LEGEA RETROCEDARII, BUMERANG PENTRU ROMANI?

LEGEA RETROCEDARII, BUMERANG PENTRU ROMANI?

0 85
În mai bine de 900 de localităţi din judete din Transilvania uriase averi imobiliare au fost revendicate de către persoane fizice si juridice din Ungaria (prin bisericile romano-catolică, reformată, Statusul romano-catolic, Ordinele călugăreÅŸti catolice maghiare,etc.) inclusiv urmaÅŸi ai foÅŸtilor grofi, circa 9.700 clădiri ÅŸi mai mult de două milioane hectare de terenuri agricole ÅŸi păduri.
In perioada imediat urmatoare Guvernul României vrea sa-si asume intempestiv raspunderea pe o lege de restituire …aprobata la Bruxelles unde s-a remis si liste intregi de cereri de revendicare ÅŸi restituire în natură către persoane din Ungaria ÅŸi Israel.
Este ignorata transparenÅ£a fireasca ce impune informarea legala a comunitatilor locale , favorizand marele pericol al întabulării ilegale de imortante valori imobiliare… Pentru Statul ungar ÅŸi pentru anumiti cetateni straini, "planul" se bazează nu doar pe acte false ÅŸi mită, vizand unui procent importanrt din averea Ardealului !
Din pacate se continua abuzurile promovate prin mai multe acte normative (O.U.G.nr.94/2000, Legea nr.1/2000, Legea nr.10/2001 ÅŸi Legea nr.247/2005) care să faciliteze atingerea obiectivelor în ceea ce priveÅŸte împroprietărirea asupra Ardealului. Este pentru prima dată de când s-au introdus cărÅ£ile funciare (peste 150 de ani!) când un stat, Ungaria,dupa ce a sustras arhivele romanesti in 1944 , duce acum o politică de acaparare imobiliara, în judeÅ£ele din Ardeal, nu pe calea vreunui Diktat al Marilor Puteri, ci prin simpla întabulare a unor drepturi de proprietate obÅ£inute pe calea împroprietăririlor fictive ÅŸi a retrocedărilor de imobile, bazate pe acte falsificate!
Este o uriasa mafie a contrafacerii de acte de proprietate,"introduse" in arhivele din Ungaria, declansand, un război atipic împotriva României, prin împroprietăriri masive în Ardeal ! Practic, se desfăşoară un atac concentrat asupra României, care vizează disoluÅ£ia Statului NaÅ£ional Unitar, prin întabularea unei bune parti din Ardeal, atât pe cale laică, în beneficiul unor privaÅ£i ori fundaÅ£ii, cât ÅŸi pe cale religioasă, în favoarea bisericilor maghiare (romano-catolică, reformată, unitariană ÅŸi luterană).
În nicio altă provincie care a aparÅ£inut temporar Imperiului Austro-Ungar, în perioada 1867-1918, nu a fost declanÅŸat un asemenea asediu, în fapt un război rece discret, pe tema retrocedărilor în natură.
Cu imobilele, terenurile si padurile care aparÅ£in de drept Statului Român este împroprietărit ilegal Statusul romano-catolic, respectiv biserica romano-catolică, reformata, adică indirect, patria "mama" Ungaria.
Se apreciaza ca circa jumatate din cererile de retrocedare ÅŸi din dosarele în care s-au dat soluÅ£ii de restituire în natură a imobilelor către persoane fizice si juridice din Ungaria au la bază acte contrafacute, în special cărÅ£i funciare falsificate în timpul ocupaÅ£iei străine de după Diktatul de la Viena, din 30 august 1940.
În localităţile unde primarul este de la partidele maghiare, Comisiile de retrocedare din cadrul primăriilor sunt formate în majoritate sau în totalitate din minoritari unguri. Aceste comisii au sprijinit nemijlocit ca Ungaria să dobândească indirect cât mai multe proprietăţi în Ardeal, în temeiul unor acte false, la care se aduga mită ÅŸi trafic de influenţă. Autorităţile Statului Român sunt din pacate, parte la aceste complicităţi prin prefecÅ£ii ÅŸi subprefecÅ£ii, preÅŸedinÅ£ii ÅŸi vicepreÅŸedinÅ£ii de Consilii judeÅ£ene maghiari , care au acceptat tacit, sau chiar au favorizat retrocedările ilegale din avuÅ£ia Poporului Român.
