O replică pentru un parlamentar NEromân – Csoma Botond (udmr)!

O replică pentru un parlamentar NEromân – Csoma Botond (udmr)!

0 307

Răspuns celor care gandesc ca Csoma Botond, din partea doamnei Luiza Volf

Domnului Ministru Nicolae Ciucă,
Domnului Preşedinte a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI, deputat Bejinariu Eugen
Stimați Miniștri, Parlamentari și Senatori ai României,

Vă aducem la cunoștință că opinia publică din România condamnă intervenția domnului deputat UDMR Csoma Botond care a avut loc în plenul Camerei Deputaților, moment ce trebuia să fie unul festiv și de celebrare a unui moment istoric, în urma căruia suntem acum o națiune reprezentată de Statul Român.
În aceste condiții, spusele acestuia nu aduc beneficii cetățenilor români indiferent de etnie și facem cuvenitele precizări privind:
1. Adevăruri istorice, plecând chiar de la Rezoluția de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918 a Marii Adunări Naționale care a hotărât Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul Român:
– rezoluția a luat naștere datorită majoritații absolute a populației Transilvaniei, în acord cu toate prevederile internaționale aflate atunci în vigoare și ratificat de Conferința de pace de la Paris din 1919-1920, revalidat apoi la Conferința de pace din 1946-1947, recunoscut de alte documente cu valoare juridică internațională, deopotrivă înainte și după 1989;
-la Articolul I. aceasta stipulează: ,,Adunarea Națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dînșii cu România. Adunarea Națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.
-Articolul III prevăd principiile fundamentale la alcătuirea noului Stat Român, Adunarea Națională proclamând ,, deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.
-Articolul VI face referire la popoarele subjugate de catre monarhia austro-ungara, din care, evident lipsesc ungurii. Nu poți fi și asupritor și subjugat în același timp: ,,Adunarea Națională salută cu iubire și entuziasm liberarea popoarelor subjugate până aci în monarhia Austro-Ungară, anume națiunile: cehoslovacă, austro-germană, jugoslavă, polonă și ruteană și hotărăște ca acest salut al său să se aducă la cunoștința tuturor acelor națiuni.,,

Domnilor Parlamentari,
Discursul de ieri, 28 nov. 2022 din cadrul Camerei Deputaților arată clar că exponentii politici ai minorității maghiare nu acceptă și probabil nici nu înțeleg momentul istoric care a dus la înfaptuirea României, ca stat suveran prin ,, Decretul,, de la 1 dec. 1918 de la Alba Iulia.
Să le amintim noi că niciun organism de putere din Ungaria nu a asigurat vreodată românilor egalitatea cu ungurii în Transilvania (au fost doar o promisiune făcută de Ludovic Kossuth, în iulie 1849 și o lege votată în Dieta de la Sibiu, din 1863-1864, ambele neaplicate niciodată).
Prin urmare voința românilor net majoritari și populație autohtonă de a se uni cu Regatul României a fost consfințită prin DECRETUL-LEGE nr.3.631 din 11 decembrie 1918 privind Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Satmarului şi Maramureşului cu Vechiul Regat al României, document în care se recunoaște că ,,De veacuri neamul romanesc tinde spre unitatea lui”.
Faptul că discursul în cauză are în subsidiar acuzația că actul unirii nu a respectat națiunile conlocuitoare iar Statul Român nu s-ar fi ținut de cuvânt în ceea ce privește ,, autonomia” Transilvaniei și drepturile minorităților este mai mult decât regretabil. Este ofensator și neadevărat politic.
Se uită prea ușor că decizia de autonomie a Transilvaniei se luase în entuziasmul din decembrie 1918, dar autonomia era menită să funcționeze (așa cum s-a și întâmplat) până la integrarea completă a regiunii în Regatul României; că autonomia Transilvaniei nu a fost desființată de statul român, ci de Austro-Ungaria, la începutul regimului dualist și că autonomiile istorice ale Transilvaniei, provenite din separatismele medievale (Pământul Nobiliar, Pământul Săsesc și Pământul Secuiesc), au fost desființate prima oară de împăratul Iosif al II-lea în secolul al XVIII-lea și (după restaurare) a doua oară de menționatul dualism austro-ungar. (apud TRANSILVANIA – înainte şi după 1918 -Ioan-Aurel POPSimpozionul anual de istorie şi civilizaţie bancară „Cristian Popişteanu” BNR, Bucureşti, 6 aprilie 2016).
Nicăieri în textul acestei rezolutii recunoscută internațional, nu se face vreo referire la autonomia vreunei părți din Transilvania după criterii etnice. De altfel „autonomiile istorice“ din Transilvania, inclusiv „Pământul secuiesc“, fuseseră desființate de către statul dualist austro-ungar (mai exact, de către parlamentul și guvernul de la Budapesta) în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

