De la 1 ianuarie 2013 Рplata TVA la ̨ncasarea facturii

De la 1 ianuarie 2013 Рplata TVA la ̨ncasarea facturii

0 101
Noul sistem de TVA, care presupune plata taxei la încasarea facturii ÅŸi nu la emiterea ei, se va aplica de la 1 ianuarie 2013, Codul Fiscal fiind modificat în acest sens în cursul anului 2012.
 
Noul sistem presupune că exigibilitatea taxei intervine la momentul încasării contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate sau, în cazul facturilor neîncasate, în cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturilor. Codul Fiscal prevede că, de la 1 ianuarie 2013, două categorii de contribuabili vor aplica obligatoriu noul sistem de TVA – persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activităţii economice în România, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeÅŸte plafonul de 2.250.000 lei ÅŸi persoanele impozabile, cu sediul activităţii economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri ÅŸi a prestărilor de servicii taxabile ÅŸi/sau scutite cu drept de deducere, precum ÅŸi a operaÅ£iunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul unui an calendaristic. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul. În cazul persoanelor impozabile, cu sediul activităţii economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent, aplicarea noului sistem de către aceÅŸti contribuabili se face începand cu data înregistrării lor în scopuri de TVA. Dacă în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile care aplică noul sistem de plată a TVA depăşeÅŸte plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la încasare se aplică până la sfârÅŸitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit. DeÅŸi sistemul de TVA la încasare este obligatoriu pentru persoanele impozabile menÅ£ionate, acesta nu se aplică de către persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic. Conform reglementărilor din Codul Fiscal, sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operaÅ£iuni pentru care locul livrării sau locul prestării se consideră a fi în România. Codul Fiscal precizează totodată că persoanele impozabile care au obligaÅ£ia aplicării sistemului TVA la încasare nu vor aplica sistemul pentru o serie de operaÅ£iuni care intră sub incidenÅ£a regulilor generale privind exigibilitatea TVA.
 

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.