Start la dezbaterea Proiectului privind circulaţia pe drumurile publice

Start la dezbaterea Proiectului privind circulaţia pe drumurile publice

0 108
Modificările legislative în domeniul circulaÅ£iei pe drumurile publice au fost lansate în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne iar persoanele interesate îÅŸi pot exprima sugestiile ÅŸi opiniile cu privire la acestea, în termen de zece de zile, la adresa de email a instituÅ£iei sau la Centrul de relaÅ£ii cu publicul al MAI.
"Ca urmare a transpunerii în legislaÅ£ia naÅ£ională, prin Legea nr. 203/2012 privind modificarea ÅŸi completarea OrdonanÅ£ei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaÅ£ia pe drumurile publice, a unor prevederi ale Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European ÅŸi a Consiliului privind permisele de conducere, s-a impus stabilirea prin Regulamentul de aplicare a OrdonanÅ£ei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaÅ£ia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 a unor noi reglementări instituite de actul normativ menÅ£ionat, astfel: eliminarea normelor distincte pentru mopede, ca urmare a introducerii acestora în categoria autovehiculelor (AM); armonizarea reglementărilor referitoare la categorii sau subcategorii de vehicule cu prevederile legale în vigoare referitoare la noile categorii de vehicule; stabilirea condiÅ£iilor ce trebuie să fie îndeplinite de persoanele ce doresc să se înscrie la unităţile autorizate pentru pregătirea teoretică ÅŸi practică în vederea obÅ£inerii permisului de conducere; modificarea reglementării privind posibilitatea efectuării cursurilor practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice înaintea împlinirii vârstei minime prevăzute pentru obÅ£inerea permisului de conducere", precizează MAI într-un comunicat emis luni. Potrivit acesteia, alte noi reglementări stipulate sunt: recunoaÅŸterea competenÅ£ei conducătorilor auto care au absolvit cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar autorizată/acreditată pentru calificarea profesională de conducător auto de a conduce pe teritoriul României vehicule din categoria C ÅŸi CE înaintea împlinirii vârstei de 21 de ani; instituirea unei norme tranzitorii referitoare la situaÅ£ia candidaÅ£ilor care au fost declaraÅ£i "admis" la proba teoretică, dar nu au finalizat încă examenul pentru obÅ£inerea permisului de conducere, precum ÅŸi a unei norme referitoare la situaÅ£ia candidaÅ£ilor la examenul pentru obÅ£inerea permisului de conducere din categoria AM care fac dovada că au absolvit un curs de legislaÅ£ie rutieră în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule, anterior datei de 19 ianuarie 2013; simplificarea procedurii preschimbării permisului de conducere în cazul schimbării numelui, prin eliminarea obligaÅ£iei de a prezenta pe lângă actul de identitate ÅŸi documentul care face dovada schimbării numelui. Textul acestui document este afiÅŸat ÅŸi poate fi consultat pe pagina de internet a MAI www.mai.gov.ro, la secÅ£iunea Transparenţă decizională, precum ÅŸi la Centrul de RelaÅ£ii cu Publicul al MAI din PiaÅ£a RevoluÅ£iei nr. 1 A, BucureÅŸti. Propunerile, sugestiile ÅŸi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aÅŸteptate pe adresa de e-mail – legislatie@mai.gov.ro în termen de zece de zile.
 

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.