișcare spirituală pentru a salva nu doar neamul nostru ci chiar Europa. Felicitări dle C. Teodorescu pentru inițiativă.

 2. Domnule TEODORESCU, In ce vovabular al limbii romane ati gasit adjectivul "INITIATICE" pe care nu l-am auzit in cei 68 de ani de cand vorbesc romaneste

  Domnule Teodorescu va rog sa-mi raspundeti la intrebarea de mai jos:
  In ce vocabular al limbii romane ati gasit adjectivul „INITIATICE” care apare in notiunea de „CALATORII INITIATICE” ?
  Notiunea apare in paragraful Reconectarea cu Moştenirea Dacică Ancestrală. Am inteles ca va referiti la CALATORII de INITIALIZARE dar adjectivul „INITIATICE” nu l-am auzit in cei 68 de ani de cand vorbesc romaneste si pare o inventie a unui ziarist a carui limba materna nu este limba romana ci o alta limba ca EBAICA, de exemolu.
  Sant convins ca santeti un JIDAN care vreti sa anihilati originea DACICA a romanilor si sa ne convingeti ca DACII au fost niste JIDANI ASHKENAZI care au iesit din pesterile in care traiau dupa ce armata lui Traian a omorat barbarii de la suprafata de origine necunoscuta

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.