Guvern mondial unic al ONU prin Agenda 2030?

Guvern mondial unic al ONU prin Agenda 2030?

0 102

Ce aduce ONU comunității mondiale? Și-a atins obiectivul principal stabilit în Carta sa? Promovează aceasta societățile pașnice prin intermediul Agendei 2030?
În aceast articol, vă propunem o călătorie interesantă către începuturile acestei organizații guvernamentale, aflănd cum arată sub acoperirea unor cuvinte frumoase și cu ce ne vom confrunta în viitor dacă obiectivele reale ale Agendei 2030 vor fi puse în aplicare.

Există ipoteza că ONU ajută la construirea unui „Guvern Mondial Unic”.
În acest caz, familia Rockefeller și ONU ar trebui fie conectate reciproc. Deci, controlul total și final al întregii umanități este […] împachetat în cuvinte frumoase. Totul nu e o fantezie sau o discuție, ci acestea sunt obiective decise de ONU.
Încă din iunie 2019, Forumul Economic Mondial și ONU au semnat un acord de parteneriat strategic pentru a accelera punerea în aplicare a Agendei 2030. De exemplu, diverse organizații se străduiesc în mod deschis să obțină puterea mondială prin intermediul ONU.
În Germania, de exemplu, se lucrează activ pentru abolirea completă a democrației. Acum depinde dacă popoarele se vor trezi și își vor lua din nou soarta lor și a țării lor în propriile mâini.
De la 19 septembrie până sâmbătă 23 septembrie și marți 26 septembrie 2023, Adunarea Generală a Națiunilor Unite se va reuni la New York. Șefii de stat și de guvern se vor reuni la sediul ONU. La ONU sunt reprezentate în total 193 de state dintr-un total de 195 de state.
Privitor la actuala Adunare Generală, ONU scrie, printre altele, că dorește să reaprindă un sentiment de speranță, optimism și entuziasm pentru Agenda 2030. Dar ce presupune Agenda 2030 și ce obiective se urmăresc aici?
Înainte de a aborda aceste întrebări, câteva cuvinte despre ONU și istoria sa. Fundația și preistoria ONU Predecesorul Organizației Națiunilor Unite sau ONU a fost Liga Națiunilor, care s-a înființat în 1920, după Primul Război Mondial. Scopul său oficial era „promovarea cooperării internaționale și realizarea păcii și securității”.
La 18 aprilie 1946, Liga Națiunilor s-a dizolvat în cadrul celei de-a 21-a Adunări. Aceasta a fost înlocuită prin crearea Organizației Națiunilor Unite. Toate bunurile sale au fost transferate noii organizații. Organizația Națiunilor Unite își descrie oficial înființarea după cum urmează:
„Când cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat în 1945, națiunile zăceau în ruine, iar lumea voia pace. Reprezentanți din 50 de țări s-au adunat la Conferința Națiunilor Unite pentru o organizație internațională, care a avut loc la San Francisco, California, între 25 aprilie și 26 iunie 1945. În următoarele două luni s-a lucrat pentru a redacta și apoi a semna Carta ONU, creând o nouă organizație internațională, Organizația Națiunilor Unite, care, se spera, va preveni un alt război mondial precum cel tocmai trăit.”
Asigurarea păcii mondiale este încă una dintre cele mai importante sarcini ale ONU, conform Cartei sale. Oare este aşa, sau, sub acest pretext, ONU e folosită pentru a construi un guvern mondial unic? Un citat atribuit lui David Rockefeller ridică semne de întrebare în această privință.
Vorbind în fața Comitetului Economic al Națiunilor Unite în 1994, el a spus: „Suntem în pragul unei remanieri globale, tot ce avem nevoie este o criză atotcuprinzătoare potrivită și națiunile vor consimți la Noua Ordine Mondială.
Dacă teza este că ONU ajută la construirea unui „Guvern Mondial Unic”, atunci familia Rockefeller și ONU ar trebui să fie într-o legătură reciprocă.