2) Chestiuni anticonstitutionale
În fapt, conform statutului, UDMR este o asociere ale mai multor organizatii neguvernamentale ce susțin numai drepturile maghiarilor din România:
,, Art. 1 alin. (1) Uniunea Democrată Maghiară din România (în continuare: Uniunea) funcţionează pe baza principiului subsidiarităţii și alin(3) În vederea aplicării principiului subsidiarităţii, Statutul armonizează activitatea organelor de conducere ale Uniunii, a organizaţiilor judeţene/teritoriale, a grupului parlamentar, a reprezentanţilor în administraţiile publice locale, a reprezentanţilor din structura guvernamentală, a platformelor şi a organizaţiilor asociate, respectiv defineşte sfera de atribuţii, drepturile şi obligațiile acestora.
Art. 3 În interesul afirmării şi prosperării comunităţii maghiare din România pe pământul natal, al cultivării limbii şi culturii ei, al dezvoltării sale economice, în interesul păstrării învăţământului în limba maternă, a tradiţiilor şi culturii proprii, Uniunea colaborează cu bisericile istorice maghiare din România, cu forurile de coordonare, uniunile sau organizaţiile-umbrelă ale organizaţiilor culturale maghiare din România, ale organizaţiilor de învăţământ superior, ale altor organizaţii de învăţământ, ale organizaţiilor ştiinţifice, de femei, profesionale şi civile maghiare din România.
Art. 8 alin. (2) Uniunea este persoană juridică înregistrată în România.
Scopul Uniunii sunt descrise la Capitolul III. SCOPURILE UNIUNII, Art. 10: Uniunea este asocierea comunităţii naţionale maghiare din România, constituită în vederea apărării, reprezentării publice şi coordonării intereselor acestei comunităţi, şi care în interesul apărării, păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale, al realizării egalităţii de şanse pe plan economico-social şi al rămânerii pe pământul natal – promovează autoorganizarea comunităţii, îmbunătăţirea condiţiilor de trai materiale şi spirituale, desfăşurându-şi activitatea sub semnul democraţiei şi pluralismului.
Art. 14 alin. (2) Organizaţiile judeţene/teritoriale, platformele, precum şi organizaţiile asociate au obligaţia:
a) să respecte Statutul şi Programul Uniunii;dezvoltării identităţii naţionale, al realizării egalităţii de şanse pe plan economico-social şi al rămânerii pe pământul natal – promovează autoorganizarea comunităţii, îmbunătăţirea condiţiilor de trai materiale şi spirituale, desfăşurându-şi activitatea sub semnul democraţiei şi pluralismului.
Art. 14 alin. (2) Organizaţiile judeţene/teritoriale, platformele, precum şi organizaţiile asociate au
obligaţia: a) să respecte Statutul şi Programul Uniunii.,,

Nicăieri în acest statut nu veți găsi noțiuni ca: respectarea Constituției României sau colaborarea cu entități statale ori organizații neguvernamentale romănești.

