Final la lucrările de reabilitare și modernizare ale Maternității Brașov

Final la lucrările de reabilitare și modernizare ale Maternității Brașov

0 52

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov, instituţie care deserveşte pacientele din judeţul nostru, dar şi din judeţele învecinate, a fost reabilitat, modernizat, eficientizat energetic şi dotat cu aparatură medicală şi mobilier prin intermediul mai multor investiţii care astăzi au ajuns la final.

Cel mai amplu proiect investiţional, la finele căruia aspectul corpului nou al Maternităţii s-a preschimbat în totalitate, a fost implementat de administraţia publică judeţeană în perioada 2018-2024 cu fonduri europene accesate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: Clădiri publice.

Sub titulatura „Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. I.A. Sbârcea Brașov”, proiectul a avut ca obiectiv principal creșterea eficienței energetice a clădirii noi și a celei care face legătura cu clădirea veche a Maternităţii, aceea care a fost modernizată în anul 2017 printr-un program derulat de Ministerul Sănătății cu fonduri de la Banca Mondială.

Contractul de finanțare a fost semnat în martie 2018, valoarea cheltuielilor totale ale proiectului fiind de 26.552.919,96 lei, din care 18.219.927,27 lei au însemnat cheltuieli totale eligibile, iar diferenţa de 8.332.992,69 lei, cheltuielile neeligibile. Din totalul sumelor eligibile, 17.855.528,72 lei au reprezentat cheltuieli nerambursabile, valoarea contribuției proprii a Județului Brașov fiind de 364.398,55 lei.

Consiliul Judeţean Braşov a obţinut autorizația de construire în 21 mai 2020, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost transmis antreprenorului general Electroprecizia AG în 20 decembrie 2021.

Luni, 20 mai 2024, la invitaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov, Constantin Todorică Şerban, şi a managerului Maternităţii, ec. Ciprian Carapcea, în prezenţa a numeroase oficialităţi locale şi judeţene, a factorilor de decizie care au făcut posibilă realizarea proiectului, a antreprenorului Electroprecizia AG, a proiectantului general Danina Star SRL şi a diriginţilor de şantier Petrică Oancea şi Ion Jumară, a membrilor Unităţii de Implementare a Proiectului şi a echipei medicale din cadrul Maternităţii Braşov, au avut loc procedurile de începere a recepţiei la finalizarea lucrărilor.

Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Adrian-Ioan Veştea, cel care în calitate de preşedinte al CJ Braşov a semnat contractul de finanţare şi a supervizat până anul trecut evoluţia lucrărilor.

Au onorat evenimentul Simion Creţu – directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, Mihai Cătălin Văsii – prefectul judeţului Braşov, Szenner Zoltan – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Daniel Gligoraş – administratorul public al judeţului, deputaţii Cristina Vecerdi şi Gabriel Andronache, senatorul Mihail Veştea, viceprimarul Municipiului Braşov, Sebastian Rusu, managerii Direcţiei de Sănătate Publică şi Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov, alături de directorii din Consiliul Judeţean Braşov, Adelina Văsioiu, Gabriela Agafiţei, Imelda Tóásó şi Claudia Crăciun, şi numeroşi consilieri judeţeni.

Nu în ultimul rând, au fost prezenţi reprezentanţii firmelor Study Design SRL şi Hachi Invest SRL care au executat lucrări conexe proiectului european.

Lucrările realizate cu fonduri europene

În cadrul proiectului s-au realizat toate tipurile de lucrări care asigură reabilitarea termică a imobilului: izolarea termică a fațadei, termo-hidroizolarea terasei, înlocuirea instalației de încălzire și reabilitarea sistemului de furnizare a apei calde de consum, montarea de panouri solare pe acoperiș și pompe de căldură, modernizarea sistemelor de climatizare și de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior, modernizarea instalațiilor de iluminat, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.

Au fost reparate elementele fațadei care prezentau potențial pericol de desprindere, s-au făcut lucrări la acoperișul tip terasă, recompartimentări interioare, înlocuirea completă a tuturor finisajelor şi tâmplăriilor interioare și exterioare, reparații la trotuare, precum și toate tipurile de lucrări necesare obținerii avizului ISU de securitate la incendiu. Au fost instalate două ascensoare de persoane pe exteriorul clădirii.

Lucrările au început de la mansardă şi cu continuat de la etajul 7 spre parter.

Prin intermediul acestui proiect, clădirea beneficiază de un reglaj automatizat din punctul de vedere al consumului de energie electrică şi termică, fiind dotată cu un sistem de control computerizat BMS (Building Management System), care asigură optimizarea consumurilor la utilităţi. Prin intermediul acestui sistem, ventilaţia, temperatura, umiditatea, luminozitatea sunt controlate de un server central. La geamuri au fost montate jaluzele acţionate electric în funcţie de lumina şi căldura de afară. De asemenea, saloanele şi toate spaţiile medicale şi nemedicale au fost refăcute şi dotate cu instalaţii sanitare noi.

Valoarea actualizată a contractului pentru realizarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor a fost de 29.747.171,31 lei.

La momentul dării în funcţiune a clădirii, în cadrul acesteia vor funcţiona trei secţii de obstetrică-ginecologie cu câte 30 de paturi, parterul va fi destinat secţiei de spitalizare de zi, cu 10 paturi, iar adiacent vor funcţiona blocurile operatorii de ginecologie, cu sălile de operaţii aferente.