ONU și familia Rockefeller
Este interesant de știut că Fundația Rockefeller a avut un rol esențial în modul în care a fost organizată lumea după cel de-al Doilea Război Mondial. Studiile Consiliului pentru Relații Externe, finanțate de Fundația Rockefeller, au fost cele care au dus în cele din urmă la crearea Băncii Mondiale, a NATO și a ONU, printre altele. John D. Rockefeller donase deja o bibliotecă predecesorului ONU, Liga Națiunilor.
Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a menționat acest lucru într-un discurs din 2012: ”Sunt onorat să mă aflu aici la cea de-a 85-a aniversare a donației istorice a lui John D. Rockefeller Junior de a oferi o bibliotecă Ligii Națiunilor. Este potrivit să denumim această sală după el. Îi mulțumesc familiei că a donat portretul lui John D. Rockefeller, care a fost expus la Fundația Rockefeller timp de 65 de ani. Familia Rockefeller s-a ridicat la înălțimea acestei convingeri și a sprijinit enorm Liga Națiunilor și Organizația Națiunilor Unite de-a lungul anilor.”
John D. Rockefeller a donat, de asemenea, terenul de 7 hectare de pe malul estic al Manhattanului, pe care a fost pusă piatra de temelie a sediului ONU din New York, la 24 octombrie 1949.
Fundația Rockefeller, împreună cu familia Rockefeller, a avut și are în continuare o influență considerabilă asupra creării și dezvoltării ONU. Acest lucru este demonstrat doar de legăturile cu ultimii trei secretari generali ai ONU: Kofi Annan a fost secretar general al ONU între 1997 și 2006. El este laureat al premiului David Rockefeller Bridging Leadership Award 2009. A fost prezent la prezentarea memoriilor lui David Rockefeller, iar anunțul Fundației Rockefeller după moartea sa a fost următorul: „Kofi Annan a fost unul dintre cei mai vechi și mai puternici parteneri ai noștri”.
António Guterres și Ban Ki-moon par să aibă, de asemenea, o bună legătură cu familia Rockefeller. Ban Ki-moon a fost secretar general al ONU între 2007 și 2016 și este văzut aici întâlnindu-se cu David Rockefeller.
Ban Ki-moon a ținut un discurs de mulțumire în 2012, așa cum am spus deja, menționând că familia Rockefeller a sprijinit imens Organizația Națiunilor Unite de-a lungul anilor.


António Guterres este secretar general al ONU din 2017. El se întâlnește cu Ariana Rockefeller (in foto) și David Rockefeller Junior.
Agenda 2030 Trecem la Agenda 2030 – ce se află în spatele ei sau, mai degrabă, ce obiective urmărește ONU prin intermediul ei?
Kla.TV a comentat deja Agenda 2030 în cadrul emisiunii „Frauda etichetelor 2030 – cum trage ONU lumea în abis”.
Cum s-a ajuns la Agenda 2030? Inițial, a pornit de la Agenda 21, un program de acțiune al ONU adoptat în 1992. Acesta conține recomandări concrete de acțiune în materie de dezvoltare și de politici de mediu pentru secolul XXI. Odată cu Agenda 2030, adoptată de ONU în 2015, obiectivele Agendei 21 au fost dezvoltate în continuare și acum se aplică în mod egal tuturor țărilor. Actuala reuniune are acum rolul de a revizui punerea în aplicare a Agendei 2030 cu cele 17 obiective de dezvoltare durabilă.
A demonstrat până acum punerea în aplicare a Agendei 2030 că ONU dorește să promoveze comunitatea globală?
Sau punerea sa în aplicare conduce treptat lumea spre abis sau, cu alte cuvinte, spre un guvern mondial unic? Jurnalistul de investigație Thomas Röper adoptă o poziție mai detaliată cu privire la Agenda 2030 în cartea sa „Inside Corona”. El scrie: „Agenda 2030 a fost adoptată de statele ONU, iar faptul că în Germania există un catalog separat de măsuri pentru aceasta arată deja o problemă centrală: Fiecare stat interpretează obiectivele în felul său”.
Câteva puncte centrale ale Agendei 2030, care ar trebui analizate mai atent.
Cel de-al 16-lea punct central sună astfel: „Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și favorabile incluziunii la toate nivelurile.”
Subpunctul 16.9 prevede: A se asigura că toate persoanele au o identitate legală până în 2030, în special prin înregistrarea nașterii. Acest punct, deci crearea unei identități legale sau şi digitale uniforme pentru toți oamenii din această lume, este deja în plină desfășurare cu ID2020.
ID2020 prevede o identitate digitală transnațională care să completeze sistemele de stat. Toate informațiile despre individ vor fi colecţionate aici: Certificatele de calificare și de vaccinare, situația financiară; conturile de pe Facebook, datele produse de smartphone.
Thomas Röper comentează: Asta înseamnă: controlul total și final al întregii umanități este […] împachetat în cuvinte frumoase. Totul nu e o fantezie sau o discuție. Acestea sunt obiective decise de ONU, la care se lucrează și se cheltuiesc miliarde de euro pentru punerea lor în aplicare. ID2020 arată și legătura cu familia Rockefeller.
Fundația Rockefeller este una dintre organizațiile centrale din spatele ID2020. Finanțarea Agendei 2030 Pentru a finanța Agenda 2030, ONU spune că are nevoie de cinci până la șapte trilioane de dolari pe an, adică între 5 000 și 7 000 de miliarde dolari. Prin comparație, produsul național brut anual al Germaniei este de aproximativ 4.000 de miliarde de dolari.
De altfel, ONU este finanțată din contribuțiile statelor membre. Pentru a asigura aceste sume imense, ONU spune că trebuie, printre altele, să promoveze parteneriatele public-privat, un alt obiectiv al Agendei 2030!

