JAFUL ROMANULUI PRIN …INSTITUTIILE STATULUI (1)

JAFUL ROMANULUI PRIN …INSTITUTIILE STATULUI (1)

0 213

?


In urma cu doar cateva zile, eram cutremurati de ceea ce se poate face cu banul public.


La inceputul saptamanii trecute, Televiziunea Romana, pe canalul TVR 1, in cadrul emisiunii REFLECTOR (realizator, de exceptie,?Magda Anghel, producator Paul Soloc), ne-a fost prezentat un astfel de cutremurator exemplu.


Locul desfasurarii actiunii, judetul Constanta, subiectul: Programul National SIDA si Diabet.


Valorile derulate? De ordinul zecilor de milioane de dolari.


In perioada 1998-1999 au fost fundamentate in cadrul Ministerului Sanatatii, doua Programe nationale de sanatate, finantate de la Bugetul statului, cu destinatie gratuita catre potentialii bolnavi, sub denumirea de „Programul National SIDA si Diabet” (PN SIDA si Diabet).


Cheltuielile de la Buget pe aceste programe au inceput sa fie decontate inca din 1998, aceste programe derulandu-se an de an, pana in prezent. Sumele alocate si metodologia de lucru si implicit modalitatea de decontare, facand obiectul unor ordine anuale, semnate de ministrul de resort.


Coordonatorul la nivel national al PN SIDA era Adrian Streinu Cercel iar pe judetul Constanta, Rugina Sorin.


Seful coordonarii la „Diabet”, Arsenie Matusa, a carui sotie Rodica Matusa era in acelati timp si sefa „Fundatiei pe probleme SIDA” – Asociatia Speranta si sefa Sectiei SIDA (copii) din Spitalul Municipal Constanta.


?


Multumim tuturor celor care ne-au ajutat? sa va punem la dispozitie Raportul, in intregime, realizat de Dr.Vladimir Botnarciuc, fostul director General al Spitalului Clinic Municipal Constanta.


Multumiri speciale d.lui ec. Mihai Barbuliceanu, specialistul care a reusit cu multa rabdare si profesionalism sa atraga atentia in multe ocazii, inclusiv in cea de fata, asupra modului fraudulos in care se cheltuie banul public sau se jefuieste Bugetul Romaniei.


?


Va prezentam in cele ce urmeaza „RAPORTUL” care a sesizat si dovedit o astfel de situatie de uriasa frauda, cu implicatii si ramificatii mari, persoanele implicate dar mai ales valoarea incredibila a pagubelor ce pot fi estimate. ?


Cat despre celalte pagube, respectiv sanatatea bolnavilor, acestea nu mai pot fi evaluate.


?


?


?


„Ministerul Sanatatii si Familiei


Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta


Spitalul Clinic Municipal Constanta


Nr. 3314 din 17.06.2002


?


?


Nota


?


??????????? Va inaintez raportul ce contine prezentarea in detaliu a modului defectuos de utilizare si gestionare a fondurilor destinate Programelor Nationale SIDA si Diabet.


?


??????????? Sunt prezentate probe ca raportarea a 13900 de bolnavi de diabet in judetul Constanta nu este reala, ci cu mult mai mica, prin crearea unei arhive denaturate, in scopul obtinerii unor fonduri? nejustificat de mari.


?


??????????? Lipsa unui sistem coerent de coordonare si control a fondurilor, alaturi de lipsa unui sistem unitar in circuitul documentelor, pe fondul unei false economii la fondurile de salarii ( blocarea posturilor din aparatul economico-financiar si control- audit) au dus in final la prejudicii grave.


?


??????????? Milioane de dolari donatii prin ONG-uri sunt utilizate fara a putea fi controlate, de medici care au in acelasi timp conducerea ONG-urilor si statut de angajati ai spitalului.


?


Fondurile alocate de la buget pentru SIDA nu sunt corelate cu valoarea donatiilor pentru a diminua efortul financiar al statului.


?


?


?


Director General


Dr.Vladimir Botnarciuc


?


?


?


?


?


Ministerul Sanatatii si Familiei


Directia de sanatate Publica Judeteana


Spitalul Clinic Municipal Constanta


Nr.3314 din 17.06.2002


?


?


Raport nr. 1


?al Directorului General al Spitalului Clinic Municipal Constanta


?


?


Avand in vedere prevederile art. 4/ lit.B /cap.IV al Contractului Individual de Administrare nr. 10817/25.03.2002??????????


