Florin Georgescu şef peste o mega-instituţie de supraveghere financiară

Florin Georgescu şef peste o mega-instituţie de supraveghere financiară

0 396
Florin Georgescu nu va fi Prim Ministru, cum spera T. Basescu, ci ar putea să devină un fel Fouche al Romaniei, un fel de Big Brother al finantelor romanesti!
"Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare ASF, se înfiinÅ£ează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanÅ£ată, care îÅŸi exercită atribuÅ£iile potrivit prevederilor prezentei ordonanÅ£e de urgenţă, prin preluarea tuturor atribuÅ£iilor ÅŸi prerogativelor Comisiei NaÅ£ionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ÅŸi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. ASF are sediul central în municipiul BucureÅŸti, str. FoiÅŸorului, sector 3 (sediul actual al CNVM – n.r.) ÅŸi îÅŸi poate deschide reprezentanÅ£e în orice altă localitate de pe teritoriul României în funcÅ£ie de necesităţi", se arată într-un proiect de Ordonanţă de urgenţă. Guvernul motivează caracterul de urgenţă al actului normativ invocând disfuncÅ£ionalităţile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfăşurată în sectorul pieÅ£ei de capital ÅŸi cel al asigurărilor, care impun adoptarea unor măsuri de ordin legislativ pentru asigurarea eficientizării activităţii de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competenţă a băncii centrale. "Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, în care se menÅ£in tensiunile generate de criza economică, aceste disfuncÅ£ionalităţi să submineze, prin contaminare, încrederea populaÅ£iei în serviciile oferite de întregul sistem financiar ÅŸi în modul în care se realizează supravegherea acestora, întrucât aspectele vizate constituie o situaÅ£ie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată", se spune în preambulul proiectul de OUG. ASF este condusă de un consiliu format din 15 membri, dintre care un preÅŸedinte ÅŸi trei vicepreÅŸedinÅ£i. Membrii consiliului ASF sunt numiÅ£i de Parlament, în ÅŸedinÅ£a comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanÅ£e, activitate bancară ÅŸi piaţă de capital ÅŸi Comisiei economice, industrie ÅŸi servicii din Senat ÅŸi, respectiv a Comisiei buget, finanÅ£e ÅŸi bănci ÅŸi Comisiei pentru politică economică, reformă ÅŸi privatizare din camera DeputaÅ£ilor. Comisiile reunite efectuează selecÅ£ia candidaÅ£ilor ce urmează să fie numiÅ£i, exclusiv pe baza experienÅ£ei ÅŸi calificării profesionale în supravegherea sectorului financiar. Numirea membrilor Consiliului ASF se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. "ASF preia de la Comisia NaÅ£ională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ÅŸi de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor consiliului al A.S.F., dar nu mai târziu de 15 martie 2013, disponibilităţile băneÅŸti existente în conturi È™i patrimoniul stabilit pe baza situaÅ£iilor financiare 6 întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, precum ÅŸi celelalte drepturi ÅŸi obligaÅ£ii ce decurg din acestea", se mai spune în proiectul de OUG.

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.