Programa Tezelor cu subiect unic la limba romana, clasa a VIII-a

Programa Tezelor cu subiect unic la limba romana, clasa a VIII-a

0 143

Programa pentru tezele cu subiect unic la disciplina limba si literatura romana vizeaza obiectivele de referinta, din programa scolara pentru clasa a VIII-a, referitoare la capacitatea de receptare a mesajului scris si la capacitatea de exprimare scrisa, in diferite situatii de comunicare. Subiectele pentru teze vor fi in acord cu obiectivele de referinta, cu activitatile de invatare si continuturile din programa scolara pentru clasa a VIII-a.


Modele de subiecte pentru tezele unice, elevii pot gasi pe site-ul oficial al Ministerului Educatziei si Cercetarii, http://examene.edu.ro/.


In semestrul I, calendarul tezelor, comun pentru clasele a VII-a si a VIII-a, are urmatoarea configuratie: 30 noiembrie 2007 – limba si literatura materna, 5 decembrie 2007 – matematica, 11 decembrie 2007 – istorie/geografie (numai pentru clasa a VIII-a), 14 decembrie 2007 – limba si literatura romana, 11 ianuarie 2008 – depunerea contestatiilor. In situatii speciale, temeinic motivate, elevii sustin teza cu subiect unic la care au absentat, in perioadele speciale de teze prevazute prin calendar. Pentru semestrul I, elevii pot sustine teza la care au absentat in perioada speciala din luna februarie sau in cea din lunile mai – iunie.


?


Programa la limba romana, clasa a VIII-a


– sa dovedeasca intelegerea unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinte date: diferentierea intre sensul propriu si sensul figurat al cuvintelor in functie de context; recunoasterea sensului figurat al unor cuvinte intr-un context dat; identificarea ideilor principale dintr-un text dat; identificarea modurilor de expunere si a felului in care


acestea se combina intr-un text dat; identificarea ordinii logice si cronologice a ideilor/ a intamplarilor dintr-un text; identificarea unor elemente de structurare a textului narativ: timpul, spatiul naratiunii, logica actiunii, constructia personajului; identificarea unor elemente de structurare a textului liric; identificarea elementelor de versificatie: masura, rima, ritm, vers, strofa; identificarea semnificatiei unor procedee de expresivitate


artistica in textele date; alegoria, inversiunea1; identificarea unor trasaturi ale genurilor liric, epic si dramatic.


– sa sesizeze valoarea expresiva a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de imbogatire a vocabularului, a categoriilor semantice studiate, a ortografiei si punctuatiei: identificarea arhaismelor, a regionalismelor si a neologismelor si a rolului lor in textele date; – recunoasterea unor cuvinte apartinand unei familii lexicale, a cuvintelor derivate, compuse sau obtinute prin conversiune; recunoasterea categoriilor semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice, paronime; identificarea pleonasmului; sesizarea rolului semnelor ortografice si de punctuatie din textul dat; identificarea unor valori stilistice ale nivelurilor fonetic, lexical si morfosintactic intr-un text dat; identificarea rolului partilor de propozitie si a propozitiilor intr-un text dat; identificarea unor elemente de sintaxa a propozitiei si a frazei (probleme de acord; functii sintactice; tipuri de propozitii – regente si subordonatele indicate de programa; cuvinte si constructii incidente; relatii sintactice; topica si punctuatie; valori stilistice ale folosirii


acestora in textul dat).


– sa identifice valori morale intr-un text, exprimandu-si impresiile si preferintele: identificarea unor elemente morale in textele studiate sau la prima vedere si exprimarea motivata a propriei atitudini fata de acestea.


– sa redacteze texte diverse, adaptandu-le la situatia de comunicare concreta: redactarea unor texte reflexive si imaginative (scrisoare; compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural; evidentierea unor trasaturi ale unui obiect; peisaj, opera de arta, persoana – intr-o descriere/intr-un portret; scurte naratiuni; continuarea unor dialoguri etc.); redactarea unor texte functionale: cerere, invitatie; redactarea unor compuneri despre texte literare studiate


sau la prima vedere (rezumat; caracterizare de personaj; motivarea apartenentei unui text, studiat sau la prima vedere, la un gen literar: epic (nuvela 2, romanul), liric, dramatic (comedia); comentarea sumara a unor secvente din operele studiate sau a unor texte la prima vedere, prin exprimarea motivata a unei opinii privind structura textului, procedeele de expresivitate si semnificatiile textului si/sau ale mesajului acestuia); exprimarea argumentata a unui punct de vedere privind textul dat / indicat, motivarea apartenentei la un gen literar.


– sa utilizeze, in redactare, cunostintele de lexic si de morfosintaxa, folosind adecvat semnele ortografice si de punctuatie, in vederea obtinerii coerentei si coeziunii unui


text propriu: utilizarea corecta si adecvata a elementelor de lexic; utilizarea corecta a elementelor de morfosintaxa in redactarea unui text; utilizarea adecvata a semnelor ortografice; aplicarea corecta a semnelor de punctuatie la nivelul; propozitiei si al frazei; realizarea expresivitatii cu ajutorul semnelor de punctuatie.


?


Laura Moise


?

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.