Crimele… Justitia confirma FDGR este continuatorul Grupului Etnic German!

Crimele… Justitia confirma FDGR este continuatorul Grupului Etnic German!

0 781

Eu, şi ca mine o mare majoritate, “prostimea” (Lucian Blaga: “veşnicia s-a născut la sat”), suntem organic legaţi, pe veşnicie, de România şi de Măria Sa Poporul Român. Şi, tocmai de aceea, atunci când, Măriei Sale Poporul Român, i s-a cerut să-şi aleagă un nou preşedinte trebuia s-o facă în deplină cunoştinţă de cauză, prezentându-i-se adevărul şi numai adevărul, în plinătatea lui.
Pentru că, prin minciuni directe sau prin omisiune, manipulare criminală etc., intempestiv, cu ceva timp în urmă, i-a fost impus un preşedinte, Traian Băsescu, nu atâta hoţ, imoral, mincinos, amator de chefuri bahice etc., dar un criminal care a distrus învăţământul românesc şi asistenţa sanitară din România, închizând peste 3 000 de şcoli şi peste1 000 de spitale, şi-a pierdut instinctul statal, distrugând o întreagă naţiune!
Atunci când a fost prezentat domnul Klaus Iohannis, Măria Sa Poporul Român a fost iară manipulat, minţit prin omisiune, agresat grosolan de aşa zişii intelectuali etc., ascunzându-se acţiunile imprescriptibile pe care le-a săvârşit.

Să spicuim câteva din ele! Iată-le:
* Înainte de terminarea celui de Al Doilea Război Mondial, Aliaţii, prin Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, au impus, la articolul 15, dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc.
Convenţia de Armistiţiu include, deci, principiile de realizare a păcii în Europa, aşa cum au fost stabilite ele prin Acordul de la Potsdam, încheiat la 1 august 1945 de către Puterile Aliate.Stampila-Grupului-Etnic-German-nazist-de-la-care-se-revednica-Klaus-Ioahannis
În virtutea acestei Convenţii, a fost emis Decretul-Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României, prin care Grupul Etnic German, organizaţie hitleristă ce activa pe teritoriul României, a fost desfiinţat, hotărându-se totodată şi cofiscarea tuturor bunurilor imobile aparţinătoare. Se remarcă faptul că prevederile Decretului-Lege nr. 485 sunt în vigoare şi astăzi. Mai mult, prevederile articolului 15 au fost implementate în România şi prin Legea nr.187 din 23 martie 1945, care stipulează trecerea în proprietatea statului a pământurilor şi altor proprietăţi, nu numai celor aparţinând Grupul Etnic German dar şi a persoanelor fizice şi juridice care au colaborat cu Germania hitleristă, criminalilor de război şi ale celor vinovaţi de dezastrul ţării etc.
Dar cine era Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe) şi ce legături avea cu cultele religioase?
Începând cu 23 mai 1932, Fritz Fabritius, reprezentant al saşilor din România, a cerut dreptul de autonomie al Grupului Etnic German şi administrarea proprie a şcolilor şi bisericilor germane. După 21 noiembrie 1940, când a fost oficializat prin Decretul-Lege nr 830, Grupul Etnic German a căpătat un statut de semi-autonomie în cadrul statului român, constituindu-se, în scurt timp drept Partidul Naţional Socialist al Grupului Etnic German din România (NSDAP der Deutschen Volksgruppe in Rumänien), subordonat şi sub comanda directă a Partidului Naţional Socialist din Germania (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP), fiind condus de către Volksgruppenführer Andreas Schmidt, ginere al Brigadeführer-ului SS Gottlob Berger, şeful Oficiului Central pentru Cetăţenii Etnici Germani (Volksdeutsche Mittelstelle). La 2 iulie 1942 Consistoriul Regnicular al Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană din România a predat tot învăţământul de limbă germană Grupului Etnic German din România care a mai preluat toate revistele şi ziarele de limbă germană, Teatrul german din Sibiu cât şi diferite instituţii de cultură şi ştiinţă germană din Ardeal şi Banat.
La 11 august 1942 s-a semnat Convenţia Generală privind Reglementarea Relaţiei dintre Biserica Evanghelică de Confesiune Augsburgiană şi Etnicii Germani din România, prin care s-a hotărât trecerea averii fostei „Universităţi săseşti” (desfiinţată de Curtea Regală a României în 1 iunie 1937 pentru că funcţiona abuziv ca un stat în stat) la Grupul Etnic German. „Convenţia” este semnată de episcopul Bisericii Evanghelice C.A., Wilhelm Stäedel şi Andreas Schmidt – liderul Grupului Etnic German.
Să spicuim din alocuţiunile rostite de cei doi cu această ocazie (Publicaţia „Südostdeutsche Tageszeitung“, nr. 15 din 2 aprilie 1941, pag. 3):Grupului Etnic German. activ
“…Vin la dvs. într-un moment istoric important, căci la chemarea măreaţă a destinului, poporul nostru sub conducerea lui Adolf Hitler are de trecut o proba de tărie fără egal şi sub forţa evenimentelor actuale, contradicţiile vechi trec înapoi şi întregul popor german va fi unitar ca într-o continuă camaraderie de luptă…” (episcopul Wilhelm Staedel).
Replica este edificatoare: „Stimate Domnule Episcop şi dragă camarade, vă mulţumesc dumneavoastră care aţi intrat în rândurile mişcării naţional-socialiste, ca unul dintre cei mai buni, pentru disponibilitatea dumneavoastră la colaborare şi pentru înţelegerea dumneavoastră pentru noile vremuri şi noile sarcini al Grupului nostru Etnic.” (Volksgruppenführer Andreas Schmidt).
În timpul celui de Al Doilea Război Mondial Grupul Etnic German s-a pronunţat pentru crearea unui stat denumit Donauland (Ţara Dunării), din care urmau să facă parte Transilvania şi Banatul.

