Cadrul suveranității României. După încătușarea în Pactul de la Varșovia și CAER,...

Cadrul suveranității României. După încătușarea în Pactul de la Varșovia și CAER, am ajuns în capcana NATO și UE!

2 341

De-a lungul istoriei moderne a României, paradigma politico-ideologică dominantă a fost influențată de iacobinismul revoluționar francez. Însăși structura statului și politicile sale au fost modelate direct pe matricea statului francez decreștinizat subordonat cămătarilor și comercianților.
În secolul trecut, România a fost subminată de două mari fenomene care i-au marcat destinul și i-au determinat poziția în istorie.
Comunismul și-a avut rolul nefast și în destructurarea unei construcții de stat caracterizate de compromisuri politice și alianțe circumstanțiale, văzute deja dintr-o perspectivă materialistă. Desigur, modelul ideologic care a predominat a fost, așa cum mulți nu vor să-și amintească, influențat de masonerie.
Un alt factor care a avut un impact puternic asupra distorsiunii socio-politice, inclusiv pe cea antropologică, distanțând complet poporul român de leagănul său civil, a fost reprezentat de lipsa oamenilor de calitate în funcții de conducere. Iar excepțiile nu fac decât să confirme această situație tristă. De fapt, nu putea fi altfel într-o societate dominată de interese străine și de primatul economiei care a făcut din politică servitorul ei docil.
În general, statul modern este o instituție care își neutralizează, recalibrează și omogenizează oamenii în masă, fiind tributar contractului social al lui JJ Rousseau. În plus, democrația s-a stabilit oficial în Europa și nu este nevoie să revedem acest nucleu.
Dar nimeni nu ne împiedică să aducem elementele constitutive care să dea un sens real democrației și să redea poporului nostru capacitatea de a lua decizii politice, ceea ce înseamnă, în cele din urmă, să credem în destinul nostru istoric și să ne asumăm condiția de a fi o verigă în şirul nesfârșit de generaţii care alcătuiesc naţiunea noastră.
Iar pentru a ne întoarce la linia națiunii și a o sluji cu înțelepciune și altruism, este necesar să plecăm de la decolonizarea noastră în sfera conștiinței și de la respingerea posturii de imitatori ai unor modele și politici impuse din afară. Să regândim paradigma afirmării statului nostru în condițiile de astăzi, luând în considerare întreaga noastră istorie națională.

Mediocritatea politică, intelectuală și morală este necesar să fie anihilată rapid.
Oamenii care intră în viața politică este necesar să asimileze faptul că doctrina conservatoare nu este o nișă politică, o SRL (Limited Liability Company), ci puntea dintre reprezentarea politică și cei 70% de oameni conștienți care nu mai participă la simulacrul-neoliberal-democratic.
Vorbim despre oportunitatea reactivării conștiinței naționale, dar numai dacă ne ridicăm la nivelul intelectual și politic al acestui segment majoritar al societății. Aici îmi exprim toată bucuria, împărtășind cu voi faptul că, în ciuda propagandei mediatice, în ciuda miliardelor investite în distrugerea României, în ciuda mediocrității și excesului de zel al subclasei politice trădătoare, noi, conservatorii, suntem majoritatea!
În numele acestei majorități conștiente de tragedia pe care o trăim, recunoaștem că nu este grav să vorbim despre independența țării atâta timp cât avem baze militare străine pe teritoriul național. Nu avem cu ce să ne lăudăm nici măcar cu suveranitatea național-statală, din moment ce am sacrificat-o odată cu aderarea la UE, care exercită actul decizional la nivelul unei birocrații supranaționale care a golit sensul puterii politice în măsura fiecărei țări membre.
Nici măcar nu putem vorbi de dreptate socială, dinamică demografică pozitivă, creștere economică, securitate și strategie, întrucât FMI, Banca Centrală Europeană și alte instituții globaliste ne impun toate politicile economice în schimbul unor împrumuturi pe care țara, în realitate, le face. Nu se știe că politicile monetare, bugetare, fiscale și vamale se impun în prezent din afară? Așadar, de ce pare exagerat adevărul că România a devenit o colonie economică a corporatocrației globaliste?
Pentru a face o comparație simplă, este suficient să ne amintim că și în condițiile regimului comunist, România, legată de doctrina sovietică a suveranității limitate, a reușit totuși să devină o economie industrializată și productivă. Astăzi, după reformele structurale impuse de prădători în chip de binefăcători, am devenit o țară dezindustrializată, invadată de bunuri, servicii și capital străin și redusă la statutul de economie de consum. Exportăm forță de muncă și suferința umană pe piețele occidentale pentru a le cumpăra acasă bunurile care ne-au inundat piața, distrugând producătorul local.
O forță politică adânc ancorată în lupta pentru renașterea țării împărtășește vocația istorică de a diagnostica corect cauzele prăbușirii noastre din ultimele trei decenii. Astăzi, a fi patriot român înseamnă a ieși din capcana interpretărilor false ale adevăratelor motive care au cauzat ruina economică, socială și morală a țării, precum și a scăpa de această pătură parazită numită hesperocrație sau ONG-crație, o caracatiță adevărată alimentată financiar și ideologic din străinătate și susținută de mediacrația constituită de mass-media mainstream. Aceștia sunt factorii care modelează opinia publică, manipulează masele și impun narațiunea mainstream devenită obligatorie pentru paraziții politici ai partidelor afiliate sistemului globalist colonizator.

