Faliment la TVR Info si TVR Cultural

Faliment la TVR Info si TVR Cultural

0 84
TVR Info si TVR Cultural isi vor inceta emisia, iar misiunea TVR Cultural va fi preluata de TVR 2 si TVR 3, conform Programului de redresare economica a Televiziunii Romane, adoptat vineri de Consiliul de Administratie al Societatii Romane de Televiziune (SRTv), potrivit rtv.net Masura desfiintarii canalelor TVR Cultural si TVR Info face parte din planul de redresare a televiziunii publice, in cadrul caruia un alt punct este disponibilizarea a aproximativ 1.000 de angajati, incepand cu data de 1 septembrie. Consiliul de Administratie al TVR a adoptat, in sedinta de vineri, solutiile de redresare economica a televiziunii publice.
Astfel, potrivit raportului elaborat de Grupul de lucru ÅŸi Comisia de experÅ£i subsecventă acestuia, care au elaborat programul de redresare economică a Televiziunii Române, structura existentă a TVR generează "confuzie ÅŸi o repartizare nejudicioasă a oamenilor pe emisiuni ducând la o ineficienţă ÅŸi din punct de vedere creator, cât ÅŸi din punct de vedere al necesarului de producÅ£ie".
De asemenea, existenÅ£a unui număr foarte mare de direcÅ£ii (7) ÅŸi mai ales a unui număr foarte mare de departamente (25) a condus la un număr foarte mare de funcÅ£ii de conducere ÅŸi implicit la costuri salariale foarte mari. S-a constatat că cei care produceau efectiv emisiunile aveau trei niveluri de subordonare: unul către redacÅ£ia din care făceau parte, al doilea către departamentul din care făcea parte redacÅ£ia ÅŸi ultimul (în acest moment fără importanţă), faţă de directorul de canal, cel care ar trebui să poarte responsabilitatea materialelor care intră pe post.
In consecinţă a fost propusă ÅŸi aprobată o nouă structură cu 5 direcÅ£ii ÅŸi 10 departamente cu serviciile ÅŸi birourile aferente. Această structură este bazată pe fluxuri de producÅ£ie ÅŸi pe fluxuri economice reale ÅŸi simplificate în aÅŸa fel încât cei care solicită producÅ£ia ÅŸi o difuzează controlează efectiv ÅŸi costurile.
În această nouă structură îÅŸi vor înceta emisia canalele TVR Info ÅŸi TVR Cultural – a cărui misiune va fi preluată de TVR 2 ÅŸi TVR 3. De asemenea, misiunea departamentului TVR Interactiv va fi preluată de DirecÅ£ia Åžtiri.
Canalele rămase vor trebui să fie în acord cu misiunea publică a Societăţii Române de Televiziune ÅŸi cu cerinÅ£ele actuale ale publicului din România, cât ÅŸi cu nevoia de a reaÅŸeza costurile, în aÅŸa fel încât în următorii 7,5 ani, SRTv să-ÅŸi poată achita datoriile existente (de 133 milioane de euro) fără să mai acumuleze, în această perioadă, altele.
TVR 1 va avea ca misiune satisfacerea exigenÅ£elor unui public telespectator complex, prin realizarea ÅŸi difuzarea de programe de genuri diferite, ai căror parametrii îi reprezintă calitatea, diversitatea ÅŸi respectarea pluralismului. TVR 1 va fi axat în proporÅ£ie de 90% pe prezentarea în mod obiectiv ÅŸi imparÅ£ial a realităţilor vieÅ£ii social-politice ÅŸi economice interne ÅŸi internaÅ£ionale, pe asigurarea informării corecte a cetăţenilor asupra vieÅ£ii politice, economice ÅŸi sociale, promovarea valorilor culturale universale ÅŸi româneÅŸti ÅŸi ale minorităţilor naÅ£ionale.
Totodată, TVR 1 va păstra titlurile valoroase cu care publicul este familiar, dar va include ÅŸi emisiuni noi sau emisiuni transferate de pe TVR 2, TVR 3 sau TVR Info.
De asemenea, principalul Jurnal al TVR 1 va reveni la ora 20.00. Totodată, emisiunea "Ora de business" va fi transferată pe TVR 1, respectând ideea de canal axat pe informaÅ£ie. Vor rămâne în grilă emisiunile culturale "ProfesioniÅŸtii", "Garantat 100%" ÅŸi "Universul credinÅ£ei", cărora li se adaugă un spaÅ£iu de documentar. Harta emisiunilor informative (jurnal ÅŸi talk-show) se întregeÅŸte pe TVR 1 cu o revistă a presei, cu o emisiune tip retrospectiva săptămânii ÅŸi cu o emisiune despre alte sporturi în afară de fotbal. Divertismentul păstrează spaÅ£iile existente la TVR 1 (vineri seara, sâmbătă după-amiaza ÅŸi seara, duminică după-amiaza), TVR 1 urmând să difuzeze filme în fiecare seară, din cele deja contractate.
