Un nou post vacant scos la concurs, pentru Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav

Un nou post vacant scos la concurs, pentru Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav

1 64

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA organizează la sediul din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, județul Brașov, concursul de recrutare pentru ocuparea următorului post vacant:

  • Îngrijitor – cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână, în cadrul Serviciului Economic – Compartimentul Administrare Patrimoniu.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:  

  • studii generale sau studii medii;
  • vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință privind vechimea în muncă.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– formular de înscriere la concurs, adresat directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sau Raport REVISAL;

– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– Curriculum vitae, model comun european.

Copiile după documentele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „Conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul.

Anunţul de concurs, bibliografia şi tematica de concurs, atribuţiile postului şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul https://brasovairport.ro/2024/04/17/concurs-de-recrutare-pentru-ocuparea-unui-post-vacant-de-ingrijitor/

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– Depunerea dosarelor: 17-23.04.2024, ora 13:00, la Compartimentul Resurse Umane, la sediul Regiei, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;

– Selecţia dosarelor: 24-25.04.2024;

– Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;

– Termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– Proba scrisă: 08.05.2024, ora 11:00;

– Afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– Termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– Interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

– Afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– Termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor;

– Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– Afişarea rezultatelor finale: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 17.04.2024 până în data de 23.04.2024, ora 13:00, la sediul Regiei, Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, jud. Brașov, la secretarul comisiei de concurs, Gabriela Belu, inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, de luni până joi între orele 8:00-13:00 și vineri între orele 8:00-12:00, email: gabriela.belu@brasovairport.ro

D.D.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.