DIKTATUL DE LA BRUXELLES VA FI ÃŽN ANUL 2014?!

DIKTATUL DE LA BRUXELLES VA FI ÃŽN ANUL 2014?!

0 85
În anul 2013, românii se pregătesc să sărbătorească 95 de ani de la Marea Unire de la Alba-Iulia, de la înfăptuirea României Mari. Ungaria ÅŸi ungurii de pretutindeni, mai ales cei care sunt cetăţeni ai Statului Român, acÅ£ionează uniÅ£i pentru ca aceasta să fie ultima mare sărbătoare românească în Ardeal ÅŸi pentru pregătirea argumentelor credibile care să stea la baza Diktatului de la Bruxelles, pe care speră să-l obÅ£ină în anul 2014. Marea majoritate a ungurilor din Ungaria ÅŸi de pretutindeni au primit gratuit cartea “Ardealul-trecut ÅŸi viitor”, scrisă de către Endre Bajksy-Zsilinszky (deputat în Parlamentul Ungariei, în timpul regenÅ£ei lui Horthy), publicată în anul 1944 în ElveÅ£ia, în limba engleză, carte care a fost tradusă de preÅŸedintele Republicii Ungaria, Arpad Göncz, în anul 1991, fiind tipărită la Budapesta, cu sprijinul Ministerului Culturii. PreÅŸedintele Ungariei a recomandat astfel cartea: “Destinată să ajungă în mâinile tuturor ungurilor cu simÅ£ul răspunderii, volumul este, în zilele noastre, o lectură recomandată întregului popor.”
Cartea este scrisă împotriva Poporului Român ÅŸi Statului NaÅ£ional Unitar Român. Ea reflectă ambiÅ£iile imperialiste ale Ungariei ÅŸi năzuinÅ£ele hungarismului, precum ÅŸi sentimentele de ură ÅŸi dispreÅ£ faţă de români.
În “Introducere” la cartea “Ardealul-trecut ÅŸi viitor”, preÅŸedintele Ungariei a scris următoarele: – “PretenÅ£ia românilor asupra Ardealului poate fi susÅ£inută doar de un singur argument: numărul mai mare al populaÅ£iei, mai exact de majoritatea etniei române.”“Problema ardeleană o putem rezolva odată pentru totdeauna în mod corespunzător”, adică prin creÅŸterea artificială a numărului ungurilor din Ardeal, ca urmare a acordării cetăţeniei ungare la românii get-beget, de pe tot cuprinsul României. Cartea tălmăcită de Arpad Göncz cuprinde programul agresiv, revizionist ÅŸi războinic al Ungariei. PreÅŸedintele Arpad Göncz prezintă proiectele Ungariei cu privire la destinul Ardealului, proiecte de o importanţă primordială pentru unguri.
Din cartea “Ardealul-trecut ÅŸi viitor” prezentăm câteva fragmente edificatoare: – “Crearea României Mari s-a făcut sub conducerea lui Ion Brătianu, un escroc internaÅ£ional de mare talent”… prin “acceptarea principiului etnic.” (pag.82) – “În ceea ce priveÅŸte Ardealul, există o singură alternativă: naÅ£iunea ungară-înainte ÅŸi după Tratatul de la Trianon – Å£ine în modul cel mai ferm la dreptul ei de proprietate asupra întregului Ardeal. Nu va exista niciodată o generaÅ£ie de unguri dispusă să renunÅ£e la acest sfânt drept istoric. NaÅ£iunea ungară este gata ca în orice clipă să ia arma în mână pentru a-ÅŸi exercita acest drept, sacrificându-ÅŸi chiar viaÅ£a în luptă, fiindcă fără Ardeal nu poate să existe un stat ungar, nicio misiune ungară ÅŸi nici viaţă ungurească.” (pag.86) * -“Dacă majoritatea românească din Ardeal ÅŸi-ar impune cu forÅ£a voinÅ£a în cadrul autonomiei ardelene, va trebui să se recurgă la mijloace artificiale pentru a zădărnici dominaÅ£ia majorităţii româneÅŸti.” (pag.101-102)* **-“Într-o singură problemă nu putem face concesii: Ardealul în întregimea lui – ca o unitate intangibilă – trebuie repus sub stăpânirea Sfintei Coroane Ungare.” (pag.110)  
