Zilele orasului Sfantu Gehorghe

Zilele orasului Sfantu Gehorghe

0 237

In perioada 19 si 26 aprilie a.c., au loc Zilele de celebrare a orasului Sfantu Gheorghe – Szent György Napok 2009. Timp de o saptamana vor avea loc extrem de multe actiuni culturale, de la piese de teatru pana la spectacole folclorice, dar si concerte cu formatii foarte cunoscute.
19 Aprilie – Duminicã
• 18:00 Concert simfonic de deschidere: Compoziþii de Joseph Haydn ºi Georg Friedrich Händel – Asociaþia Georgius, Corul de camerã Vox Humana / Biserica Reformatã Centralã
20 Aprilie – Luni
• 10:00 Teatru de pãpuºi: „Árgyélus királyfi”de Zalán Tibor – Teatrul pentru Copii ºi Tineret ARIEL (Târgu-Mureº) / Sala Lajtha László
• 10:00 Teatru de pãpuºi: „A szegény ember királysága”de Benedek Elek – Teatrul de Pãpuºi „Tamási Áron” / Sala Studio a Teatrului „Tamási Áron”
• 12:00 Teatru de pãpuºi: „Árgyélus királyfi”de Zalán Tibor – Teatrul pentru copii ºi Tineret ARIEL (Târgu-Mureº) / Sala Lajtha László
• 12:00 Teatru de pãpuºi: „A szegény ember királysága”de Benedek Elek – Teatrul de Pãpuºi „Tamási Áron” / Sala Studio a Teatrului „Tamási Áron”
• 17:00 Teatru de pãpuºi: „A szegény ember királysága”de Benedek Elek – Teatrul de Pãpuºi „Tamási Áron” / Sala Studio a Teatrului „Tamási Áron”
• 17:00 Asociaþia Artiºtilor Plastici Amatori „Gyárfás Jenõ” – vernisajul expoziþiei / Casa Municipalã de Culturã
• 19:00 Seminar despre istoria breslelor din Sfântu Gheorghe de Józsa Lajos / Biblioteca Judeþeanã „Bod Péter”
21 Aprilie – Marþi
• 10:00 Teatru de pãpuºi: „Csillaglépõ csodaszarvas” de Buda Ferenc – Teatrul pentru Copii ºi Tineret Arcadia, Trupa Lilliput (Oradea) / Sala Lajtha László
• 11:00 Teatru de pãpuºi: „Fata babei ºi fata moºneagului”de Ion Creangã – Teatrul „Andrei Mureºanu” / Sala Studio a Teatrului
• 12:00 Teatru de pãpuºi: „Csillaglépõ csodaszarvas” de Buda Ferenc – Teatrul pentru Copii ºi Tineret Arcadia, Trupa Lilliput (Oradea) / Sala Lajtha László
• 17:00 Teatru de pãpuºi: „A fülemile”de Arany János- Teatrul de Pãpuºi „Tamási Áron” / Sala Studio a Teatrului „Tamási Áron”
• 17:00 La graniþa dintre literaturã ºi jurnalism – Întâlnire cu scriitoarea, ziarista Schäffer Erzsébet, editor coordonator la revista „Nõk lapja” / Biblioteca Judeþeanã „Bod Péter”, sala Gábor Áron
• 19:00 Teatru: „Visul unei nopþi de varã” de William Shakespeare – Teatrul „Tamási Áron” / Sala Mare a Teatrului „Tamási Áron”
22 Aprilie – Miercuri
• 10:00 Teatru de pãpuºi: „Búbocska”de Orbán János Dénes – Teatrul de Pãpuºi Puck (Cluj-Napoca) / Sala Studio a Teatrului „Tamási Áron”
• 13:00 Teatru de pãpuºi: „Búbocska”de Orbán János Dénes – Teatrul de Pãpuºi Puck (Cluj-Napoca) / Sala Studio a Teatrului „Tamási Áron”
• 17:00 Teatru de pãpuºi: „Tûzálló Pál”de Tamási Áron – Teatrul de Pãpuºi „Tamási Áron” / Sala Studio a Teatrului „Tamási Áron”
