Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov

Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov

0 584


Poate de multe ori v-ati intrebat ce fac alesii nostri, cum lucreaza, ce discuta la sedinta. Legea va da dreptul sa stiti, sa aveti acces la informatie. Insa nu intotdeauna informatia va sta la indemana.


Ne-am gandit sa va ajutam. Marti, Consiliul Judetean se intruneste in plen. Iata ce probleme dezbat consilierii judeteni:


?


? 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proceselor – verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Brasov din datele de 3.05.2007 si 15.05.2007

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii ansamblului Spital Marzescu Brasov – Sectie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov si aprobarea caietului de sarcini intocmit in vederea instrainarii

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurilor pentru lichidarea SC Compania de Constructii Generale SA Brasov

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor de frecventa la cursurile organizate de Centrul Cultural Reduta Brasov, pentru anul 2007 – 2008

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru spatiile detinute de Centrul Cultural Reduta Brasov

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Judetean Brasov cu Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului Brasov si finantarea cu suma de 130.000 lei pentru realizarea lucrarilor de amenajare si refunctionalizare a sediului din str.Mihail Kogalniceanu, nr.11. bl.C1, etj.V-VI Brasov

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 100.000 lei comunei Sercaia pentru cofinantarea proiectului de dezvoltare locala „Economia bazata pe cunoastere” realizat cu sprijinul Bancii Mondiale

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 100.000 lei Comunei Sercaia pentru sustinerea proiectului de dezvoltare locala „Sala de Sport in localitatea Sercaia” realizat cu sprijinul Autoritatii Nationale pentru Investitii

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 130.000 lei comunei Vistea pentru sustinerea programului de dezvoltare locala avand ca obiect finalizarea lucrarilor de reabilitare a drumului comunal DC78A, intre satele Vistea de Sus si Vistisoara

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 600.000 lei comunei Vistea pentru sustinerea programului de dezvoltare locala avand ca obiect finalizarea lucrarilor de investitii la alimentarea cu apa

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii Comisiei speciale constituita prin Dispozitia nr.438/2006, in vederea clarificarii situatiei juridice a amplasamentului viitoarei piste a Aeroportului International Brasov – Ghimbav

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC CONSILPREST SRL Brasov pentru anul 2006

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Judetean Brasov

 14. Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului Consiliului Judetean Brasov si, corespunzator, al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Brasov cu suma de 27.000 lei din sponsorizari

 15. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Brasov

 16. Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii Complexului de servicii sociale Sacele, din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Brasov, prin transformarea Adapostului de Zi si Noapte Sacele – centru destinat copiilor strazii – in Centru Rezidential pentru Tineri (Serviciul Deprinderi de Viata Independenta) „ORIZONT”

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Biblioteca Judeteana „George Baritiu” Brasov

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Judetean Brasov cu Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov si finantarea cu suma de 98.917,5 lei, reprezentand 5% din valoarea proiectului realizat in cadrul programului PHARE/2004/016 – 722.01.01.02 – „Acces la Educatie a grupurilor dezavantajate”

 19. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 1.500.000 lei orasului Rasnov, pentru sustinerea programului de dezvoltare locala „Reabilitarea strazilor din orasul Rasnov” si realizarea SF, PT si DE pentru investitia „Reabilitare si extindere drum forestier Provita”

 20. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale, pentru R.A Compania Apa Brasov, pe anul 2006

 21. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifului practicat de R.A Compania Apa Brasov pentru canalizarea – epurarea apelor uzate

 22. Proiect de hotarare privind avizarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov – spital public de interes judetean

 23. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 50.000 lei pentru elaborarea unui Studiu de urbanism pentru evaluarea lucrarilor de „arhitectura”, mobilare a zonei adiacente Aeroportului International Brasov – Ghimbav

 24. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 581.910 lei primariei Victoria pentru Spitalul de boli cronice, in vederea achizitionarii de aparatura specifica sectiilor din spital

 25. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei, pentru realizarea Studiilor de fezabilitate cu elemente de PT, pentru drumurile locale ce urmeaza a fi reabilitate de catre Consiliul Judetean Brasov

