LIBRIS aduce cartea, noi o r?sfoim

LIBRIS aduce cartea, noi o r?sfoim

0 179

Regele ?i cadavrul – Heinrich Zimmer


Cartea cunoscutului indolog german, o reeditare la Humanitas, este o colec?ie, a?a cum o arat? ?i subtitlul, de Povestiri despre biruin?a sufletului. Consecvent cu demersurile ?ntreprinse ?n alte lucr?ri ale sale, profesorul Zimmer continu? ?i ?n cea de fa?? sondarea nucleului miraculos de ?n?elepciune primordial?, acoperit de secole de straturi groase de ignoran?? ?i pretins? civiliza?ie. De data asta, renun?? la armele stricte ale specialistului, care ar putea s? alunge cititorul neavizat de la aceast? veritabil? vivisec?ie a istoriei ?i miturilor. ?n locul analizelor conduse cu rigoare ?i terminologie ?tiin?ific?, tonul cuceritor al pove?tii, spuse cu un farmec necontaminat de stricte?ea ?tiin?ific?. Nu v? l?sa?i, ?ns?, am?gi?i: ?n spatele povestitorului talentat p?nde?te discret analistul competent. Fiecare istorioar? sau cr?mpei de mit narate cu ?arm ?i ingenuitate este un prilej pentru aducerea la lumin? a unor sensuri ad?nci, pe care omenirea le-a uitat de milenii.


Povestind basme ?i legende culese dintr-o arie cultural? extrem de vast? – hinduism, islamism, cre?tinism medieval, spiritualitate celtic? precre?tin? – Heinrich Zimmer aduce la suprafa??, ca dintr-o min? fabuloas?, comorile spirituale ale omului arhaic. Seduc?ia ce eman? din arta povestitorul este ?nrudit? cu marea revela?ie a psihologului Carl Gustav Jung. Am?ndou? spun acela?i lucru: sub crusta modernit??ii, sufletul omului considerat primitiv este prins, de la ?nceputurile lumii, ?ntr-o aprig? ?ncle?tare cu r?ul. Tot din cele mai vechi timpuri, omenirea viseaz?, ticluie?te mituri sau spune pove?ti, aparent naive, ?n care evoc? incon?tient? scene ale acestei b?t?lii perene.


Abia povestite ?i interpretate de Zimmer devin transparente pentru cititorul de r?nd.


?


Manejul spaniol – Michel de Castillo


Cartea autorului iberic, scris? ?n urm? cu jum?tate de secol ?i ap?rut? la editura Curtea Veche, este o medita?ie asupra destinului Spaniei, ?nc? r?v??it? de experien?a crud? a R?zboiului Civil. Fantasmele acestuia, dar ?i ale celui de-al Doilea R?zboi Mondial planeaz? asupra ora?ului aragonez Huesca, ales de Castillo ca metafor? citadin? pentru chipul crispat al ?ntregii Spanii, br?zdat de ridurile prezentului nesigur ?i ale trecutului at?t de greu de acceptat. Lui Carlos Sanchez, fiul c?rciumarului din ora?, i se n?zare c? ar fi alesul Domnului; nebunia mistic? ce pune st?p?nire pe el cuprinde ?ntreaga comunitate din Huesca. Dou? tabere se ?nfrunt? – cea bisericeasc? ?i cea a enoria?ilor – ?ntr-o tragicomedie ecleziastic? ?i civil?. I?ele complicate ale acestui joc de putere, denun?at cu ironie ?i sarcasm de c?tre autor, se ?ntind ca o ieder? blestemat? pe zidurile ora?ului, ?i ?mpletesc un ?treang ce-l va sufoca ?n final pe nebunul mistic. Un e?afod colectiv, pe care sunt sacrifica?i to?i nebunii f?r? de voie ai Spaniei, ?n mintea c?rora Dumnezeu ??i disput? locul cu zeii mai mici ?i mai violen?i ai vie?ii zilnice.


Vifor Rotar

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.