Proiectul de buget pe anul 2020 – în dezbatere publică în următoarele...

Proiectul de buget pe anul 2020 – în dezbatere publică în următoarele 15 zile!

0 766
SONY DSC

Bugetul general de venituri al municipiului este estimat la aproape 816 milioane lei, dintre care aproximativ 250 de milioane de lei provin strict din taxe și impozite locale, încasate prin Direcția Fiscală.

Noi investiții în învățământ
Investițiile în unitățile de învățământ finanțate din bugetul propriu al municipiului depășesc 34 milioane lei, la care se adaugă proiectele depuse spre finanțare din fonduri europene nerambursabile, respectiv mansardarea Grădiniței 11 din Tractorul, construcția unei grădinițe noi în același cartier, construirea creșei de pe strada Apollo.  Cheltuielile de reparații curente și funcționare însumează alte 15,56 milioane lei.
Printre lucrările noi de investiții se numără demararea construcției căminului SPGK – bugetată cu peste 2 milioane lei, lucrări de eficientizare energetică la Colegiul Dr.I.Meşotă, Colegiul de Transporturi și Liceul A. Mureşanu și construcția a trei săli de sport (Școala Gimnazială nr. 2, nr. 4 și liceul silvic). Alături de acestea, peste 17 milioane lei sunt alocate finalizării unor investiții aflate deja în derulare (Școala Gimnazială nr.19, Grădinița nr.11, Şcoala Gimnazială nr.2 și Colegiul Naţional Unirea). Fonduri importante sunt alocate și realizării unor documentații tehnice de proiectare care vizează construcții noi de unități de învățământ (grădinițe și creșe în Bartolomeu Avantgarden, Noua, Tractorul-Coresi), extinderea sau repararea unor școli și licee, conformarea cu noile norme de autorizare ISU sau accesibilizare pentru persoane cu dizabilități.

Bani pentru susținerea renovării fațadelor din centrul vechi
La capitolul rezervat investițiilor pentru dezvoltare publică, municipalitatea și-a propus și în acest an să îmbunătățească aspectul clădirilor vechi, să dezvolte infrastructura rutieră și să implementeze programe de protecție a mediului, să finalizeze lucrările la cele trei foste cinematografe (Astra, Popular și Modern), să dezvolte facilitățile sportive și de turism. 950.000 de lei sunt alocați continuării programului de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, program în care primăria contribuie cu 50% din cheltuielile necesare refacerii fațadelor și elementelor exterioare ale clădirilor din centrul istoric care nu sunt clădiri din proprietatea primăriei, iar pentru imobilele proprietatea primăriei în care funcționează instituții de învățământ sunt alocate fonduri de 8,4 milioane lei unor lucrări de reabilitare a fațadelor, care includ și eficientizare energetică.

Aproape 3 milioane lei pentru continuarea lucrărilor la pietonalul Răcădău
Pentru continuarea lucrărilor de modernizare a pietonalului Valea Cetăţii, inclusiv a fântânii arteziene, au fost alocate 2,75 milioane lei. Realizarea branșamentelor necesare stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice și autobuze electrice este prevăzută în buget cu o sumă de 6 milioane de lei. Intersecția Calea București – Toamnei – Zizinului va fi resistematizată, cu un cost estimat la 660.000 de lei.

