Încă trei posturi scoase la concurs la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav

Încă trei posturi scoase la concurs la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav

0 149

Vineri, 26 mai, Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA a dat publicităţii două anunţuri de recrutare, privind scoaterea la concurs a trei posturi, după cum urmează:

– 1 post vacant de conducere de director economic-comercial, gradul I, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână, la Direcția Economică-Comercială

Condiţii specifice:  

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) Ştiinţe economice;

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 7 ani, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

 să dețină cunoștințe operare PC: MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Acces, Internet.

– 2 posturi vacante de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, cod COR : 315501, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, la Direcția Tehnică-Operațională, Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare

Condiţii specifice:  

 studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 permis de conducere categoria B;

 vechime în muncă de minimum 6 luni dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;

 să aibă memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

 rezistență la efort fizic intens;

 disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 ore – 12/48 ore și chiar în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

 fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

 capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

 respect pentru autoritate și ierarhie;

 asumarea responsabilităților;

 vigilență;

 capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual.

Constituie un avantaj deținerea unui certificat de servant pompier.

Concursurile vor avea următoarele etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere; proba sportivă – aplicabilă celor 2 posturi de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu; proba scrisă care va fi sub formă de test grilă şi interviul.

În cazul postului de director economic-comercial, sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv la interviu, candidații care au obținut minimum 70 puncte din totalul de 100.

În cazul celor 2 posturi de agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, sunt declarați admiși la proba scrisă, proba practică, respectiv la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din maximu, de 100.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la probele susţinute.

Depunerea dosarelor pentru ambele concursuri se realizează în perioada 26.05.2023 – 12.06.2023, ora 16:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov.

Anunţurile de concurs, bibliografiile, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi privind condiţiile specifice şi cele generale pentru ocuparea posturilor, documentele necesare, calendarul şi modalitatea de desfăşurare a probelor de concurs sunt disponibile pe site-ul Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav https://brasovairport.ro/anunturi/ şi pe cel al Consiliului Judeţean Braşov https://site.judbrasov.ro/cariera.php

D.D.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.