„Dacă nu ne oprim (…) în Transilvania reajungem la rânduielile de la...

„Dacă nu ne oprim (…) în Transilvania reajungem la rânduielile de la 1700 în ceea ce priveşte proprietăţile!

3 119

Prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, cunoscut avocat târgu-mureşean şi fost judecător, s-a preocupat constant, începând cu anul 2012, de problematica restituirilor de proprietăţi din Transilvania, prezentând în cadrul dezbaterilor Universităţii de vara de la Izvoru Mureşului , comunicari stiintifice despre suita de încălcări flagrante de lege, de abuzuri ale autorităţilor si  protecţionism total pentru unele biserici maghiare etc. în numeroase procese care au ca obiect cereri si restituiri ale unor suprafeţe mari de păduri sau ale unor foste clădiri publice, unul dintre cele mai cunoscute fiind si cel al Castelului de la Arcuş.Astfel,  în cadrul Universităţii de Vara de la Izvoru Mureşului din perioada 12-16 octombrie, profesorul si avocatul  Ioan Sabău-Pop a prezentat lucrarea „Reglementări şi modificări legislative care se impun  în materia restituirilor de proprietăţi în Transilvania.După ce a arătat de ce e nevoie de o nouă lege în ceea ce priveşte retrocedările din România, prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop a atras atentia că noua reglementare legislativă ar trebui să cuprindă referiri la evoluţia proprietăţii.

Nu ne putem întoarce în Evul Mediu, cum se doreşte de către Ungaria şi de către cei care cer titluri de proprietate în România. (…) Dacă nu  oprim jaful, si asa este prea târziu, Altfel in Romania  ajungem la rânduielile de la anul 1700 în ceea ce priveşte proprietăţile în Transilvania, dacă retrocedăm într-un delir antiromanesc  halucinant proprietăţi de peste 5000 si 10.000 de hectare, unor persoane care le-au deţinut cândva şi care, cel puţin din 1918, nu le mai au în proprietate.

Astfel,constatam prin lege, ca se impune acordarea de atribuţii Arhivelor Naţionale. Din pacate,inca inainte Trianon Arhivele din Transilvania, 
si cele istorice şi cele de proprietateau fost duse pe ascuns  în Ungaria şi apoi în alte state, în urma retragerii autorităţilor statului ungar în 1919-1920. „ De exemplu , ”Optanţii” au avut grijă să-şi ducă si sa-si puna bine toată arhiva de carte funciară cu proprietăţile. . De asemenea, „sunt foarte importante arhivele care au fost duse la Viena şi care s-au restituit Ungariei în 1920”. Se refuza adevarul ca de fapt:  Legal, noi suntem urmaşi, fiii acelor vremuri. Şi acele vremuri frământate au avut, în legătură cu proprietatea, nişte reguli care trebuie astăzi în mare măsură să le cunoaştem, cu importanţa lor ,cu valoare istorică si documentaristică, dar şi în ceea ce priveşte  utilizarea lor in formularea unor măsuri care să aibă în contemporaneitate o legătură cu realitatea”, a spus prof.Ioan Sabău-Pop. În acest sens, reprezentanţii Arhivelor Naţionale ar trebuie să se deplaseze la Paris, la Budapesta, la Viena „ să răscolească toate arhivele şi să aducă copii şi date”. La Paris sunt aproximativ 170 de dosare ale proceselor cu optanţii. „Sunt acolo, dar nimeni nu a întors o filă în ultimii 80 de ani”

Totodată, trebuie verificat ce s-a întâmplat în 1944, odată cu retragerea Ungariei din Transilvania de Nord. Şi aceasta deoarece există două ordonanţe emise de Guvernul Regal Maghiar in 1941, care au anulat total abuziv proprietăţile şi evoluţia proprietăţii legiferate de Statul Român în perioada 27 octombrie 1918 – 22 august 1940 !!. „Astăzi nu s-au luat măsuri de clarificare a situaţiei şi de reglare a acestei probleme. Am, de exemplu, o situaţie la Ghimeş-Făget unde Biserica Ortodoxă Română a fost persecutată. Populaţia românească era risipita în timpul ocupaţiei horthyste a Transilvaniei de Nord şi prin simplu ordin al lui Daniel Bannfy, ministru al Agriculturii în Guvernul ungar din acea perioadă, a fost acaparata proprietatea bisericii şi a fost trecută pe numele unor persoane fizice maghiare. Nu a putut să se apere biserica atunci. Astăzi face obiectul unui dificil si birocratic litigiu acest lucru”.