 26. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii bugetului pe anul 2007 al Centrului Cultural REDUTA Brasov, cu suma de 97.673,34 lei pentru finalizarea lucrarilor la obiectivul de investitii „Amenajare subsol – Sala Arcadia”

 27. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 135.000 lei, pentru realizarea unui sondaj de opinie pentru evaluarea imaginii Consiliului Judetean Brasov la nivelul municipiului si judetului si stabilirea unui plan de masuri pentru promovarea imaginii consiliului judetean

 28. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului actualizat al chiriei (lei/mp) pentru spatiile cu destinatia de locuinte ale Consiliului Judetean Brasov

 29. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile efectuate de Serviciul Public Judetean de Protectie a Plantelor Brasov

 30. Proiect de hotarare privind aprobarea incasarii de catre Directia Judeteana Comunitara de Evidenta Persoanelor Brasov a taxei de eliberare a cartilor de identitate

 31. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Judetean Brasov cu Asociatia Culturala „VIVA LA MUSICA” si finantarea cu suma de 60.000 lei, pentru organizarea manifestarilor de sarbatorire a Zilei Europei si a Zilei Copilului

 32. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Judetean Brasov cu Spitalul Clinic de Copii Brasov si finantarea cu suma de 24.000 lei, din bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Brasov, pentru implementarea proiectului „Interventii stomatologice – copii cu nevoi speciale din cadrul DGASPC Brasov”

 33. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Judetean Brasov cu Fundatia pentru Copii Abandonati Brasov si finantarea cu suma de 100.000 lei, pentru sprijinirea activitatii de asistenta sociala derulata de fundatie in doua case de copii din Ghimbav

 34. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Judetean Brasov cu Societatea Romana de Radioprotectie Bucuresti si finantarea cu echivalentul in lei a sumei de 1.000 euro, pentru organizarea congresului regional IRPA cu tema „Aspecte regionale si globale ale protectiei radiologice”

 35. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei, comunei Sercaia pentru organizarea festivalului „Poiana Narciselor”

 36. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii incadrarii unor categorii de drumuri

 37. Proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii unor drumuri vicinale, situate pe teritoriul comunelor Sinca Noua si Dumbravita in categoria functionala a drumurilor publice comunale

 38. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii cu suma de 300.000 lei a proiectului „Managementul deseurilor in orasul statiune Predeal”

 39. ? Proiect de hotarare privind avizarea modificarii structurii organizatorice si a schimbarii denumirii Spitalului de Pneumoftiziologie Brasov in „Spital de Pneumologie Brasov”

 40. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Brasov

 41. ? Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Brasov cu suma de 1.568 lei reprezentand impozit pe profit aferent trimestrului IV – 2006, virat de RA Compania APA Brasov

 42. Proiect de hotarare privind eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului pentru SC AUTOMOBIL SERVICE SA Fagaras

 43. ? Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Judetean Brasov cu Universitatea TRANSILVANIA Brasov si finantarea cu echivalentul in lei a sumei de 500 euro, pentru derularea proiectului „Linie telefonica de urgenta pentru minori”

 44. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Judetean Brasov cu Colegiul National „Andrei Saguna” Brasov si finantarea cu echivalentul in lei a sumei de 8.275 $, pentru participarea a 4 elevi, la etapa finala a concursului American Computer Science League – Katy, Texas – SUA

 45. ? Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Judetean Brasov cu Asociatia 15 Noiembrie 1987 si finantarea cu suma de 40.000 lei pentru organizarea manifestarilor comemorative a 20 de ani de la evenimentele din noiembrie 1987

 46. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Judetean Brasov cu Asociatia Floare de Colt Brasov si finantarea cu suma de 8.000 lei pentru implementarea proiectului „Ecologizare traseu Dambul Morii – 7 Scari”

 47. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Consiliului Judetean Brasov, la Cap.67.02 – Cultura, recreere si religie, cu suma de 3.330.000 lei, pentru lucrari de reabilitari monumente istorice

 48. ? Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de imprumut pentru Accesare credit in valoare de 15.800.000 euro, in echivalent lei, pentru finantarea unor proiecte de interes judetean, cu Banca de Export – Import a Romaniei EXIMBANK SA Brasov

