ABUZ DE PRIMAR – Coliban ne bagă cu de-a sila în campaniile...

ABUZ DE PRIMAR – Coliban ne bagă cu de-a sila în campaniile globaliste a ciudaților de la FEM Davos!

3 58

Cotidianul nostru a semnalat (la sfârșitul lunii septembrie 2023) și a solicitat detalii de la Primaria Brașov legat de introducerea fară consultarea cetățenilor sau a consiliului local, a municipiului nostru într-o campanie (program) a gloabliștilor de la Davos(Forumul Economic Mondial, condus de Klaus Schwab). Evident, așa cum este în practica edililor noștri, nu s-a primit nimic. Programul se numește Cities race to zero” (Orașele care aleargă către zero) și reprezintă o „coaliție fără precedent angajată să seteze ținte” care cică „totul ar fi bazat pe știință care să înceapă implementarea de acțiuni inclusive și reziliente pentru combaterea schimbărilor climatice”. Enumerăm câteva din acțiunile asumate de primar: 0 kg consum de carne, 0 kg produse lactate, 3 articole vestimentare noi de persoană pe an, 0 vehicule private deținute, 1 zbor pe distanță scurtă (mai puțin de 1.500 km) la fiecare 3 ani/persoană… și astea să fie realizate în șapte ani.
Pentru mulți locuitori ai orașelor ce au fost înscrise „cu japca” în Programul Orașele care aleargă către zero, știrea de atunci a fost o imensă surpriză. Aceasta pentru că totul a fost făcut, printr-un abuz, din pixul primarului Coliban. Articolul poate fi accesat aici: Brașov, Cluj, Iași și alte 15 orașe din România s-au angajat să ajungă la zero-net emisii CO2 până în 2040!
Acum circulă pe internet un apel prin care fiecare cetățean din municipiul nostru este invitat să semneze o petiție pentru a cere clarificări legate de angajamentele „pe persoană fizică” luate în numele fiecărui locuitor de primarul Allen Coliban, în toamna anului 2023. Redăm integral apelul, cu invitația de răspunde favorabil acțiunii.

Domnule Primar,
Stimate domnule/Stimată doamnă responsabil cu Legea nr. 544/2001,

Subsemnata … , domiciliată … (solicit ca aceasta să fie și adresa locului citării și al comunicării răspunsului), identificată prin C.I. seria …. nr. …, eliberat de …, la data de …, CNP …, email …, tel. …, în calitate de reclamant (petent)

I. Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
Doresc să primesc răspuns, în format electronic, pe adresa de email și la adresa de domiciliu (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate) la următoarele întrebări grupate pe anumite teme:

I. Coaliția C40
1. Știu că orașul Brasov, alături de alte orașe din România (aici lista completă: Aiud, Alba Iulia, Bîrlad, Botoșani, Brașov, Buzău, Câmpina, Cluj Napoca, Constanța, Iași, Lugoj, Moinești, Petroșani, Pitești, Suceava, Tulcea, Zalău) face parte din coaliția numită C40 Cities Climate Leadership Group (C40). Această coaliție are următoarele obiective (stabilite Forumul Economic Mondial) de îndeplinit până în anul 2030 : 0 kg consum de carne, 0 kg produse lactate, 3 articole vestimentare noi de persoană pe an, 0 vehicule private deținute, 1 zbor pe distanță scurtă (mai puțin de 1.500 km) la fiecare 3 ani/persoană https://www.gandul.ro/actualitate/cele-16-orase-din-romania-care-vor-sa-elimine-carnea-lactatele-si-masinile-20044335, https://c40.my.salesforce.com/sfc/p/#36000001Enhz/a/1Q000000MdxA/V3QLW6RLSz3O1N7QGaBkJC_ezIfKteg_zgIe5o57GFI .
Care sunt persoanele care au luat decizia ca orașul Brașov să facă parte din această coaliție?
Care este apartenența lor politică?
2. Ce studii de impact asupra populației orașului Brașov au fost efectuate înainte de a se lua această decizie?
Vă rog să le precizați/indicați link.
3. Când au fost consultați locuitorii orașului Brașov pentru ca orașul lor să facă parte din această coaliție?
Va rog să-mi prezentați un link la care cetățenii se pot informa cu privire la acest subiect.
4. Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