Părintele Arsenie Boca spunea: “Ungurii vor mai mult decât Ardealul.” Se ÅŸtie că, Ungaria acÅ£ionează pentru răpirea unor teritorii din Slovacia, Serbia ÅŸi Ucraina. Aceste trei ţări au răspuns cu fermitate la pretenÅ£iile ÅŸi programele revizioniste ale Ungariei. Singura Å£ară unde iredentismul unguresc zburdă în voie este România. MulÅ£i dintre conducătorii partidelor politice româneÅŸti ÅŸi dintre manipulatorii de opinie se fac că nu înÅ£eleg de ce, în luna februarie a.c., a început aÅŸa-zisul “război al steagurilor” între Ungaria ÅŸi România. Este vorba despre aÅŸa-zisul steag secuiesc, “fabricat” de unguri ÅŸi amplasat ilegal, tot de către maghiari, pe instituÅ£iile Statului Român, din judeÅ£ele Covasna, Harghita ÅŸi MureÅŸ, precum ÅŸi pe o primărie a unui district din Budapesta.
Conform Legii nr.282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritate, publicată în Monitorul Oficial al României nr.752 din 6 noiembrie 2007, la art. 2 sunt înscrise următoarele 20 de limbi minoritare folosite pe teritoriul României: limba albaneză; limba armeană; limba bulgară; limba cehă; limba croată; limba germană; limba greacă; limba italiană; limba idiÅŸ; limba macedoneană; limba maghiară; limba poloneză; limba romani; limba rusă; limba ruteană; limba sârbă; limba slovacă; limba tătară; limba turcă; limba ucrainiană.”
La art. 3 din Legea nr.282/2007 se precizează că: “În înÅ£elesul prezentei legi, limbile minoritare sau regionale sunt limbile minorităţile naÅ£ionale.” Este evident că, legal ÅŸi faptic nu există limbă secuiască ÅŸi nici minoritate secuiască în România ! La dezbaterea proiectului acestei legi în Senatul României, în luna octombrie 2007, din partea Partidului România Mare am depus ÅŸi susÅ£inut un amendament prin care am propus să fie înscrisă ÅŸi limba secuiască ÅŸi minoritatea secuilor în textul final al legii. Atunci, liderii U.D.M.R. au declarat în Senat că în România nu există secui ÅŸi nici minoritate secuiască ! După colonizarea secuilor în Ardeal, în secolul XII în părÅ£ile Bihorului ÅŸi Târnavelor, iar în secolul XIII în interiorul curburii CarpaÅ£ilor, ei au adoptat pe steagul lor trei simboluri heraldice preluate de la geto-daci, respectiv: soarele, semiluna ÅŸi lupul dacic.
Ungurii, fără să aibă niciun mandat din partea secuilor, au “fabricat” în numele lor un aÅŸa-zis steag secuiesc,de pe care au eliminat lupul dacic, semn al continuităţii geto-dacilor ÅŸi românilor în Grădina Maicii Domnului. Această cârpă ungurească au amplasat-o ilegal pe unele instituÅ£ii publice din judeÅ£ele Covasna, Harghita ÅŸi MureÅŸ. Nimeni nu-I întreabă pe unguri de ce nu au făcut tentative ÅŸi pentru alte aÅŸa-zise Å£inuturi secuieÅŸti în Bihor ÅŸi pe Târnave.
La recensămintele populaÅ£iei din anul 2002 ÅŸi 2011 s-au declarat secui sub 500 de persoane, respectiv sub 300. Numai niÅŸte nebuni cu acte în regulă ar putea să creadă că 300 de secui, de toate vârstele, ar fi în stare să înfiinÅ£eze un aÅŸa-zis Å£inut secuiesc, cu parlament ÅŸi guvern propriu, cu armată, poliÅ£ie ÅŸi jandarmerie, cu justiÅ£ie proprie, cu administraÅ£ii locale proprii în judeÅ£ele Covasna, Harghita ÅŸi MureÅŸ, cu ambasade proprii.
Pentru a fi înÅ£elese mai uÅŸor obiectivele ÅŸi acÅ£iunile Ungariei ÅŸi iredentismului maghiar din anul 2013 ÅŸi 2014 trebuie reamintite, cel puÅ£in, următoarele evenimente istorice:
 
