UE sprijin consistent pentru zona rurala

UE sprijin consistent pentru zona rurala

0 54

Pste 383 de milioane de euro din fondurile europene nerambursabile sunt disponibile pana in 2013 prin masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi inclusa in Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR).Masura urmeaza sa fie lansata in luna septembrie a acestui an.
Conform versiunii consultative a ghidului solicitantului pe masura 312 publicate pe site-ul MADR, valoarea totala a fondurilor disponibile (contributia publica si contributia privata) este de 589,89 milioane euro, din care 80 la suta din fondurile Uniunii Europene, iar 20 la suta contributia Guvernului.
Masura 312 se incadreaza in Axa III – „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.
Obiectivele operationale ale masurii se refera la crearea de micro-intreprinderi precum si la dezvoltarea celor existente in sectorul non-agricol in spatiul rural, la incurajarea initiativelor de afaceri promovate, in special de catre tineri si femei precum si la incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale.
De asemenea, sunt eligibile si proiectele privind reducerea gradului de dependenta fata de agricultura.
Pentru a putea beneficia de finantare nerambursabila proiectul trebuie sa se incadreze in obiectivul general al masurii si sa respecte cel putin un obiectiv specific.
Conform ghidului, valoarea maxima a fondurilor nerambursabile va fi de pana la 70 la suta din
totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 50.000 euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate, 100.000 euro/proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in
sectorul transportului rutier si 200.000 euro/proiect pentru alte microintreprinderi.
Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri in avans de pana la 20 la suta din valoarea eligibila nerambursabila pentru demararea proiectului.
Sprijinul acordat prin aceasta masura se va face conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 decembrie 2006 si a Tratatului privind ajutorul „de minimis”, care prevede ca valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 euro/beneficiar si 100.000 euro/beneficiar in cazul sectorului de transport rutier.
Ajutorul public nerambursabil pentru micro-intreprinderile din regiunea Bucuresti-Ilfov va fi cu 10 la suta mai mic decat in celelalte regiuni ale tarii deoarece in aceasta regiune PIB-ul este mai mare decat in restul regiunilor.
Conform ghidului, fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii in active corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv, precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii, dotarea aferenta cu echipamente, utilaje, inclusiv achizitionarea in leasing a acestora) sau necorporale din domeniul non-agricol (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea in leasing a acestora.
Cu aceste fonduri nerambursabile vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, achizitia de patente si licente, in limita a 10 la suta din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5 la suta.
In cadrul masurii 312 se pot realiza investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi industria usoara, in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase, mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
De asemenea, sunt sustinute si investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (servicii de croitorie, frizerie, cizmarie), servicii de conectare si difuzare internet; servicii de mecanizare si transport, protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor.
Nu in ultimul rand, va fi sprijinita achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii.
Conform ghidului, nu vot fi considerate investitii si cheltuieli eligibile impozitele si taxe fiscale, costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie; comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare, etc.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura 312 sunt micro-intreprinderile avand mai putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale in valoare de
pana la doua milioane euro echivalent in lei dar si persoanele fizice (neinregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim
de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-intreprindere.
Pentru acordarea sprijinului, micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural.
Spatiul rural eligibil in acceptiunea Axei 3 si implicit a acestei masuri, cuprinde totalitatea comunelor ca unitati administrativ teritoriale impreuna cu satele componente.Satele apartinatoare de orase si zonele periurbane nu sunt eligibile.
Beneficiarul fondurilor europene trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei, sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect sau sa le dobandeasca pana la efectuarea ultimei plati.
De asemenea, beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de concesiune pe o perioada de cel putin 10 ani.

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.