Noi, conservatorii români, care ne revendicăm descendența dintr-o gândire politică profund națională, din sociologia și viziunea economică a lui Eminescu și din marea școală a elitei dintre cele două războaie, este necesar să facem analize sistemice corecte și să practicăm o adevărată pedagogie națională. În acest sens, nu putem să nu recunoaștem că țara noastră a ieșit din tigaie și a sărit în foc, a scăpat de diavol și l-a întâlnit pe Satana.
Pe scurt, în epoca comunistă am fost încătușați de Pactul de la Varșovia și de CAER, dar în loc să ieșim din această cursă, am ajuns în strânsoarea furtunoasă a NATO și a UE. Și cel mai rău este că niciunul dintre zecile de partide și politicieni nu contestă acest status quo, rămânând ostatic al corectitudinii politice ca formă de colonizare psihologică și în sfera conștiinței.

A sosit momentul să abandonăm orbirile și să ne eliberăm de jugul gândirii unice. Nu putem fi eliberați decât eliberându-ne de miturile impuse de sus de colonizatorii noștri și promovate de slujitorii lor în ierarhiile statale.
Spre deosebire de toți ceilalți care se grăbesc în politică, noi, conservatorii și patrioții români, știm bine că oamenii noștri și-au dat seama de minciunile care le-au fost oferite de zeci de ani.
Mai mult, ca dovadă incontestabilă, oamenii boicotează partidele incluse în sistem prin neparticiparea la alegeri. După cum am spus, la ultimele alegeri doar aproximativ 30% din toți alegătorii eligibili și-au exprimat alegerea. Asta înseamnă că avem o bază electorală de 70% care reprezintă fundamentul nostru de civilizație, care poate deveni polița de asigurare împotriva istoriei.
Este, dacă vrem, țara adevărată. Vorbim de oameni care au înțeles așa-zisa capcană democratică, capcana politicienilor de unică folosință aleși de sistemul de pradă transnațional.
Prin urmare, românii au reușit în mare parte să scape de modul de a gândi specific prizonierului (Pensée captive). Acesta este tocmai momentul de a propune un program radical, hotărât, onest și realist pentru a răsturna paradigma dominantă și a contesta granițele conceptuale și politice.
Nu acceptăm nicio formă de dictare din exterior:
# nici cea economică, culturală și educațională impusă de UE,
# nici cea militară exercitată de NATO,
# nici cea de vaccinare covid enunțată de OMS,
# nici măsurile genocide și liberticide impuse de Agenda 2030 a Națiunilor Unite și de cele 17 obiective ale acesteia numite Dezvoltare Durabilă.
Nu recunoaștem și nu acceptăm agresiunea totală a tehnocrației și transumanismului care împing omenirea spre depopularea și dezumanizarea în masă.
Nu avem nevoie de idei pre-ambalate și de programe politice, furnizate din exterior în cadrul așa-numitei guvernanțe globale. Credem în suveranitatea națională și în renașterea statului național ca garanție a supraviețuirii noastre în istorie.
Nu vom permite dizolvarea națiunii române în ceaunul globalizării. În acest sens, noi, conservatorii români, suntem în ton cu toți adevărații suveraniști ai Europei.
Nu vrem să fim împinși în aventuri militare care nu sunt în interesul nostru național. România nu are de ce să-și trimită tinerii să moară pe frontul ucrainean. Soluția optimă pentru țara noastră este neutralitatea.
Vocația acestui curent politic este necesar să fie anularea tuturor paradigmelor, provocarea tuturor tabuurilor, abandonarea tuturor miturilor fondatoare ale jugului neocolonial în care ne-am aflat. În acest sens, sunt convins că suveranitatea țării impune în mod obligatoriu interzicerea tuturor lojilor masonice ca organizații secrete care golesc orice reprezentativitate politică de sens, subminează ordinea constituțională și preface legalitatea în pură ficțiune. Tolerarea acestor rețele masonice în cadrul partidelor politice, Parlamentului, Guvernului, Justiției, Armatei și serviciilor secrete înseamnă consimțământul exercitării puterii de către unele grupuri de influență oculte și anticreștine. O astfel de curățare a structurilor puterii de stat și a spațiului public este imperativă.