• 17:00 Concert: Ritmo Del Flamenco / Sala Mare a Teatrului „Tamási Áron”
• 18:00 Balázs Elemér Group (Budapesta): „Gregorian Contemporary” / Biserica Unitarianã
• 18:00 Seri Albastre – concerte ºi expoziþii/ Biblioteca Judeþeanã „Bod Péter” www.serialbastre.blogspot.com
• 18:00 Searã de muzicã romanticã: Ilinca Dumitrescu – pian, Szilágyi Zsolt – tenor, Vasile Macovei – fagot / Centrul de Culturã Arcuº, transport gratuit – autobuzul porneºte la ora 17:30 din faþa Teatrului „Tamási Áron”
• 19:00 Clubul de presã „Holló Ernõ” / Subsolul Casei Municipale de Culturã
• 20:30 Jazz Club: St. George Quintet (Sfântu Gheorghe) / Di Stefano Bar – RestaurantulPark
• 22:00 Jazz Club: Balázs Elemér Group (Budapesta) / Di Stefano Bar – RestaurantulPark
23 Aprilie- Joi
• 10:00 Teatru de pãpuºi: „Mátyás király és a kolozsvári bíró”de Benedek Elek – Teatrul de Pãpuºi „Keljfeljancsi Komédiás Kompánia”, Cluj-Napoca / Sala Studio a Teatrului „Tamási Áron”
• 12:00 Teatru de pãpuºi: „Mátyás király és a kolozsvári bíró”de Benedek Elek – Teatrul de Pãpuºi „Keljfeljancsi Komédiás Kompánia”, Cluj-Napoca / Sala Studio a Teatrului „Tamási Áron”
• 16:00 Cântã corul mix al Liceului Teoretic „Székely Mikó” (dirijor: Dombora Anna) ºi corul de fete al Liceului „Leõwey Klára” din Pécs, Ungaria (dirijor: dr. Szabó Szabolcs) / Muzeul Naþional Secuiesc
• 17:00 Teatru de pãpuºi: „Tûzálló Pál” de Tamási Áron – Teatrul de Pãpuºi „Tamási Áron” / Sala Studio a Teatrului „Tamási Áron”
• 17:00 Ceaiul de la ora 5 cu MOA în cadrul expoziþiei de artã contemporanã „alb negru”, instalaþii, performance, raficã, picturã, sculpturã, foto ºi o discuþie ca între prieteni. – Organizat de MOA – Atelier de Artã Contemporanã / Galeriile de artã „Gyárfás Jenõ” www.moastudio.ro
• 18:00 Vernisaj: „Secuii. Apãrãtorii creºtinãtãþii.”Expoziþie medievalã permanentã / Muzeul Naþional Secuiesc
• 19:00 Teatru-dans: „Fragil” – Studio M / Sala Lajtha László
• 19:00 Clubul Terefere / Subsolul Casei Municipale de Culturã
• 19:00 Teatru: „Lucia patineazã” deLaura Sintija Èerniauskaitė – Teatrul „Andrei Mureºanu” / Sala Mare a Teatrului
• 20:00 Teatru: „Mãtuºa lui Charley” de Thomas Brandon– Cercul de Teatru „Visky Árpád” / Casa de Culturã din Coºeni
• 20:30 Jazz Club: Pedro Negrescu & Friends (Arad – Bucureºti) / Di Stefano Bar – RestaurantulPark
• 22:00 Jazz Club: Váczi Eszter Quartet (Budapesta) / Di Stefano Bar – RestaurantulPark
24 Aprilie- Vineri
• 9:30 Masã rotundã, pe marginea problemelor cu care se confruntã cercetãtorii în domeniul istoriei medievale din Secuime. Participanþi: specialiºti în domeniu din Transilvania; Dezbaterea este organizatã sub egida Societãþii Muzeului Ardelean din Cluj Napoca / Muzeul Naþional Secuiesc