Totuși, exponenții politici ai UDMR fac parte din viața politică a Statului Român, încă din 1989, atunci când s-a constituit această formatiune. (vezi http://udmr.ro/page/despre-noi) când s-a stabilit că scopul și rolul asumat al Uniunii este acela de reprezentare și apărare a intereselor comunității maghiare din România.
De pe pagina oficială aflăm chiar că ,,UDMR este prezentă în Parlamentul României din 1990, iar din 1996 a fost partener de coaliție în mai multe guverne din Romania. Din 2007, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, UDMR are membri în Parlamentul European.,,
Tot de pe pagina oficială aflăm căte locuri ocupă la nivel de camera deputaților, senat, UE, în consiliiele județene/locale precum și în ministere și instituții guvernamentale. (http://udmr.ro/organizatie/ministere-institutii-guvernamentale)
Prodigioasă participare la viața politică și civilă ca urmare a permisivității românilor și a clasei politice românești! Mai cu seamă că UDMR, prin pozițiile politice publice se plâng mereu de discriminare, având chiar pretenții de autonomie teritorială pe criterii etnice asumându-și în mod public sau în cadru oficial speranța constituirii unui nou stat.
În consecință, cum foarte bine subliniază dl acad. Ioan-Aurel Pop,, liderii comunității ungare care au agreat și agreează această poziție (nu toți maghiarii!) se situează nu doar în afara legilor românești, ci și în afara celor internaționale și nu au dreptul să invoce un document pe care nu-l acceptă în esența sa.,, ( Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române-Rezoluția de Unire de la Alba Iulia (din 1 Decembrie 1918) și autonomia).
Este foarte clar ca UDMR sprijină autonomia Transilvaniei având ca scop lipirea acest teritoriu Ungariei. Fularul purtat de premierul Ungariei, Viktor Orban având harta ,, Ungariei mari,, este concludent.
Prin urmare considerăm că formațiunea UDMR încalcă prin statutul acestuia cât și prin activitatea politică tratatele internaționale care au stat la baza Actului Unirii precum precum și următoarele articole constituționale:
-Art. 4 Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni:
(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.
(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitateh, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.
Art. 8 alin. (2) Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei.
Art. 40 alin (2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale
Art. 54 Fidelitatea faţă de ţară
(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
Art. 55 Apărarea ţării
(1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România

În același timp constatăm că domnii mai jos mentionați se fac vinovați de sperjur, atâta timp cât Statutul UDMR nu este compatibil cu Constituția României, ba mai mult aceasta fiind mereu contestată în mod public:
-Hunor KELEMEN, viceprim-ministru,
-Tanczos Barna, ministrul mediului, apelor și pădurilor,
-Attila-Zoltán CSEKE, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și
-Carol-Eduard NOVÁK, ministrul sportului.
Jurământul consfințit la Art. 104 al Constituției depus de către primul-ministru, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului este următorul: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
În condițiile în care aceștia este foarte posibil să aibă cetățenie dublă, sus numiții încalcă inclusiv art. 16 din Constitutia romaniei care stipulează la alin 3 ca ,,Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară”. Dacă legiuitorul ar fi dorit ca aceștia să aibă cetățenii duble în exercitarea mandatelor lor, ar fi consfințit acest lucru în mod explicit mai ales că Art. (4) face referire la cetațenii UE, deci cu cetățenii duble sau doar cu alte cetățenii : ,,În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice”.
În concluzie vă solicităm ca prin demersurile oficiale să aveți în vedere următoarele:
-demiterea dl. deputat UDMR Csoma Botond din funcția de secretar și membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI;
-autosesizarea în ceea ce privește dubla cetațenie a miniștrilor sus-menționați și demiterea acestora;
-autosesizarea în ceea ce privește neconstituționalitatea statutului și activității UDMR și sesizarea Curții Constituționale conform Constituției României, Art. 146 alin. k): Curtea Constitutionala hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic.

Data, 29 nov. 2022

Semnează,
Luiza Volf, inițiator a Campaniei informale Pentru Viață în România derulată din 2012 până în prezent, conform Art. 5 alin. (2) a Ordonanței 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundații și anume: ,,În temeiul dreptului constituţional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoană juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta”. cu adresa de corespondență mail luiza_volf@yahoo.com, telefon 0726801713. CI atașat prezentei

Sursa: IonCoja.ro

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.