După 1990, ia naştere FDGR (Forumul Democrat al Germanilor din România), al cărei preşedinte devine Klaus Iohannis, fostul primar al Sibiului, actualul preşedinte, căruia i se alătură în calitate de vicepreşedinte FDRG şi de preşedinte al organizaţiei municipiului Sibiu a FDRG, Hans Klein (preot evanghelic şi consilier local la primăria municipiului Sibiu).
În opinia lui Klaus Iohannis: „FDGR nu are o dogmă politică, nici nu-şi doreşte şi nu va avea. Forumul este o formaţiune etnică, aşa cum fiecare etnie recunoscută din România are cel puţin o formaţiune de acest tip. Noi nu suntem nici ONG, nici partid, ci suntem reprezentanţii grupurilor etnice germane din România…” (Revista “22”, nr. 905/iulie 2007).
În Statutul FDGR, la capitolul introductiv, „Dispoziţii generale”, la art. 1, se mai precizează: „Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) este o asociaţie a minorităţii germane din România, organizată pe bază etnică, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial.”
FDGR este membru asociat al FUEN-Federal Union of European Ntionalities (Uniunea Federală a Naţionalităţilor Europene), o organizaţie care reuneşte numeroase minorităţi din Europa şi Asia Centrală, fondată pe direcţiile tradiţionale ale politicii etnice germane în anii următori celui de-al Doilea Război Mondial, de foşti nazişti. În cadrul FUEN, FDGR-ul este, de asemenea, membru al AGDM – Die Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten (Grupului de Lucru al Minorităţilor Germane), aflat în contact permanent cu Ministerul de Interne din Germania. UDMR-Uniunea Democrată a Maghiarilor din România este de asemenea membră FUEN.

