Statul prin guvernanți cheltuie pe experți și avocați toate veniturile obținute din...

Statul prin guvernanți cheltuie pe experți și avocați toate veniturile obținute din privatizare

0 72

Veniturile obținute din privatizare și acte conexe ale acesteia vor fi cheltuite integral pe experți, consultanți și firme de avocatură, angajați pentru pregătirea altor privatizări. Foarte mulți bani ajung și la administratorii speciali ai firmelor de stat aflate în insolvență, la evaluatori pentru recrutarea unor membrii în consiliile de administrație la Loteria Națională, Cuprumin și Compania Națională a Sării, precum și pentru măsurarea performanței.

Statul cheltuie bani grei în procesele de pregătire a privatizării, de insolvență și de privatizare în sine, de parcă ar plăti doar să scape de companii. Astfel, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2022, suma de 61.717 mii lei obținută din privatizare va fi cheltuită integral pe experți, avocați și firme de consultanță, fiind greu de presupus că vânzarea companiilor mai aduce vreun venit la bugetul de stat.
Din suma totală a încasărilor, 89 mii lei provin din implementarea prevederilor specifice referitoare la privatizarea societăţii U.M. Drăgășani și  61.628 mii lei din veniturile obţinute din vânzarea caietelor de sarcini, a dosarelor de prezentare, a taxelor de participare la licitaţii, a taxelor de acces la date şi informaţii, inclusiv veniturile rezultate din daunele, din sumele înscrise în tabelul definitiv al creanțelor, precum și din penalităţi aferente nerealizării obligaţiilor postprivatizare (891 mii lei).
La capitolul cheltuieli este prevăzută aceeași sumă din încasări, de 61.717 mii lei. Un milion de lei din această sumă va fi folosit pentru  plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale.
„La determinarea acestor cheltuieli s-a avut în vedere plata anunțurilor de publicitate internă și internațională privind oferta de vânzare, selecție intermediar/ consultant 75 mii lei; onorarii firme de avocatură 300 mii lei, onorarii intermediari oferte publice/consultanți privatizare 375 mii lei, alte cheltuieli pentru realizarea, administrării, pregătirea și realizarea privatizării, inclusiv taxe ASF 250 mii lei”, arată Ministerul Economiei.

Expertize și onorarii
În bugetul aferent activității de privatizare au fost prevăzute și cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare, pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli în valoare estimată de 400 mii lei. Costurile implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale au fost estimate la o valoare de 2.100 mii lei. ”La determinarea acestor cheltuieli s-au avut în vedere cheltuielile generate cu plata administratorilor speciali în insolvență de la Construcții Aeronautice SA, Minbucovina SA, Moldomin SA, Oltchim SA, Romplumb SA; CNMPN Remin SA; Econord SA.; UPS Fagaras S.A.; Foradex SA și Sanevit SA, costurile implicate de dizolvarea și lichidarea voluntară a unor societăți și plata cenzorilor în procedura de lichidare”, se precizează în actul normativ elaborat de Ministerul Economiei.

Sume exagerate pentru numirea membrilor CA
În mod curios, la cheltuielile  de privatizare au fost incluse și Loteria Română, Cuprumin și Compania Națională a Sării. Ministerul Economiei a raportat plăți de 289.000 de lei pentru servicii ale unui expert independent care să estimeze 13 poziții de membru CA în aceste companii de stat,  128.000 de lei pentru anunțuri în media, și 241.000 de lei pentru contractare expert independent specializat în măsurarea performanței. Totodată, au fost anunțate și cheltuieli legate de evaluări, studii de fezabilitate necesare, precum și orice alte costuri legate de administrarea și valorificarea activelor și activelor funcționale preluate, în numele statului, în sumă de 870 mii lei.

Sursa: nationalul.ro

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.