Avand in vedere:


? informatiile contradictorii primite la nivelul managerului din rezultatele inventarului gestiune farmacie din februarie 2002 efectuat de auditorul D.S.P.J. Constanta Dl. Moise? prin care gestiunea a fost gasita in ordine


– din rezultatele inventarului gestiune farmacie efectuat in data de 16 martie 2002, la cererea organului de Politie Constanta, data la care s-au constatat abateri in plus de? 280 milioane lei si? in minus de 260 milioane lei.


Avand in vedere declaratii existente in notele explicative ale personalului angajat in farmacie, am dispus declansarea unei analize pe fondul organizarii sistemului administrativ si de evidenta al Spitalului Municipal Constanta in contextul clauzelor contractuale din Contractul Individual de Administrare.


Am solicitat:


Efectuarea unui raport de consultanta privind activitatea de gestionare si evidenta in segmentele farmaciei, contabilitate si programe nationale. Cu aceasta ocazie am constatat:


?


CAPITOLUI I


CLAUZELE CONTRACTULUI


Din Contractul Individual de Administrare? nr. 10817/25.03.2002 incheiat intre D.S.P.J. Constanta si Domnul Doctor Vladimir Botnarciuc in calitate de administrator.


DREPTURI


Lit. A – pct. 4 – cap. IV – Sa beneficieze de drept de informare nelimitata asupra activitati spitalului, avand acces la toate documentele privind? activitate medicala, economico-financiara, etc. a acestuia.


Lit. A – pct. 5 – cap. IV – Sa aiba acces si sa dispuna ori de cate ori solicita, de consultanta de specialitate de la DSPJ.


?


OBLIGATII


Lit. B – pct. 2.c.- cap. IV – Organizeaza selectarea, angajarea si concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, a contractului colectiv de munca si a normativelor de personal elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei;


Lit. B – pct 2.h. – cap. IV – Organizeaza controlul calitatii activitatii spitalului;


Lit. B – pct. 2.j. – cap. IV – Are dreptul de sanctionare disciplinara inclusiv desfacerea contractului de munca si imputarea pagubelor asupra tuturor angajatilor chiar si acelora cu functie de conducere in cadrul spitalului.


Lit. B – pct 3. – cap. IV – Sa puna la dispozitie organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, in conditiile legii, date privind activitatea spitalului.


Lit. B – pct 4. – cap. IV – Sa raporteze, conform prevederilor legale in vigoare, realizarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control.


Lit. B – pct. 7. – cap. IV – Sa nu efectueze angajarea de cheltuieli peste bugetul aprobat, cu exceptia situatiilor prevazute de art. 13 alin. (10) lit.d). din Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, modificata prin Ordonanta Guvernamentala nr.68/2001.


Lit. B – pct. 8. – cap. IV – Sa elaboreze proiectul bugetului de venituri si cheltuieli.


Lit. B – pct. 11. – cap. IV – Sa asigure aplicarea prevederilor legale in vigoare privind organizarea si functionarea spitalului.


Lit. B – pct. 14. – cap. IV – Sa colaboreze cu reprezentantii administratiei publice locale si ai societatii civile pentu imbunatatirea conditiilor materiale de acordare a actului medical.


?


?


CAPITOLUL II


ANALIZA ACTIVITATII SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL CONSTANTA IN FUNCTIE DE STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI COROBORAT CU STRUCTURA PERSONALULUI DIN SISTEMUL DE EVIDENTA


?


Structura bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001. Comparativ, pe sectiuni, intre activitatea curenta a spitalului si programele nationale de sanatate.


?Nr.


Crt.


Servicii medicale


Contract 2001


Finantat 2001


Cheltuieli 2001 (mii lei)


?


TOTAL GENERAL din care:


167,597,085


145,861,586


194,447,880


1.


SERVICIUL SPITALICESC


97,353,911


75,773,963


86,981,123


2.


PN SIDA


40,210,000


24,149,075


57,795,161


3.


PN DIABET


14,944,800


11,624,857


32,120,608


?


Acte normative


Reglementarea modului de utilizare a fondurilor alocate prin programele nationale, pentru anul 2001-2002 a fost realizat pe baza urmatoarelor acte normative:


H.G. 561/2001 – privind modificarea art.10 din H.G. nr.561/2001 pentru aprobarea programelor de sanatate finantate in anul 2001 din bugetul Ministerului Sanatatii si familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate.