În data de 27 februarie 2007, Hans Klein, în calitatea sa de preşedinte al organizaţiei municipiului Sibiu a FDGR, a depus, la Judecătoria Sibiu, o Cerere de Chemare în Judecată împotriva municipiului Sibiu, reprezentat de primarul Klaus Iohannis (şeful lui Klein în FDGR, Iohannis fiind preşedintele organizaţiei la nivel naţional!) şi Consiliului Local Sibiu, unde FDGR avea majoritate absolută la acea dată, 16 consilieri (printre care şi „petentul” Hans Klein) din totalul de 23. Iată ce cerea Hans Klein în acţiunea civilă depusă la Judecătoria Sibiu: „Vă rugăm să constataţi calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)”, adică, să priceapă toată lumea, recunoaşterea oficială, fără dubii, a continuării doctrinei naziste pe care o promova Grupul Etnic German pe întregul continent european, înaintea şi pe parcursul desfăşurării celui de al Doilea Război Mondial (facsimil 1: acţiunea civilă depusă la Judecătoria Sibiu în 27 februarie 2007).
Cererea de Chemare în Judecată a fost înregistrată la Registratura Judecătoriei Sibiu în data de 26 februarie 2007, iar instanţa s-a pronunţat, în lipsa “pârâţilor”, adică Iohannis Klaus Werner şi Consiliul Local Sibiu, favorabil şi iresponsabil, prin Sentinţa civilă nr. 2790, din 28 mai 2007, care a rămas definitivă şi irevocabilă, nefiind atacată de nimeni! Se afirmă iresponsabil şi, se completează criminal, întrucât hotărârea instanţei sibiene încalcă Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, articolul 15 şi Decretul-Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României, astăzi în vigoare, ceeace face ca această hotărâre să fie lovită de nulitate.sentinta- DGR este continuatorul Grupului Etnic German.
Incompetenţă, corupţie, carierism, crimă sau din fiecare câte puţin? Sunt întrebările care îţi vin în minte atunci când parcurgi Sentinţa civilă nr. 2790, din 28 mai 2007, emisă cu nonşalanţă de către judecătoarea Maria Morar. Deşi pomeneşte de Legea nr. 485 din anul 1944, doamna judecător face abstracţie de conţinutul acestei legi, pe care probabil nici măcar nu s-a obosit să o citească. Mai mult, dânsa a nesocotit până şi Constituţia României, care prevede la art. 11, alin. (1): „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte”.
“Judecătoria Sibiu, prin soluţia emisă, Sentinţa civilă nr. 2790, din 28 mai 2007, confirmă, oficial!, un adevăr…, anume că FDGR este continuatorul Grupului Etnic German. Pe baza acestei sentinţe FDGR a scăpat de procesele pentru retrocedări de imobile. Acum, doar printr-o simplă decizie a Primăriei Sibiu, se restituie orice imobil şi/sau bunuri confiscate care au aparţinut unei organizaţii naziste desfiinţate prin Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, care nu a aparţinut comuniştilor, cum eronat se susţine, ci a fost emis de regele Mihai în baza Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, art 15! (http://www.justiţiarul.ro/jaf-imobiliar-la-sibiu-retrocedari-ilegale-catre-fdgr-succesor)”.
* Domnul Klaus Werner Iohannis a fost distins, cu o serie de decoraţii, de către Germania: în anul 2006, cu Crucea Federală de Merit, în septembrie 2010, cu placheta de onoare din partea Uniunii Asociaţiilor Etnicilor Germani Expatriaţi, cea mai înaltă distincţie pe care o acordă această asociaţie, în 11 dec. 2007, cu cea mai înaltă distincţie din Germania, din partea Societăţii Germane, înmânată de fostul ministru de interne, Otto Schily (devenit cetăţean de onoare al Sibiului), „pentru servicii deosebite aduse Germaniei”!!! A mai fost decorat de Italia, în 2008, cu Ordinul Naţional al Italiei – Steaua Solidarităţii Italiene, în grad de Comandor, de Luxemburg, în anul 2009, cu Ordinul de Merit al Marelui Ducat de Luxemburg, în grad de Ofiţer, de Austria, în anul 2009, cu Ordinul de Merit „Marea Cruce de Argint” al Statului Austriac, de Belgia, în anul 2009, cu Ordinul de ofiţer al Coroanei Belgiene (Marius Albin Marinescu, „Justiţiarul”);forumul-democrat-al-germanilor-din-romania-profitor-imobiliar-iohannis-a-retrocedat-cladiri-fara-sa-i-pese