II. Pulverizare de insecticide. Pulverizări de substanțe pentru intervenții climatice.

 1. Care a fost programul de stropire cu insecticide anual, în ultimii 10 ani, în orașul Brașov (în ce luni ale anului, câte zile, între ce ore)?
 2. Cu ce insecticide s-a stropit anual în ultimii 10 ani și ce cantități au fost folosite?
 3. Ce alte substanțe au fost diseminate/pulverizate în atmosferă anual, în ultimii 10 ani și în ce scopuri?
 4. De către cine este aprobată utilizarea acestor produse? Vă rog să-mi trimiteți autorizațiile de utilizare și prospectul produselor folosite. Unde sunt postate prospectele acestor produse pentru informarea cetățenilor?
 5. Ce studii de impact asupra populației si asupra altor viețuitoare ale orașului Brașov au fost efectuate înainte de a se lua decizia de pulverizare de insecticide/alte substanțe? Va rog să le precizați/indicați link.
 6. Care a fost costul anual al acestor produse si costul total anual al procedurilor de stropire.
 7. De la ce firme de insecticide ați achiziționat aceste substanțe ?
 8. Ce firme au participat la procedurile de pulverizare de substanțe, ce modalități de pulverizare și vehicule au folosit?
 9. Care sunt firmele de insecticide care au participat la licitație? Care sunt firmele ce se ocupă cu pulverizarea de insecticide/ alte substanțe care au participat la licitații?
 10. Ce firmă de avioane a efectuat pulverizarea de insecticide? Când a avut loc licitația cu această firmă si ce alte firme au mai participat la licitație?
 11. Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

III. Antenele 5G/6G.

 1. Ce studii de impact asupra populației si asupra altor viețuitoare ale orașului Brașov au fost efectuate înainte de a se lua decizia instalării antenelor 5G/6G in orașul Brașov? Va rog să le precizați/indicați link.
 2. Cunoașteți studiul Parlamentului European din iulie 2021 care concluzionează că radiațiile 5G determină infertilitate și tumori https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf ?
 3. Cine a aprobat instalarea antenelor 5G și 6G în orașul Brașov? Vă rog să indicați numele acestora.
 4. Vă rog să-mi prezentați un link/ să-mi trimiteți contractul primăriei cu firmele ce dețin antenele 5 G.
 5. Ce firme dețin antene 5G și 6G din Brașov? Câte antene 5 G au fost montate in Brașov? Câte antene 6G au fost montate în Brașov?
 6. În ce perioadă au fost instalate antenele 5G/6G? Între ce ore au fost instalate antenele 5 G?
 7. Care sunt sumele încasate anual de primărie de la firmele ce dețin antene 5 G /6G amplasate pe stâlpii de iluminat public, pe semafoare, în stațiile de transport în comun, precum și în alte zone publice ale orașului Brașov?
 8. Care sunt firmele care dețin dispozitivele 5G/6G de pe stâlpii de iluminat public?
 9. Ce conțin cutiile montate pe stâlpii de iluminat public?
 10. Cine și-a dat acordul pentru montarea antenelor 5G/6G pe blocurile de locuit? Dar pentru amplasarea lor la mai puțin de 100 de metri de locuințe, școli, spitale?
 11. Asociațiilor de locatari/proprietarilor li se cere acordul montării antenelor 5G/6G pe blocuri / terenuri?
 12. Ați informat populația orașului Brașov despre beneficiile și pericolele radiației 5 G/6G? Care au fost evenimentele prin care Primăria a informat populația despre pericolele radiației 5G/6G? Ce sume au fost alocate de primărie pentru realizarea acestor evenimente de informare? Indicați un link al Primăriei Brașov în care pot fi găsite informații despre efectele asupra sănătății ale radiației 5G/6G.
 13. Care sunt nivelele de radiații electromagnetice considerate sigure pentru sănătatea umană? Unde ați postat aceste informații?
 14. Ce instituție este responsabilă de monitorizarea nivelului de radiații electromagnetice în orașul Brașov? Cu ce echipamente se realizează aceste determinări? Vă rog să prezentați un link sau un număr de telefon la care poate apela cetățeanul.
 15. Care este procedura prin care un cetățean al orașului Brașov poate beneficia de o monitorizare a nivelului de radiații electromagnetice pentru o anumită locație? Vă rog să-mi oferiți un link sau un număr de telefon.
 16. Care este procedura prin care o antenă poate fi dezinstalată dacă există suspiciunea/dovezi că aceasta emite radiații dăunătoare?
 17. Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