Parteneriate public-private
Ce înseamnă promovarea parteneriatelor public-privat? Thomas Röper analizează în detaliu acest aspect în cartea sa, scriind: (pag.46) „Este vorba […] de a da corporațiilor mai multă influență asupra ONU. Sau, pentru a o spune în termeni geopolitici, e vorba despre creșterea puterii corporațiilor în detrimentul statelor naționale.
Corporațiile vor să facă regulile și să nu mai fie nevoite să se supună legilor statelor naționale. Pe termen lung, acestea doresc să lipsească de putere statele națiunilor (și în special parlamentele acestora, care pot adopta legi „perturbatoare”).
Pentru a masca această erodare a democrației, se inventează termeni care sună frumos, cum ar fi „parteneriat public-privat”, ceea ce liniștește publicul.

Pe lângă marile concerne, parteneriatul public-privat urmărește, de asemenea, să sporească influența oligarhilor. Thomas Röper înțelege oligarhii ca fiind persoane și organizații care „exercită puterea asupra unei regiuni” prin intermediul averii lor, cum ar fi Fundația Rockefeller sau Forumul Economic Mondial.
Deja în iunie 2019, Forumul Economic Mondial și ONU au semnat un acord de parteneriat strategic pentru a accelera punerea în aplicare a Agendei 2030. De exemplu, diverse organizații vizează în mod deschis puterea mondială prin intermediul ONU. Acest lucru nu este deloc exagerat, potrivit Röper.”
Germania, de exemplu, lucrează în mod activ la desființarea completă a democrației, după cum se afirmă într-un document al Ministerului Federal de Interne numit „Carta orașului inteligent”. Aceasta a fost publicată în mai 2017 și este disponibilă pentru Kla.TV. Acolo, sub titlul „Viziunea unei planete hiperconectate”, este scris la punctul 6: Societatea post-votantă: Din moment ce știm exact ce fac și ce vor oamenii, nu mai este nevoie de alegeri, de regula majorității sau de vot. Datele comportamentale pot înlocui democrația ca sistem de feedback social.”
În viitor, oamenii ar trebui să fie înregistrați și controlați digital atât de amănunțit încât să se poată deduce din date ce dorește majoritatea.
Un motiv pentru a nu mai fi nevoie de alegeri sau pentru a lua decizii fără alegeri. În plus, conceptul Smart City scrie despre Societatea post-votantă: „Datorită informațiilor despre bunurile și resursele partajate disponibile, are mai puțin sens să deții ceva: Poate că proprietatea privată va deveni într-adevăr un lux. Datele ar putea completa sau înlocui banii ca monedă.”
Cum oare pot fi publicate public astfel de idei?
Abolirea democrației sau a proprietății private ar fi împotriva legii și ar trebui pedepsită. De fapt, potrivit lui Thomas Röper, acest lucru se întâmplă oricum. Ei lucrează la asta în mod deschis de ani de zile.
În concluzie, „Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU” reprezintă, de fapt, o creștere lentă, dar constantă, a puterii și influenței ONU. Căci statelor li se fură puterea, pas cu pas.
Se ajunge cu pași repezi la abolirea democrației și, în cele din urmă, a statelor naționale. Pornind de la începuturile ONU și de la influența evidentă a Fundației Rockefeller, se pune întrebarea: A fost crearea unui guvern mondial unic unul dintre obiectivele sale ascunse încă de la început?
Acum depinde dacă popoarele se vor trezi și își vor lua din nou soarta lor și a țării lor în propriile mâini. Popoarele trebuie să cunoască aceste conexiuni și planuri din spatele ONU și a agendei 2030 la care aceasta aspiră. Prin urmare, răspândiți această emisiune pe cât posibil.

