E timpul să ieșim din tranșee și să raspundem la baionetă! Alt...

E timpul să ieșim din tranșee și să raspundem la baionetă!
Alt leac nu există pentru iredentismul maghiar!(I)

1 659

Se va repeta vreodată Diktatul de la Viena? Ungaria si leaderii revizionisti din Diaspora lor pe asta mizează și din acest vis zănatec și-au făcut menirea lor supremă, un proiect național înscris,din 1918 cu prioritate pe agenda fiecărui guvern maghiar. Noi, românii, în schimb, nutrim nădejdea, ba chiar convingerea că aberația diplomatică din august 1940 nu are cum să se repete, dat fiind că trăim într-o lume din ce în ce mai normală! Iluzie onorabilă, dar riscantă! Riscantă în măsura în care – să ne intre bine în cap! – Ungaria este în stare de orice ticăloșie împotriva vecinilor lor români, slovaci, ucraineni, sarbi, croati…

După Trianon, românii au ales defensiva în confruntarea cu iredentismul ungar! Au ales doar să se apere de lovituri și să nu le întoarcă. S-au mulțumit să răspundă cu moderație și reținere feluritelor atacuri și diversiuni maghiare, nu la toate, ci numai când și când, fără o strategie propriu zisă.
Euforia înfăptuirii României Mari, doar visată în 1916, ne-a anesteziat pur și simplu instinctele de conservare și i-am lăsat pe unguri să-și facă mendrele! Să aibă ei permanent inițiativa! I-am lăsat pe unguri să-și cheltuiască părți importante din bugetul  Ungariei pentru a întreține o propagandă anti-românească extrem de vocală și, deseori, neașteptat de eficientă. Vezi reușita din
august 1940, când ceea ce părea imposibil de acceptat s-a înfăptuit fără ca Europa să tresară măcar de indignare! Succesul de la Viena a fost de natură să încurajeze de atunci și până azi toate eforturile, deseori disperate și penibile, pe care le face Budapesta ca să lovească în tot ce este românesc. De a denigra și calomnia!      romania mare color

Repet: Ungaria lui Orban, dar mai ales cativa dintre ministrii sai, sunt în stare de orice provocare, chiar de orice ticăloșie împotriva noastră. Nu-i oprește nicio cenzură morală când e vorba de români și de România! Aceasta este o veritabilă axiomă ! Nu se cunoaște îndeajuns de către români până unde au împins maghiarii ura lor prostească, stupidă.  Nu li s-a cerut niciodată socoteală ungurilor pentru această ticăloșie! Deh, deveniserăm între timp popoare înfrățite, în marele lagăr socialist al păcii și prieteniei între popoare! S-a văzut în decembrie 1989 cât de mult ne înfrățisem!…

Ei, bine, e timpul să evaluăm corect potențialul de ură și de crimă al Budapestei și să-l denunțăm opiniei publice, din România, din întreaga lume, dar și din Ungaria!   Noi am tot trecut cu vederea aceste ticăloșii, în speranța că maghiarii se vor cuminți singuri, că vor înțelege sensul statutului lor de popor creștin și european!  Nădejdea ne-a fost deșartă, aducătoare de prejudicii și mari primejdii. Suntem obligați s-o abandonăm ! Drept care în strategia contra-ofensivei noastre trebuie să includem și datoria noastră de a face INVENTARUL TICĂLOȘIEI MAGHIARE, al crimelor și fărădelegilor săvârșite împotriva românilor, apetitul sălbatec pentru genocid pe care clasa politică maghiară îl cultivă de sute de ani, și mai ales după 1867; anti-românismul ridicat la rangul de principiu politic de guvernare!
Trebuie adus la cunoștința tuturor: în Europa nu există alt popor care să-și urască vecinii așa cum maghiarii îi urăsc pe cei din preajma: pe romani, pe slovaci, pe sârbi, pe ucraineni, pe germani…
În acest inventar, chiar dacă nu va fi complet, ar încăpea și o parte măcar din crimele și ticăloșiile cu care vecinii noștri s-au ilustrat în istoria generală, a Europei. Am în vedere și recuperarea adevărului despre așa zisa „revoluție” din toamna lui 1956 prin care s-a ilustrat atât de bine disponibilitatea hungară pentru crimele cele mai sângeroase, pentru măcelul sălbatic intermaghiar, fără niciun respect pentru viața Celuilalt!… 

A doua componentă a contra-ofensivei noastre: să denunțăm POLITICA DE MAGHIARIZARE A MINORITARILOR!

