Noua Lege a contabilitatii

Noua Lege a contabilitatii

0 92

Modificarile la Legea contabilitatii, OUG nr. 37/2011, au fost publicate la sfarsitul saptamanii patimilor. Guvernul a majorat o serie de amenzi si a reformulat cateva prevederi. In versiunea oficiala sunt atat modificari cat si completari a Legii contabilităţii.
Noutati:
• Se extinde categoria persoanelor ce au obligatia conducerii contabilitatii si la: Organisme de plasament colectiv ce nu sunt constituite prin act constitutiv, precum si la persoanele fizice ce desfasoara activitati producatoare de venituri.
• Persoanele ce in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mica de 35.000 euro, calculata la curs BNR de la 31 decembrie al anului precedent, pot opta pentru un sistem de contabilitate simplificat. Legea defineste sistem de contabilitate simplificat, utilizarea unui plan de conturi simplificat, iar pentru situatiile financiare anuale, se vor elabora numai bilantul si contul de profit si pierdere simplificat. Amintim si faptul ca de anul trecut din decembrie a fost aprobata scutirea la depunerea raportarilor contabile din timpul anului (raportari semestriale) pentru aceasta categorie de persoane.
• Pentru persoanele ce conduc contabilitatea in sistem simplificat (cifra de afaceri mai mica de 35.000 euro) efectuarea lucrarilor contabile se poate face fie ca si pana acum de un director economic/contabil sef incadrat cu contract de munca, avand studii superioare economice sau de un tert membru CECCAR, fie se poate contracta aceasta activitate cu o persoana fizica cu studii economice superioare in baza unei conventii civile.
• In corelatie cu aceste prevederi semnarea situatiilor financiare atat pentru persoanele ce conduc contabilitatea in sistem simplificat cat si pentru celelalte catagorii se face de catre persoana ce conduce contabilitatea cat si de administratorul societatii.

Modificari:
• Majorarea amenzilor. Recapitulam principalele fapte ce pot constitui contraventii si amenzile aferente: Detinerea de active si datorii sau efectuarea de activitati economice fara a fi inregistrate in contabilitate, sanctiune amenda de la 1.000 – 10.000 lei; Neorganizarea si netinerea contabilitatii sanctiune amenda de la 1.000 – 10.000 lei; Neaprobarea politicilor contabile, neutilizarea si netinerea registrelor contabile, neinregistrarea documentelor la perioada la care se refera, sanctiune amenda de la 300 – 3.000 lei; Neefectuarea inventarului, sanctiune amenda de la 1.000 – 3.000 lei. Nedepunerea situatiilor financiare anuale sau a raportarilor contabile la administratiile financiare, sanctiune amenda de la 2.000 – 5.000 lei; Nedepunerea si nepublicarea situatiilor financiare consolidate pentru societatile mama, sanctiune amenda de la 10.000 – 30.000 lei; Nefectuarea auditarii situatiilor anuale sau a situatiilor anuale consolidate cand este prevazuta aceasta obligatie, sanctiune amenda de la 30.000 – 40.000 lei.

Reformulari:
• Reevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza la valoarea justa, conform reglementarilor contabile;
• Inregistrarea activelor, a datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza conform reglementarilor contabile aplicabile;
• Persoanele ce conduc contabilitatea utilizand un sistem informatic au obligatia pastrarii suportului tehnic 10 ani;
• Reconstituirea documentelor pierdute, distruse sau sustrase se va face in 30 de zile de la constatare, iar in caz de forta majora in termen de 90 zile de la incetarea evenimentului fortuit.

Prevederi pentru persoanele ce au exercitul financiar diferit de anul calendaristic
Exercitiul financiar poate sa difere fata de anul calendaristic pentru:
a) sucursalele din Romania ce apartin unor persoane juridice din strainatate. Fac exceptie sucursalele unor institutii de credit bancare si nebancare, entitatile supravegheate de CNVM;
b) filialele unor societati mama cu sediul in strainatate, ce intra in perimetrul de consolidare, daca societatea mama are alt exercitiu financiar. Fac exceptie filialele institutiilor de credit bancare si nebancare, entitati supravegheate de CNVM.

Aceste persoane pot opta pentru schimbarea exercitiului financiar altul decat anul calendaristic, insa au in continuare urmatoarele obligatii:
1. Intocmesc si depun raportarile anuale la unitatile Ministerului Finantelor Publice;
2. Instiinteaza in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice, cu cel putin 30 zile inainte de schimbarea exercitiului. Se necesita dovada inregistrarii ca sucursala/filiala a unei societati mama din strainatate, la care difera exercitiul financiar;
3. Odata schimbat exercitiul financiar, data de incepere nu se poate modifica de la un an la altul, cu exceptia schimbarii raportarii datei la societatea mama sau a reorganizarii.

Termene:
• Pentru societatile comerciale, societati/companii nationale, institute nationale de cercetare dezvoltare, teremenul de depunere este de 150 zile de la finalizarea exercitiului;
• Pentru celelalte persoane juridice, termenul este de 120 zile de la finalizarea exercitiului;
• Persoanele juridice ce nu au desfasurat activitate de la constituire depun o declaratie in acest sens, in 60 zile de la finalizarea exercitiului;
• Persoanele juridice aflate in lichidare depun in 90 zile de la finalizarea exercitiului, o raportare contabila anuala, ce se va aproba prin ordin al ministrului Finantelor.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.