Sursa: kla.tv

de la ch. surse/linkuri: Adunarea ONU
https://hlpf.un.org/sdg-summit
https://www.un.org/en/conferences/SDGSummit2023
https://sdg.iisd.org/events/78th-session-of-the-un-general-assembly-unga-78/
ONU https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerbund
https://www.studysmarter.de/schule/geschichte/erster-weltkrieg/voelkerbund/
ONU și familia Rockefeller https://de.wikipedia.org/wiki/Group_of_Thirty
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2012-09-10/un-secretary-generals-remarks-united-nations-office-geneva-library
Familia Rockefeller și secretarii generali ai ONU https://www.synergos.org/news-and-insights/2009/university-night-2009
https://www.synergos.org/david-rockefeller-bridging-leadership-award
https://dam.media.un.org/archive/-2AM9LO5SE7IM.html
https://twitter.com/RockefellerFdn/status/1030860742373912578
https://dam.media.un.org/CS.aspx?VP3=DamView&VBID=2AM94S6P1SM5W&PN=1&WS=SearchResults&RW=1920&RH=969
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bilderberg_participants
CItat David Rockefeller https://de.scribd.com/document/367694387/Zitate-Zur-Neuen-Weltordnung-Wahrheitsinside-wordpress-com#
http://alionstrail.com/2020/07/01/neue-weltordnung-zitate-und-positionen-bekannter-politiker/
Agenda 21 https://de.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
Agenda 2030 https://de.wikipedia.org/wiki/Ziele_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung
Carte: Inside Corona (În interiorul Corona) – Thomas Röper, Editura J.K.Fischer https://www.j-k-fischer-verlag.de/J-K-Fischer-Verlag/INSIDE-CORONA–10647.html?MODsid=e9e30a709497ef170c0267d8cf8ab284
https://www.bmz.de/de/agenda-2030/sdg-16
https://www.2030agenda.de/sites/default/files/2030/zwischenbilanz/Agenda_2030_Zwischenbilanz_online-2.pdf
https://unric.org/de/17ziele/
ID2020 https://id2020.org/alliance#partners
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/digitale-identitaet-die-blockchain-weiss-alles-kommt-die-totale-ueberwachung
Finanțarea Agendei 2030 https://sphaera.world/billions-to-trillions/
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/internationale-ebene/finanzierung-und-umsetzung.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen#Budget_und_Finanzierung
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1251/umfrage/entwicklung-des-bruttoinlandsprodukts-seit-dem-jahr-1991/
Parteneriate public-private https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/partnerschaften/public-private-partnership.html
https://simonmercieca.com/2022/09/06/the-world-economic-forum-and-the-un-have-signed-an-agreement-in-order-to-accelerate-agenda-2030-why-the-hurry/
https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework/
https://www.publiceye.ch/de/standpunkte/bluewashing-30-das-wef-hat-die-uno-gekapert-und-niemand-merkts
Smart City https://www.smart-city-dialog.de/
https://web.archive.org/web/20200607064428/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/bauen/wohnen/smart-city-charta-langfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
Conceptul „Smart City Charter” al Ministerului Federal pentru Mediu, conservarea naturii, construcțiile și siguranța nucleară (mai 2017): Pagina 43, Post Voting-Society; Post Ownership Society (la dispoziția redacției Kla.TV).

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.