Pe de altă parte, TVR 2, sub denumirea TVR 2 Cultural, va prelua din sarcinile TVR Cultural într-o viziune nouă, atractivă, dinamică, adresată unui public activ ca alternativă la oferta generalistă a TVR 1.
TVR 2 Cultural va fi axat cu precădere pe cultură ÅŸi educaÅ£ie. Noua viziune va include difuzarea de informaÅ£ii culturale, filme, piese de teatru, concerte etc., producÅ£ii româneÅŸti consacrate, dar ÅŸi ale tinerilor creatori independenÅ£i.
TVR International, postul pentru străinătate al SRTv, va elabora ÅŸi difuza programe în limba română ÅŸi limbi străine, adresate telespectatorilor din străinătate, pentru a promova imaginea României în lume, politica sa internă ÅŸi externă, conform strategiei naÅ£ionale promovate de autorităţile statului.
Studiourile teritoriale ale TVR îÅŸi vor păstra emisia regională ÅŸi prin reorganizarea lor în conformitate cu necesităţile obiective (studiouri teritoriale cu emisiuni speciale pentru minorităţi ÅŸi cele fără aceste emisiuni) vor avea două mari tipuri de stuctură organizatorică. În acelaÅŸi timp, studiourile vor avea prin rotaÅ£ie un spaÅ£iu de 150 de minute în grila de programe TVR 1 în ziua de sâmbătă ÅŸi totodată vor furniza ÅŸtiri zilnice pentru DirecÅ£ia Åžtiri, ce urmează a fi folosite în jurnalele TVR 1 ÅŸi TVR 2 Cultural.
În noua formulă, prin separarea Departamentului Sport de DirecÅ£ia Åžtiri ÅŸi reorganizarea ambelor, se va ajunge ÅŸi în acest caz la o eficientizare a costurilor, la o urmărire mai judicioasă a fondurilor alocate ÅŸi o utilizare eficace a resurselor umane.
Toate aceste măsuri ce urmează a fi implementate vor face ca datoria existentă a TVR, de 133 milioane de euro, să poată fi achitată într-o perioadă de 7,5 ani, fără ca pe parcursul acestei perioade instituÅ£ia să aibă alte creanÅ£e.Luând în considerare veniturile totale existente de 10.043.153 euro/ lună, din care 3.463.949 euro din subvenÅ£ie care pleacă direct către Societatea NaÅ£ională de RadiocomunicaÅ£ii, înseamnă că veniturile efective ale SRTv sunt de 6.579.204 euro/ lună. În acest moment, cheltuielile lunare SRTv sunt de 10.310.897 euro/ lună, acestea fiind mai mari decât veniturile.
Prin planul de măsuri propus ÅŸi aprobat de CA, cheltuielile viitoare ale SRTv vor fi de 5.107.774 euro/ lună, ceea ce înseamnă că aproximativ 1.471.430 euro/ lună vor putea fi direcÅ£ionaÅ£i către plata datoriilor, ce vor putea fi acoperite integral în 7,5 ani.
În Programul de redresare economică a TVR se mai spune că, pentru elaborarea planului de măsuri ce va pune în aplicare concluziile acestui raport, se impune ca în cel mai scurt timp să fie demarate negocierile necesare cu partenerii de dialog social în vederea utilizării instrumentelor legale pentru reducerea numărului de salariaÅ£i. Diminuarea numărului de salariaÅ£i se va face pe baza unor criterii socio-profesionale, în aÅŸa fel încat încadrarea în bugetele alocate să nu afecteze calitatea producÅ£iilor SRTv ÅŸi să evite total inechităţile sociale.
În Programul de redresare se mai spune că situaÅ£ia prezentă a TVR impune o urgentă reducere a cheltuielilor în condiÅ£iile menÅ£inerii veniturilor din taxa TV ÅŸi o creÅŸtere graduală a veniturilor din publicitate.
Reducerea vizează printre altele renegocierea unor contracte cu distribuitorii de filme, inclusiv obÅ£inerea unor redifuzări gratuite în aceeaÅŸi valabilitate a licenÅ£ei. O altă reducere poate fi cauzată de modificarea cadrului legislativ care să permită televiziunii publice posibilitatea fructificării veniturilor proprii în scopul acoperirii pierderii anterioare.