Investiții în protecția mediului
Protecția mediului și realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și în Planul privind Calitatea Aerului vor continua să beneficieze de alocări bugetare importante anul acesta. Pentru achiziția de echipamente de monitorizare a poluării aerului – promisă de primar în cadrul dezbaterii pe tema calității aerului – a fost prevăzută suma de 1,65 milioane lei. Municipalitatea va investi 5,6 milioane de lei în platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor și în platforme de precolectare a deșeurilor menajere.
Măsurile de mediu sunt completate și de proiectele cu finanțare nerambursabilă: continuarea achiziției de mijloace de transport moderne și ecologice (autobuze electrice), construirea park&ride-ului din apropierea terminalului de transport și a viitoarei Săli polivalente din Bartolomeu, cu un număr de aproximativ 700 de autovehicule, cele două proiecte de infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal – Traseul 1 – Strada Poienelor, Bulevardul Saturn, strada Minervei, strada Crinului, strada Micșunelelor, strada Brandușelor, Bulevardul Alexandru Vlahuță, Bulevardul Gării, Bulevardul Victoriei, Bulevardul Mihail KogĂlniceanu și Traseul 2 – Valea Cetăţii – Parc Răcădău – Tâmpei – Vasile Alecsandri – Carpaţilor – Poienelor-Terminal str. Poienelor, sau sistemul centralizat de monitorizare și control trafic.

Anul acesta va începe construcția Bike-park-ului Poiana Brașov
Calitatea domeniului schiabil și extinderea acestuia sunt în continuare priorități ale municipiului, anul acesta fiind prevăzuți bani pentru realizarea de documentații tehnice, suma estimată fiind de aproape 500.000 de lei. Vor mai fi achiziționate două mașini de bătut zăpada pentru pârtiile din Poiană și va fi amenajat un traseu de mountain bike, pentru cel din urmă fiind alocată o sumă de peste 1,6 milioane lei.

PRINCIPALELE OBIECTIVE DE INVESTIŢII ALE MUNICIPIULUI BRAȘOV

UNITĂȚI DE INVĂŢĂMÂNT
LUCRĂRI DE INVESTIŢII:
– Mansardare Școala Gimnazială nr.19(finalizare)-1.650 mii lei
– Mansardare Grădinița nr.11 (finalizare)- 1.095 mii lei
– Extindere Şcoala Gimnazială nr.2(finalizare)-6.108 mii lei
– Reparaţii capitale Colegiul Naţional Unirea, corp A (finalizare) -9.490 mii lei
– Eficientizare energetică: Colegiul Dr.I.Meşotă corp A+Sala de sport-4.291mii lei,  Colegiul de Transporturi Sala de sport+Cămin elevi – 3.988mii lei,  Liceul A. Mureşanu, corp B –  3.184 mii lei
– Construire Sală Sport Școala Gimnazială nr. 2 şi nr. 4- 1.352mii lei
– Construire Sală de Sport Liceul Tehnologic Silvic D. Rucăreanu -1.029 mii lei
– Construcţie cămin elevi (Școala Profesională Germană Kronstadt) – 2.058 mii lei

2.REALIZARE DOCUMENTAȚII TEHNICE DE PROIECTARE:
– Conformarea unităţilor de învăţământ în vederea  autorizării  ISU – 1.950mii lei
– Extindere Grădinița nr.17(PT)- 150 mii lei
– Extindere Școala Gimnazială nr. 9,12, 14, 27, 30 (PT)- 705mii lei
– Reabilitare Colegiul Național Johannes Honterus – 150 mii lei
– Reabilitare învelitoare  Școala Gimnazială nr. 15, corp A – 80 mii lei
– Accesibilizarea spațiilor publice pentru persoane cu dizabilități în unități de nvățământ -192 mii lei
– Extindere Colegiul Nicolae  Titulescu prin dezafectare ateliere – 500 mii lei
– Complex de învățământ și funcțiuni complementare – 200 mii lei
– Construire grădinițe/creșe zona Bartolomeu-Avangarden, zona Noua, zona Tractorul – Coresi II – 900 mii lei

DEZVOLTARE PUBLICĂ
DOCUMENTAŢII TEHNICE
pentru
– Actualizare PUG Municipiul Brașov – 1.750mii lei
– Planuri urbanistice şi studii aferente – 2.148 mii lei
– Amenajare spații publice – 211 mii lei
– Studiu pentru Regenerare urbană platforma Rulmentul – 150 mii lei
– Reabilitare monumente istorice – 1.505mii lei