IV. Schimbarea stâlpilor , a dispozitivelor de iluminat public, a semafoarelor și instalarea camerelor de supraveghere în orașul Brașov

 1. Care a fost motivul înlocuirii stâlpilor de iluminat public din Brașov de-a lungul străzilor principale?
 2. Noii stâlpi de iluminat public folosesc tehnologia f-POLe https://flashlighting.ro/f-pole/ ? Se știe că această tehnologie facilitează comunicarea între obiecte, oameni și instituții prin rețele wireless, informează și alertează prin intermediul aplicațiilor de securitate integrate în platforma digitală a orașului, culege date prin senzori și transferă informații https://www.facebook.com/the.light.that.matters/posts/pfbid02s7Gf9FyjW3oQBNwro6f8GASsY1RxutkPFyQGnN7zwSxojYES5s8KHypD3oQkWpSXl .
 3. Vă rog să-mi prezentați cartea tehnica a stâlpilor de iluminat public și a dispozitivelor de iluminare.
 4. Care sunt persoanele care au semnat pentru achiziția acestor noi stâlpi de iluminat public?
 5. Care este motivul introducerii semafoarelor în sensurile giratorii de-a lungul străzilor principale? Cât a costat achiziția și montarea semafoarelor? De la ce firma au fost achiziționate? Care sunt persoanele care au semnat/aprobat pentru montarea semafoarelor? Sensurile giratorii au fost făcute pentru fluidizarea traficului în Brașov și acest lucru a fost dovedit în ultimii ani. De ce trebuie montate acum și semafoarelor în sensurile giratorii
 6. Câte camere de supraveghere au fost plasate în orașul Brașov anual, în ultimii 5 ani (2018-2023)? Care este scopul montării acestor camere?
 7. Vă rog să-mi comunicați denumirea acestor camere, codul lor de produs si să-mi furnizați fișa lor tehnică.
 8. Care a fost costul pentru achiziția acestor camere?
 9. Unde ajung și sunt stocate informațiile preluate de aceste camere?
 10. Culegerea de date biometrice respectă GDPR?
 11. Indicați persoanele care și-au dat acordul/au semnat pentru montarea acestor camere și apartenența lor politică.
 12. Câte instituții au acces la camerele de supraveghere a traficului?
 13. Ce proiecte privitoare la montarea de dispozitive de identificare biometrică, de crearea de rețele pentru internetul lucrurilor și internetul corpurilor sunt în curs de implementare sau urmează să fie implementate în orașul Brașov?
 14. Cine a avut inițiativa unor astfel de proiecte și cine le-a aprobat? Care este apartenența lor politică?
 15. Ce proiecte privitoare la utilizarea inteligenței artificiale au fost inițiate si finanțate de Primăria Brașov? Vă rog sa le enumerați. Ce sume au fost alocate acestor proiecte? Vă rog să indicați un link pentru aceste proiecte.
 16. Ce studii de impact asupra populației si asupra altor viețuitoare ale orașului Brașov au fost efectuate înainte de a se lua decizia schimbării stâlpilor/dispozitivelor de iluminat public, a semafoarelor, a montării de camere de supraveghere în orașul Brașov? Va rog să le precizați/indicați link.
 17. Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