Citat adevarat si exact: „Colosalul bazin al Ungariei este asemănător căldarei vrăjitoarelor lui Macbeth. Bazinul maghiar, la periferii cu naţionalităţile, are la centru, la bază, invincibilele elemente ale maghiarismului. Providenţa stă de pază lângă această căldare şi de veacuri aruncă în ea tătari, turci, germani, sârbi, valahi, evrei şi tot ce este în lume. Iar ceea ce se aruncă în această căldare fierbe, clocoteşte şi alimentează forţa maghiarismului.
Iată puterea rasei maghiare:
Această mixtură face ca femeile maghiare să fie cele mai frumoase din lume, bărbaţii – cei mai viteji, deoarece în căldare, prin fierbere, s-au evaporat toate păcatele fiecărei rase, iar toate virtuţile acestora s-au adunat într-un singur mănunchi. (Eugen Rakosi, în „Budapesti Hirlap”, 1915, nr. 76)

Este un adevăr bizar și mai puțin cunoscut: însăși existența maghiarimii s-a bazat mai mult pe maghiarizarea altora decât pe sporul demografic propriu, natural. Anumite  dezastre demografice care au marcat istoria maghiarilor în primele decenii ale existenței lor în Europa i-a obligat să apeleze, poate, la această soluție demografică aberantă, contra firii, lipsită de conștiința unei identități etnice proprii.Tocmai de aceea este cu totul lipsită de logică ura practicată de maghiari față de Ceilalți, disprețul suveran față de Ceilalți pe care ungurii îl afișează dintotdeauna, fata de Ceilalti și însistenta cu care, în același timp, urmăresc transformarea în maghiari a minoritarilor din spațiul politic candva controlat de unguri…spre care jinduiesc cu inversunare! Maghiarii au afișat permanent un dispreț stupid ,de-a dreptul ridicol față de români, dar în același timp au inventat fel și fel de presiuni și capcane prin care să-i transforme în maghiari pe cât mai mulți români! Iar această politică au dus-o dintotdeauna, de când se află în spațiul european si cu alti vecinii europeni! . Trianon populatie

Dar cunoaștem si efectul, faptul că au imaginat și practicat vestita lor „operă” de maghiarizare, fără egal în istoria lumii. Numai în ultimii o sută de ani i-au căzut victime acestei politici disperate de maghiarizare aproape un milion de etnici germani,evrei,sasi si svabi din Ungaria,Banat,Bucovina și Transilvania, aproape două milioane de slavi – sârbi, croați,slovaci, ruteni si indeosebi romi, zeci si zeci de mii de români!  E timpul să le spunem maghiarilor acest adevăr în față întrebându-i, după ce ați maghiarizat milioane de ne-maghiari, cât mai sunteți voi de maghiari, domnilor?! In fața pretențiilor de superioritate clamate ridicol de propaganda maghiară ,să răspundem cu dovezile care consemnează un lucru trist: lipsa unei  identități etnice autentice, propriu zise, a celor ce-și zic unguri sau maghiari și ne sfidează cu disprețul lor  aproape comic, de la înălțimea unei superiorități  închipuite, existentă numai în mintea lor.  Iată câteva citate edificatoare în sensul celor afirmate mai sus:

Însuși Kossuth Lajos recunoaste: Fără maghiarizarea croaţilor, a românilor şi a saşilor, noi, maghiarii, suntem pierduţi.”
Kostenszky Geza, scriitor, citat din broșura „Politica Națională”, care, la sfârșitul secolului XIX, scria: „să lăsăm la o parte minciuna convențională conform căreia noi pretindem că nu vrem să „inghitim” naționalitățile nemaghiare. DA – NOI VREM SĂ LE SUPRIMĂM ȘI TREBUIE SĂ LE SUPRIMĂM. O astfel de atitudine era felicitată, la acea vreme, de catre ministrul de interne ungar Hyeronimy ,care confirma: „ori noi vom fi nimiciţi, ori naţionalităţile trebuie să se contopească cu noi: tertium non datur” (în „Nemzeti Politika”, p.25).Avem convingerea că problema naţionalităţilor nu poate avea decât o singură soluţie satisfăcătoare: maghiarizarea completă a naţionalităţilor. („Pesti Naplo”, nr.209 din 1888)