Noi, conservatorii, vrem să reamintim tuturor, în special patrioților din carton și naționaliștilor sancționați de stat, că principala trăsătură de identificare a națiunii noastre este creștinismul care a produs fenomenul românesc în istorie.
Să nu confundăm creștinismul românesc cu ierarhiile ecleziastice, care sunt pătrunse și de unele elemente ostile credinței noastre.
Curentul nostru de gândire și acțiune politică este necesar să pună capăt persecuțiilor statului împotriva valorilor creștine și a familiei tradiționale.
În acest sens, va fi necesar să punem capăt unor influențe externe care impun sexualizarea copiilor, depravarea, abaterile sexuale și denaturarea tuturor normelor morale.
Totodată, subliniem că avem respect pentru toate cultele religioase prezente în țara noastră!
PPR este necesar să stabilească un program clar ca linie de conduită și să îl propună națiunii cu responsabilitate și fără abateri. Acest program urmărește retragerea României din Uniunea Europeană ca singura modalitate de a recupera independența statului național. În aceeași ordine de idei, pentru a-și afirma suveranitatea națională, România este necesar să părăsească blocul politico-militar al NATO.
Orice pretenție conform căreia redresarea economică și garantarea independenței și stabilității strategice a țării sunt compatibile cu condiția apartenenței la cele două organizații complementare, NATO și UE, este rezultatul unei naivități grosolane sau face parte din strategia de menținere a României într-o stare de vasal, ruină economică și carne de tun pentru războaiele altor oameni.
O altă prioritate a conservatorilor români este necesar să fie conștientizarea că împotriva națiunii noastre are loc o agresiune spirituală și culturală gravă, un război non-militar care devastează ființa noastră națională și rupe toate țesăturile sociale. În acest război axiologic total, îl avem pe Mântuitorul Iisus Hristos ca aliat, adică nu putem fi pierduți decât dacă ne depărtăm de El și suntem siguri de biruința noastră dacă rămânem credincioși până la capăt. Un politician fără o credință puternică în Dumnezeu este pradă tuturor viciilor și ispitelor posibile.
Este timpul să respingem jumătățile de măsură, să scuturăm mesajele electorale histrionice impuse pe baza anumitor interese oportuniste. Oamenii noștri sunt dezgustați de politicism și așteaptă cu nerăbdare sosirea unor personalități politice capabile să spună întregul adevăr și să dea dovadă de fermitate și neînfricare în conduita lor.
Este necesar să fim perfect conștienți că lumea de astăzi se află la sfârșitul unui ciclu istoric. Și pentru a face tot posibilul pentru a evita alunecarea într-o fază terminală a umanității, noi, românii, este necesar să ne demonstrăm vitalitatea, instinctul firesc de autoconservare și vocația pentru bine. După cum a spus cineva, atitudinea determină altitudinea. Să îndrăznim, să dăm dovadă de curaj și determinare și atunci s-ar putea să avem șansa ca lumea să ne urmeze.