V. Activitați de promovare a unui stil de viață sănătos. Activități culturale.

 1. Care au fost sumele alocate de primăria Brașov pentru susținerea activităților culturale, anual, în ultimii cinci ani.
 2. Ce proiecte culturale au fost organizate de primărie, care este numele acestor proiecte, cine a fost inițiatorul si câți bani s-au alocat în ultimii trei ani pentru aceste proiecte (2020-2023)?
 3. Ce acțiuni de prevenție si educație pentru viată sănătoasă au fost inițiate de Primăria Brașov în ultimii 5 ani, anual (2019-2023)?
 4. Ce sume au fost alocate programelor de educație pentru viață sănătoasă și prevenție de către Primăria Brașov?
 5. Ce acțiuni de promovare a unui stil de viață sănătos prin mișcare au fost inițiate și susținute de Primăria Brașov în ultimii 5 ani si ce sume au fost alocate pentru aceste acțiuni?
 6. Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

VI. Calitatea aerului. Calitatea apei

 1. Care este site-ul, link-ul la care se poate vizualiza compoziția apei de la robinet, echipamentele folosite pentru aceste determinări?
 2. Care este compoziția standard a apei de la robinet? Cine stabilește aceste standarde? Au fost modificate aceste recomandări/standarde în ultimii 10 ani?
 3. Ce firmă se ocupă cu evaluarea calității apei de la robinet?
 4. Care este site-ul, link-ul la care se poate vizualiza compoziția apei de ploaie, inclusiv pentru magnetită, bariu, stronțiu, aluminiu, fibre? Ce echipamente au fost folosite pentru aceste determinări?
 5. Care este site-ul, link-ul la care se poate vizualiza analiza/compoziția aerului din orașul Brașov, inclusiv pentru magnetită, bariu, stronțiu, aluminiu, fibre? Ce echipamente sunt folosite pentru aceste determinări?
 6. Care este laboratorul la care se pot face analize amănunțite pentru compoziția apei de ploaie, a apei de la robinet, a aerului, a solului, a alimentelor? Cu ce echipamente este dotat acest laborator?
 7. Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

VII. Decizii în caz de pandemii, epidemii, alte dezastre naturale sau război

 1. Ce persoane din Primăria Brașov au aprobat deciziile de interzicere a accesului în instituțiile publice (Finanțe Publice Pitești, Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, etc. ) fără vaccinare sau fără testare în perioada pandemiei covid?
 2. Ce persoane din Primăria Brașov au decis obligativitatea purtării măștii în aer liber în perioada pandemiei covid ? În baza căror studii de impact asupra populației au fost luate aceste decizii? Vă rog să indicați studiile.
 3. Ce persoane din Primăria Brașov au decis amendarea persoanelor ce nu purtau mască în aer liber în perioada pandemiei covid ?
 4. Ce persoane din Primăria Brașov au decis obligativitatea purtării măștii de către copii în școlile de pe raza orașului Brașov în perioada pandemiei ? În baza căror studii de impact asupra copiilor au fost luate aceste decizii? Vă rog să indicați aceste studii.
 5. Care este modul de acțiune al Primăriei Brașov în cazul unor epidemii, pandemii, dezastre naturale sau război? Cine si ce atribuții are? Vă rog să prezentați un link la care pot fi accesate aceste informații.
 6. Solicit realizarea unor dezbateri publice organizate de primărie, anunțate din timp, pe această temă.

Aceasta constituie și plângere prealabilă în temeiul art. 1-2, corelat cu art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 51-52 din Constituția României, NCC și Convenția EDO și ne rezervăm dreptul de a acționa în justiție autoritatea.

Data

Semnătura

COMENTARII

 1. Și o adresă pe care să trimiți petiția???

  Băi, băjeți, lăsați, dreaqu să vă ia, acest „copy paste”.

  • Gelul… ai schimbat semnatura nu si obiceiurile. Ce ai vrut sa spui? Ai ramas alaturi de USR si de acest primar aflat in deriva de trei ani. Tu esti deja pregatit pentru a intra in programele globaliste. De Craciun ai mancat doar lacuste. La desert ce-ai mancat, un tort din aripi de tantar.

   • Văsălie, ce scriu eu și ce pricepi tu. Nu pot să-ți desenez ca să pricepi și tu.

    P.S. Ești la zi cu dozele? Ți-ai actualizat crotalul electronic? Cu ce te-ai waxat? Cu faiț sau moderna?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.