De asemenea, este necesară revizuirea tuturor contractelor comerciale existente în vederea renegocierii diverselor clauze. De exemplu, revizuirea taxelor stabilite cu distribuitorii de energie electrică pentru colectarea taxei TV cu scopul diminuării acestora. În aceeaÅŸi idee, renegocierea tarifelor de transmisie cu Societatea NaÅ£ională de RadiocomunicaÅ£ii ar genera venituri din subvenÅ£ii mai mari la dispoziÅ£ia televiziunii publice care ar putea fi folosite pentru investiÅ£ii, cu prioritate în înnoirea echipamentelor, respectiv a studiourilor. O analiză a cheltuielilor curente a demonstrat că se pot face economii semnificative pe termen lung cu telefonia fixă ÅŸi mobilă, consumul de combustibil, de energie ÅŸi apă. O altă posibilă sursă de venit ar putea să fie reprezentată de vânzarea autoturismelor cu o vechime mai mare de 15 ani, integral amortizate, aflate în conservare de la sfârÅŸitul lui 2011, economisindu-se cheltuieli cu piese de schimb ÅŸi reparaÅ£ii. În aceste condiÅ£ii, mai exact ale unei reduceri susÅ£inute de aproximativ 62.437.471,56 euro, SRTv va putea să acopere pierderea existentă la sfârÅŸitul lui 2012, în aproximativ 7 ani.  
Pe de altă parte, potrivit  MEDIAFAX  aprobarea concluziilor, propunerilor ÅŸi recomandărilor cuprinse în raportul Grupului de lucru, care vor sta la baza Programului de redresare economică a SRTv –  a provocat dezbateri aprinse ÅŸi îndelungate, acaparând majoritatea timpului pe parcursul ÅŸedinÅ£ei CA de vineri, care a durat peste ÅŸase ore. Astfel, varianta iniÅ£ială a raportului supus votului CA a întrunit 6 voturi "pentru", 2 voturi "împotrivă" ÅŸi 5 abÅ£ineri, rezultatul fiind respingerea raportului în forma prezentată de către grupul de lucru. Sub imperativul găsirii unei soluÅ£ii pentru rezolvarea situaÅ£iei critice a TVR, membrii CA au formulat amendamente la proiectul de hotărâre privind raportul grupului. Rezultatul votului pronunÅ£at în interiorul cvorumului de ÅŸedinţă a fost de 12 voturi "pentru", unul dintre membrii CA părăsind sala de ÅŸedinţă.
Raportul Grupului de lucru ÅŸi al comisiei subsecvente acestuia a fost astfel adoptat cu amendamentul propus. Acest document va sta la baza elaborării programului de redresare economică ÅŸi organizaÅ£ională a TVR. În perioada următoare, Patronatul TVR va demara negocieri cu reprezentanÅ£ii sindicatelor din organizaÅ£ie, în vederea elaborării programului de redresare a TVR.
De asemenea, CA a aprobat, printre altele, modificarea Comisiei Paritare de negociere cu sindicatele a Contractului Colectiv de Muncă al SRTv, prin înlocuirea a doi dintre reprezentanÅ£ii Patronatului, la solicitarea acestora. Membrii CA au fost informaÅ£i, printre altele, cu privire la realizarea unui audit extern de evaluare a utilizării resurselor umane – personal angajat ÅŸi colaboratori – care va fi parte a programului de redresare economică a TVR.
Conducerea Societăţii Române de Televiziune a trebuit să elaboreze o strategie de restructurare a Televiziunii Române, după ce, pe 27 iunie, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă (OUG) potrivit căreia Consiliul de AdministraÅ£ie al TVR trebuie să aprobe, în termen de 45 zile (de la publicarea în MO a OUG, n.r), un program de redresare economică, cu restructurări economice, de personal ÅŸi plata datoriilor fiscale în ÅŸase luni. După acest interval, CA al TVR trebuie să prezinte rezultatele Parlamentului, conform respectivei ordonanÅ£e a Guvernului.
Amintim ca ANAF a blocat în data de 21 mai 2012, în totalitate, conturile bancare operaÅ£ionale ale Televiziunii Române, din cauza datoriilor acumulate. La finalul anului trecut, acestea erau în valoare de 272.699.000 lei, din care circa o treime erau penalităţi. La sfârÅŸitul lunii iunie, ANAF a suspendat prin Hotărârea nr. 617/2012, pentru o perioadă de ÅŸase luni, executarea silită a creanÅ£elor fiscale administrate de AgenÅ£ia NaÅ£ională de Administrare Fiscală faţă de TVR, interval în care Televiziunea Română trebuie să deruleze un proces de redresare economică a societăţii.
I.R.

 

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.