Declaratia pe venit – formularul 220 –persoane fizice

Declaratia pe venit – formularul 220 –persoane fizice

0 73

Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Brasov anunta contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri anuale mai mari de 35.000 euro din cedarea folosintei bunurilor, iar la sfirsitul anului 2007 figureaza in evidentele organului fiscal cu un numar mai mare de cinci contracte de inchiriere sau subinchiriere, ca incepind cu 1 ianuarie 2008 aceste venituri se impoziteaza ca venituri din activitati independente, conform prevederilor Ordinului 2333/2007.
In cursul anului, aceste persoane fizice trebuie sa efectueze plati anticipate trimestriale, in cota de 16%, stabilite de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul, pe baza Formularului 220 „Declaratie privind venitul estimat“ depusa pina la data de 15 ianuarie a anului de impunere.
Termenul limita, pentru platile anticipate de impozit este data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru, potrivit unui comunicat al DGFP Brasov.
Aceasta categorie de contribuabili care realizeaza venituri din derularea unui numar mai mare de cinci contracte de inchiriere sau subinchiriere, stabilesc venitul net in sistem real, ca diferenta intre veniturile si cheltuielile aferente acestor venituri realizate la nivelul tuturor contractelor de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare in anul 2008 si au obligatia sa conduca contabilitate in partida simpla.
Documentul principal pe baza caruia se tine evidenta veniturilor si cheltuielilor este Registrul jurnal de incasari si plati.Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate ca urmare a derularii contractelor de inchiriere, venit care se majoreaza cu valoarea cheltuielilor care, conform dispozitiilor legale, erau in sarcina proprietarului, daca sint efectuate de cealalta parte contractanta (de exemplu modernizari, reparatii etc.).
Pentru a fi depuse, cheltuielile aferente veniturilor trebuie sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente si sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.
In anul urmator, pina in 15 mai, veniturile realizate din inchirieri se comunica la unitatea fiscala de domiciliu prin depunerea Formularului 200 „Declaratie privind veniturile estimate“ in baza caruia se emite Decizia de impunere anuala, in care se definitiveaza calculul impozitului pe venitul anual, stabilindu-se eventualele diferente de impozit, fata de cel achitat in cursul anului sub forma de plati anticipate.
In cazul in care la sfirsitul anului fiscal nu mai sint indeplinite conditiile referitoare la derularea unui numar mai mare de cinci contracte, incepind cu anul fiscal urmator, persoanele fizice determina si declara venitul net realizat din inchiriere/subinchiriere potrivit regulilor aplicabile pentru categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor.
Iza M.

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.