• 10:00 Teatru de pãpuºi: „A rút kiskacsa” de H.C. Andersen – Teatrul de Pãpuºi Brighella al Trupei „Harag György” din cadrul Teatrului de Nord din Satu Mare / Sala Studio a Teatrului „Tamási Áron”
• 12:00 Teatru de pãpuºi: „A rút kiskacsa” de H.C. Andersen – Teatrul de Pãpuºi Brighella al Trupei „Harag György” din cadrul Teatrului de Nord din Satu Mare / Sala Studio a Teatrului „Tamási Áron”
• 16:00 Teatru de pãpuºi: „Mátyás király és a kolozsvári bíró”de Benedek Elek – Teatrul de Pãpuºi „Keljfeljancsi Komédiás Kompánia”, Cluj-Napoca / Scena din parc
• 18:00 Seratã de muzicã de camerã: Tiberius Quartet (Târgu-Mureº), Strike Quartet, Snaps Vocal Band / Muzeul Naþional Secuiesc
• 18:00 Spectacol balet: Secþia de balet a ªcolii Populare de Arte din Sfântu Gheorghe – profesor-coreograf: Benkõ Gizella, costume: Szász Éva / Sala Mare a Teatrului „Tamási Áron”
• 19:00 “Unde-þi duce drumul?” – spectacolul Ansamblului de Dansuri Trei Scaune / Sala Lajtha László
• 20:30 Jazz Club: Snaps Vocal Band & Strike Quartet (Sfântu Gheorghe) / Di Stefano Bar – RestaurantulPark
• 21:30 Blues Club: Orpheusz (Odorheiu Secuiesc) / Old Man’s Pub
• 22:00 Jazz Club: Curtainbust (Bucureºti) / Di Stefano Bar – RestaurantulPark
• 23.30 Blues Club: Someday Baby (Budapesta) / Old Man’s Pub
• 23:30 Jazz Club: SwingingTrain (Cluj-Napoca) / Di Stefano Bar – RestaurantulPark
25 Aprilie- Sâmbãtã
• 10:00 Cine sunt hunii? – prelegere susþinutã de Bakay Kornél / Muzeul Naþional Secuiesc
• 17:00 Teatru-dans: „Romeo ºi Julieta” – Studio M / Sala Lajtha László
• 18:00 Teatru: „Fragmente din povestirea rãtãcirii” – Trupa„Osonó” / Sala festivã a Liceului Teoretic „Mikes Kelemen”
• 19:00 “Perle” – spectacolul Ansamblului de Dansuri Trei Scaune / Sala Mare a Teatrului „Tamási Áron”
• 20:30 Jazz Club: NemEz (Sfântu Gheorghe – Szeged) / Di Stefano Bar – Restaurantul Park
• 21:30 Blues Club: Hats Off (Budapesta)/ Old Man’s Pub
• 22:00 Jazz Club: Session Jazz Band (Sfântu Gheorghe) / Di Stefano Bar – RestaurantulPark
• 23.30 Blues Club: Blúz Bend(Sfântu Gheorghe)/ Old Man’s Pub
• 23:30 Jazz Club: Confusion (Sfântu Gheorghe) / Di Stefano Bar – RestaurantulPark
26 Aprilie- Duminicã
• 10:30Inaugurarea festivã a orgii Bisericii Catolice „Krisztus Király” ºi concert de orgã cu Steffen Schlandt, orgonist la Biserica Neagrã din Braºov
• 12:30 “Darul regelui” – spectacolul Ansamblului de Dansuri Trei Scaune / Sala Lajtha László
• 13:00 Decernarea premiilor Pro Urbe, cântã Strike Quartet / Biblioteca Judeþeanã „Bod Péter”
• 15:00 Teatru de pãpuºi: „A szegény ember királysága”de Benedek Elek – Teatrul de Pãpuºi „Tamási Áron” / Scena din parc
• 18:00 Teatru: „Fragmente din povestirea rãtãcirii” – Trupa„Osonó” / sala festivã a Liceului Teoretic „Mikes Kelemen”
Acceseaza www.sfantugheorgheinfo.ro pentru alte informatii.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.