Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va fi autoritatea contractanta...

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va fi autoritatea contractanta a proiectelor SAPARD

0 322


Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) va fi autoritatea contractanta pentru cofinantarea nerambursabila, din bugetul de stat, a proiectelor SAPARD, in perioada 2007 – 2008, stabilesc normele metodologice de aplicare a OUG nr. 59/2006 privind cofinantarea publica pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD, aprobate in sedinta de ieri a Guvernului.


?


Beneficiaza de cofinantare publica nerambursabila de la bugetul de stat proiectele conforme depuse in cadrul Programului SAPARD pana la data de 31 iulie 2006 pentru masurile 1.1 „Imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole”, 3.1 „Investitii in exploatatiile agricole” si 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative”, declarate eligibile, selectate si care au incheiat contracte de finantare pana la data de 31 decembrie 2006 si nu au beneficiat de fonduri publice nerambursabile prin Programul SAPARD.


?


Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR) va comunica APDRP nivelul angajamentelor bugetare, in termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a normelor metodologice.


?


Fondurile se pot realoca numai in cazuri temeinic justificate, la propunerea APDRP si cu aprobarea MAPDR.


?


Dupa incheierea contractelor cu beneficiarii, APDRP va comunica MAPDR anual / trimestrial / lunar fondurile pentru decontarea contractelor incheiate.


?


Pentru proiectele de investitii care beneficiaza de cofinantare de la bugetul de stat se aplica procedurile de evaluare, selectare, contractare si plata acreditate pentru Programul SAPARD, adaptate la prevederile legislatiei nationale si aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in termen de 7 zile de la intrarea in vigoare a normelor metodologice.


?


Proiectele de investitii cofinantate de la bugetul de stat vor fi selectate si contractate in ordinea punctajului acordat, in conformitate cu criteriile de selectie cuprinse in fisele tehnice aprobate conform Hotararii Guvernului nr. 759/2006.


?


APDRP va tine o evidenta distincta a sumelor aferente proiectelor de investitii si va raporta MAPDR, bilunar, situatia proiectelor contractate.


?


Solicitarea de fonduri pentru finantarea proiectelor de la bugetul de stat intocmita de APDRP se va face distinct pentru fondurile nerambursabile acordate in conformitate cu prevederile OUG nr. 59/2006.


?


In baza centralizatorului fondurilor pentru finantarea proiectelor, transmis de catre APDRP, MAPDR va solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare nerambursabile, care vor fi transferate ulterior in contul APDRP, deschis de MFP, in sistemul dublei semnaturi, prin Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.


?


APDRP va intocmi ordinele de plata catre beneficiari dupa primirea banilor in cont.


?


In cazul in care, in soldul contului de plati al APDRP exista sume neplatite beneficiarilor, Agentia returneaza acesti bani, pana cel tarziu la 20 decembrie pentru anul in curs, la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.


?


APDRP va recupera de la beneficiarii de finantari sumele platite si necuvenite acestora, inclusiv majorari de intarziere a rambursarii debitelor, in contul de disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD din fonduri publice nerambursabile. Cu valoarea sumelor platite si recuperate in anul curent se reintregesc creditele bugetare ale MAPDR, iar sumele platite in anul curent? si recuperate in anii urmatori se fac venit la bugetul pe stat.


?


APDRP intocmeste si transmite trimestrial MAPDR executia bugetara, cu sumele reprezentand platile efectuate catre beneficiarii Programului SAPARD, din fonduri publice nerambursabile. Sumele neutilizate existente in contul APDRP si al MAPDR la sfarsitul anului se vireaza la bugetul de stat.


?


COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.