Noi reguli pentru fondurile europene utilizate necorespunzator

Noi reguli pentru fondurile europene utilizate necorespunzator

0 73

Activitatile de constatare si recuperare a sumelor platite necuvenit din asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana, si/sau din fondurile de cofinantare aferente, ca urmare a unor nereguli, au fost reglementate printr-o ordonanta adoptata de Guvern in sedinta de astazi.
Prevederile ordonantei au la baza Strategia Nationala de Lupta Antifrauda pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania si vizeaza consolidarea autoritatilor competente in gestionarea fondurilor comunitate si posibilitatea Autoritatilor de management de a delega activitatea de constatare Organismelor Intemediare.
Astfel, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor comunitare sunt agentiile de implementare in cadrul programelor PHARE si ISPA, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Agentia de Plati si Interventie in Agricultura, autoritatile de management in cadrul programelor operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune, autoritatile nationale responsabile de participarea Romaniei la alte programe finantate din fonduri comunitare, precum si din fonduri aferente Instrumentului de asistenta pentru preaderare si Instrumentului european de vecinatate si parteneriat finantate din fonduri comunitare.
Activitatea de constatare a creantelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifica, se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata sub forma unui titlu de creanta.
Potrivit actului normativ, neregula reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate in raport cu dispozitiile legale nationale si/sau comunitare, precum si cu prevederile contractelor sau altor angajamente legale, care prejudiciaza bugetul general al Comunitatii Europene si/sau bugetele administrate de aceasta sau in numele ei, precum si bugetele din care provine cofinantarea aferenta printr-o cheltuiala necuvenita.
Creantele bugetare rezultate din nereguli reprezinta sume de recuperat la bugetul general al Comunitatii Europene si/sau la bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, precum si/sau la bugetele de cofinantare aferente, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a fondurilor comunitare si a sumelor de cofinantare aferente si/sau ca urmare a obtinerii necuvenite de sume in cadrul masurilor care fac parte din sistemul de finantare integrala sau partiala a acestor fonduri.
Creantele bugetare rezultate din nereguli se stabilesc in moneda utilizata pentru efectuarea platilor in cadrul contractului sau altor angajamente legale sau acordului de finantare si in lei, utilizandu-se cursul de referinta comunicat de BNR, valabil la data emiterii titlului de creanta.
Ordonanta stabileste ca sumele platite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din cofinantarea aferenta, costurile bancare, inclusiv accesoriile acestora, precum si alte sume stabilite de lege in sarcina debitorului, constituie obiect al recuperarii creantelor bugetare rezultate din nereguli.
Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silita, se efectueaza in lei, conform Codului de procedura fiscala, in conturile indicate in titlul executoriu sau, dupa caz, de autoritatile competente.
Pentru neachitarea la termen a obligatiilor, debitorul datoreaza majorari de intarziere conform prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.
In cazul in care creantele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plata voluntara sau deducere, autoritatile competente in gestionarea fondurilor comunitare vor transmite titlurile executorii stabilite organelor teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si/sau organelor competente ale celorlalti creditori bugetari. Acestea vor efectua procedura de executare silita pentru recuperarea sumelor platite necuvenit din fondurile comunitare si/sau fondurile de cofinantare pe care le administreaza, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.
Sumele recuperate se vireaza in lei, in conturile indicate in titlul executoriu sau comunicate de autoritatile competente. Pentru creantele bugetare stabilite in Euro se utilizeaza cursul de referinta comunicat de BNR la data emiterii titlului de creanta.
O alta prevedere introdusa prin ordonanta adoptata in sedinta de astazi stabileste ca autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor comunitare in cadrul fondurilor structurale si de coeziune pot delega activitatea de constatare Organismelor Intermediare, dar raman raspunzatoare pentru constatarea si recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, cat si pentru recuperarea acestora.
Constatarea creantelor bugetare rezultate din nereguli se realizeaza de catre „Serviciul Inspectia modului de constituire a creantelor bugetare rezultate din nereguli in utilizarea fondurilor europene” din cadrul Inspectiei Generale – Ministerul Economiei si Finantelor, la solicitarea expresa a autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor comunitare, in situatiile in care:
-autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor comunitare are calitatea de beneficiar, cu exceptia cazurilor in care aceste autoritati sunt entitati publice sau persoane juridice romane de interes strategic national, precum cele din domeniul transporturilor. In acest caz, constatarea creantelor bugetare se face de catre structurile de control din cadrul Ministerului Transporturilor.
-persoanele din cadrul autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor comunitare, implicate in procesul de constatare a creantelor bugetare rezultate din nereguli, au un interes personal sau patrimonial care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor ce le revin conform legii;
-sunt necesare actiuni de control complexe, cu implicatii interinstitutionale;
-Comisia Europeana a stabilit debite ca urmare a unor nereguli in cadrul programelor PHARE anterioare Programului PHARE 1998;
-Comisia Europeana a stabilit, pana la data intrarii in vigoare a ordonantei, debite ca urmare a unei nereguli in cadrul participarii Romaniei la programele comunitare
-in cazul descoperirii unor indicii privind posibile nereguli la nivelul Autoritatii de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.
Potrivit ordonantei, autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor comunitare precum si „Serviciul Inspectia modului de constituire a creantelor bugetare rezultate din nereguli in utilizarea fondurilor europene” din cadrul Inspectiei Generale – Ministerul Economiei si Finantelor au obligatia sa comunice DLAF, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale departamentului, precum si actiunile intreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
Dreptul de a stabili obligatia de plata se prescrie in termen de 5 ani de la data inchiderii programului daca normele comunitare nu prevad un termen mai mare.
Totodata, intreruperea si suspendarea dreptului de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiei de plata pentru care normele comunitare prevad un termen mai mare de 5 ani se realizeaza in cazurile si in conditiile stabilite de normele comunitare.
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, Guvernul va modifica si va completa normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1306/2007.

Bianca Sorescu

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.