Care sunt rezervele valutare ale României la intrarea în 2020, anul în...

Care sunt rezervele valutare ale României la intrarea în 2020, anul în care se forțează intrarea în criză mondială

0 90

România a început anul cu rezervele valutare (aflate la Banca Naţională a României) de 32,92 miliarde euro, mai puțin cu 139 milioane de euro față de începutul anului trecut, arată datele publicate vineri de Banca Centrală. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone, ceea ce înseamnă 4,5 miliarde de euro. În total, rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) sunt așadar de 37,45 mld euro. Rezervele internaționale ale României au rolul de mecanism de protejare a economiei împotriva șocurilor externe și conferă credibilitate statului în plan internațional. În același timp, ele au un rol foarte important în gestionarea datoriei externe a României, publică și privată.

Țările emergente cu acces la piețele de capital la costuri rezonabile, cum este și cazul României, folosesc de regulă rezervele valutare în scop preventiv, pentru combaterea riscurilor ce derivă din deficitul contului curent. În economiile cu regim de curs de schimb de tip flotare controlată, un factor care joacă un rol important în stabilirea nivelului optim al rezervelor îl constituie volatilitatea monedei locale, în special în momentele de turbulențe pe piețele financiare, arată Raportul anual al BNR.
Criza financiară globală a determinat schimbarea percepțiilor privind gradul optim de adecvare a rezervelor (chiar și în cazul economiilor dezvoltate), ca urmare a accesului redus la lichiditate al statelor – în condiții acceptabile – în perioadele cu tensiuni ridicate pe piețele financiare, se mai spune în document.

Rezervele internaționale pot facilita accesul la finanțare în astfel de momente. În cadrul activității de administrare a rezervelor internaționale, BNR urmărește asigurarea unui nivel adecvat al rezervelor, astfel încât acestea să îndeplinească cumulativ o serie de obiective. Sunt urmărite în primul rând lichiditatea și siguranța și în subsidiar obținerea de profit, administrarea rezervelor internaționale de către BNR fiind efectuată în condiții de apetit redus de risc.

Astfel, maximizarea valorii rezervelor internaționale are loc în condițiile respectării unor limite de risc prudente, care asigură disponibilitatea permanentă a rezervelor pentru utilizare în caz de necesitate.

Rezerva de aur s-a menținut la circa 104 tone, dintre care peste 61 de tone în custodie la Banca Angliei. O acțiune de verificare la sediul acestei instituții a lingourilor a fost efectuată de către BNR în 2018, pentru al treilea an consecutiv.

Principalii parametri strategici pentru activitatea de administrare a rezervelor internaționale, stabiliți de către Consiliul de administrație al BNR vizează obținerea unei performanțe investiționale cât mai ridicate, prin practicarea unui management prudent și eficace al rezervelor, centrat pe diversificarea riscurilor bilanțiere ale instituției, pe siguranța și lichiditatea plasamentelor:
* compoziția valutară: euro – între 55 și 85 la sută din totalul rezervei valutare; dolarul SUA – între 10 și 35 la sută din totalul rezervei valutare; alte valute – maximum 20 la sută din totalul rezervei valutare;
* o durată medie de până la 1 an și 3 luni pentru întreaga rezervă valutară;
* o tranșă de investiții care vizează îmbunătățirea rezultatelor din activitatea de administrare a rezervelor internaționale;
* categorii de emitenți eligibili: (i) Guvernul SUA; (ii) agenții guvernamentale sau sponsorizate de Guvernul SUA; (iii) guvernele țărilor membre ale Uniunii Europene; (iv) agenții guvernamentale sau sponsorizate de guvernele țărilor membre ale UE; (v) Guvernul Japoniei; (vi) alte guverne care beneficiază de rating minim A-; (vii) instituții supranaționale; (viii) entități private emitente de obligațiuni garantate cu active;
* limita de expunere față de entități private emitente de obligațiuni garantate cu active: 10 la sută din totalul rezervelor internaționale;
* limita de expunere față de entitățile private, altele decât cele emitente de obligațiuni garantate cu active: 10 la sută din totalul rezervelor internaționale.

Comitetul de administrare a rezervelor internaționale și Consiliul de administrație au considerat oportune modificarea unor portofolii de referință în cadrul activității de administrare a rezervelor internaționale ale României, în vederea creșterii rentabilității așteptate a portofoliilor BNR, precum și utilizarea acelorași portofolii de referință pentru administrarea portofoliilor de investiții denominate în EUR și USD, ca și pentru portofoliile de lichiditate denominate în aceleași monede. A fost practicat în continuare un management dinamic și flexibil al rezervelor valutare, orientat către identificarea și valorificarea oportunităților apărute pe piețele financiare internaționale, care să nu pericliteze însă obiectivele BNR privind siguranța și lichiditatea investițiilor.
În vederea obținerii unor venituri suplimentare, au avut loc ajustări ale compoziției valutare a rezervelor, precum și ale alocărilor pe clase de emitenți de titluri cu venit fix.
Totodată, a fost menținută preferința pentru un management relativ dinamic în ceea ce privește duratele portofoliilor și expunerile pe curbele de randamente. Asumarea de riscuri suplimentare a fost realizată într-o manieră prudentă și eficace, avându-se în vedere încadrarea în obiectivele și parametrii de risc definiți prin strategia multianuală de administrare a rezervelor internaționale, precum și alte dispoziții și considerente relevante. În acest sens, s-a menținut restricția privind efectuarea de plasamente la contrapartide private.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.