Spitalele bra?ovene – ?ntre pr?bu?ire ?i ?nchidere

Spitalele bra?ovene – ?ntre pr?bu?ire ?i ?nchidere

0 165

Presedintele Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului (CASJ) Brasov, dr. Paul Becheanu, ?sus?ine c? cele mai importante spitale bra?ovene risc? s?? se pr?bu?easca peste pacien?i sau s? se ?nchid?, din cauza lipsei de interes a autorit??ilor, dar? ?i a incompeten?ii unor directorii.

?eful CASJ Bra?ov, doctorul? Paul Becheanu a lansat un atac dur asupra managementului spitalelor din Bra?ov, dar ?i la fosta DSP, actuala Autoritate de Sanatate Publica (ASP). „Eu nu fac si desfac spitale, dar atrag atentia c? unit??ile ori vor cadea ?n capul pacien?ilor, ori se vor inchide, fiindc? autorita?ile locale nu au nici banii, nici mentalitatea necesar? sus?inerii unor institu?ii medicale pentru comunitate. Spitalul nou int?rzie, iar in acest caz vom ajunge un judet de m?na a treia, f?r? facultate de medicina ?i vom pierde ?i asigura?ii, care se vor duce in alt? parte s? se trateze”.


?


Fara conditii


?


Desi dac? de multe ori nu ?ndeplinesc condi?iile minime de func?ionare, spitalele bra?ovene au, aproape far? excep?ie, autoriza?ie din partea Autorit??ii de S?n?tate Public?., de fapt un aviz sanitar care este o simpla formalitate. ?ns? f?r? acesta, unit??ile spitalicesti nu ar putea ?ncheia contracte cu casele de asigurari de s?n?tate ?i, lipsite de finan?are, s-ar ?nchide. Chiar dac? cladirile spitalelor? sunt ?n general vechi, au pereti cr?pa?i ?i plini de igrasie, grupuri sanitare improprii, mobil? ?i aparatur? dep??ite, spitalele sunt acum avizate.


?


Multe dintre spitale, cause pierdute


?


Seful Casei din Bra?ov spune ?nsa c? prin noul sistem din domeniul S?n?t?tii, „pot intra ?n rela?ie contractual? cu casele de asigurari de s?n?tate numai furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale ?i de medicament, care ?ndeplinesc criteriile de evaluare stabilite de CNAS ?i de Ministerul Sanatatii Publice”. Iar de?i grila de evaluare e stufoas? „spre deosebire de acreditare, metodologia de evaluare ?mi permite s? fac un contract cu un furnizor care nu ?ndepline?te criteriile ?i s? ?i dau un termen de conformare, urmat de diminuarea banilor alocati”, a precizat? Becheanu.
Seful CASJ Brasov afirm? ca multe dintre spitale din Bra?ov sunt cauze pierdute, fiindc? nu mai cum s? indeplineasc? criteriile de evaluare si s? intre in contract cu Casa. El a enumerat printre acestea Spitalul de Pneumologie de la Stejeris, sec?iile Spitalului Jude?ean Bra?ov de Oncologie ?i de Dermato-Venerice, care se afla ?n cl?diri improprii ?i deteriorate, cu pereti plini de igrasie, f?ra lift ?i f?r? rampa pentru t?rgi ?i c?rucioare. Totodata, Stejerisul nu are sta?ie proprie de epurare a apei, ?n condi?iile ?n care aici se trateaz? tuberculoz?.


?


Judeteanul nu face exceptie


?


Totu?i, cel mai dur Becheanu a acuzat Spitalul Judetean: „?n 2005 au consumat reactivi pentru laborator ?n valoare de 23 de miliarde de lei. La licita?ia pentru 2006 au venit cu o comanda de recativi ?n valoare de 53 de miliarde de lei ?i at?t vor cheltui, vor, nu vor, fiindc? nimeni nu a f?cut o analiz? real? a necesarului. Mult timp ei au pierdut bani,datorit? prostului management a spa?iilor pe care le-au ?nchiriat ?i de unde nu ?ncaseaz? bani”. Dr. Becheanu mai spune c? mutarea Clinicii de Cardiologie apar?in?nd aceluiasi Spital Judetean Bra?ov la Sta?ionarul Tractorul, a costat 11 miliarde de lei vechi anul trecut iar efectul a fost acela c? „pe lang? cheltuieli inutile, mortalitatea s-a dublat la cardiologie, de la mutarea sectiei!”.


Dar ?i despre alte unitati a afirmat ca sunt ineficiente, nemaijustificandu-?i existen?a, dec?t ca „gaur?” ?n bugetul S?n?t??ii. Printre unit??ile spitalice?ti nominalizate la acest capitol ?se afl? Spitalul Municipal Sacele, care are doar trei medici ?i nici un serviciu de radiologie, Spitalul din Codlea, „?n care se trateaza doar furuncule” , dar pentru care se cheltuie 2 miliarde de lei vechi pe luna, sau Unitatea Medico-Social? de la S?npetru, unde ?ntr-o cladire deteriorat?, unde sunt interna?i medie lunar? 20 de pacient pentru 150 de locuri


?


Cladiri vechi


?


Dr. Becheanu a declarat c? a observat atent spitalele din jude? si a identificat cauzele pentru care acestea sunt ?n pericol „s? se pr?bu?easc?” respectiv: ,, cl?dirile improprii, vechi ?i degradate, subfinan?area dar si managementul defectuos”. El sus?ine c? spitalele sunt vulnerabile, pentru c? depind exclusiv de bugetul alocat de CASJ, neav?nd fonduri proprii ?i finan?are din partea administratiei locale”.. Unul din exemple este Spitalul din Z?rnesti, care a primit de la prim?rie doar 400 de milioane de lei in doi ani, iar acum nu are gaz pentru plata c?ldurii furnizate de centrala termic?.
M.O.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.