S-a încercat să fie mituiti ÅŸi prefectul român al judeÅ£ului MureÅŸ,ca si alti functionari, dar se cunosc numeroase cazuri de retrocedări ilegale către bisericile ungureÅŸti bazate pe documente false ÅŸi mituirea multor persoane implicate. Dar nu se acÅ£ionează ferm pentru oprirea ilegalităţilor, pentru cercetarea penală ÅŸi pedepsirea persoanelor vinovate de abuz în serviciu ÅŸi acte de corupÅ£ie.
Parchetul ÅŸi D.N.A., cu toate căau probe privind retrocedările ilegale ÅŸi actele de corupÅ£ie, nu îndrăznesc să-i trimita pe vinovati in judecata.
Nu doar presa de la Budapesta scrie foarte mult despre împroprietăririle ÅŸi retrocedările "reuÅŸite" de unguri în Ardeal. În anul 2007, un ziar important din Ungaria scria că 1/3 din Ardeal este revendicat de nepoÅ£ii nobililor si grofilor unguri, în numeroase procese de retrocedare, majoritatea cu sanse de reusita! Mass-media centrală din România, dar mai ales cea locală din judeÅ£ele din Ardeal a semnalat numeroase cazuri de împroprietăriri nelegale ale Statusului romano-catolic ÅŸi de retrocedări ilegale de imobile către bisericile maghiare, pe bază de acte false.
De mai bine de 12 ani se desfăşoară acest război atipic împotriva României cu scopul dezmembrării "prin instante de judecata", a ţării ÅŸi anexării "discrete" a Ardealului. Iar la BucureÅŸti s-a refuzat sistematic să se analizeze preventiv această realitate, daca nu în cadrul Consiliului Suprem de Apărare al Ţării, macar în Parlamentul României.
Destui parlamentari, mai ales dintre cei care reprezintă colegiile electorale din Ardeal, cunosc numeroase cazuri de retrocedări ilegale de imobile către Ungaria ÅŸi către unguri, dar inca nu acÅ£ionează, daca nu e "ordin" de la guvern. MulÅ£i români din Å£ară ÅŸi de pretutindeni abia acum află ÅŸi rămân ÅŸocaÅ£i în legătură cu Statusul romano-catolic ÅŸi împroprietăririle ilegale, precum ÅŸi despre retrocedările nelegale către bisericile ungureÅŸti, catre ordinele călugăreÅŸti maghiare ÅŸi urmaÅŸii grofilor unguri. Nu le vine să creadă că pe căi ilicite Ungaria dobândeÅŸte zilnic proprietăţi ilegale în Ardeal.
 
Cum s-a ajuns la situaţia de acum din Transilvania?
Marea majoritate a cărÅ£ilor funciare referitoare la imobilele revendicate de bisericile maghiare ÅŸi cele care sunt pretinse pentru împroprietărire de Statusul romano-catolic au fost falsificate. Unele au fost falsificate până la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, dar cele mai multe după Diktatul de la Viena, din 30 august 1940. Ungurii au „umblat” la cărÅ£ile funciare ale imobilelor, le-au falsificat înscrierile, iar la fondurile tereziene au introdus o acoladă în cărÅ£ile funciare ÅŸi au adăugat că ele sunt proprietatea Statusului romano-catolic. Asemenea falsuri au fost publicate în cărÅ£ile prof.univ.dr. Onisifor Ghibu, în perioada interbelică.
Un membru al Parlamentului Ungariei a declarat cu sinceritate în plen: „Partea covârÅŸitoare a bunurilor au ajuns în stăpânirea Bisericii catolice prin falsificare de documente!.” Un jurist maghiar de renume, dr.I.Karacsony a inventariat 269 de documente falsificate la care se adaugă 302 nedatate ÅŸi cu diferite vicii de formă referitoare la donaÅ£iuni, privilegii, transcrieri ÅŸi confirmări.
 
Nota Bene:
În partea din Ardeal ocupată de Ungaria, în perioada septembrie 1940-octombrie 1944, autorităţile ungare au falsificat majoritatea cărÅ£ilor funciare. Întâi au înscris în cărÅ£ile funciare, în lima română, că în anul 1938 imobilele (clădiri, terenuri agricole, păduri) au fost donate de proprietari la bisericile ungureÅŸti, iar apoi au fost copiate ÅŸi înscrise în limba ungară falsurile respective.
