DIKTATUL DE LA BRUXELLES VA FI ÃŽN ANUL 2014 ?! (2) –...

DIKTATUL DE LA BRUXELLES VA FI ÃŽN ANUL 2014 ?! (2) – Obiectivele ÅŸi acÅ£iunile Ungariei ÅŸi iredentismului maghiar

0 93
Conform Legii nr.282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritate, publicată în Monitorul Oficial al României nr.752 din 6 noiembrie 2007, la art. 2 sunt înscrise următoarele 20 de limbi minoritare folosite pe teritoriul României: limba albaneză; limba armeană; limba bulgară; limba cehă; limba croată; limba germană; limba greacă; limba italiană; limba idiÅŸ; limba macedoneană; limba maghiară; limba poloneză; limba romani; limba rusă; limba ruteană; limba sârbă; limba slovacă; limba tătară; limba turcă; limba ucrainiană.”
La art. 3 din Legea nr.282/2007 se precizează că: “În înÅ£elesul prezentei legi, limbile minoritare sau regionale sunt limbile minorităţile naÅ£ionale.” Este evident că, legal ÅŸi faptic nu există limbă secuiască ÅŸi nici minoritate secuiască în România !
La dezbaterea proiectului acestei legi în Senatul României, în luna octombrie 2007, din partea Partidului România Mare am depus ÅŸi susÅ£inut un amendament prin care am propus să fie înscrisă ÅŸi limba secuiască ÅŸi minoritatea secuilor în textul final al legii. Atunci, liderii U.D.M.R. au declarat în Senat că în România nu există secui ÅŸi nici minoritate secuiască !
După colonizarea secuilor în Ardeal, în secolul XII în părÅ£ile Bihorului ÅŸi Târnavelor, iar în secolul XIII în interiorul curburii CarpaÅ£ilor, ei au adoptat pe steagul lor trei simboluri heraldice preluate de la geto-daci, respectiv: soarele, semiluna ÅŸi lupul dacic. Ungurii, fără să aibă niciun mandat din partea secuilor, au “fabricat” în numele lor un aÅŸa-zis steag secuiesc,de pe care au eliminat lupul dacic, semn al continuităţii geto-dacilor ÅŸi românilor în Grădina Maicii Domnului.
Această cârpă ungurească au amplasat-o ilegal pe unele instituÅ£ii publice din judeÅ£ele Covasna, Harghita ÅŸi MureÅŸ. Nimeni nu-I întreabă pe unguri de ce nu au făcut tentative ÅŸi pentru alte aÅŸa-zise Å£inuturi secuieÅŸti în Bihor ÅŸi pe Târnave.
La recensămintele populaÅ£iei din anul 2002 ÅŸi 2011 s-au declarat secui sub 500 de persoane, respectiv sub 300. Numai niÅŸte nebuni cu acte în regulă ar putea să creadă că 300 de secui, de toate vârstele, ar fi în stare să înfiinÅ£eze un aÅŸa-zis Å£inut secuiesc, cu parlament ÅŸi guvern propriu, cu armată, poliÅ£ie ÅŸi jandarmerie, cu justiÅ£ie proprie, cu administraÅ£ii locale proprii în judeÅ£ele Covasna, Harghita ÅŸi MureÅŸ, cu ambasade proprii.
Pentru a fi înÅ£elese mai uÅŸor obiectivele ÅŸi acÅ£iunile Ungariei ÅŸi iredentismului maghiar din anul 2013 ÅŸi 2014 trebuie reamintite, cel puÅ£in, următoarele evenimente istorice:
1. În timpul RevoluÅ£iei de la 1848–1849, revoluÅ£ionarii unguri ÅŸi Ungaria au avut ca obiectiv prioritar anexarea Ardealului. Atunci, criminalii ÅŸi teroriÅŸtii unguri au ucis peste 40.000 de români ÅŸi au incendiat 300 de sate româneÅŸti, cu tot cu biserici ÅŸi mănăstiri.
2. Marea Unire de la Alba-Iulia, de la 1 Decembrie 1918, nu a fost recunoscută niciodată de către Ungaria ÅŸi organizaÅ£iile etnicilor unguri din România. Ungaria ÅŸi ungurii de pretutindeni nu recunosc Unirea ÅŸi nici documentele adoptate la Alba-Iulia. Insultând inteligenÅ£a românilor, ungurii ÅŸi cozile de topor româneÅŸti se agaţă de unele texte din DeclaraÅ£ia de la Alba-Iulia care s-a aplicat minorităţilor etnice din România, celor care au recunoscut România Mare.
3. În anul 1919, Ungaria cu sprijinul Uniunii Sovietice a început un război împotriva României pentru a ocupa Ardealul. Atunci, Armata Română a câÅŸtigat războiul ÅŸi a ocupat Budapesta, în 4 august 1919.
4 . La 30 august 1940, cu sprijinul Germaniei ÅŸi Italiei fasciste, prin Diktatul de la Viena, Ungaria a obÅ£inut o parte din Ardealul de Nord-Vest.În perioada septembrie 1940-octombrie 1944, armata amiralului fără flotă Horthy Miklos, sprijinită de localnicii unguri, a săvârÅŸit numeroase atrocităţi împotriva românilor ÅŸi evreilor (în zeci de localităţi) ÅŸi a trimis în lagărele de exterminare din Germania peste 157.000 de evrei.
