Identitatea Națională – păstrarea „ADN”-ului biologic și spiritual pe care l-am primit...

Identitatea Națională – păstrarea „ADN”-ului biologic și spiritual pe care l-am primit de la Dumnezeu ca neam românesc!

0 231

Identitatea națională
– Identitatea națională este unul dintre elementele fundamentale care definește omul-ființă vie și implicit, orice societate.
– Identitatea națională definește omul-ființă vie din punct de vedere spiritual, genetic, istoric, cultural, lingvistic, social și îi evidențiază apartenența la o anumită comunitate, la o anumită națiune.
– Identitatea națională determină fidelitatea membrilor unei națiuni față de țara lor.
Înainte de a porni discuții aplicate pe aspecte politice, sociale și economice cu privire la identitatea națională a românilor din diaspora, este necesar să abordăm cauzele care au determinat efectele generatoare de tot felul de probleme cu care ne confruntăm tot mai des în ceea ce privește identitatea noastră națională, națiunea și naționalismul românesc.
Tema referitoare la „identitatea națională” este foarte importantă, mai ales în aceste vremuri în care noi, ca națiune română, constatăm cu stupoare că ne aflăm în plină procedură de nimicire, mai ales sub aspect identitar, în favoarea acelora care probabil că doresc să ne înlocuiască în acest spațiu carpato-danubiano-pontic, pentru a-l ocupa și a beneficia de toate resursele și bogățiile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi, neamul românesc.
De aceea, putem spune că păstrarea nealterată a identității noastre naționale, ca neam românesc, în această epocă a globalizării, reprezintă o mare provocare, deoarece implică manifestarea unei conștiințe înalte și alese din partea unei părți semnificative din neamul nostru, indiferent unde s-ar afla românul.
Când românul are o identitate națională pe care o cunoaște și despre care este conștient, atunci apare conștiința puternică asupra a cine și ce este el, iar conștiința ancestrală a străbunilor neamului din care face parte se manifestă prin el.
Identitatea națională și suveranitatea națională sunt intrinsec legate una de cealaltă și nu pot fi separate, deoarece natural și legitim își aparțin reciproc.
Națiunea este suverană prin dat dumnezeiesc și astfel ea este titularul natural și de drept al puterii politice.
Națiunea suverană dă și asigură legitimitate clasei politice.
Păstrarea nealterată a identității noastre naționale înseamnă păstrarea „ADN”-ului biologic și spiritual pe care l-am primit de la Dumnezeu ca neam românesc.
Omul care și-a pierdut identitatea națională, care nu-și cunoaște rădăcinile din care a răsărit ca mlădiță, este o ființă în derivă, pierdută, fără reper, fără valori, fără principii, fără credință, ușor de manipulat, de trădat, de jefuit, de subjugat.

Chiar dacă la origine principiul globalist poate părea interesant și generos, practica a demonstrat fără putință de tăgadă că acest concept, în fapt, vizează o exterminare a națiunilor.
Este o diferență ca de la Pământ la Cer între interacțiunea, colaborarea și sprijinul dintre națiuni și desființarea națiunilor prin distrugerea identității lor naționale și subjugare, sub egida interacțiunii, cooperării, sprijinului reciproc și a promovării așa-zisului bine colectiv.
Păstrarea nealterată a identității noastre naționale a devenit o problemă stringentă, pe care este imperios necesar să o rezolvăm imediat, deoarece neglijarea ei ne sporește prejudiciul pe care deja îl suportăm sub toate aspectele și din toate punctele de vedere, ca neam și ca țară.
Afirmațiile mele sunt susținute, fără putință de tăgadă, de faptele concrete care au adus România și națiunea românească în stadiul de a fi umilite, lipsite de demnitatea națională și personală, de a fi lipsite de bunăstarea și prosperitatea ce li se cuvin, datorită tuturor resurselor și bogățiilor naturale de care noi dispunem prin dat, nu prin favoruri instituționale lumești.
Iată câteva dintre aceste fapte:
– politica de administrare și gestionare a avuției noastre naționale din 1990 și până în prezent, ce s-a dovedit a fi dezastruoasă, nocivă și antiromânească;
– legile care sunt date și abuzurile la care a fost și este supusă națiunea română prin încălcarea cu cinism a drepturilor și libertăților noastre fundamentale, fapte de imensă notorietate care nu pot fi contestate prin nimic, deoarece sunt de domeniul evidenței;
– faptul că nu s-a folosit niciunul dintre instrumentele de care dispune România ca membru deplin al Uniunii Europene (UE) pentru a-și impune interesele naționale legitime și urgente și a contracara tactica de șantaj folosită prin politica globalistă a UE pentru a forța națiunile să adopte hotărâri împotriva intereselor lor, ceea ce a determinat declanșarea asasinatului economic al României și al națiunii române;
– distrugerea educației și a învățământului românesc, distrugerea sistemului de sănătate, justiție, apărare, distrugerea culturii românești prin mutilare și ridiculizare, împreună cu valorile spirituale și sacre care țin de credința creștină cu precădere ortodoxă (un exemplu zdrobitor fiind acea expoziție care a avut loc anul trecut și în cadrul căreia, prin exponatele prezentate, Mântuitorul nostru Iisus Hristos și Maica Domnului au fost batjocoriți);