Alte lucrări finanţate din fondurile CJ Braşov

Pe lângă lucrările cuprinse în proiectul european, specialiştii CJ Braşov în colaborare cu echipa managerială a Maternităţii au identificat şi alte necesităţi investiţionale, materializate prin intermediul unor contracte de lucrări finanţate din bugetul judeţean şi din fondurile spitalului.

Acestea s-au realizat în paralel cu şantierul deschis la corpul nou, după cum urmează:

  • Reabilitare clădire administrativă cu anexe, relocare secţii spitalizare de zi şi ambulator din incinta spitalului, construire pasarelă cu lift interior, desfiinţare anexă C1 şi organizare de şantier – contract în valoare de 12.127.885,12 lei, finanţat din bugetul CJ Braşov şi din PNRR, recepţionat în decembrie 2022;
  • Realizare parter corp nou C1 C2 – contract în valoare de 2.460.760,79 lei, finanţat din bugetul CJ Braşov, finalizat mai 2024;
  • Execuţie copertină şi rampe de acces conform proiectului „Modificare Autorizaţie de Construcţie nr. 399/21.05.2020 – Modernizare, dotare şi eficientizare energetică Corp S+P+7+M şi corp extindere (de legătură) existent între corpul nou şi corpul vechi ale  Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. Ioan Aurel Sbârcea» Braşov” – obiectiv în valoare de 1.525.640 lei, finanţat din bugetul CJ Braşov, finalizat în mai 2024.

În ceea ce priveşte dotările cu mobilier şi echipamente necesare spaţiilor spitaliceşti modernizate, din bugetul CJ Braşov au fost alocate următoarele finanţări:

  • 1.938.780 lei pentru achiziţia de mobilier;
  • 466.510 lei pentru achiziţia unui număr de 50 de paturi electrice;
  • 241.320 lei pentru cumpărarea a 40 de paturi mecanice.

Nu în ultimul rând, din bugetul Maternităţii au fost acoperite cheltuielile cu înlocuirea conductelor vechi de circuite termice, lucrare finalizată în aprilie 2024, în valoare de 173.220 lei, respectiv cele vizând schimbarea conductelor vechi de canalizare şi reamplasarea căminelor de canalizare, lucrare încheiată tot în aprilie 2024 şi care a costat 471.310 lei.

Aşadar, la bugetul total al proiectului european se adaugă încă 19.405.426 lei alocate în cea mai mare parte direct din bugetul judeţean – 18.760.896 lei, precum şi din subvenţiile acordate spitalului – 644.530 lei, fonduri cu ajutorul cărora spaţiile din clădirile Maternităţii au fost modernizate integral.

Investiţiile continuă

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov a trecut în ultimii ani prin investiții masive în infrastructura spitalicească, în urma cărora reuşeşte să corespundă tuturor cerinţelor şi exigenţelor privind asigurarea unui act medical de calitate, în beneficiul pacienţilor.

Pentru implementarea acestora au fost utilizate toate sursele financiare disponibile: fonduri europene nerambursabile, alocări din bugetul propriu al judeţului Braşov, finanţări de la Ministerul Sănătăţii cofinanţate de CJ Braşov şi finanţări prin Banca Mondială.

Investiţiile nu se opresc aici, deoarece în momentul de faţă la Maternitatea braşoveană sunt în implementare alte proiecte cu fonduri europene accesate de CJ Braşov în cadrul PNRR, pe componentele C5 Valul Renovării, C12 Sănătate şi C7 Transformare digitală, respectiv:

– „Reabilitare Clădire Administrativă cu anexe, relocare secţii spitalizare de zi şi Ambulator din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. I.A. Sbârcea» Brașov” – 2.144.032,75 lei;

– „Terapie intensivă neonatală «Împreună cu părinții»” – 12.780.177,38 lei;

– „Dotarea cu echipamente ambulator integrat al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. I.A. Sbârcea» Brașov” – 13.144.098,34 lei;

– „Dotarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. I.A. Sbârcea» Brașov cu echipamente destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale” – 2.864.750 lei;

– „Platforme digitale interconectate si echipamente IT pentru implementarea eHealth în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. Ioan Aurel Sbârcea» Brașov – 5,5 milioane de lei.

Am început astăzi recepţia lucrărilor din cadrul acestei ample investiţii cu fonduri europene, o operaţiune prin care se certifică execuţia, din punctul de vedere al calităţii şi conformitării, cu documentele prevăzute în proiectul implementat de constructor. Ne bucurăm de finalizarea acestei lucrări, dar procesul de recepţie va dura o perioadă, până când se vor îndeplini toate condiţiile legale şi va putea începe activitatea medicală efectivă în acest pavilion. Ţin să mulţumesc întregului personal medical şi auxiliar, tuturor colegilor mei din spital, care timp de mai bine de doi an şi-au desfăşurat activitatea în condiţii de comasare şi au suferit din punct de vedere medical, dar au dat tot ce au avut mai bun pentru binele pacientelor noastre”, a declarat ec. Ciprian Carapcea, managerul Maternităţii Braşov.

D.D.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.