Ordinul 450/2001 – organizarea si functionarea programelor de sanatate pe anul 2001


Ordinul 458/536/2001 – privind executia, raportarea, controlul privind programele nationale de sanatate pe anul 2001


Ordinul 535/2001 – privind cheltuielile de personal activ specifice privind programul national de sanatate


H.G. 1042/2001 – modificarea art.10.


?


Analiza bugetului de venituri si cheltuieli pentru serviciul spitalicesc efectiv


?pentru anul 2001, s-a contractat cu CJAS Constanta, Casa Transporturilor si Casa OPSNAJ suma de: ?? ??????????????????????????????????????????????????????????? 97.353.911 mii lei.


La incheierea bilantului s-au constatat cheltuieli efective pentru serviciul spitalicesc efectiv, in suma de:??? ??????????????????????????????????????????????????????????? 86.981.123 mii lei.


Deci, in principiu, s-a realizat o economie de: ???????????????? 10.372.788 mii lei.


?


Finantarea efectiva pe acest capitol, pentru anul 2001 a fost din partea caselor de sanatate numai de 75.773.963 mii lei, prezentand o diferenta in minus fata de cheltuielile effective, in suma de 11.207.160 mii lei.


?


NOTA


Pana la data de 31.05.2002, desi s-au facut toate diligentele pentru recuperarea restantelor la finantare, nu s-au recuperat aceste sume.


?


Analiza bugetului de venituri si cheltuieli pe programul national de sanatate privind preventia si controlul in diabetologie si alte boli de nutritie.


?


contractul pe anul 2001 cu casele de sanatate pentru programul national DIABET este in valoare de: ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?14.944.800 mii lei.


In partea de cheltuieli effective pe anul 2001, la acest program am identificat suma de: ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? 32.120.608 mii lei.


Se identifica clar o depasire fata de bugetul calculat si contractat in suma de:


???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 17.175.808 mii lei.


?


NOTA


Verificand finantarea la acelasi program, suma identificata este de 11.624.857 mii lei.


?


Aceasta situatie, coroborata cu diferenta care mai trebuie finantata efectiv de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in suma de 20.495.751 mii lei, a determinat pe Directorul General al spitalului, in calitatea sa de administrator, sa declanseze o actiune de informare si control care a avut in vedere urmatoarele elemente:


a). modul de tinere a evidentei bolnavilor de diabet


b). circuitul documentelor justificative pentru acordarea, eliberarea si decontarea medicamentelor in regim gratuit prin programul de sanatate pentru diabet.


c). fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru programul national de sanatate privind bolnavii de diabet si boli nutritie pentru anul 2001.


d). structura organizatorica pe baza careia se desfasoara actul medical in judetul Constanta pe programul national de sanatate.


e). verificarea activitatii de gestionare a medicamentelor gratuite prin intermediul Farmaciei Spitalului Clinic Municipal Constanta.


?


??????????????????????????????????? Constatand urmatoarele:


?


Structura organizatorica


Programul national de sanatate privind preventia si controlul in diabetologie si alte boli de nutritie – a carui finanatare se desfasoara prin intermediul Spitalului Clinic Municipal Constanta – acopera TERITORIUL judetului Constanta.


Numarul de posturi alocate acestei activitati este de 5 specialisti, dupa cum urmeaza:


??????????? – Medic coordonator – Dr. Matusa Arsenie,


??????????? – Medici specialisti – Dr. Doina Catrinoi,


??????????? – Dr. Toba Maria,


??????????? – Dr. Perianu S.


??????????? – Dr. Nicodim S.


?


Fondurile de salarizare.


Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii programului national privind diabetul si bolile de nutritie nu au putut fi identificate distinct.


Salarizarea specialistilor care activeaza pe aceste programe si? a personalului auxiliar (din farmacie si din sectorul de evidenta), este suportata, in mod indirect, din fondurile destinate actului medical ordinar al spitalului, conceput initial pentru deservirea populatiei din municipiul Constanta.


Analiza gestionarii, controlului si evidentei, fondurilor alocate programelor nationale


Dupa cum am prezentat la pct.1, datorita blocarii posturilor in sistemul de evidenta s-au creat premisele imposibilitatii urmaririi corecte, pe baza unei evidente tehnico-operative si contabile a modului de gestionare a fondurilor.