– distrugerea și hărțuirea, prin toate mijloacele, a familiei românești tradiționale, pe care a gândit-o, a creat-o, a format-o și ne-a dat-o Dumnezeu;
– ofensiva extrem de agresivă pornită pentru a calomnia tot ceea ce reprezintă valori autentice românești și istoria României, materie condamnată la dispariție din școala românească pe care Ministerul Educației, prin reprezentantul său legal, o pretinde obligatorie;
– lupta acerbă ca nu cumva tinerele generații să cunoască cine le sunt bunii și străbunii, eroii neamului românesc de-a lungul istoriei noastre, martirii din pușcăriile comuniste sau cei care nu au fost arestați, dar au fost prigoniți și uciși, cei care și-au dat viața pentru neatârnarea și libertatea noastră;
– umilința de a ne fi interzis, prin dispoziția Inspectoratului Școlar al Municipiului București, la cererea Prefectului Municipiului București, să cinstim în școli memoria martirilor neamului românesc, memoria luptei de rezistență împotriva comunismului, în condițiile în care satanismul, propaganda LGBTQ și de masturbare sunt intens promovate în numele drepturilor omului, a diversității, a incluziunii sociale, a interesului superior al copilului etc.;
– discriminarea noastră și supunerea la umilința de a nu avea nici până în acest moment o lege trainică, etică, morală și onestă a antiromânismului, în condițiile în care altor națiuni, pe teritoriul României li s-a acordat acest privilegiu în defavoarea și spre persecutarea neamului românesc și a valorilor noastre.
Iar aici, la acest capitol, este extrem de important să discutăm deschis și cinstit, ținând cont de faptul că eu, Marina-Ioana Alexandru, am afirmat public în repetate rânduri că este bine și susțin studierea istoriei poporului evreu și istoria Holocaustului în școlile din România.
Însă pentru nealterarea eticii și moralității, pentru o justă cauză și pentru nediscriminarea noastră ca neam românesc și ca țară, acest studiu nu se poate face disociat, ci doar împreună cu studiul Holocaustului roșu, respectiv cu istoria comunismului bolșevic de pe teritoriul României, din perioada de tristă amintire, împreună cu întreaga istorie adevărată a României, de la origini și până în prezent.
Este foarte important ca niciodată, atâta timp cât va mai exista omenirea pe pământ, să nu se mai petreacă astfel de orori care le-au produs oamenilor, indiferent de națiune, traume și suferințe ce au lăsat răni adânci pe generații întregi.
Pentru România și neamul românesc, este vital să se facă o distincție clară și precisă între Holocaustul care a existat pe teritoriul României ocupate și care a fost executat de alte state (fapt istoric de notorietate și recunoscut) și neimplicarea neamului românesc, a poporului român în Holocaust, iar aici avem declarațiile incontestabile ale președintelui israelian Shimon Peres care a mulțumit românilor pentru salvarea a sute de mii de evrei de la deportare și implicit de la exterminare, acesta nefiind singura autoritate care a făcut astfel de declarații.
Este foarte important să se cunoască adevărul, pentru ca niciodată partea întunecată a istoriei să nu se mai repete.
Mai mult decât atât, este necesar să se pună capăt pentru totdeauna obsesiei de a se demonstra cu orice preț și prin orice mijloace antisemitismul românilor, precum și obsesiei de a instiga poporul român și de a-l convinge că este antisemit.
Rog a se reține că românii, datorită identității lor naționale, este exclus să fie vreodată antisemiți. De ce? Pentru că românii sunt creștini prin definiție și majoritar ortodocși prin credință și practică de învățătură biblică.
Biblia, prin Vechiul Testament ne povestește istoria poporului evreu și ne dă Psalmii Regelui David, iar prin Noul Testament ne spune de la început genealogia lumească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos care este în linie directă din neamul Regelui David (Cap 1:1 „…fiul lui David, fiul lui Avraam”) și care S-a născut din Mamă evreică – pururea Fecioara Maria, iar Sfinții Apostoli au fost evrei și tot așa.