1. În timpul RevoluÅ£iei de la 1848–1849, revoluÅ£ionarii unguri ÅŸi Ungaria au avut ca obiectiv prioritar anexarea Ardealului. Atunci, criminalii ÅŸi teroriÅŸtii unguri au ucis peste 40.000 de români ÅŸi au incendiat 300 de sate româneÅŸti, cu tot cu biserici ÅŸi mănăstiri.
 
2. Marea Unire de la Alba-Iulia, de la 1 Decembrie 1918, nu a fost recunoscută niciodată de către Ungaria ÅŸi organizaÅ£iile etnicilor unguri din România. Ungaria ÅŸi ungurii de pretutindeni nu recunosc Unirea ÅŸi nici documentele adoptate la Alba-Iulia. Insultând inteligenÅ£a românilor, ungurii ÅŸi cozile de topor româneÅŸti se agaţă de unele texte din DeclaraÅ£ia de la Alba-Iulia care s-a aplicat minorităţilor etnice din România, celor care au recunoscut România Mare.
 
3. În anul 1919, Ungaria cu sprijinul Uniunii Sovietice a început un război împotriva României pentru a ocupa Ardealul. Atunci, Armata Română a câÅŸtigat războiul ÅŸi a ocupat Budapesta, în 4 august 1919.
 
4 .La 30 august 1940, cu sprijinul Germaniei ÅŸi Italiei fasciste, prin Diktatul de la Viena, Ungaria a obÅ£inut o parte din Ardealul de Nord-Vest. În perioada septembrie 1940-octombrie 1944, armata amiralului fără flotă Horthy Miklos, sprijinită de localnicii unguri, a săvârÅŸit numeroase atrocităţi împotriva românilor ÅŸi evreilor (în zeci de localităţi) ÅŸi a trimis în lagărele de exterminare din Germania peste 157.000 de evrei. Până acum, Ungaria a cerut scuze publice Israelului ÅŸi Slovaciei pentru crimele săvârÅŸite în timpul celui de-al doilea Război Mondial, împotriva evreilor ÅŸi slovacilor, angajându-se să plătească despăgubiri. Niciodată, Ungaria nu a recunoscut antrocităţile săvârÅŸite împotriva românilor ÅŸi nu a cerut scuze publice României ÅŸi Poporului Român !
 
5. După 21 decembrie 1989 au început atrocităţile săvârÅŸite de unguri împotriva românilor în judeÅ£ele Covasna, Harghita ÅŸi MureÅŸ. În paralel, a continuat separatismul pe criterii etnice (mai ales în ÅŸcoli) ÅŸi alungarea a zeci de mii de români din cele trei judeÅ£e.
Adevărul istoric se regăseÅŸte în Raportul HAR-COV al Parlamentului României, din anul 1991, pentru care s-a primit interdicÅ£ie de a fi dezbătut ÅŸi aprobat la BucureÅŸti.
 