Sursa: yogaesoteric.net

COMENTARII

  1. Președintele rus Vladimir Putin a ordonat vineri o lovitură cu rachete de croazieră împotriva unei instalații de clonare Deep State din regiunea Donețk aflată încă în Ucraina, a declarat agentul FSB Andrei Zaharov. Lovitura a fost condusă de Amiralul Grigorovici, o navă de război rusă a Flotei Mării Negre, care a dezlănțuit un val de rachete Novator Kalibr care au lovit laboratorul, au ucis ocupanții și clone nevii ale politicienilor americani și ruși care creșteau în cilindri de maturare. Potrivit lui Zakharov, laboratorul deținea mai multe clone ale lui Vladimir Putin, Donald Trump, Marjory Taylor Greene, ministrul rus al apărării Serghei Șoigu, președintele Adunării Federale Volodin Vyacheslav Victorovich și Jim Jordan, printre alți susținători mai puțin noti ai statului profund. Zakharov a ghicit că clonele „programate” au fost menite să înlocuiască persoanele reale după ce le-a venit jocul greșit. „Aceste loturi de clone, toate copii ale oamenilor care luptă împotriva Statului Adânc al Globalists. Am aflat de acest loc abia acum o săptămână, iar președintele Putin a spus să-l bombardăm. Am primit mai întâi un bărbat în laborator și a văzut toate aceste clone în cilindri. Am primit, cum spuneți, un sfat care spune că fabrica de producție a fost transformată în laborator de clonare”, a spus Zakharov. Doi agenți FSB vorbitori de ucraineană cu acreditări falsificate au intrat în Ucraina pe 8 noiembrie. Dându-se drept ofițeri de aplicare a codului, aceștia au efectuat inspecții false de integritate structurală asupra întreprinderilor din apropierea laboratorului de clonare. Dar când au încercat să inspecteze laboratorul, șase ofițeri de poliție înarmați care stăteau la intrare i-au întors sub amenințarea armei. Polițiștii au spus că Volodymyr Zelenskyy deține clădirea și că numai persoanele autorizate pot intra în ea. Ordinele lui Zelensky, au spus polițiștii, au înlocuit autoritatea de aplicare a codului de stat. „Ei agenții, au plecat pentru atunci. Au știut imediat că acesta era locul, dar tot au vrut să arunce o privire înăuntru. Noaptea, se îmbracă în negru și furiș prin clădire, evitând poliția de acolo și caută o fereastră sau ceva, dar nu există. Toate ferestrele au fost cimentate”, a spus Zaharov. Agenții s-au urcat pe acoperiș și au găsit o trapă de acces care ducea înăuntru. Trapa avea un gol suficient de mare pentru a se șerpui în fibra optică, iar agenții au văzut o jumătate de duzină de muncitori și rânduri și coloane de cilindri de clonare care conțineau persoanele menționate mai sus. După ce au confirmat afirmațiile informatorului, ei au părăsit imediat zona și au raportat constatările la sediul FSB din Moscova. „Aveam dovada, așa că președintele Putin a spus să facem praf din clădire și să nu lăsăm pe nimeni în viață”, a spus Zaharov.
    Vineri, la 3:00 a.m., barajul de rachete a lovit structura. Zaharov a spus că atacul a cauzat „unele daune colaterale”, dar nu a oferit detalii suplimentare. Prezența laboratorului demonstrează categoric că Deep State nu numai că și-a mutat producția de adrenocrom în Europa de Est, ci și operațiunile de clonare expansive.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.