 49. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 800.000 lei pentru cofinantarea Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate, pentru localitatile: Vladeni (Dumbravita), Ticusul Vechi (Ticus), Racos, Tarlungeni

 50. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 240.000 lei Unitatii de Asistenta Medico – Sociala Sanpetru pentru lucrari executate in anul 2006 si lucrari suplimentare pentru anul 2007

 51. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume spitalelor de interes public judetean

 52. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Muzeul de Arta Brasov

 53. Proiect de hotarare privind aprobarea de principiu a infiintarii Muzeului Satului Branean ca institutie de cultura in subordinea Consiliului Judetean Brasov

 54. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui premiu in suma de 50.000 lei sportivului brasovean Mihai Marinescu

 55. Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Brasov pe anul 2007, cu suma de 450.000 lei, pentru realizarea lucrarilor de reparatii la sectorul de drum cuprins intre localitatile Dacia – Viscri pe DJ104K

 56. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 643.000 lei comunei Beclean pentru realizarea lucrarilor de canalizare

 57. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 100.000 lei comunei Tarlungeni pentru dotarea cabinetului stomatologic comunal

 58. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 85.000 lei comunei Apata pentru plata unor lucrari de extindere a instalatiei de incalzire centrala la scoala generala din localitate

 59. ? Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 400.000 lei comunei Sinca pentru lucrari de reparatii strazi si drum de acces

 60. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 4.000 lei Grupului Scolar Sportiv Fagaras pentru participarea unui grup de elevi la competitii sportive

 61. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean Pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Brasov, cu suma de 40.000 lei, pentru realizarea proiectului cultural „Hora in sat”

 62. Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Brasov, cu suma de 40.000 lei pentru lucrari necesare unitatilor sanitare publice de interes judetean

 63. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Judetean Brasov cu Colegiul „Grigore Moisil” Brasov si finantarea cu echivalentul in lei a sumei de 6.000 euro, pentru deplasarea unui grup de elevi la concursul de informatica din SUA

 64. Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Brasov pe anul 2007, cu suma de 1.400.000 lei, pentru realizarea lucrarilor de modernizare pe DJ 112H, km 5+000 – 8+160

 65. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 100.000 lei orasului Zarnesti pentru realizarea unor lucrari de reparatii la spital

 66. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 200.000 lei comunei Hoghiz pentru lucrari de reparatii la Caminul Cultural si pentru lucrari de reparatii la drumuri

 67. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 100.000 lei comunei Mandra pentru realizarea lucrarilor de reparatii la Caminul Cultural

 68. ? Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 200.000 lei comunei Moieciu pentru realizarea lucrarilor de reparatii la scolile din comuna

 69. ? Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 100.000 lei comunei Voila pentru lucrari de reparatii drumuri

 70. Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Brasov pe anul 2007, cu suma de 800.000 lei pentru realizarea lucrarilor de reparatii la DJ103A km.39+730 – 48+050

 71. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 300.000 lei orasului Rupea pentru lucrari de reparatii la spitalul orasenesc si lucrari de reparatii drumuri

 72. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 50.000 lei, orasului Rupea pentru cofinantarea proiectului de dezvoltare locala „Economia bazata pe cunoastere” realizat cu sprijinul Bancii Mondiale

 73. Proiect de hotarare privind aprobarea „Conceptului de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov”

 74. Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Judetean Brasov cu Asociatia Culturala Romano – Germana Brasov si Alianta Franceza Brasov si finantarea cu suma de 10.000 lei pentru realizarea unor proiecte de promovare a patrimoniului cultural brasovean

 75. ? Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 300.000 lei comunei Vulcan pentru realizarea unor lucrari de reparatii la cladirile in care functioneaza primaria comunei Vulcan si caminul cultural

 76. ? Proiect de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Judetean Brasov cu asociatia „Totul pentru Viata” Bucuresti si finantarea cu suma de 10.000 lei pentru editarea Dictionarului de Droguri, Toxicomanii si Dependente – editia a –II-a.

 77. ? Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Judetean de Istorie Brasov cu suma de 3.600 lei

 78. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.500.000 lei pentru executarea unor lucrari de reabilitare la DJ 131C si reparatie capitala la DJ 103 A

?


?

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.