Copii după aceste cărÅ£i funciare falsificate sunt depuse la dosarele de revendicare de către bisericile maghiare, Statusul romano-catolic, Ordinele călugăreÅŸti catolice ungare ÅŸi urmaÅŸii grofilor-proprietari maghiari. Cu toate că Guvernul României cunoaÅŸte că majoritatea cărÅ£ilor funciare pentru imobilele din Ardeal sunt falsificate nu a impus, printr-un cadru legal, Comisiilor de retrocedare ÅŸi instanÅ£elor judecătoreÅŸti, să pretindă revendicatorilor reconstituirea cărÅ£ilor funciare ÅŸi actele originale care au stat la baza înscrisurilor în aceste cărÅ£i !!
După ce a fost adoptata Legea agrară din anul 1921, la trei ani dupa Marea Unire, in Transilvania au fost expropriate mari proprietati, terenuri si paduri ÅŸi au fost despăgubiÅ£i foÅŸtii proprietari, în lei-aur, cu aproximativ 100 tone aur !
Terenurile expropriate au fost reatribuite fostilor ostasi intorsi de pe front, ţăranilor saraci, ÅŸcolilor, primăriilor ÅŸi bisericilor. În Ardeal inscrierea nu a fost obligatorie ÅŸi nici nu au mai fost evidenÅ£iate exproprierile în cărÅ£ile funciare! Ca o consecinta, imobilele au rămas înscrise pe numele foÅŸtilor proprietari dinaintea exproprierilor, majoritatea retrasi la Budapesta. Astfel proprietăţile dobândite după Legea agrară nu au mai fost înscrise pe noii proprietari, fiind inscrise doar la primarii.
În toamna anului 1940, Guvernul de la Budapesta a anulat prin ordonanţă consecinÅ£ele Reformei agrare din anul 1921 ÅŸi a dispus reînscrierea în Ardealul ocupat a proprietăţilor pe numele foÅŸtilor deÅ£inători unguri. În lunile septembrie ÅŸi octombrie 1944, nobilii sau grofii maghiari din Ardeal au fugit în Ungaria împreună cu trupele horthyste ÅŸi au sustras, din foarte multe localităţi, inclusiv arhiva carÅ£ilor funciare.
La 9 februarie 1945, prin Legea nr.91/1945 pentru înfiinÅ£area Casei de Administrare ÅŸi Supraveghere a Bunurilor Inamice (C.A.S.B.I.) au fost confiscate averile grofilor unguri ÅŸi ale altor persoane care în timpul războiului au acÅ£ionat împotriva Statului Român. Din nou aceste confiscări de imobile nu au fost înscrise în cărÅ£ile funciare!! După câteva săptămâni de la adoptarea Legii nr.91/1945, prin voinÅ£a ÅŸi puterea Moscovei, la 6 martie 1945 a fost instaurat Guvernul Petru Groza ÅŸi Regimul comunist în România.
Legile de retrocedare post-decembriste se referă la imobilele confiscate abuziv de Regimul comunist. Însă, cei care revendică ilegal imobile care nu au fost confiscate de Regimul comunist, ci în baza Legii nr.91/1945, prezintă la dosarul de retrocedare copii după cărÅ£ile funciare care nu au fost completate cu efectele Legii de confiscare a averilor.
În perioada 1945-1989, Statul comunist,crezandu-se vesnic, nu a acÅ£ionat pentru înscrierea în cărÅ£ile funciare a proprietăţilor sale, existând conceptul…proprietatii întregului popor. ComuniÅŸtii nu credeau că roata istoriei se întoarce ÅŸi că va veni vremea când Ungaria să profite pentru întabularea proprietăţilor din Ardeal pe bază de acte false sau neactualizate. Acum bisericile maghiare, diferite persoane juridice, ÅŸi multe persoane fizice ungare, ajutate de avocaÅ£i maghiari ÅŸi de utilizarea unor uriaÅŸe sume de bani utilizeaza din plin de acte de corupÅ£ie si de această neglijenţă a Statului Român.
Bisericile maghiare, pe bază de cărÅ£i funciare false sau falsificate, împreună cu Statusul romano-catolic( care niciodată nu a avut personalitate juridică din partea Ungariei, României ÅŸi Vaticanului, nici imobile în proprietate) precum ÅŸi Ordinele călugăreÅŸti catolice maghiare,( care nu au avut imobile în proprietate ci numai în administrare!), revendică ilegal mii de clădiri private sau publice ÅŸi milioane de hectare de terenuri agriocole ÅŸi păduri în Ardeal !!
Cea mai mare parte din imobilele revendicate le-au fost atribuite, până acum, ilegal. Cunoscuta avocată, Paula Iacob, a declarat în ziua de 5 aprilie a.c., la o emisiune televizată, că „peste 50% dintre retrocedările din România s-au făcut ilegal.” În Ardeal procentul retrocedărilor ilegale este de 70%-90%, iar al împroprietăririlor ilegale este de 100% pentru Statusul romano-catolic ÅŸi Ordinele călugăreÅŸti maghiare.