Trebuie reglementată situaţia ASTREI (Asociaţia Transilvana pentru Literatura Română şi Cultura Poporului RomânConform profesorului Ioan Sabău-Pop, trebuie reglementată situaţia Asociaţiei ASTRA, care a avut proprietăţi în toată Transilvania. „Astrei nu i s-a restituit un …milimetru pătrat de teren sau o cărămidă dintr-o clădire, deşi are peste 400 de clădiri în Transilvania,mai ales , care au fost dobândite legal. Multe dintre ele au fost dobândite legal pe timpul Austro-Ungariei. Iată că noi, astăzi, stat democratic şi european neglijăm  si  ignorăm o situaţie de nedreptate. Am câteva chestiuni litigioase legate de drepturile Astrei şi Guvernul României este într-o totală ignoranţă, chiar are nişte atitudini absolut golăneşti. Cum a fost, de exemplu,  un individ care a fost pe la Curtea Constituţională (…)  spune că Astra nu este continuatoarea vechii Astre, deoarece Guvernul României de azi nu ar fi continuatorul… Consiliului de Miniştri din 1948, care a naţionalizat averea Astrei şi spune că măsura de naţionalizare din ’48 este legală şi că nu se poate reveni asupra ei. Iată tratamentul juridic care este dat de un guvern iresponsabil,  ca să nu mă leg numai de cel de acum (…) . Dar, dacă mă uit atent, aceiaşi guvernanţi au alt tratament în legătură cu Codex aureus de la Alba Iulia, cu Biblioteca Batthyaneumcu Statusul Romano-Catolic”, a evidenţiat avocatul târgu-mureşean.

Trebuie reglementată si situaţia Grupului Etnic German, a Bunurilor Private din Ciuc sau a Fundaţiei „Statusul Romano-Catolic”Aflam acum că trebuie reglementată şi situaţia Grupului Etnic German, a cărui avere „a fost preluată de către statul român în mod legal”, prin Legea nr. 91 din 1945, prin care s-a înfiinţat Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (CASBI). „Iată că acum găsim o entitate, Forumul Etnic German, care cere restituirea acelor proprietăţi, cum că ar face parte din continuitatea pe care o reprezintă acest forum faţă de Grupul Etnic German. Este o situaţie care trebuie clarificată, pentru că, în 1942, Grupul Etnic German fiind înfiinţat în 1941, s-a făcut o simpla convenţiune (am copia după original), In baza  Convenţiunii , toate averile civile ale bisericilor săseşti, luterană şi evanghelică, au trecut în proprietatea Grupului Etnic German. (…) În 1945, Grupul Etnic German a fost desfiinţat. Prin  Legea nr. 91 toate averile au trecut în favoarea Statului român, pe bună dreptate. Şi acum,cumea, le restituim, ignorând acest lucru”.

De asemenea, mai trebuie reglementată situaţia Bunurilor Private ale Ciucului, care a revendicat mii de hectare de pădure, mare parte pe raza comunelor Tulgheş, Corbu şi Bilbor. În acest caz, instanţa a hotărât definitiv, în 2017, că Asociaţia Composesorală „Bunurile Private din Ciuc” (o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2000 … de mai mulţi lideri UDMR) nu este continuatoarea fostei entităţi de drept public cu acelaşi nume din 1946, aşa cum a susţinut, şi nu are dreptul să revendice bunuri în valoare de milioane de euro (Despre acest subiect ziarul nostru a relatat la momentul respectiv, astfel că nu vom intra în detalii). Totuşi,  din câte a înţeles , „si pe altă linie se încearcă să se pună mâna” pe pădurile respective, motiv pentru care şi această situaţie trebuie reglementată.O altă problemă semnalată este a Fundaţiei Statusul Romano-Catolic, căreia i s-au restituit absolut inexplicabil deja sute de clădiri. Iată o propunere logica ce se referă la inventarierea tuturor restituirilor. În acest sens se propune stabilirea de sarcini concrete şi termene prefecturilor. De asemenea, prin această normă legislativă ar trebui să se stabilească sarcini concrete Ministerului de Interne, Ministerului Mediului şi Ministerului de Finanţe. Iar acest sistem să funcţioneze prin Secretariatul General al Guvernului.Totodată, se propune un inventar al pădurilor şi care este evoluţia proprietăţii. „Nu este greu de făcut acest lucru”,pentru că în 1948-1949 au fost realizate amenajamente silvice, „de la cine au fost preluate, în ce măsură statul român le administrează şi cât mai avem din acele păduri, care reprezentau atunci 38% din suprafaţa ţării”.