2.IMPLEMENTARE OBIECTIVE DE INVESTIŢII:
– Măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor – 950 mii lei
– Reabilitare fațade imobile mun. Brașov – 8.410mii lei
– Reabilitare Centru de asistență comunitară str.Dobrogea – 746 mii lei
– Cămin Persoane fără Adăpost str. Panselelor nr.23 – 1.000 mii lei

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
1.REALIZARE DOCUMENTAȚII TEHNICE DE PROIECTARE
pentru:
– Parcare subterană și Pasaje Pietonale Gara Braşov – 300 mii lei
– Modernizare strada Narciselor- 450 mii lei
– Lărgire str. Institutului (pasaj peste CF și acces în ocolitoare) – 460 mii lei
– Drum de legătură strada Căramidăriei-Drumul Poienii-231mii lei
– DALI, PT Reabilitare poduri ( Str. Institutului, Plugarilor, Fântânii) -719mii lei
– Infrastructură de garaj pentru transport public – 1.727 mii lei
– Terminal transport urban Gara Brașov – 550 mii lei
– Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public -130 mii lei

2. IMPLEMENTARE OBIECTIVE DE INVESTIŢII:
– Modernizare Pietonal Valea Cetăţii (continuare lucrări, inclusiv modernizare fântână arteziană) – 2.750 mii lei
– Finalizare RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec) – 9.850 mii lei
– Reamenajare intersecție Calea București-Str.Toamnei-Str.Zizinului-660 mii lei
– Extindere și modernizare sistem de iluminat public-15.200mii lei
– Modernizare str.Cucului-8.000 mii lei
– Modernizare carosabil și trotuare zona istorică-2.400mii lei
– Consolidare drumuri – 2.965mii lei
– Consolidare ziduri de sprijin (str.Gen.T.Moșoiu,Crișan,Cranța )-2.550mii lei
– Branșamente stații de încărcare-6.000 mii lei

PROTECŢIA MEDIULUI
– Echipament monitorizare poluare aer – 1.650mii lei
– Platforme pentru precolectare a deșeurilor menajere – 600 mii lei
– Platforma supraterană colectare selectivă deșeuri -5.000 mii lei
– Închiderea depozitului de deşeuri Timiş- Triaj-595 mii lei

CULTURĂ 
– Documentaţii tehnice pentru Construire Sală Polivalentă-3.000 mii lei
– Reabilitare și refuncţionalizare imobil str. M.Weiss nr.22 -10.000 mii lei
– Finalizare RK cinematograf Modern – 2.211 lei
– Finalizare Reabilitare cinematograf Astra – 5.500 mii lei
– Finalizare Reabilitare cinematograf  Popular – 4.500 mii lei

SPORT
– Amenajare locuri de joacă, parcuri sport tineret – 3.000 lei
– Construire Sală de Sport str. Carpaților – 9.488 mii lei
– Minicomlex sportiv Parc Tractorul -1.000 mii lei
– Modernizare complex sportiv Stadionul Carpați – 1.149mii lei

TURISM
– Achiziție 2  mașini de bătut zăpada – 4.437mii lei
– Amenajare traseu mountain bike Poiana Brașov – 1.633 mii lei
– Documetații tehnice pentru Extindere şi eficientizare domeniul schiabil în Poiana Braşov – 490 mii lei

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE – în curs de aprobare
1. Achiziția de mijloace de transport modern
2. Construire Park&Ride – Bartolomeu
3. Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilități complementare TRASEU I
4. Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilități complementare TRASEU II
5. Construire Grădiniţe cartier Tractorul – Coresi: Mansardare Gradiniţa nr. 11, – Construire Grădiniţă cartier Tractorul Coresi
6. Realizare spații multifuncționale pentru recreere și sport
7. Construire cresa str. Apollo, fn
8. Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov
9. Achiziţia statiilor de incărcare pentru autoturisme

I.R.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.