Analizand Ordinul 535/3.08.2001 a Ministerului Sanatatii privind activitatii specifice programelor de sanatate pentru care se finanteaza si cheltuielile de personal, am constatat la art.1 pct.f si g ca trebuiau alocate fonduri prin programele nationale nu numai pentru medicamente, ci si pentru:


– realizarea lucrarilor legate de sistemul informational clinic si logistic al retelei


– crearea infrastructurii pentru monitorizarea datelor


Acestea? operatiuni nu au fost identificate.


?


Analiza evidentei bolnavilor de diabet.


Directorul general al Spitalului Clinic Municipal Constanta, Dr.Vladimir Botnarciuc, a sesizat o anomalie in modul de fundamentare a cheltuielilor pentru medicamentele din programul national de diabet si o depasire foarte mare a bugetului la capitolul cheltuieli, fata de bugetul calculat si contractat pe acest program.


Analizandu-se evidenta bolnavilor de diabet, s-a constatat ca:


– aceasta evidenta este neclara


– tinuta manual, pe suporturi fara regim special denumite “Fise de observatie medicala”


– pastrate intr-o arhiva dezordonata


– cu inregistrari incomplete


– nesortata, fiind amestecata cu fisele bolnavilor care se presupune ca au decedat si care nu au fost scosi din evidenta.


?


In luna februarie 2002, Directorul General, a dispus inregistrarea pe suporturi magnetice a arhivei fiselor bolnavilor de diabet.


Pe baza acestor inregistrari, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Constanta, prin organul sau de control, reprezentat de Dr. Buhociu Maria si economist Ion Silviu, au intocmit Nota de constatare bilaterala inregistrata sub nr.2671/25.04.2002.


?


Comisia de audit a CJAS Constanta a constatat urmatoarele:


Situatia indicatorilor in anul 2001 raportata la cabinet este urmatoarea:


– numar bolnavi tratati cu insulina??????????????????????????????????????? ? 1.150


– numar bolnavi tratati cu antidiabetice orale???????? ??????????? 10.000


– numar bolnavi tratati prin dieta????????????????? ?????? ???????????????? ??2.814


TOTAL numar pacienti luati in evidenta???????????????????????????? 13.964


(conform raportarii Dr. Matusa Arsenie)


?


Comisia de audit de la CJAS Constanta a procedat la analizarea evidentei informatizate a bolnavilor, constatand urmatoarele (pentru trimestrul I 2002):


– numar bolnavi tratati cu insulina??????????????????????????????????????? ? 1.206


– numar bolnavi tratati cu antidiabetice orale???????????????????? ? 6.768


– numar bolnavi tratati prin dieta????????????????????????????????????????? ? 1.772


TOTAL numar pacienti luati in evidenta???????????????????????????? ? 9.746


TOTAL bolnavi tratati ?????????????????????????????????????????????? ?????????????7.974


?


NOTA


bolnavi preluati de cabinetul din Medgidia:


?? tratati cu insulina ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????26???????????????????????


? cu tratament oral ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????527


Rezulta: In cabinetul diabet din Constanta raman in evidenta


– bolnavi tratati cu insulina??????????????????????????????????????????????????? ? 1.180


– bolnavi tratati oral?????????????????????????????????????????????????????????????? ? 6.241


?


Comisia CJAS Constanta calculeaza o medie a cheltuielilor in suma de


2.197.800.000 lei/luna, luand drept baza de calcul declaratiile Dr.Matusa Arsenie, coordonatorul programului, care a estimat cheltuielile la:


– 700.000 lei lunar pentru fiecare bolnav tratat cu insulina


– 200.000 lei lunar pentru fiecare bolnav tratat oral.?


?


?


NOTA


?In luna martie 2002, analizand rezultatele primei inventarieri a Fiselor de observatie pentru bolnavii de diabet, s-a dispus sigilarea acestora intr-o camera separata. A fost sesizat? Inspectoratul Judetean de Politie Constanta, de catre Directorul general Dr.Vladimir Botnarciuc.


Pe 20 mai 2002, Directorul general, in calitatea sa de administrator a dispus completarea si continuarea anchetei cu privire la modul de evidenta si gestionare a fondurilor alocate pentru programul national de diabet


Avand in vedere prevederile H.G.561/2001 si celelalte acte normative de completare, conducerea Spitalului Clinic Municipal Constanta, impreuna cu

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.