Reprezentanţii D.G.R.F.P Braşov şi membrii CECCAR Braşov, reuniţi într-o întâlnire pe tema...

Reprezentanţii D.G.R.F.P Braşov şi membrii CECCAR Braşov, reuniţi într-o întâlnire pe tema „ Noutăţilor fiscale prevăzute de O.G. nr.16/2022”

0 24

CECCAR Braşov a găzduit întâlnirea cu reprezentanţii Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov pe tema ,,Noutăţilor fiscale prevăzute de O.G. nr.16/2022”, marea majoritate a acestora cu aplicabilitate începând cu 1 ianuarie 2023.

Mihai-Adrian Hârlab, noul Director General al D.G.R.F.P Braşov, împreună cu specialiştii în fiscalitate, prezenţi la întâlnire, şi-au manifestat deschiderea şi dorinţa de a crea un parteneriat onest şi durabil cu mediul de afaceri.
Mihai-Adrian Hârlab a încurajat accesarea serviciilor create şi oferite de ANAF contribuabilililor, a subliniat importanţa şi necesitatea declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale, în termen, precum şi posibilitatea acordării înlesnirilor la plată, în vederea creşterii gradului de conformare voluntară, implicit a îndeplinirii unui obiectiv strategic important al ANAF.

  Specialiştii D.G.R.F.P Braşov au prezentat membrilor CECCAR aspecte referitoare la modificările prevăzute de O.G. nr.16/2022, cu privire la:
  Impozitul pe veniturile din salarii: se introduc noi condiţii pentru aplicarea facilităților fiscale privind impozitul pe salarii şi contribuţiile sociale obligatorii pentru activitatea din sectoarele construcţii, agricultură și alimentar; sunt stabilite anumite categorii de venituri salariale la al căror cumulul se aplică o limită suplimentară de neimpozitare, faţă de limitele de neimpozitare specifice fiecărei categorii; se introduc noi reguli privind calculul deducerii personale, fiind acordată, în anumite situaţii, şi o deducere personală suplimentară
  Se micșorează, de la 100.000 euro la 25.000 euro, plafonul în funcţie de care contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impozitate pe baza normelor de venit sunt obligaţi să treacă la sistemul real de impozitare.
 În cazul contribuabililor care realizează venituri din chirii, contractul de închiriere se înregistrează obligatoriu la organul fiscal, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea acestuia. Impozitul pe veniturile din chirii se aplică asupra chiriei încasate, fără posibilitatea de a mai deduce cota de cheltuielile forfetare de 40%.
  Pentru veniturile din jocuri de noroc scad tranșele de venit supuse impozitării şi cresc cotele de impozitare.
La vânzarea proprietăților imobiliare deţinute de persoane fizice se datorează impozit la toată valoarea tranzacției fără a se mai scadea suma neimpozabilă de 450.000 lei și se introduc două cote de impozitare 3% sau 1%, în funcţie de perioada de deţinere, până la 3 ani sau mai mult de 3 ani. 
   Impozitul pe dividende se majorează de la 5% la 8% începând cu dividendele distribuite după data de 1 ianuarie 2023. 
   Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se stabileşte în cotă unică de 1% şi devine opţional dacă sunt îndeplinite anumite condiţii prevăzute de lege, între care: cifra de afaceri anuală de 500.000 euro, existenţa cel puţin a unui salariat, nedepăşirea unui procent de 20% din veniturile totale pentru veniturile din consultanţă şi management.
   Contribuabilii care desfăşoară activităţi în domeniul HoReCa în baza codurilor CAEN care au datorat impozit specific pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor fără nicio condiţionare.
   În ceea ce priveşte contribuţiile sociale obligatorii:
În cazul contractelor de muncă cu normă întreagă sau timp parţial în care este stabilit un salariu brut lunar inferior salariului minim brut se datorează contribuţii sociale calculate prin aplicarea cotelor asupra salariului minim brut.
În cazul persoanelor care realizează venituri din activitati independente și venituri din drepturi de proprietate se stabilesc două baze de calcul anuale a contribuţiei de asigurări sociale (CAS), în funcţie de nivelul veniturilor realizate, în cazul în care acestea sunt mai mari decât plafonul de 12 salarii minime brute.
În cazul persoanelor care realizează alte venituri decât salarii, se stabilesc trei baze de calcul anuale a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), în funcţie de nivelul veniturilor realizate, în cazul în care acestea sunt mai mari decât noul plafon stabilit la 6 salarii minime brute, faţă de cel actual de 12 salarii minime brute

   În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată:
Plafonul până la care se va aplica cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe a fost modificat la 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Se exclud de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% anumite categorii de băuturi nealcoolice.
Se majorează cota redusă de TVA de la 5% la 9% pentru cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping şi pentru serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a anumitor categorii de băuturi nealcoolice.
În ceea ce priveşte impozitul pe profit, s-a extins categoria activelor pentru a căror achiziţionare contribuabilii pot beneficia de scutirea de impozit pentru profitul astfel reinvestit.

   Participanţii au avut prilejul comunicării deschise şi a dialogului direct cu reprezentanţii D.G.R.F.P Braşov, au fost abordate şi unele speţe care au necesitat clarificări suplimentare, membrii CECCAR primind răspunsuri avizate cu privire la aplicarea legislației în împrejurări specifice şi/sau excepţionale. 

D.D. 

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.