Racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a...

Racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale o lege în aplicare!

0 28

Iată că se poate redacta și titluri tari care să treazeasca cititorul – Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale. Preş. Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de promulgare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale. Ce penetrantă denumire! Probabil trebuie să reținem faptul că actualii guvernanți vor demara realizarea Sistemul național inteligent de distribuţie a gazelor naturale, ca etapă inițială si, desigur ,trecerea la racordarea tuturor caselor românilor astfel că nu va mai rămâne gospodărie nerecardotă la gazul minune.

Ce prevede legea
Legea are ca obiect de reglementare crearea cadrului general privind aprobarea şi includerea la finanţarea din fonduri europene a Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale.
Se instituie Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, care are drept obiectiv general reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de locuit, a asigurării apei calde menajere, dar şi a preparării hranei, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică, dar şi de utilizare a gazelor naturale în procesele de producţie sau activitatea curentă de către clienţii noncasnici”, prevede legea.
Și iată definirea: „Prin sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale se înţelege acel sistem de distribuţie a gazelor naturale format din ansamblul de conducte, armături, instalaţii, racorduri, precum şi alte asemenea componente de la staţiile de reglare-măsurare-predare ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale până la posturile de reglare-măsurare ale consumatorului final, inclusiv contoare de măsurare gaze naturale inteligente şi care asigură cel puţin una dintre următoarele funcţionalităţi:
a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii şi debitelor, contorizării, inspecţiei interioare a conductelor de distribuţie a gazelor naturale, odorizării, protecţiei catodice, filtrării şi, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacţiilor anticipative, trasabilităţii sistemului de distribuţie a gazelor natural, dar şi de colectare şi procesare automată şi de transmisie a datelor de la distanţă, în vederea funcţionării în condiţii de eficienţă şi siguranţă a sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
b) utilizarea tehnologiilor IT şi a inteligenţei artificiale integrate care permit integrarea activităţilor participanţilor pe piaţa gazelor naturale în procesele de colectare şi transmitere a informaţiilor, distribuţiei, stocării în conductă şi utilizării gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creşterea eficienţei sistemului inteligent de distribuţie a gazelor naturale”, mai prevede textul.

Sursele de finanţare pentru cheltuielile aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare pentru proiectele care nu pot fi incluse la finanţare prin mecanisme specifice prevăzute de legislaţia europeană aplicabilă pentru perioada 2021-2027 rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat pentru dezvoltarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale.

În cadrul programului naţional se finanţează proiectele care vizează:
a) înfiinţarea reţelelor de distribuţie inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici;
b) extinderea reţelelor de distribuţie inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici, cu condiţia ca sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale să fie proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT;
c) transformarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale existente în sisteme inteligente de distribuţie a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici, cu condiţia ca sistemul existent de distribuţie a gazelor naturale să fie proprietatea publică a UAT.

Cine benefiază?
De asemenea, în cadrul programului naţional sunt eligibile următoarele categorii de beneficiari:
a) UAT-urile;
b) parteneriatele constituite prin asocierea autorităţilor publice locale prin hotărâre de consiliu local, în vederea realizării distribuţiilor inteligente de gaze şi concesionarea acestora către un operator licenţiat; acestea depun o singură cerere de finanţare, studii de fezabilitate şi proiecte separate sau comune, pentru care soluţiile tehnice, precum şi celelalte elemente ale proiectelor sunt elaborate în mod unitar şi pentru care se realizează un sistem comun de operare a reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale.
Imobilele teren şi/sau clădire pe care urmează să fie amplasate sistemele inteligente de distribuţie a gazelor naturale sunt puse la dispoziţia beneficiarului proiectului. În acest sens, beneficiarul finanţării trebuie să aibă dreptul de concesiune/dreptul de superficie/dreptul de administrare/dreptul de folosinţă ori acorduri sau avize asupra imobilului unde se realizează investiţia, pe durata de viaţă a sistemului începând cu data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului, mai prevede legea promulgată.

In loc de concluzie ridicăm trei probleme,
1. Din pacate rămânem tot în zona combustibililor fosili;
2. La anteriorul hei-rup , cand s-a extins utilizarea gazului in mediul rural, ce vedem acum prin sate si comune, au fost un imens numar de gospodarii care au renutat la incalzire in favoare clasicelor lemne de foc;
3. Aproape toate sistemele de distribuție a gazului existente in prezent sunt private. Ce se va face pentru intrarea in program (in primul rand a sistemelor existente) și obtinea finantarii? Se va face o naționalizare?
Din cate se pare și acest proiect este o promisiune electorală asemănătoare cu cele practicate încâ din secolul trecut.

Vlad T.

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.