Maghiarii, care sunt şase milioane la număr (8 milioane după recensămîntul oficial, dovedit absolut inexact), au câştigat pentru maghiarism mulţi germani şi evrei, dar şi-au corupt în schimb, până în adâncul ei, propria lor naţiune. (Albrecht Wirth, reputat etnograf, la 1904, în Wetlgeschichte der Gegenwart, Berlin, 1904,)
Astfel maghiarii sunt pe cale să devină cea mai bastardizată naţiune din Europa. (În volumul Stat şi naţiune, p. 70)
„Adevărul este că discutând procesul şi politica de maghiarizare ieşim cu totul din zona normalului, trecând dincolo şi de anormalitate … Spre asemenea tărâmuri mă simt purtat când aflu, bunăoară, că în sprijinul acestei politici de maghiarizare a funcţionat în Ungaria, în anii primului război mondial, legea după care orice român ardelean era scutit de război, de armată, dacă se declara …maghiar sau secui!”(după Dumitru DrăghicescoLa Transyilvanie, Paris, 1918, p.15)
O discriminare oarecum asemănătoare funcționase și pe vremea regelui Sigismund, care-i scutise de război pe nobili, dar numai pe vitejii nobili maghiari, nu și pe… nobilii români! Războiul era un…”privilegiu”doar al românilor din Ungaria!… Așa se face că la Stalingrad, printre militarii unguri făcuți prizonieri de ruși, multi erau români și alți minoritari ardeleni, trimiși să lupte în linia întâi… Mostră a vestitului cavalerism unguresc!?
Ce să înţelegem din faptul că, după ce vreme de două sute de ani au tremurat dinaintea paşalelor şi ienicerilor turci,
acum maghiarii se intitulează suverani asupra slavilor şi românilor, în temeiul istoriei lor !?” (Albert LefaivreLes Magyars pendant la domination ottomane en Hongrie (1526-1722), vol.II, p.429)Kelemen Hunor & ORBAN V.
O istorie deseori jenantă: subliniem ca dintre popoarele europene, creștine, ajunse sub asuprire otomană, „ungurii sunt singurul popor care nu a ridicat niciodată capul împotriva ocupantului, vreme de două sute de ani nu a schițat niciun gest de rezistență, de revoltă. Iar când turcii au fost alungați din Ungaria de austrieci, în armata care a eliberat nobilul și viteazul popor maghiar, nu s-a aflat si maghiari !…
E timpul să lăsăm deoparte „rușinea de rușinea celuilalt”, jena pentru lipsa de jenă a celuilalt, și să-i ajutăm pe concetățenii noștri maghiari, să-i ajutăm să înțeleagă cine le-au fost înaintașii! Să afle cine sunt: Maghiarii sunt poporul cel mai „bastardizat” din Europa! Cel mai corcit, mai metisat, mai …inexistent, dacă pot spune așa! Și chiar se poate spune așa fără a greși!
Cercetările genetice recente sau mai vechi au stabilit lucrul acesta cu argumente greu de respins! Dar obrăznicia udemeristă, încurajată de la Budapesta și de la Moscova, devine tot mai supărătoare, mai greu de trecut cu vederea!  Nu ne face plăcere să vorbim de rău un om, cu atât mai mult o comunitate umană! Dar are și răbdarea noastră un prag, o limită!
Liderul impertinenței hungare
Kellemen Hunor a găsit de cuviință să lege pretențiile nefirești ale UDMR de dorința  a scoțienilor de a se rupe de Anglia ! Ca și când situația maghiarilor din România ar fi asemănătoare cu a scoțienilor din Marea Britanie! Și și-a lansat aberantul proiect de lege privind statutul preferențial al maghiarilor din România în chiar ziua de referendum din Scoția…
Vom proceda simetric, în replică, și ziua de azi, care consemnează eșecul separatiștilor din Scoția, o vom transforma în ziua de început a ofensivei noastre împotriva politicii șovine, criminale, a Budapestei! Se revarsă paharul cumsecădeniei noastre! Nu ați știut să prețuiți bunătatea și toleranța noastră! De aici înainte ne vom strădui să primiți tot ce meritați și nimic mai mult! Nimic mai puțin!

Prof. univ. Ion Coja

COMENTARII

  1. Întrebat cum tratează Ungaria românii din Ungaria, fostul ministru d externe Titus Corlăţean a declarat că tratamentul este diferit, „în sens negativ”. „Diferit de modul în care România a tratat şi îi tratează pe cetăţenii români de etnie maghiară din ţara noastră, şi diferit într-un sens negativ. Sunt lucruri discutate cu Budapesta din anii ’90, începând cu reprezentarea în parlament, un lucru de bază, un lucru elementar pentru conaţionalii noştri români cetăţeni ai Ungariei – nu s-a întâmplat acest lucru –, sunt lucruri care ţin de educaţia în limba maternă, paşi modeşti, care se soldează zi de zi cu o continuitate a procesului de asimilare a românilor din Ungaria, cu un sprijin insuficient uneori mimat din partea guvernelor de la Budapesta pentru identitatea culturală, pentru presa de limba română din Ungaria, pentru respectarea dreptului la libertatea religioasă cu adevărat şi sprijin pentru Biserica Ortodoxă Română din Ungaria”, a precizat fostul şef al diplomaţiei române.
    Corlățean consideră că Ungaria este departe de ceea ce înseamnă respectarea standardelor europene de protecție a minorităților. „Dacă pentru simpla amplasare a statuii lui Andrei Şaguna la Jula – Jula este denumirea românească, nu Gyula! – dacă pentru o astfel de chestiune fireasca a existat si există opoziţie la Budapesta eu,atunci în calitate de preşedinte al Comisiei de politică externă a Senatului Romaniei am avut la Budapesta o discuţie foarte dură cu unul din reprezentanţii Jobbik, partidul extremist din parlamentul maghiar . Acum la cativa ani, din păcate,situatia e la fel!! Iata inca un exemplu ca Ungaria este departe de ce înseamnă respectarea standardelor europene de protecţie a minorităţilor, în speţă cea românească”.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.