Testele nationale Limba romana – corectare si notare

Testele nationale
Limba romana – corectare si notare

0 134

Limba romana – corectare si notare
Oferim tuturor (profesori, parinti si elevi), celor care doresc sa?faca o rapida evaluare si notare la prima testare, baremul de corectere la limba romana.


Partea I
(48 de puncte)


A. Limba romana
1. Cuvinte care contin diftongi:
„apoi”, „deranjeaza”, „prea”, „pierdut” etc.
(1p+ 1p+ 1p+1p) 4 puncte
2. Sinonime potrivite pentru cuvintele din text: „(ne) deranjeaza”- (ne) incomodeaza, (ne) stanjenesc etc.; „(nu) pregeta”- (nu) ezita, (nu) sovaie etc. (2p+ 2p) 4 puncte
3. Termeni din familia lexicala: „rusine”- rusinos, rusinat, nerusinat, rusinica etc.
(2p+ 2p) 4 puncte
4. Transcrierea partilor de vorbire: pronume personal- „ne”, „(pentru) noi” etc.; adjectiv asezat inaintea substantivului- „(prea) modesti”, „(prea) simpli” etc.
(2p+ 2p) 4 puncte
5. Valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: „cand”- adverb relativ/ de timp; „raza”- substantiv (comun); „de”- prepozitie (simpla); „se”- pronume reflexiv. (Punctajul se acorda si pentru identificarea la nivel primar a valorii morfologice, de tipul: „cand”- adverb; „se” – pronume)
(1p+1p+1p+1p) 4 puncte
6. Enunt in care substantivul „privirea” are functia sintactica de subiect: Privirea ta este patrunzatoare. (Corectitudinea enuntului: 2p; exemplificarea corecta a functiei sintactice: 2p; punctajul nu se acorda pentru corectitudinea enuntului daca functia sintactica nu este selectata in mod corespunzator) 4 puncte
7. Functia sintactica a cuvintelor subliniate: „fac”- predicat verbal; „totul”- complement direct; „oricand”- complement circumstantial de timp; „(pentru) noi”- complement indirect/ complement circumstantial de scop. (Punctajul se acorda si pentru identificarea la nivel primar a functiei sintactice, de tipul: „fac”- predicat; „totul”- complement; „oricand”- complement; „(pentru) noi”- complement.)
(1p+1p+1p+1p) 4 puncte
8. Transcrierea propozitiei subordonate circumstantiale de timp: „cand raza-nglodata de cer se subtie”. (Transcrierea corecta/ completa a propozitiei subordonate: 4p) 4 puncte
9. Enunt care contine propozitia subordonata predicativa, de exemplu: Dorinta mea este/ sa lucrez bine./ (Corectitudinea enuntului: 2p; exemplificarea corecta a relatiei verb regent- subordonata predicativa: 2p; punctajul nu se acorda pentru corectitudinea enuntului daca exemplificarea relatiei verb regent- subordonata predicativa nu este facuta in mod corespunzator). 4 puncte

B. Intelegerea textului
10. Masura versului citat: 12 silabe. 2 puncte
11. Exemple de raspuns: „Ne privesc in tacere cuminti”, „Cand raza-nglodata din cer se subtie” etc. 2 puncte
12. Exemple de raspuns: alegoria, metafora, personificare etc. 2 puncte
13. Se acorda punctaj pentru raspunsul care se refera la grija fata de copii, acestia simtind mai totdeauna dragostea parinteasca etc. (Raspunsul nuantat, corect alcatuit logic si gramatical: 2p; raspunsul partial sau cu imperfectiuni: 1p). 2 puncte
14. Se acorda punctajul pentru raspunsul care se refera la relatia dintre titlu si tema textului/ evidentierea mesajului transmis (respectul, admiratia pentru parinti etc.) (Raspunsul nuantat, corect alcatuit logic si gramatical: 4p; raspunsul partial sau cu imperfectiuni: 2p). 4 puncte

Partea II
(18 puncte)


1. respectarea conventiilor specifice unei cereri: • formula de adresare initiala: „Domnule director,/ director,”: 1p

 • semnatura petitionarului, (locul) si data: 2p

 • formula finala de adresare a cererii: „Domnului Director/ director al scolii cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu”, Sibiu”. 2p

 • dispunerea in pagina: 1p

Total 6 puncte


?


2. Continutul si structura cererii: • formula consacrata: (Subsemnatul,…. /Subsemnata,…..), numele si prenumele petitionarului: 2p

 • adresa petitionarului: 2p

 • calitatea petitionarului: 2p

 • precizarea succinta a motivului solicitarii prin utilizarea formulelor consacrate: „…. va rog sa-mi aprobati acordarea…/ solicit acordarea…”, „mentionez ca…” etc.: 2p

 • Total 8 puncte

?


3. Corectitudinea limbii utilizate: • exprimarea concisa si clara: 2p (1p pentru o greseala; 0p pentru doua sau mai multe greseli de lexic, de sintaxa sau de folosire a stilului)

 • ortografia si punctuatia: 2p (1p pentru o greseala; 0p pentru doua sau mai multe greseli ).

 • 4 puncte

 • Partea a III-a

 • (24 de puncte)

?


A. Continut


1. Precizarea unei caracteristici a genului liric/ a operei lirice: exprimarea directa a sentimentelor, a gandurilor si a ideilor; prezenta eului liric si a unor marci lexico – gramaticale ale acestuia; limbaj expresiv, sugestiv; existenta unor figuri de stil si a unor imagini artistice si rolul acestora in transmiterea sentimentelor; muzicalitate specifica, elemente de prozodie etc. 3 puncte


2. Exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat. (Exemplificarea logica/ nuantata a caracteristicii enuntate: 3p; exemplificarea partial corecta/ incompleta a caracteristicii enuntate: 2p; incercare de identificare: 1p) 3 puncte


3. Evidentierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor textului. (Evidentierea rolului mijloacelor artistice, prin sublinierea corecta/ logica a semnificatiilor acestora in textul dat: 3p; incercare de evidentiere a rolului mijloacelor artistice si de subliniere a semnificatiilor acestora: 2p; identificarea unor imagini artistice, fara sublinierea semnificatiilor acestora in text: 1p). 3 puncte
4. Exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia. (Existenta unei opinii personale pertinente, prezenta celor doua etape- enuntarea opiniei, motivarea acesteia; succesiunea logica a ideilor exprimate; argumentare/ motivare/ exemplificarea acestora prin raportare la text: 3p; incercare de sustinere a unei opinii personale, dar fara exemplificare/ motivare/ argumentare, stangacii/ imperfectiuni in exprimarea ideilor: 2p; prezentarea sumara a opiniei personale, platitudini, absenta exemplificarii/ a motivarii: 1p). 3 puncte


B. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise)
5. Coerenta textului. (Unitatea compozitiei: 1p; claritatea si coerenta enunturilor: 1p).
2 puncte
6. Registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului compunerii (in totalitate- 2p / partial- 1p).
2 puncte
7. Ortografia. (0 greseli: 3p; o greseala: 2p; 2-3 greseli: 1p; 4 sau mai multe greseli: 0p) 3 puncte
8. Punctuatia. (0-1 greseli: 3p; 2 greseli: 2p; 3 greseli: 1p; 4 sau mai multe greseli: 0p)
3 puncte
9. Asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea. (1p+1p).
2 puncte


?


Nota! • Se acorda acelasi punctaj pentru raspunsurile redactate in spiritul solutiilor din barem.

 • Se acorda 10 puncte din oficiu.

 • Nota finala se obtine prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de candidat.

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.