Parcului Naţional Piatra Craiului a finalizat un proiect de 6 milioane de...

Parcului Naţional Piatra Craiului a finalizat un proiect de 6 milioane de lei

0 418

Finalizarea proiectului ”Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii Parcului Naţional Piatra Craiului prin conştientizare, informare, vizitare şi monitorizare”, Cod SMIS-CSNR 36865

RNP Romsilva Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului RA finalizează, în luna decembrie, implementarea proiectului ”Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii Parcului Naţional Piatra Craiului prin conştientizare, informare, vizitare şi monitorizare”, Cod SMIS-CSNR 36865
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 6.092.884 lei, din care:
• 4.874.307 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare;
• 1.218.577 lei – valoare eligibilă nerambursabilă de la Guvernul României
Obiectivul general (scopul) proiectului il reprezinta imbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţi PNPC, în scopul reducerii impactului negativ asupra speciilor şi habitatelor prin monitorizarea acestora şi prin crearea unor condiţii optime de vizitare şi informare, care să satisfacă vizitatorii şi localnicii atât din punct de vedere recreaţional cât şi educativ.POST MEDIU
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
O1. Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a vizitatorilor şi localnicilor despre biodiversitatea din PNPC.
O2. Minimizarea impactului negativ al vizitatorilor şi comunităţilor locale asupra biodiversităţii PNPC.
O3. Întărirea capacităţii instituţionale a APNPC de gestionare a ariei protejate.
O4. Îmbunătăţirea managementului prin monitorizarea habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară/naţională în scopul atingerii obiectivelor de conservare în PNPC şi situl RO SCI0194 Piatra Craiului
Grupul tinta: 40000 de cetateni din localităţile din jurul Parcului, 110 000 de vizitatori conform Strategiei de vizitare, factorii de decizie legislativi şi executivi, Consiliile Judeţene Braşov şi Argeş, guvernul, politicienii, cele 12 persoane ce fac parte din personalul administrativ al Parcului National Piatra Craiului, micii intreprinzători locali, cei 5000 de copii de la şcolile şi grădiniţele din jurul Parcului, ONG -urile care activează în zona parcului, alte Parcuri sau organizaţii de mediupiatra craiului z
Principalele activităţi ale proiectului: elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare) , investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate , activităţi privind menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor şi speciilor în ariile naturale protejate, activităţi de consultare, conştientizare şi informare, activităţi de instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate
Proiectul s-a desfasurat pe o perioadă de 46 luni.
Locul de desfăşurare al proiectului: în Parcul Naţional Piatra Craiului şi situl ROSCI0194 Piatra Craiului, care se extinde pe raza judeţelor Braşov si Arges, în regiunile de dezvoltare Centru şi Sud Muntenia, incluzând suprafeţe aparţinând localităţilor Zărneşti, Moeciu (satele Măgura şi Pestera),  piatra craiului sBran, Rucăr şi Dâmbovicioara.
Prin implementarea proiectului s-au obtinut următoarele rezultate principale: 2 sesiuni de instruire, 1 proiect tehnic actualizat pentru Centrul de vizitare Zarnesti si 1 proiect tehnic pentru Centrul de informare de la Curmatura, Rapoarte de monitorizare, 4 excursii organizate pentru mass-media, actualizări ale informaţiilor pe pagina web, 1 raport de evaluare cu privire la nivelul de constientizare în cadrul vizitatorilor, comunităţii locale, realizat inainte de startul campaniei de conştientizare si dupa campania de constientizare, realizarea a 4 trasee tematice, 4 conferințe de presă și 4 comunicate de presa, 3 rapoarte de audit, achiziționarea și montarea unei stații meteo, achiziția de bunuri necesare implementarii proiectului, realizarea de materiale de promovare, realizare ghidurilor cu specii si habitate si cu traseele turistice, realizarea unui film documentar și realizarea lucrarilor de construcții pentru Centrul de informare Curmătura și Centrul de vizitare Zărnești, precum și amenajare interioara a acestora.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

Date de contact:
Responsabil legal Mircea Verghelet
tel. +40268 223165, fax.+40268 223008
e-mail: vmircea@pcrai.ro

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.