Până acum, Ungaria a cerut scuze publice Israelului ÅŸi Slovaciei pentru crimele săvârÅŸite în timpul celui de-al doilea Război Mondial, împotriva evreilor ÅŸi slovacilor, angajându-se să plătească despăgubiri. Niciodată, Ungaria nu a recunoscut antrocităţile săvârÅŸite împotriva românilor ÅŸi nu a cerut scuze publice României ÅŸi Poporului Român!
5. După 21 decembrie 1989 au început atrocităţile săvârÅŸite de unguri împotriva românilor în judeÅ£ele Covasna, Harghita ÅŸi MureÅŸ. În paralel, a continuat separatismul pe criterii etnice (mai ales în ÅŸcoli) ÅŸi alungarea a zeci de mii de români din cele trei judeÅ£e. Adevărul istoric se regăseÅŸte în Raportul HAR-COV al Parlamentului României, din anul 1991, pentru care s-a primit interdicÅ£ie de a fi dezbătut ÅŸi aprobat la BucureÅŸti.
6. În martie 1990, la Târgu–MureÅŸ, Ungaria împreună cu numeroasele organizaÅ£ii ale etnicilor unguri din România au încercat, în forţă, să rupă Ardealul din Vatra StrămoÅŸească multimilenară. Este meritul Uniunii Vatra Românească ÅŸi al românilor din judeÅ£ul MureÅŸ că au reuÅŸit să zădărnicească această nouă acÅ£iune revizionistă a Ungariei. Atunci, bestiile ungureÅŸti au folosit împotriva românilor un arsenal bogat ÅŸi diversificat format din: lanÅ£uri, răngi de fier, bâte, sule, cuÅ£ite ÅŸi pungi cu sare pe care au aruncat-o în ochii românilor. Din rândurile românilor au fost mai mulÅ£i morÅ£i ÅŸi numeroÅŸi răniÅ£i. Este celebru cazul Eroului Mihăilă Cofariu, mutilat pe viaţă de bestiile ungureÅŸti. Statul Român a uitat de urmaÅŸii celor omorâÅ£i de unguri la Târgu-MureÅŸ ÅŸi de cei răniÅ£i de criminalii unguri, care nu zac în puÅŸcărie. Mai mulÅ£i dintre criminalii de la Târgu-MureÅŸ, din acel martie negru, au fugit în Ungaria.
7. În perioada 1992-2012, în Camera DeputaÅ£ilor, conform art.62, alin.2 din ConstituÅ£ia României, nu a existat niciun deputat din partea minorităţii secuieÅŸti, deoarece aceasta nu există legal în Å£ara noastră.
8. AÅŸa-zisul steag secuiesc este de fapt o cârpă ungurească, de pe care a fost înlăturat lupul dacic care confirmă continuitatea geto-dacică ÅŸi românească în Ardeal, în vatra vechii Europe. Ministrul de Interne, domnul Radu Stroe ÅŸi ministrul Apărării NaÅ£ionale, domnul Mircea DuÅŸa, au declarat public la televiziune, în ziua de 10 februarie a.c., că pretinsul steag secuiesc este ilegal, iar amplasarea lui pe instituÅ£iile publice din România încalcă dispoziÅ£iile legale cuprinse în Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelelor pe teritoriul României.
În realitate adevăratul steag secuiesc a rămas un obiect de muzeu. Secuii au avut o origine turco-avară ÅŸi au fost deznaÅ£ionalizaÅ£i de către unguri. AÅŸa-zisul steag secuiesc, inventat ÅŸi finanÅ£at de la Budapesta, este un simbol al statalităţii Ungariei. El semnifică, acolo unde este arborat sau purtat la manifestări publice, apartenenÅ£a acelui teritoriu la Ungaria. Poporul Român, creÅŸtin ortodox, iartă dar nu uită atrocităţile săvârÅŸite de unguri !
Sunt cunoscute, românilor, mai ales locuitorilor din Ardeal, megalomania ungurească, sentimentele ungurilor de dominaÅ£ie, duÅŸmănie ÅŸi dispreÅ£ faţă de români.
AroganÅ£a ÅŸi obrăznicia ungurilor a dat, din nou, în clocot, în februarie a.c. De ce ? Unii neajutoraÅ£i mintal care apar la emisiuni televizate, în loc să stea la balamuc, susÅ£in că declaraÅ£iile antiromâneÅŸti ale oficialităţilor de la Budapesta, ale ambasadorului Ungariei la BucureÅŸti ÅŸi ale liderilor ungurilor din România au legătură cu viitoarele alegeri din Å£ara vecină ÅŸi neprietenă care vor avea loc în anul 2014 sau 2050. Cu toÅ£ii mint de îngheaţă apele, dar sunt bine plătiÅ£i ca avocaÅ£i ai ungurilor.
 

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.