În acest demers trebuie angrenată Agenţia Naţională de Publicitate Imobiliară, „unde sunt oameni foarte-foarte bine plătiţi”… Această instituţie ar trebui să verifice cărţile funciare, evoluţia sistemului de proprietate, „să stabilească foarte clar şi să furnizeze Guvernului datele pe care le solicită”. „Dar asta trebuie stabilit prin lege, nu prin cerere făcută deo persoana… pentru că nici prefectul unui judeţ dacă fac o adresă la oficiul de cadastru sau  la Arhivele Naţionale sau Guvernului să se comunice date legate de un aspect nu  se comunică. Dar dacă face un urmaş al lui Banffy sau avocatul lui sau din Ungaria, imediat se dă un răspuns pe care îl vor ei. Şi atunci de ce unui prefect, care este o instituţie a statului român, reprezentantul Guvernului în teritoriu, nu i se răspunde de o instituţie a statului? Pentru că nu există în această privinţă o obligaţie …. De asemenea, trebuie evidenţiate si …verificate modalităţile de restituire, unde şi ce s-a retrocedat, „pentru fiecare tabele cu fiecare proprietar, în special marile proprietăţi. ce s-a restituit pe cale administrativă şi ce s-a restituit pe cale judecătorească”. În această privinţă a fost dat exemplul Munţilor Retezat, revendicat de membrii familiei Kendeffy şi care au intrat sub incidenţa … reglementărilor legale care i-au vizat pe optanţii unguri. 

„În 1926, Academia Română şi instituţii serioase ale statului român de atunci au înfiinţat Parcul Retezat ca o zonă de cercetare a florei, faunei, ceva unic în Europa. Şi a venit după 1990 un prefect de acolo, cred că prin complicitate şi trădare, a făcut o breşă, a dat 8.000 ha, ce s-au restituit. S-a pornit un proces de către Academia Română, care a durat peste 10 ani, dar până la urmă s-a elucidat. Ce s-a întâmplat? S-au dus la Paris, s-a cerut comisie rogatorie la instanţele din Franţa, şi s-a verificat doar dosarul familiei Kendeffy, reieşind că a fost expropriată (…) – în jur de 2 miliarde de euro echivalentul de astăzi s-au dat în anii 1924-1927, erau milioane de franci aur şi coroane aur. (…) Acolo s-a făcut dreptate”, a punctat prof. Ioan Sabău-Pop. O altă propunere absolut necesara: Prin Lege,toate restituirile, dar în special cele care sunt frauduloase, să fie declarate revizuibile.Dar si Completele de judecata care au judecat si hotarat stramb, ca sa nu zicem fraudulos!!  O prevedere foarte importantă propusă de urgentza este ca, prin lege, să fie declarate revizuibile toate restituirile, dar în special cele care sunt frauduloase. „După aprecierea noastră, calcule pe care le avem estimative, în jur de 80% din toate restituirile sunt frauduloase. E mult”.(Consemnare de Şt. Pătrîntaş)

COMENTARII

  1. […]  O altă propunere absolut necesara: Prin Lege,toate restituirile, dar în special cele care sunt frauduloase, să fie declarate revizuibile.Dar si Completele de judecata care au judecat si hotarat stramb, ca sa nu zicem fraudulos!!  O prevedere foarte importantă propusă de urgentza este ca, prin lege, să fie declarate revizuibile toate restituirile, dar în special cele care sunt frauduloase. „După aprecierea noastră, calcule pe care le avem estimative, în jur de 80% din toate restituirile sunt frauduloase. E mult”.(Consemnare de Şt. Pătrîntaş în https://www.infobrasov.net/daca-nu-ne-oprim-in-transilvania-reajungem-la-randuielile-de-la-1700-in-c&#8230😉 […]

  2. NU ANIMALELE CIUMATE FESENISTE, ÎN FRUNTE CU TRĂDĂTORUL NAȚIONAL ILICI ILESCOVICI, AU PERMIS RESTITUIRILE FĂRĂ LIMITE, „IN INTEGRUM”!? Alte țări de ce nu au procedat așa??????? De ce?
    Ce-au făcut viermii ILICI ȘI JIDOVUL FĂRĂ GÂT, ROMAN? PRINTRE PRIMELE LEGI ABROGATE N-A FOST LEGEA ILICITULUI??? DECI AU LEGALIZAT FURTUL, MAI PE ROMÂNEȘTE!!!
    No, asta este, acum ne fură toți că noi am stat ca vitele în loc să-i executăm pe foștii securiști și secretari de partid de atunci!!!

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.