6. În martie 1990, la Târgu–MureÅŸ, Ungaria împreună cu numeroasele organizaÅ£ii ale etnicilor unguri din România au încercat, în forţă, să rupă Ardealul din Vatra StrămoÅŸească multimilenară. Este meritul Uniunii Vatra Românească ÅŸi al românilor din judeÅ£ul MureÅŸ că au reuÅŸit să zădărnicească această nouă acÅ£iune revizionistă a Ungariei. Atunci, bestiile ungureÅŸti au folosit împotriva românilor un arsenal bogat ÅŸi diversificat format din: lanÅ£uri, răngi de fier, bâte, sule, cuÅ£ite ÅŸi pungi cu sare pe care au aruncat-o în ochii românilor.
Din rândurile românilor au fost mai mulÅ£i morÅ£i ÅŸi numeroÅŸi răniÅ£i. Este celebru cazul Eroului Mihăilă Cofariu, mutilat pe viaţă de bestiile ungureÅŸti. Statul Român a uitat de urmaÅŸii celor omorâÅ£i de unguri la Târgu-MureÅŸ ÅŸi de cei răniÅ£i de criminalii unguri, care nu zac în puÅŸcărie. Mai mulÅ£i dintre criminalii de la Târgu-MureÅŸ, din acel martie negru, au fugit în Ungaria.
 
7.În perioada 1992-2012, în Camera DeputaÅ£ilor, conform art.62, alin.2 din ConstituÅ£ia României, nu a existat niciun deputat din partea minorităţii secuieÅŸti, deoarece aceasta nu există legal în Å£ara noastră.
 
8.AÅŸa-zisul steag secuiesc este de fapt o cârpă ungurească, de pe care a fost înlăturat lupul dacic care confirmă continuitatea geto-dacică ÅŸi românească în Ardeal, în vatra vechii Europe.
Ministrul de Interne, domnul Radu Stroe ÅŸi ministrul Apărării NaÅ£ionale, domnul Mircea DuÅŸa, au declarat public la televiziune, în ziua de 10 februarie a.c., că pretinsul steag secuiesc este ilegal, iar amplasarea lui pe instituÅ£iile publice din România încalcă dispoziÅ£iile legale cuprinse în Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelelor pe teritoriul României.
În realitate adevăratul steag secuiesc a rămas un obiect de muzeu. Secuii au avut o origine turco-avară ÅŸi au fost deznaÅ£ionalizaÅ£i de către unguri. AÅŸa-zisul steag secuiesc, inventat ÅŸi finanÅ£at de la Budapesta, este un simbol al statalităţii Ungariei. El semnifică, acolo unde este arborat sau purtat la manifestări publice, apartenenÅ£a acelui teritoriu la Ungaria. Poporul Român, creÅŸtin ortodox, iartă dar nu uită atrocităţile săvârÅŸite de unguri !
Sunt cunoscute, românilor, mai ales locuitorilor din Ardeal, megalomania ungurească, sentimentele ungurilor de dominaÅ£ie, duÅŸmănie ÅŸi dispreÅ£ faţă de români. AroganÅ£a ÅŸi obrăznicia ungurilor a dat, din nou, în clocot, în februarie a.c. De ce ? Unii neajutoraÅ£i mintal care apar la emisiuni televizate, în loc să stea la balamuc, susÅ£in că declaraÅ£iile antiromâneÅŸti ale oficialităţilor de la Budapesta, ale ambasadorului Ungariei la BucureÅŸti ÅŸi ale liderilor ungurilor din România au legătură cu viitoarele alegeri din Å£ara vecină ÅŸi neprietenă care vor avea loc în anul 2014 sau 2050. Cu toÅ£ii mint de îngheaţă apele, dar sunt bine plătiÅ£i ca avocaÅ£i ai ungurilor.
 
