Guvernul are deja o Strategie pentru mediu și schimbări climatice pentru educație

Guvernul are deja o Strategie pentru mediu și schimbări climatice pentru educație

0 70

Guvernul a aprobat într-o ședință la jumătatea lunii (18 ianuarie), Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 – 2030, o premieră pentru România.
Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030 stabilește o serie de acțiuni pentru creșterea gradului de educație și conștientizare, în rândul copiilor și tinerilor, privind protecția mediului și schimbările climatice.
Strategia include obiective și măsuri care vor fi implementate progresiv în următorii ani, cu un orizont de implementare până în 2030.
Obiectivele și măsurile prevăzute de strategie vizează mai multe paliere, respectiv educație formală și non-formală, resursă umană, inclusiv formarea cadrelor didactice, investiții, resurse deschise, parteneriate etc, în cadrul a patru direcții de acțiune:
• implementarea unui Program național educațional pentru mediu și climă;
• identificarea, promovarea și facilitarea unor soluții pentru crearea și utilizarea de resurse educaționale;
• crearea, dezvoltarea și sprijinirea reabilitării de infrastructură pentru școli sustenabile;
• formarea resursei umane implicate în educația privind mediul și schimbările climatice în vederea promovării unei culturi a sustenabilității la nivelul instituțiilor de învățământ.
În acest context, unitățile de învățământ devin parteneri strategici în construirea unui viitor sustenabil.
Autoritățile promit că elevii și cadrele didactice vor beneficia de tot sprijinul pentru a înțelege gravitatea crizei climatice și de mediu, pentru a conștientiza cauzele și efectele acestora, dar și modurile de a îmbunătăți răspunsul societății în fața acestor provocări.
Implementarea unui Program educațional pentru climă și mediu constituie un obiectiv cheie care va fi atins prin introducerea în curriculum național a unei săptămâni suplimentare privind mediul și schimbările climatice, denumită Săptămâna Verde precum și prin introducerea în oferta națională de curriculum la decizia școlii a unor discipline dedicate educației privind adaptarea la schimbările climatice și protecția mediului.
Unul dintre obiectivele Strategiei este crearea unui ecosistem digital pentru educație, care sa cuprindă diverse aplicații și platforme, și să ofere opțiuni variate de activități extracurriculare și extrașcolare, care să fie dezvoltate cu ajutorul cadrelor didactice, ale ONG-urilor de mediu, precum și ale altor instituții relevante din domeniu.

Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, în perioada programatică 2021-2026, vizează Componenta 15 „Educație”, Investiția 10 „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”, țintele 486,487,488, cu termene de realizare în T2 2023, respectiv T4 2025.
În contextul european și național al tranziției către clădiri „verzi” și inteligente, în luna iunie 2022, a fost aprobată, prin Ordinul al ministrului educației nr. 4147/2022, Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea „școlilor verzi”.
Cele trei componente esențiale operaționalizării conceptului de „Școală verde” sunt: infrastructura, curriculumul și pedagogia. „Școlile Verzi” vor implementa măsuri și vor atinge ținte legate de:
– elemente de infrastructură școlară sustenabilă (eficiență energetică superioară prin izolare termică, sisteme de generare energie din surse regenerabile, planificarea spațiului verde, colectarea și predarea selectivă a deșeurilor etc.);
– un curriculum responsabil față de mediu și climă, care înglobează conținuturi despre și pentru mediu, integrate într-o manieră transversală, în toți anii de studiu.
Vă reamintim că România s-a angajat, la nivel internațional și național, să crească, prin educație, gradul de conștientizare a populației privind schimbările climatice și problemele de mediu. Astfel, conform „Programului Doha pentru 2022-2031”, România se numără printre țările care se angajează să acționeze ferm pentru protejarea mediului și contra schimbărilor climatice prin dezvoltarea şi implementarea de programe de formare la toate nivelurile și să adere la Action for Climate Empowerment ACE (Acțiuni pentru Protejarea Climatului, termen adoptat de Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice), prin implementarea acestei strategii naționale.

Vlad T.

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.