Au apărut o mulÅ£ime asociaÅ£ii care doresc să fie recunoscute ÅŸi-au luat acelaÅŸi nume ÅŸi revendică imobilele care s-au aflat în trecut doar în administrarea , ÅŸi nu în proprietatea vechilor asociaÅ£ii ÅŸi fundaÅ£ii maghiare… (unele fiind deja recunoscute, prin hotărâri judecătoreÅŸti discutabile) drept continuatoare ale unor fundaÅ£ii ÅŸi asociaÅ£ii maghiare de pe vremea Imperiului Austro-Ungar!!.
Noile asociaÅ£ii ÅŸi fundaÅ£ii au recurs la un truc subtil. De exemplu, fără respectarea Legii nr.21/1924, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba-Iulia a fost recunoscută ca ÅŸi continuatoare a Statusului romano-catolic, o organizaÅ£ie de clerici ÅŸi civili catolici maghiari, care în secolul al XIX-lea a avut numai în administrare unele imobile construite din Fondurile de Stat.
Consiliul Arhidiocezei Romano-Catolice Alba-Iulia a devenit (prin SentinÅ£a civilă nr.1.515 din 1 august 2001 pronunÅ£ată de către Judecătoria Miercurea- Ciuc…) continuator al Statusului romano-catolic care nu a existat ca persoană juridică ÅŸi ca proprietar.
S-a ajuns la o absurditate juridică ÅŸi ilogică, respectiv a apărut un continuator al celui care nu a existat nici ca persoană juridică ÅŸi nici ca proprietar… Niciodată, în existenÅ£a sa, Statusul romano-catolic nu a avut imobile în proprietate ! În Ardeal, aproape toate clădirile din centrul municipiilor ÅŸi oraÅŸelor sunt revendicate de Statusul romano-catolic, respectiv mai mult de 2.000 de construcÅ£ii(!!) : numeroase ÅŸcoli, licee ÅŸi colegii naÅ£ionale, clădiri de facultăţi ÅŸi universităţi, spitale ÅŸi policlinici, muzee, biblioteci, grădiniÅ£e, sedii de bănci, librării ÅŸi foarte multe locuinÅ£e, toate cu o valoare de peste 5 miliarde euro.!! Din proprietatea Statului Roman au trecut ilegal ÅŸi sunt aÅŸteptate să treacă în proprietatea Statusului romano-catolic, respectiv a bisericii romano-catolice.
Istoricul Vasile LechinÅ£an, de la Arhivele NaÅ£ionale din Cluj-Napoca, a ajuns la concluzia că „prin aceste aÅŸa-zise retrocedări…românii sunt scoÅŸi din centrele oraÅŸelor, întocmai ca pe vremea iobăgiei.”
FalÅŸii moÅŸtenitori ai imobilelor revendicate, (inclusiv bastarzii ÅŸi urmaÅŸii foÅŸtilor baroni, conÅ£i ÅŸi duci unguri din Ardeal care ÅŸi-au vândut proprietăţile ori le-au pierdut la jocurile de noroc, înainte de instaurarea Guvernului Petru Groza !!), au depus la dosarele de retrocedare acte false sau documente contrafăcute. Parchetul refuză să facă cercetări penale ÅŸi să-i trimită în instanţă pe escroci. De ce ? Nimeni nu-i întreabă, dar nici nu-i trage la răspundere pe procurorii ÅŸi judecătorii complici!
Împotriva bisericilor maghiare, a Statusului romano-catolic, a Ordinelor călugăreÅŸti catolice ungare ÅŸi a urmaÅŸilor grofilor unguri care pe bază de acte false au dobândit sau pretind peste 50% din imobilele din Ardeal, noii ÅŸefi ai Parchetelor din toată România speram ca vor actiona, conform legilor romanesti pe tema retrocedărilor nelegale ÅŸi a împroprietăririlor ilegale din Ardeal, care pun în mare pericol integritatea teritorială ÅŸi viitorul ţării noastre.
Din pacate, tocmai in Postul PaÅŸtelui, Guvernul Ponta vrea să păcătuiască prin angajarea răspunderii, fără dezbateri ÅŸi vot în Parlament, pe ultima lege de retrocedare a majorităţii proprietăţilor româneÅŸti din Ardeal.
 

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.