Concluzia este că noi, românii, este imposibil să fim antisemiți, deoarece noi, poporul român și poporul evreu, suntem legați prin Psalmii Regelui David și prin Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Acestea împreună, pentru noi și pentru întreaga lume creștină în general și ortodoxă în special, fiind cea mai puternică armă împotriva satanei și a slugilor sale.
Toate cele expuse mai înainte și multe altele ne-au dus aproape de pragul pierderii identității noastre naționale, ceea ce împreună cu acțiunile de uzurpare, distrugere și înaltă trădare de neam și de țară, au generat efecte nocive ce par a fi interminabile pentru românii de aici și de pretutindeni.
Având în vedere că în obiectivele partidului AUR, printre altele, se află „refacerea conștiinței naționale” și „națiunea”, vă adresez rugămintea-solicitare de a demara de îndată demersurile de restaurare a identității noastre naționale, fără de care țelul dumneavoastră de refacere a conștiinței naționale nu este cu putință să fie împlinit.
Iar în acest sens, vă solicit să cereți Guvernului României, implicit și Ministerului Educației să emită în regim de urgență un proiect de lege scurt, clar și concis pe care să-l depună în Parlament spre a fi adoptat tot în procedură de urgență, prin care în învățământul obligatoriu din România să se studieze ca materie obligatorie întreaga istorie adevărată a României, de la origini și până în prezent, inclusiv istoria bolșevismului comunist de pe teritoriul României.
De asemenea, vă adresez și rugămintea-solicitare ca în calitatea dumneavoastră de partid parlamentar de opoziție în Parlamentul României să inițiați o amplă dezbatere pentru conceperea unui proiect de lege cu adevărat a antiromânismului, prin care să ni se asigure respectul, demnitatea și păstrarea identității naționale nealterate.

Să ne inspirăm din modelul legislativ evreiesc, precum și din orice model legislativ vădit a fi bun, care vizează identitatea națională și nu numai.
Adoptarea unei legi a antiromânismului este imperios necesară în vederea atingerii următoarelor obiective:
– apărarea și promovarea interesului național al românilor de aici și de pretutindeni;
– asigurarea respectului față de neamul românesc și față de România;
– asigurarea unei poziții de lider pe plan european a României;
– asigurarea unei poziții de membru cu puteri depline al UE, care tratează și negociază pe picior de egalitate cu toate statele membre și nu numai, acestea fiind doar câteva aspecte.
Conceptele diversioniste inoculate de artizanii globalismului și intens promovate ca o axiomă, prin care se afirmă că naționalismul și suveranismul aparțin ideologiilor xenofobe, naziste, legionare, extremiste etc., este necesar să fie eliminate.
Aceasta nu se poate împlini decât restabilind ordinea firească, prin exprimarea adevărului în reafirmarea identității naționale a neamului românesc, ceea ce va avea drept efect un mare aport de încredere și nădejde în actul politic pe care doriți să-l săvârșiți!
Vă mulțumesc pentru atenția acordată! Doamne, ajută-ne!

Autor: Avocat Marina-Ioana Alexandru
Sursa: yogaesoteric.net

NOTA AUTORULUI
Miercuri 31 ianuarie 2024, am răspuns invitației ce mi-a fost adresată din partea Partidului AUR și am participat la dezbaterea cu tema: Păstrarea identității naționale a românilor din diaspora: rolul Ambasadelor, Consulatelor, Institutelor Culturale și provocările actuale”.
În discursul meu, printre chestiunile foarte importante și vitale pentru nealterarea identității noastre naționale, am atins și aspecte extrem de delicate care consider că este necesar a fi abordate deschis și cinstit, pentru a fi lămurite în sensul stingerii anumitor conflicte, care nu sunt firești.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.