Ghidul admiterii la Universitatea „Transilvania”

Ghidul admiterii la Universitatea „Transilvania”

0 65

Marti, 8 aprilie 2008, Universitatea „Transilvania” din Brasov a publicat pe site-ul oficial al institutiei „Ghidul admiterii”, pentru anul universitar 2008-2009, examen care va avea loc in luna iulie 2008. Anul acesta, universitatea brasoveana scoate la concurs un numar de 2.782 de locuri bugetate, la care se adauga inca 2.936 locuri cu taxa.
Taxele de inscriere difera in functie de facultate de la 82 la 120 lei, iar taxele de scolarizare se incadreaza intre 1.400 de lei, la inginerie si 4.000 de lei pe an, la muzica.
Pot candida la admiterea organizata de Universitatea „Transilvania” cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare. Candidatii la admitere in ciclul de studii universitare de licenta sunt absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta. Candidatii pentru ciclul de masterat sunt absolventi cu diploma de licenta sau echivalente, ai studiilor universitare de lunga durata.

Actele necesare pentru inscriere
Absolventii de liceu care doresc sa se inscrie la admiterea la una din facultatile universitatii brasovene trebuie sa prezinte un dosar care va cuprinde: Cerere tip, Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) in original. Pentru candidatii care se inscriu la mai multe facultati (domenii de licenta) in locul Diplomei de bacalaureat in original se poate depune o copie legalizata a acesteia si copie legalizata dupa legitimatia de concurs, care sa ateste inscrierea la prima facultate (legalizarea copiei dupa legitimatia de concurs se face la comisia de inscriere) si, dupa caz, Foaia matricola in original sau copie legalizata sau adeverinta in original sau copie legalizata cu medii la anumite discipline; Certificatul de nastere (copie legalizata); Chitanta de plata a taxei de admitere, eliberata de casieria universitatii; Adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1; Trei fotografii tip buletin de identitate; Copie dupa certificatul de casatorie, daca este cazul. Inscrierea se face dupa numele din certificatul de nastere.

Subiectele de concurs
Pentru concursul care se desfasoara cu probe de concurs, subiectele se stabilesc in concordanta cu manualele dupa care au studiat absolventii de liceu, promotia 2008. Subiectele probelor de concurs se stabilesc in ziua concursului, prin tragere la sorti din manuale, din culegeri publicate la edituri centrale sau pe baza altor criterii stabilite de Comisia de admitere pe Universitate. In mod obligatoriu, probele de concurs la care se dau aceleasi subiecte sunt planificate la aceeasi ora si se desfasoara pe durata aceluiasi interval de timp. Stabilirea, verificarea, multiplicarea si sigilarea in plicuri a subiectelor de concurs pentru fiecare sala de concurs se vor face in conditii de deplina securitate.

Calendarul examenelor de admitere
14-20 iulie – Inscrieri la toate facultatile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2008
14-18 iulie – Inscrieri olimpici la toate facultatile
18 iulie – Afisare Liste cu candidatii olimpici admisi
21 iulie – Afisare Liste cu candidatii inscrisi la toate facultatile
21 iulie – Probe practice la Facultatea de Educatie Fizica si Sport; Analiza dosare de concurs
21-24 iulie – Probe practice la Facultatea de Muzica
22-23 iulie – Afisare Liste cu candidatii admisi/respinsi la facultatile cu concurs pe baza de dosar
22 iulie – Proba de concurs – Facultatile: Stiinte Economice, Medicina (Asistenti, Balneo-Fiziokinetoterapie).
23 iulie – Proba de concurs – Facultatea: Medicina (Medici)
24-25 iulie – Afisare Liste cu candidatii admisi/respinsi la facultatile cu proba de concurs
24-28 iulie – Depunerea Diplomei de Bacalaureat in original (sau confirmarea in scris) pentru candidatii admisi pe locurile bugetate si plata primei transe a taxei de scolarizare pentru candidatii admisi pe locurile cu taxa.
Ghidul admiterii integral, precum si lista locurilor disponibile pentru fiecare facultate in parte o puteti gasi, accesand site-ul oficial al Universitatii „Transilvania” Brasov, www.unitbv.ro.

Laura Moise

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.