* Decorat, deci, şi cu Ordinul de Merit „Marea Cruce de Argint” al Statului Austriac, personajul în discuţie, se cufundă până peste cap, şi în tenebroasa afacere de acordare a dreptului de exploatare, a se citi distrugerea criminală, a fondului forestier al României de către firmele austriece;
* Şi, mai adaugă ziaristul, “…Nu spune nimeni nimic despre trecutul întunecat al primarului sibian, despre dosarele sale penale vechi, făcute uitate pe la diverse parchete în vederea prescrierii faptelor, sau cele actuale, mai recente …A avut nenumărate dosare pentru mai multe fapte penale (trafic internaţional cu copii, retrocedări frauduloase, afaceri cu banii publici, uz de acte false ca să obţină el personal două imobile), dar toate au fost ascunse, ferite de opinia publică…” Curios este faptul că deşi aceste acuzaţii i-au fost aduse încă de pe vremea când era primar al Sibiului, reacţia domnului Iohannis a fost …tăcerea, neînregistrându-se nici o reacţie în instanţă, de natură a-i cere socoteală distinsului ziarist, pentru afirmaţiile documentate făcute plenar!
Activităţi ilegale/interesate şi se repetă, iresponsabile, ale puterii judecătoreşti, inconştienţa clasei politice din România profund coruptă, imorală, incultă ce şi-a pierdut instinctul statal, pliate, criminal, acţiunilor concertate ale FDGR, costă enorm România şi pe Măria Sa Poporul Român.
Germania/Uniunea Europeană se dovedeşte o ţară, acum, cu veleităţi de mare putere, care neţinând cont de prevederile Conferinţei de Pace de la Paris din 1946, cu colaborarea abominabilă a clasei politice româneşti, racila României contemporane, şi a celorlalte puteri din stat, îşi urmăreşte cu obstinaţie, peste timp, interesele economice şi politice din vremea celui de Al Treilea Reich, “devenind proprietară a peste 30 % din Transilvania, prin recuperarea ilegală a bunurilor Grupului Etnic German, restaurând parţial Donauland-ul (Marius Albin Marinescu, „Justiţiarul”)”,
Aşadar, marile acţiuni ilegale săvârşite de domnul Klaus Iohannis aşteaptă să fie relevate Măriei Sale Poporul Român: furtul de valori ale României (teritoriu, patrimoniu) în favoarea Germaniei, decoraţii ale Germaniei pentru servicii deosebite aduse acesteia, demersuri, fără nici un suport legal, de găsire de subterfugii de rezolvare favorabilă a datoriei istorice a Germaniei către România, în favoarea Germaniei etc., etc!!! Trebuie să ne întrebăm şi să-l deconspirăm pe acest aşa-zis preşedinte al României!
Pentru că, cele înserate mai sus reprezintă, fără putinţă de tăgadă, atentate la siguranţa naţională!
Parafrazându-l pe George Orwell: „Cei care mint direct sau prin omisiune un popor îndemnându-l, astfel, să voteze corupţi, impostori, hoţi, trădători, sunt complice.”
Aşa cum se poate observa „personalitatea” domnului Klaus Iohannis are cel puţin un punct comun cu aceea a fostului preşedinte Traian Băsescu: vine pe scena politică românească, în cea mai înaltă funcţie, aceea de preşedinte al României, printr-o extraordinară cârdăşie a tuturor puterilor din stat, şi nu numai, de natură a ascunde adevărul Măriei Sale Poporul Român, prefigurându-se drept un real pericol pentru integritatea, progresul şi prosperitatea României ca stat de sine stătător!
Este, deci, îndatorirea tuturor românilor să spună adevărul şi numai adevărul despre Klaus Iohannis, pentru că el trebuie prezentat aşa cum este de fapt, acum cât nu este prea târziu !!!
G. Iovan
Mogoşoaia  2015

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.