Din păcate, Iuda are mulÅ£i urmaÅŸi în România. Care este adevărul ? Conducătorii Ungariei ÅŸi ai etnicilor unguri din România sunt convinÅŸi că au ajuns foarte aproape de momentul dezmembrării teritoriale a României ÅŸi al anexării Ardealului, în mod paÅŸnic, printr-un nou Diktat, de data aceasta de la Bruxelles. Cum ? Prin obÅ£inerea, prin mijloace artificiale (cum i-a învăţat fostul preÅŸedinte Arpad Göncz, al Ungariei) a unei majorităţi ungureÅŸti în Ardeal ÅŸi prin dobândirea a peste 50% din proprietăţile imobiliare aflate în Grădina sau Cetatea Domnului (Ardeal) pe calea retocedărilor în natură (foarte multe bazate pe acte false) ÅŸi a cumpărărilor de terenuri agricole ÅŸi păduri.
La toate acestea se adaugă apropiata votare în Camera DeputaÅ£ilor a modificărilor ÅŸi completărilor la Legea minelor, Legea nr.85/2003 (votată în unanimitate în Senat, la 27 octombrie 2009), în baza căreia titularii licenÅ£elor de exploatare a bogăţiilor naturale (din care, în Ardeal peste 80% au fost date la unguri) îi vor expropria pe români printr-o procedură diabolică ÅŸi extrem de rapidă, inclusiv prin intermediul instanÅ£elor judecătoreÅŸti. Încrederea ungurilor în obÅ£inerea autonomiei teritoriale a Ardealului a fost sporită prin includerea de către Guvernul Ponta II, printre priorităţile legislative, a proiectului de lege privind statutul minorităţilor naÅ£ionale. Acest statut, susÅ£in liderii U.D.M.R., va facilita autonomia teritorială a Ardealului.
*Se ÅŸtie că, Ungaria are un interes major pentru ca România să nu intre nici în anul 2013 în spaÅ£iul Schengen ÅŸi acÅ£ionează în această direcÅ£ie, cu sprijinul Olandei, Finlandei ÅŸi Germaniei. Ca urmare, românii get-beget acceptă acordarea, cu multă generozitate ÅŸi în mod gratuit, a cetăţeniei ÅŸi paÅŸaportului din partea Ungariei, fără să cunoască limba ungară, ConstituÅ£ia ÅŸi imnul, istoria ÅŸi geografia acestei ţări. Pe cale de consecinţă,  românii care obÅ£in ÅŸi cetăţenia Ungariei se pot angaja uÅŸor în toate ţările Uniunii Europene, fără niciun fel de restricÅ£ii.
*Mai nou, pensionarii români get-beget care cer ÅŸi obÅ£in cetăţenia ungară beneficiază de pensie din partea Ungariei, pensie care este de două, trei ori mai mare decât pensia din România, la care sunt obligaÅ£i să renunÅ£e. Pe surse, s-a aflat că sunt peste 2,5 milioane de cetăţeni români care au obÅ£inut dubla cetăţenie în Ungaria.
* Zilnic se duc în Ungaria mii de români, în cele 920 de localităţi, pentru a dobândi cetăţenia acestei ţări ÅŸi paÅŸaportul unguresc. AcÅ£iunea diabolică de acordare a cetăţeniei ungare pentru românii get-beget constituie un precedent foarte periculos pentru Uniunea Europeană, dar pentru Guvernul Ungariei este prioritatea numărul unu.
* Până în toamna anului 2014 se acÅ£ionează pentru acordarea cetăţeniei ungare pentru cel puÅ£in încă două milioane de români.
