FMI a aprobat a 6-a revizuire a Acordului cu România

FMI a aprobat a 6-a revizuire a Acordului cu România

0 138
Board-ul FMI a aprobat vineri cea de-a ÅŸasea revizuire a acordului preventiv cu România în urma căreia a disponibilizat o nouă tranşă, în valoare de 430 milioane DST (drepturi speciale de tragere), echivalentul a 519,2 milioane euro (663,1 milioane dolari), a anunÅ£at, vineri, instituÅ£ia financiară internaÅ£ională.   În urma disponibilizării noii tranÅŸe din acordul de supraveghere preventivă încheiat cu FMI, resursele la dispoziÅ£ia României se ridică la 2,64 miliarde DST (3,2 miliarde euro ÅŸi 4,1 miliarde dolari). Valoarea totală a acordului este de 3,6 miliarde de euro.  
De asemenea, boardul a aprobat o derogare referitoare la criteriile de performanţă în ceea ce priveÅŸte arieratele de stat ÅŸi cele ale sistemului social ÅŸi modificarea criteriilor de performanţă referitoare la activele străine nete ale băncii centrale.  
"România continuă să facă progrese în cadrul programului preventiv. Toate criteriile de performanţă ÅŸi Å£intele au fost îndeplinite cu excepÅ£ia arieratelor. TotuÅŸi, perspectiva economică rămâne dificilă din cauza mediilor extern ÅŸi intern, care au dus la presiuni asupra cursului de schimb ÅŸi au afectat încrederea. CreÅŸterea economiei este de aÅŸteptat să încetinească în timp ce inflaÅ£ia se apropie de limita superioară a Å£intei stabilite de Banca NaÅ£ională. Un program susÅ£inut este esenÅ£ial pentru păstrarea stabilităţii macroeconomice greu câÅŸtigate, creÅŸterea investiÅ£iilor ÅŸi a potenÅ£ialului economiei", a spus David Lipton, directorul general adjunct al Fondului Monetar InternaÅ£ional, la finalul întâlnirii.  
Acesta a arătat că autorităţile române au păstrat o disciplină strictă a cheltuielilor bugetare pentru a atinge Å£inta de reducerea a deficitului bugetar la 3 procente din PIB în 2012.
Potrivit FMI, sunt prioritare măsuri de remediere în ceea ce priveÅŸte sectorul arieratelor ÅŸi sunt necesare eforturi suplimentare pentru îmbunătăţirea administrării fiscale ÅŸi a reformei în sectorul de sănătate.
De asemenea, a spus Lipton, trebuie păstrat ÅŸi îmbunătăţit progresul în domeniul liberalizării preÅ£urilor energiei, iar statul român trebuie să prioritizeze cheltuielile având în vedere întreruperea rambursărilor pentru câteva programe finanÅ£ate din fonduri europene.
"Autorităţile trebuie să rămână atente ÅŸi să continue consolidarea sistemului financiar, iar intervenÅ£iile în sprijinul leului ar trebui să fie limitate la stabilizarea volatilităţii ratei de schimb", a conchis oficialul FMI.   La finalul celei de-a ÅŸasea misiuni de evaluare a economiei româneÅŸti, în 14 august, ÅŸeful delegaÅ£iei FMI, Erik de Vrijer, a arătat că aprobarea evaluării acordului preventiv de către board-ul instituÅ£iei financiare internaÅ£ionale este condiÅ£ionată de patru acÅ£iuni prealabile, care vizează reducerea arieratelor, creÅŸterea preÅ£ului gazelor naturale, lansarea licitaÅ£iei publice pentru 15% din acÅ£iunile Transgaz ÅŸi privatizarea Oltchim.  
În ceea ce priveÅŸte reducerea arieratelor, la începutul acestei luni Guvernul a parcurs în primă lectură un proiect de Ordonanţă de Urgenţă potrivit căruia ordonatorii de credite care înregistrează arierate trebuie să reducă în fiecare lună stocul acestora cu câte 5%, respectiv 3% faţă de luna anterioară. Proiectul de act normativ prevede, de asemenea, interzicerea angajării de noi cheltuieli în cazul în care nu sunt achitate plăţile restante.
Ordonatorii de credite au obligaÅ£ia ca în execuÅ£ie să asigure achitarea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, precum ÅŸi plăţi restante înregistrate în cursul anului curent.  
Referitor la licitaÅ£ia pentru Transgaz, ÅŸeful OPSPI, Remus Vulpescu, a arătat, recent, că oferta secundară de vânzare de acÅ£iuni ale companiei este foarte aproape de lansare însă nu poate anunÅ£a o anumită dată calendaristică.   Cât priveÅŸte privatizarea Oltchim, la sfârÅŸitul săptămânii trecute Dan Diaconescu, preÅŸedintele PP-DD ÅŸi patronul OTV, a fost declarat adjudecatar al licitaÅ£iei cu ofertă în plic pentru achiziÅ£ionarea a 54,8% din capitalul social al combinatului din Râmnicu Vâlcea, pentru care a oferit 203 milioane lei.
Contractul de privatizare nu a fost, însă, semnat, iar avocaÅ£ii lui Dan Diaconescu susÅ£in că sunt pregătiÅ£i să negocieze, în continuare, pe marginea documentului ÅŸi că nu se grăbesc să semneze.   Singura condiÅ£ionalitate îndeplinită este cea referitoare la preÅ£ul gazelor naturale care s-a majorat cu 5% pentru consumatorii casnici ÅŸi cu 10% pentru cei industriali, din 15 septembrie.  
Acordul dintre România ÅŸi FMI a început la 31 martie 2011 ÅŸi este unul de tip preventiv, ridicându-se la 3,1 miliarde DST (3,6 miliarde de euro), reprezentând aproximativ 300% din cota pe care România o are la Fond.
 

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.