* Ungaria va solicita organismelor europene de la Bruxelles să constate, pe bază de acte de identitate ÅŸi paÅŸapoarte, că în Ardeal sunt 4-5 milioane de cetăţeni unguri. Apoi cer autonomia teritorială a acestei provincii istorice româneÅŸti, prin aplicarea principiului autodeterminării popoarelor. AÅŸa-zisul război al steagurilor, din luna februarie a.c., declanÅŸat de Guvernul de la Budapesta face parte din programul Ungariei de internaÅ£ionalizare a problemei Ardealului, cu scop final anexarea la Ungaria a acestui Sfânt Pământ Românesc. Orice român, cu mintea limpede, realizează că există o legătură artificială între Ungaria ÅŸi aÅŸa-zisul steag secuiesc, “fabricat” ÅŸi purtat de unguri. În acest context, nu trebuie uitat faptul că înmajoritatea localităţilor din Covasna, Harghita ÅŸi MureÅŸ au fost organizate ilegal referendumuri locale vizând obÅ£inerea autonomiei teritoriale pe criterii etnice. Toate documentele referitoare la aceste referendumuri locale au fost depuse la organismele europene de la Bruxelles.
*PreÅŸedintele României Traian Băsescu, primii-miniÅŸtrii (Boc, Ungureanu ÅŸi Ponta), preÅŸedinÅ£ii Senatului (Geoană, Filip ÅŸi Antonescu) ÅŸi Camerei DeputaÅ£ilor (Anastase ÅŸi Zgonea) au fost informaÅ£i, de nenumărate ori, de către Serviciul Român de InformaÅ£ii (S.R.I.) ÅŸi Serviciul de InformaÅ£ii Externe (S.I.E.) despre toate acÅ£iunile Ungariei vizând pregătirea Diktatului de la Bruxelles.
* De ce nu au acÅ£ionat pentru dezbaterea lor în Parlament, pentru mediatizarea ÅŸi contracarea lor ? Nimeni nu-i întreabă ÅŸi nici ei nu abordează această temă ! Având în vedere pericolul iminent al Diktatului de la Bruxelles, pregătit diabolic de Ungaria, iredentismul maghiar ÅŸi organizaÅ£iile ungurilor din România, este necesar ca Parlamentul, PreÅŸedintele ÅŸi Guvernul ţării noastre să hotărască, de urgenţă,  următoarele: 1. Până la intrarea României în spaÅ£iul Schengen, se suspendă aplicarea legii din Ungaria privind acordarea dublei cetăţenii pentru cetăţenii români. 2. Suspendarea, pentru doi ani, a aplicării legislaÅ£iei referitoare la restituirile în natură ÅŸi verificarea legalităţii tuturor restituirilor făcute în perioada post-decembristă pentru unguri, atât pentru persoanele fizice cât ÅŸi persoanele juridice, mai ales bisericile ungureÅŸti ÅŸi Statusul romano-catolic. 3. Respingerea în Camera DeputaÅ£ilor a modificărilor ÅŸi completărilor la Legea minelor, Legea nr.85/2003, pentru a stopa exproprierea românilor de către titularii unguri ai licenÅ£elor de exploatare a bogăţiilor naturale ale Poporului Român. 4. Convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (C.S.A.T.) pentru a decide modalităţile de stopare a acÅ£iunilor Ungariei vizând pregătirea argumentelor pentru Diktatul de la Bruxelles, din anul 2014. 5. Adresarea unui mesaj Parlamentului României de către PreÅŸedintele ţării pe tema situaÅ£iei din Ardeal ÅŸi a acÅ£iunilor extrem de periculoase ale Ungariei. Până acum, PreÅŸedintele Băsescu i-a sugerat premierului Ungariei, Viktor Orban, să fie mai atent ÅŸi să acÅ£ioneze mai uÅŸor cu pianul pe trepte. 6. Se amână cu doi ani discutarea ÅŸi adoptarea legilor privind regionalizarea României ÅŸi revizuirea ConstituÅ£iei. În faÅ£a pericolului unguresc, românii au nevoie de unire ÅŸi nu de dezbinare. 7. Interzicerea vânzării pământului românesc la străini. În faÅ£a uriaÅŸului pericol unguresc, pe lângă unirea românilor, indiferent de opÅ£iunile politice ÅŸi judeÅ£ele în care locuiesc sau ţările în care muncesc, se impune extinderea poruncii marelui patriot Radu Gyr:
Ridică-te Gheorghe ! Ridică-te Ioane !
Ridică-te Vasile !
Ridică-te Mihai !
Scoală-te Traian ! Scoală-te Victor !
 
 
 

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.